TERMÉSZETVÉDELEM

A Vas megyei fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány fekete éve 2005

Barbácsy Zoltán
 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/a
 e-mail: barbacsy@onp.kvvm.hu

Z. Barbácsy: The White Stork Population of Vas County in 2005
There was a solid growth of stork population in 1989, but in 1997 there was a sudden decline. This tendency has been still continuing. The causes of this decrease might be found in the hardships storks face in the African wintering areas and during the spring migration period. The Chernel István Ornithological and Nature Protection Society with the help of the Directorate of Őrség National Park have continued their work to protect white storks.
 

    Katasztrofálisan rossz éve volt idén a fehér gólyáknak, emellett évtizedes mélyponton van az állomány nagysága.
    2005-ben összesen 347 fehér gólyafészek került összeírásra. Ebből 243 volt lakott valamilyen szinten, de mindössze 200 fészekben költöttek párok (HPa), ami minden eddigi (1941-2004) számlálás legalacsonyabb értéke. Különösen nyugtalanító ez a szám, ha a 2000. évi 304-el vagy a 2002. évi 272-vel vetjük össze. A trend lesújtó, az előzmények inkább adtak alapot optimizmusra.
    1989-ben erős létszámnövekedést történt, az állomány az addigi 210-240 párról 287-re emelkedett, majd a további mérsékelt, de tartós növekedés során 1996-ban a fészkelő párok száma, az utóbbi ötven év maximumaként 338 volt. Ezt a bíztató fejlődést az 1991. rossz gólyás év sem tudta megállítani, de a gólyák számára  katasztrofális 1997. év megtörte a vas megyei fehér gólya állományt, és a folyamatosan csökkenő állomány azóta sem tudta kiheverni annak hatását. Jelentősen csökkent a kirepült – és utánpótlásként visszatérő – fiatalok száma, így a helyzet gyors javulására sem lehetett számítani. Ezután jött az idei – 1997-hez hasonló – katasztrofális év, mely során sok fészekhez meg sem jöttek tavasszal a gólyák, vagy csak az egyik érkezett meg, máshol a normálishoz képest 3-5 hét késéssel népesültek be a fészkek. 2005-ben 104 fészek maradt üresen, ez az összes fehér gólya fészek 30 %-a. 1997. előtt a lakatlan fészkek száma 15 körül mozgott, 1997-ben 27-re ugrott, majd 2000-ben már 40 volt, míg 2003-ban 81-re emelkedett. Az elmúlt években így üresedett meg több tucat, korábban évtizedekig használt, zavarásmentes régi fészek, sokszor jó gólyás táplálkozó terület közelében is.
    A késve és hiányosan történő tavaszi visszaérkezés miatt magas volt a fióka nélküli párok száma (68 pár, 34 %), és azon fészkek mennyisége (31) is, ahol a gólyák csak átmenetileg tartózkodtak (HB1,2). 12 fészekben élt magányos gólya az év folyamán.
    A fiókákat sikerrel felnevelő párok (HPm) átlagosan 2,4 fiókát gondoztak, ami minden eddiginél alacsonyabb volt. Ezt jelzi, hogy a fiókás fészkek 47 %-ában csak két fióka nevelődött, míg öt fióka egy fészekben sem volt a megyében. Az utóbbi évek csökkenő állománya és mérsékelt fiókaszaporulata miatt, évente mintegy 200?350-el kevesebb fióka repül ki, ami a korábbi évek átlagos fiókalétszámának 30?50 %-át teszi ki. Ebből következően a jobbára területhű fehér gólya vas megyei állományának gyors regenerálódására néhány éven belül nem számíthatunk. Idén mindössze 1 új fészek épült a megyében.
    Az állomány drasztikus csökkenésének okai láthatóan nem a hazai viszonyokban keresendők, noha az utóbbi évek száraz időjárása által némiképp csökkent a gólyák táplálkozó területe. Nem kizárt ennek negatív hatása sem, és a szarvasmarha állomány jelentős csökkenésével a rétek, legelők gondozatlansága, gyomosodása, más irányú hasznosítása, máshol beerdősülése is szűkíti életterüket, de számuk apadásának okát leginkább az afrikai telelőterület illetve a tavaszi vonulás viszontagságaiban kell keresni.
    A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával és az E-on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt hathatós segítségével, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is folytatta fehér gólya védelmi munkáját. Ennek keretében 19 helyen különféle beavatkozások történtek, mint: kazánkéményre fészektartó felszerelése, régebbi fészektartók stabilitásának ellenőrzése, villanyoszlopon lévő fészkek tartóra emelése, illetve az időközben megüresedett fészektartóra, fészek megépítése, külön oszlopra történő fészekáthelyezés, gólyaállóka kihelyezése transzformátor oszlopra.
    A sok éve végzett fehér gólya védelem ellenére is tapasztalható állomány csökkenés nem szabad, hogy elkedvetlenítse a tettre vágyó madárbarátokat, természetvédőket, hanem az igen időszerű nemzetközi összefogás mellett, további átgondolt, hatékony munkára kell sarkallja őket.