Pályázat a kétéltűek (Amphibia) védelmében

Dankovics Róbert1 – Gruber Ágnes2
1. Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S.u.9.
e-mail: danrobert@freemail.hu
 2. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/a
 e-mail: gruber@onpi.kvvm.hu

R. Dankovics – Á. Grúber: Project in the Defense of Amphibians
Nowadays we can observe the growth in presence of amphibians in the reproduction period. A busy road between their habitat and the forest endangers their population.  A diversion foil was used to protect the Amphibians. A new one is needed now. The Chernel István Ornithological and Nature Protection Society have carried off a successful project. The frog-saving operation will be organized between March-April 2006. A survey was also carried out – proving the growth of the Amphibian population.

    Az Őrség területére nem jellemzőek a nagyobb felületű tavak, vízállások, csak néhány mesterséges, völgyzárógátas tó található. Ezeknél a 10-20 éves létesítményeknél napjainkban figyelhető meg a kétéltűek egyre nagyobb tömegben történő megjelenése a szaporodási időszakban. A Szentgotthárd-Máriaújfalu határában lévő Hársas-tónál mintegy 9-10.000 kétéltű, elsősorban zöld- és barna varangy gyűlik össze az első tavaszi esők után, amelyek közül kb. 3-4000 a tótól K-re húzódó erdőben telel. A tavat és az erdőt elválasztó műút forgalmas, így védelem nélkül a védett kétéltűek nagy része válna az autók áldozatává.
    A szombathelyi Herman Ottó Szakközépiskola gyakorlatos diákjainak közreműködésével terelőfólia került kihelyezésre mintegy 1000 m hosszan, először 2003-ban. A bükk karókra rajzszögekkel rögzített 1 m magas fólia biztosította, hogy a kétéltűek ne jussanak fel az úttestre. A terelő egyik szakaszán vödröket ástak le a vonulás nyomon követésére, melyeket naponta többször ellenőriztek. Az itt összegyűjtött és a tóhoz leszállított kb. 500 béka (barna és zöld varangy) már az első évben bizonyította, mekkora szükség volt a védelem kialakítására. Ezt követően 2004-ben és 2005-ben is megépítésre került a terelő, amelynek eredményeként 1035, illetve 3100 példány zöld és barna varangy került biztonságos úton a szaporodóhelyre. A terelők mentén összegyűlő állatok a szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola diákjai és a körmendi Cserkészcsapat közreműködésével lettek áthordva a veszélyes útszakaszon.
    A békaterelők anyaga azonban már elhasználódott, a bükk karók jó része eltört, elvetemedett, a használatra alkalmatlanná vált. A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület az idei esztendőben beadta a Gyakorlati természetvédelmi feladatok elvégzése című pályázatot a Természeti Örökségünk Alapítványhoz. A pályázat egy hosszabb távra szóló, a legveszélyesebb útszakaszra elegendő, tartósabb, az autók menetszelének, az időjárás viszontagságainak jobban ellenálló terelő beszerzését és a felállításhoz szükséges karók elkészíttetését, valamint a Hársas-tó mellett található sekély vízállás (amely korábban kitűnő gőte élő- és szaporodóhely volt, de ez már annyira feltöltődött, hogy eltűntek belőle ezek az állatok) rekonstrukcióját tartalmazta.
    A pályázat sikerrel járt, így már meg is kezdődött a megvalósítás. Míg a terelő „alkatrészeit” a kisiparosok készítik, az élőhely-rekonstrukció ideje is elérkezett, hiszen a kotrással ebben az időszakban lehet károsítás nélkül dolgozni a vízben. 2005. november 7-én felvonult a csapat és Dankovics Róbert irányításával a markológép közreműködésével rengeteg iszap, rothadó avar, faág (sőt méterfa) került elő a vízből, amelynek mélysége így a 70cm és a 150cm közötti nagyságot érte el, teret adva a jövő évben ide érkező békáknak, gőtéknek.
   A terelő anyaga zöld (mi más is lehetne?) PVC ponyva, amelynek feszítést méterenként elhelyezett betonvasból hajlított tartórudakkal tervezzük megoldani. Ennek első 10 m hosszú „prototípusa” is elkészült már. A békamentés megszervezése 2006. március-április hónapokra várható, pontos időintervallum nem adható meg, mert a kétéltűek mozgását az időjárás befolyásolja. A hó elolvadása, a talaj fagyottságának megszűnése után a terelőfólia felállítása mintegy két napos munka, amely a karók lehelyezését, a fólia kifeszítését, aljának betemetését és a vödrök leásását jelenti. Ezt a munkát az egyesület tagjai a szombathelyi Herman Ottó Szakközépiskola diákjaival végzik az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrének felügyeletével. Miután a kétéltű-vonulás megkezdődik a terelő mentén naponta két-háromszori ellenőrzés szükséges, amelyet a helybeli (Szentgotthárd) III. Béla Szakképző Iskola diákjai végeznek szintén a természetvédelmi őr felügyeletével. A vonulás után a terelőt azonnal le kell szedni, mert a kétéltűek elindulnak vissza az erdőbe, s az megakadályozná az úttestről való lejutásukat.
    A terelővel elzárt útszakaszon a védelmi tevékenységet megelőző időszakban százas nagyságrendű kétéltű pusztult el az autóforgalom következtében. Az azóta elmúlt évek során ezen útszakaszon jelentősen megnövekedett a gépjárműforgalom. Ezzel párhuzamosan, a mentéssel egyidőben zajló felmérések – Nemzeti Biodiverzitás-monitorzó Rendszer kétéltű és hüllő monitoring programja, és a mentett egyedek száma – alapján bizonyítottan nagyságrendi növekedés volt tapasztalható a Hársas-tóban szaporodó kétéltűek egyedszámában. A terelő, és a mentési tevékenység hiányában, a két tendencia együttes hatásaként ezres nagyságrendű egyed is elpusztulhat a tavaszi szaporodóhelyre vándorlás, majd a táplálkozó és telelőhelyre visszavonulás időszakában.
    A mentési tevékenység eredményeként NATURA 2000 területen, a Magyar Köztársaság és az Európai Unió törvényei által védett, a NATURA 2000 programban kijelölt fajok – alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex), sárgahasú unka (Bombina variegata), zöld varangy (Bufo viridis), leveli béka (Hyla arborea), kecskebéka (Rana kl. Esculenta), erdei béka (Rana dalmatina), gyepi béka (Rana temporaria) – állományai számára biztosíthatnánk a sikeres szaporodás lehetőségét. Ez a mentési tevékenység egyben egyedszámlálásra és az állomány változásának nyomon követésére is alkalmas módszer, így a közösségi jelentőségű fajokról a nemzetközi adatszolgáltatáshoz fontos információk nyerhetők.
    A mentési munkálatokba több éve bevont iskolák tanulói a természetvédelmi őrök, tanáraik és egyesületünk tagjainak segítségével aktív részesei lehetnek a természetvédelmi programnak. A terelő működtetése, és az állatok mentése során a tanulók fajismerete bővül, a mentett kétéltű taxonokhoz kötődő, hagyományosan negatív érzelmi beállítódásuk csökken, figyelmük tartósan a természeti értékek megőrzésére irányítható. A pályázat segítségével ez a munka könnyebb, s hosszabb távon is biztosított, eredményesebb lehet.

A tervezett békaterelő vázlatos rajza: