Visszatekintés 2005-re

Looking back on 2005

The article lists the projects in 2005.  Those not mentioned in the rest of the newsletter are: general assembly in February, participation in the 5th Meeting of Bird Ringing at Budapest, Birds’ Christmas in December, applications for funding.

   2005. február 28-án tartottuk rendes évi és egyben tisztújító közgyűlésünket a Berzsenyi Dániel Főiskolán. A közgyűlés elfogadta az egyesület 2004. évi pénzügyi beszámolóját, a 2005. évi munkatervét és költségvetését, illetve megválasztotta az új vezetőséget. Az új vezetőség tagjai a következő öt évre: elnök dr. Gyurácz József, titkár dr. Bánhidi Péter, alelnök Barbácsy Zoltán és Lőrincz Csilla, titkár-helyettes Jene Sándor és Kelemen Tibor. A közgyűlés végén Illés Péter „Tízlábú rákok (Decapoda) a Kőszegi-hegységben” című, diavetítéssel egybekötött előadását hallgatták meg a résztvevők. Márciusban kiállítást rendeztünk az MMIK és egyesületünk által meghirdetett “Madáretetőm madarai” című pályázatra beérkezett rajzokból és egyéb pályaművekből. A pályázaton több mint száz gyermek vett részt. A kiállítás megnyitóján adtuk át a legjobb pályázóknak a pénz, könyv és egyéb jutalmakat.
    Áprilisban másodszor indítottuk el az Állandó Ráfordítású Helyek madámonitoring-madárgyűrűzési programunkat a Tömördi Madárvártán. Április 30-tól május 08-ig rendeztük meg a tavaszi Tömördi Természetvédelmi és Madárgyűrűző Táborunkat. A Madarász Suli és Madarász Ovi nevelési programunk keretében havonta két alkalommal rendeztünk foglalkozásokat. A Madarak és Fák Napja Országos Vetélkedő területi fordulóját Kelemen Tibor szervezte Szombathelyen, amelyen 12 csapat vett részt. 2005. április 8-án, a Berzsenyi Dániel Főiskola Állattani Tanszékén egyesületünk megyei madárállomány-felmérő tevékenységének monitoring rendszerré szervezéséről tartottunk megbeszélést.
    A költési, vegetációs időszakban folyamatosan végeztük a fehér gólya, gyurgyalag és kétéltű állományfelméréseket, valamint a florisztikai adatgyűjtéseket. Szükség esetén megtettük a védelmi intézkedéseket, tárgyalásokat. Körmendi munkacsoportunk augusztusban szervezte meg szokásos madárgyűrűző táborát a Pinka-patak mellett. Augusztus 01-től november 06-ig folyamatosan működött az őszi Tömördi Természetvédelmi és Madárgyűrűző Táborunk. A program állandó alkalmazottjai augusztusban Kovács Balázs, szeptembertől novemberig Mátrai Norbert egytemi hallgató tagtársaink voltak. A Herman Ottó Szakközépiskola vadász szakos tanulói szakmai gyakorlatuk, a BDF biológia szakos hallgatói pedig ökológia terepgyakorlatuk egy részét idén is a madárvártán töltötték. A söptei mezőgazdasági szövetkezet közreműködésével a rétek egy részét ez évben is kezelni tudtuk gépi szárzúzóval. Az idei madárgyűrűzést is vidám bulival zártuk.
    Szeptemberben Meszlenben tartotta kihelyezett ülését az MME Országos Elnöksége. Az elnökség tagjai a Tömördi Madárvártát is felkeresték. Október 2-3-án a tömördi tó környékére szervezett madármegfigyeléssel bekapcsolódtunk a Nemzetközi Madármegfigyelő Nap akcióba. Az MME III. Országos Gyűrűzőtalálkozóján Budapesten 2004. október 29-30-án Bánhidi Péter és Gyurácz József számolt be a Tömördi Madárvártán végzett madárgyűrűzés és madárvonulás-kutatás részeredményeiről. Az MME küldöttközgyűlésén és tanácsadó testületi ülésén Bánhidi Péter, Lőrincz Csilla és Ruff Andre képviselte Vas megyét. A közgyűlés Bánhidi Pétert beválasztotta az MME Országos Elnökségébe. Gratulálunk!
    A téli madáretetéshez idén 13 q napraforgót osztottunk szét aktív tagjaink között. December 30-31-én a Madárkarácsony megrendezésével búcsúztunk az óévtől.
    A kutatási és védelmi tevékenységünk anyagi hátterének biztosításához több pályázatot készítettünk 2004-ben is. Ezek közül a Környezetvédelemi Alap Célelőirányzathoz, a Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott pályázataink kapták a legtöbb támogatást. Ez évi tevékenységünkről is többször hírt adtunk különböző lapokban, tévékben.
    Tagtársainknak köszönjük áldozatkész segítségét és további eredményes munkát kívánunk!

    A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetősége


Őszapó (Aegithalos caudatus)