A gyöngyöshermáni kavicsbánya-tavon 2005-ben végzett madármegfigyelések összegzése

Varga László
9700 Szombathely, Szent Márton u. 25. V./13.
e-mail: varga.laszlo03@aesz.hu

L. Varga: Summary of Bird Watching at the Mine Lake of Gyöngyöshermán
This year monitoring was carried out at the gravel mine lake of Gyöngyöshermán. The article presents data about some interesting species and a list about some common species.

    A 2005. évben, folytatva a korábbi évek megfigyeléseit és csatlakozva helyi csoportunk vizes élőhelyek felvételezési programjához, kilenc alkalommal tudtam megfigyeléseket végezni a gyöngyöshermáni kavicsbánya-tavon. Dátum szerint az alábbi napok szerepelnek naplómban: május 3. és 27., június 9. és 23., július 1., 6. és 15., valamint augusztus 2. és 11. Június 9-én Dr. Szinetár Csabával, csónakkal jártunk a tavon, de ekkor viharos északi szél nehezítette a megfigyelést. Erre az évre egyébként is rányomta bélyegét a csapadékos időjárás, melynek hatására jelentősen megemelkedett a vízszint, s számos zátony, sajnos fészkekkel és tojásokkal víz alá került.
     Az alábbiakban közlöm az érdekesebb fajok adatait, míg a mindennapos fajokat csak felsorolom, rendszertan szerint. Dolgozatommal a Vasi Szemle 1999./1. számában és a Cinege 9. számában megjelent adataimat egészítem ki.

Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis): 08. 02. 1 ad. és 08. 11. 3 imm. pld.
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus): 07. 15-én 5 pár tartózkodott a tavon, míg  korábban három illetve négy pár. Sikeres költés kettő volt, 3 és 1 fiókával.
Törpegém (Ixobrychus minutus): 1 pár jelenlétét 5 megfigyelés támasztja alá.
Bütykös hattyú (Cygnus olor): 2 pár költött 3 és 2 fókát neveltek fel.
Üstökös réce (Netta rufina): a legjelentősebb ez évi adat, 1 pár költött a tavon! Május 3-án 3 hím és 1 tojó tartózkodott a tavon, majd május 27-én és június 9-én 1 pár + 1 hím, és június 23-án figyeltem meg a tojót 6 fiókájával (ekkor gácsérokat már nem láttam). Július 1-én 5 fióka volt, július 6-án és augusztus 2-án már csak 2, és végül augusztus 11-én 1 fióka maradt a tojó mellett.
Kontyos réce (Aythya fuligula): 07. 06. 1 gácsér.
Kék vércse (Falco vespertinus): 05. 03. 1 pár vadászott a tó felett rovarokra.
Kabasólyom (Falco subbuteo): 08. 02. 1 juv. a tó mentén.
Sarlós partfutó (Calidris ferriginea): 05. 27. 1 nyugalmi tollazatú pld.
Szürke cankó (Tringa nebularia): 08. 02. és 08. 11. 1-1 pld.
Erdei cankó (Tringa ochropus): 08. 02. 2 pld.
Réti cankó (Tringa glareola): 06. 23. 7 pld., 07. 06. 6 pld., 08. 02. 10 pld. és 08. 11-én  szóltak.
Viharsirály (Larus canus): 05. 27. 1 ad., 06. 09. 1 ad., 06. 23. 1 pár.
Küszvágó csér (Sterna hirundo): 05. 03. 2 pár, 05. 27. 2 párból az egyiknél kotlás, 06. 09. 2 pár, az egyiknél 2 kicsi fióka, a másiknál kotlás, 06. 23. 10 pld., 3 párból 2 kotlik, 07. 01. 6 pld., 2 kotlás, 07. 06. 3 pár, 2 kotlás, 07. 15. 3 pár, a továbbiakban nem mutatkoztak.
Kis csér (Sterna albifrons): 05. 27. 1 pld., az egyik zátonyon egy távcsőmezőben  látszott egy kotló búbos vöcsökkel,egy küszvágó csérrel és a sarlós  partfutóval.
Kormos szerkő (Chlidonias niger): 05. 03. 1 pld., 05. 27. 4 pld., 07. 15. 1 pld.
Jégmadár (Alcedo atthis): 07. 15. 1 pld.
Fülemüle (Luscinia megarhynchos): 05. 03. 2 éneklő, 05. 27., 06. 23. és 07. 01. 1-1  éneklő.
Réti tücsökmadár (Locustella naevia): 07. 01. és 07. 06. 1-1 éneklő, egyazon  revírben.
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides): 05. 03., 06. 09. és 06. 23. 1-1 szól a tó  ÉNy-i nádfoltjában.
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus): 05. 03., 05. 27. és 06. 23. 1-1  éneklő, 08. 02. 1 pld.
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris): 05. 27. 3 éneklő, 07. 01. 5 éneklő, 07.  06. 2 éneklő, 08. 02. 5 pld., 08. 11. öreg madár kirepült fiókákkal.
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus): 06. 23. és 07. 01. 1-1 éneklő.
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus): 05. 03. 5 éneklő, 05. 27. 6 éneklő, 06. 09. 3 éneklő, a továbbiakban sokat mozogtak, mennyiségük nem volt megállapítható.
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria): 05. 03. 2 éneklő a vasút mentén, 06. 23. 2 pár kirepült fiókákkal, 07. 01. ad. és juv. madár együtt, 07. 06. már csak cserregése hallatszott.
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus): 08. 02. 1 éneklő a parti fűzeken.
Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus): 07. 01. 1 éneklő hím az É-i part fűzbokrain.
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus): 05. 27. 2 éneklő, 06. 09. 3 éneklő + több pld.,  06. 23. és 07. 01. 2-2 éneklő + több pld., 08. 02. 6 pld., 08. 11. 5 pld.

 A mindennapos fajok listája a következő: Kárókatona (Phalocrocorax carbo), Szürke gém (Ardea cinerea), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Böjti réce (Anas qurquedula), Barátréce (Aythya ferina), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Egerészölyv (Buteo buteo), Vörös vércse (Falco tinnunculus), Fürj (Coturnix coturnix), Vízityúk (Gallinula chloropus), Szárcsa (Fulica atra), Kis lile (Charadrius dubius), Bíbic (Vanellus vanellus), Billegetőcankó (Actitis hypoleucos),  Dankasirály (Larus ridibundus), Sárgalábú sirály (Larus cachinnans), Örvös galamb (Columba palumbus), Vadgerle (Streptopelia turtur), Kakukk (Cuculus canorus), Sarlósfecske (Apus apus), Zöld küllő (Picus viridis), Fakopáncs (Dendrocopos sp.), Búbospacsirta (Galerida cristata), Mezei pacsirta (Alauda arvensis), Füsti fecske (Hirundo rustica), Molnárfecske (Delichon urbica), Barázdabillegető (Motacilla alba), Cigánycsuk (Saxicola torquata), Fekete rigó (Turdus merula), Énekes rigó (Turdus philomelos), Mezei poszáta (Sylvia communis), Barátposzáta (Sylvia atricapilla), Kék cinege (Parus caeruleus), Függőcinege (Remiz pendulinus), Sárgarigó (Oriolus oriolus), Tövisszúró gébics (Lanius colurio), Szajkó (Garrulus glandarius),  Csóka (Corvus monedula), Vetési varjú (Corvus frugilegus), Dolmányos varjú (Corvus corone cornix), Seregély (Sturnus vulgaris), Házi veréb (Passer domesticus), Mezei veréb (Passer montanus), Csicsörke (Serinus serinus), Zöldike (Carduelis chloris), Tengelic (Carduelis carduelis), Kenderike (Carduelis cannabina), Citromsármány (Emberiza citrinella), Sordély (Miliaria calandra).