Újabb adatok a kis légykapó (Ficedula parva) állományviszonyairól a Kőszegi-hegységben

Németh Csaba
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter Siskaszer 26/a
e-mail: nemeth@onp.kvvm.hu

Cs. Németh: New Data on Population Characteristics of the Red-breasted Flycatcher in the Kőszeg Mountains
In 2005 a survey was made in the mountain region of Kőszeg to show the situation of the red-breasted flycatcher population. The methods included playback of tape recorded birdsongs. The results of the survey proved that the population of this species is steady.

    2005. év folyamán felmértem a korábbi vizsgálataim során megtalált kis légykapó (Ficedula parva) revírek helyzetét a Kőszegi-hegységben. Vizsgálataimat az indokolta, hogy ismereteim szerint a faj hazai állományának alakulásában kedvezőtlen folyamatok indultak be és egyik jellegzetes élőhelyéről, a Zempléni-hegységből teljesen eltűnt.
    2005. júniusában három korábbról ismert fészkelőhelyét jártam be a fajnak, ahol részben magnóról lejátszott ének segítségével kerestem a revírt tartó hímeket. A velemi Hosszúvölgyben június 21-én, valamint a bozsoki Sötétvölgyben június 22-én végzett területbejáráson 3-3 éneklő hímet találtam. Június 14-én Kőszeg határában, a Hármaspatak völgyének északi kitettségű bükkösében, 400 m tszf magasságban 1 fészkelő pár odúját sikerült megtalálnom. A fészek egy kb. 100 éves, út menti bükkfa leszakadt ága helyén keletkezett rendkívül keskeny bejáratú üregben épült, mintegy 6 m magasan. Anyaga túlnyomórészt moha, szőr ill. ismeretlen növényi szálak. A fészekben a megtaláláskor 4 példány néhány napos fióka volt. A megfigyelések alatt mindkét szülő etetett, a bükkös lomkoronaszintjében mintegy 30-50 m sugarú körből hordva a táplálékot.    A fészek későbbi ellenőrzése elmaradt, ezért a költés sikerességéről nem rendelkezem adatokkal.
     Fentiek alapján elmondható, hogy 2005. évben hét pár kis légykapó biztosan költött a Kőszegi-hegység magyar oldalának erdeiben. Feltételezve az át nem vizsgált potenciális élőhelyek hasonló helyzetét, jelenlegi ismereteink szerint a fészkelő állomány helyzete stabilnak mondható.