A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelõtelepeinek helyzete Vas megyében, 2005

Gruber Ágnes
  Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Õriszentpéter, Siska szer 26/a
 e-mail: gruber@onp.kvvm.hu

Á. Gruber: Situation of Nesting Places of the Bee-eater (Merops apiaster) and the Sand Martin (Riparia riparia) in Vas County, 2005
This summer we found and checked 36 already known and new nesting places. The floods and high water-level had a negative effect on the population this year. A considerable change occurred in the population of both species in the area of sand and gravel mines. These species are endangered because of the deterioration of the mine sides and the active mining production.

 Mint ahogy az már 2004-ben hagyománnyá vált, 2005-ben is a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület és az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság együttmûködve, közösen mérte fel a Vas megyei a gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelõtelepeket.
 A nyár folyamán 36 régebben ismert és újonnan felfedezett költõhelyet, illetve jelenleg homok-, illetve kavicsbányaként bejegyzett, potenciális helyet ellenõriztünk le a megyében. Ezt a tevékenységet az elkövetkezõ évekhez hasonlóan bõvítve szeretnénk még tovább folytatni. A bejárt helyszínek közül 23 helyen találtuk gyurgyalag, partifecske vagy mindkét faj költését.
A Rába parti telepek szempontjából az idei év a magas vízállás, árvizek miatt rossz idõszaknak minõsült. A partról ellenõrizhetõ csákánydoroszlói telep nagyrészt leomlott, elhagyták a madarak. A molnaszecsõdi part is valószínûleg többször víz alatt volt, költésnek nyomát sem találtuk.
 A homok-, illetve kavicsbányák, kubikgödrök területén viszonylag nagy egyedszám változásokat tapasztaltunk mind a gyurgyalag, mind a partifecske költõpárok esetében (ld. az alábbi ábrán). A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Bögötén a lerézsûzés következtében teljesen megszûnt korábbi telepen két pár gyurgyalag költött, s elég korán ki is reptette fiókáit. A merseváti mûködõ homokbányában talán az egyeztetéseknek köszönhetõen kímélték azokat a falrészeket, ahol a partifecskék költenek.
 
 

Sorszám Telep  Fajok  Megtalálás éve 2004-gy.  2005-gy.  2004-pf.  2005-pf.
1.  Bérbaltavár – homokbánya  gy.    -
2.  Bozsok – régi homokbánya  gy.    05.márc   -  -
3.  Bögöte – homokbánya  gy., pf.    0
4.  Egervölgy – homokbánya  gy., pf.    10.aug  5
5.  Egyházashetye – homokbánya  gy.  2005  -
6.  Egyházashollós – Rába-part  gy., jm.     0   -  -
7.  Gasztony – Rába-part  pf.  2005  2
8.  Gersekarát – TSZ  gy.  2004  0
9.  Gersekarát –Halastó felõli TSZ  gy.  2005   - 0
10.  Gérce – homokbánya  gy., pf.    10  100-130  250
11.  Gyõrvár – homokbánya  gy., pf.    300  30
12.  Halogy – homokbánya  gy.  2003   -  -
13.  Horvátnádalja – Csupati-tanya  pf.  2003   0  0
14.  Hosszúpereszteg – homokbánya  gy.    05.ápr  100-102  0
15.  Ikervár – homokkitermelés  gy.    04.márc   -  -
16.  Ikervár – Rába-part  gy.    -
17.  Köcsk – homokbánya  gy.     -  -
18.  Magyarlak – Rába-part  gy.  2003   -  -
19.  Mersevát – homokbánya  pf.    06.márc  5
20.  Molnaszecsõd – Rába-part  gy.  2003  -
21.  Olaszfa – homokbánya  gy., pf.    110  2
22.  Ostffyasszonyfa – temetõ  gy., pf.  2004  1 30  30
23.  Ostffyasszonyfa – Lánkapuszta  gy., pf.  2004   0  0
24.  Pácsony – homokbánya  gy.    04.márc   -  -
25.  Perenye – homokbánya  gy.    25-27   -  -
26.  Petõmihályfa – homokbánya  gy.    03.febr   -  -
27.  Püspökmolnári – Lasselsberger – kavicsbánya  pf.  2004   -  20  0
28.  Püspökmolnári – Transkavics kavicsbánya  gy., pf.  2005  110
29.  Tormásliget – homokbánya  gy.    0
30.  Tormásliget – kavicsbánya  pf.  2003  180-190  60
31.  Vashosszúfalu – régi homokbánya  gy. 
 
 2  -
32.  Vönöck – kavicsbánya  pf.  2004  04.márc  5
33.  Zalalövõ – Alsósötétmajor  gy.  2004   0   0  0
Össz:        73  74  902  499

gy.: gyurgyalag
pf.: partifecske
jm.: jégmadár

    A rekonstrukciós lerézsûzésen kívül jelentkezõ másik veszélyeztetõ tényezõ a szemétlerakás, földdel való feltöltés. Sajnos ez veszélyezteti a legnagyobb gyurgyalag telepet is Perenyén, minden figyelmeztetés ellenére is, de számos felhagyott bányában tapasztalható még a jelenség. A legnagyobb pusztítás egy illegális homokfejtésben történt, ahol az egyik legnagyobb partifecske telep alól kotorták ki a homokot, s az így leomlott fal anyagát is elhordták veszélyeztetve, zavarva ezzel a megmaradt néhány pár, köztük 6 pár gyurgyalag, költését, fiókáik etetését. Szerencsére a termelést végzõket tetten értük, s így felelõsségre vonásuk sem marad el.
    Egyre több a felhagyott bánya, amelyekben régebben jó feltételeket találtak a madarak, de mára elnéptelenedett, mert a bányászat hiányában a fák, a cserjék és a lágyszárú növények benövik, az omlások következtében rézsûsödik. A mûködõ bányákban állandó veszélynek vannak kitéve a termelés miatt, mégis itt, illetve a frissen felhagyott, de még illegálisan bányászott helyeken találjuk szinte az összes nagyobb telepet. Néhány zavartalan helyen kis munkával ismét alkalmassá lehetne tenni a homokfalakat biztonságos élõhelyet teremtve a madaraknak.
    Ismereteink a Vas megyében található költõtelepekrõl még hiányosak, továbbra is folyamatosan keresünk új helyeket, ezért örömmel fogadunk minden információt.