MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Felhívás madarak felmérésére

Gruber Ágnes
9931 Ivánc, Thököly I. u. 13. 30/520-24-37
e-mail: gruber@onp.kvvm.hu

Á. Gruber: Invitation to a Bird Survey
A meeting was hold at the Berzsenyi Dániel Faculty, Zoology Department, concerning the systematic monitoring of the bird population. Three main objectives were planned: recording data, data recording on wet habitats, database for retrospective data.

    2005. április 8-án, a Berzsenyi Dániel Főiskola Állattani Tanszékén egyesületünk megyei madárállomány-felmérő tevékenységének monitoring rendszerré szervezéséről tartottunk megbeszélést, amelyre megpróbáltuk összehívni azokat, akik korábban már végeztek monitoring jellegű, vagy rendszeres faunisztikai felméréseket. A megbeszélés elején bemutatásra került a telepesen fészkelő fajok felmérésének adataiból készült digitális térképi adatbázist. Bár kevesen voltunk, sok és sokféle ötlet merült fel, amelynek eredményeként az alábbi lényeges pontok megvalósítást terveztük el:

   1. Többen, közel 25 ember végzett, vagy végez Vas megyében az MME Mindennapi Madaraink Monitroingja (MMM) programjában állományfelmérést. Azonban az így összegyűlő adatok mind a felmérést végzők, mind a HCS részére nem, vagy csak nehezen elérhetőek. Részben azért, hogy a hozzáférést ezekhez az adatokhoz megkönnyítsük, részben azért, hogy az adatokat hasznosíthassuk (természetvédelmi, élőhelyvédelmi feladatok) szeretnénk az MMM felmérés adatgyűjtését helyi csoport szinten lokalizálni, vagyis az elkészített adatlapok először hozzánk kerülnének be, rögzítenénk az adatokat, majd a HCS együtt küldené tovább őket a Monitoring Központba. Így az adatok mindenki számára elérhető közelségben maradnának, s olyan fajokról is több információnk lehetne, amelyek fokozottabb figyelmet igényelnek állományuk bizonytalan státusza miatt, mint például az erdei pacsirta, fenyvescinege és a búbos cinege.
   2. Első és reálisan megvalósítható célnak tűztük ki a Vas megyei vizes élőhelyek felvételezését, ami a költési időszakban történő, fészkelő, ill. kóborló állományok felmérését célzó adatgyűjtés. Kiválasztottunk 21 madárfajt, amelyek elterjedésére, állománynagyságára kíváncsiak vagyunk e munka során:
 
 
 

bakcsó
billegetőcankó
böjti réce
búbos vöcsök
bütykös hattyú
függőcinege
guvat
hegyi billegető
jégmadár
kárókatona
kis lile
kis vöcsök
kontyos réce 
nádirigó
nádi sármány
nádi tücsökmadár
szárcsa
szürke gém
törpegém
vízirigó
vízityúk 

 

 A felmérés minden olyan tóra, folyóra, kubikgödörre, kavicsbányatóra és patakra kiterjed, amelynek ellenőrzését valamely madarász felvállalja. Minden egyes felmérés során egy adatlapot kell kitölteni az alábbi adatokkal: községhatár, a hely megnevezése, az adott vízen észlelt fajok és egyedszámok, valamint az adott pár költésére utaló jelek, amennyiben vannak. Amennyiben valaki kedvet érez, hogy részt vegyen a felmérésben, vagy adatokkal rendelkezik, kérem, keressen meg, hogy amennyiben szükséges, adatlapokat küldhessek.
   3. Ha sikerül a Vas megyei madárállományok felmérésének, monitoringjának szervezett formába öntése, rendszeressé tétele, akkor az adatok értékeléséhez, a különböző állományok változási trendjének meghatározásához szükségünk lesz a régebben összegyűjtött adatokra. A visszamenőleges adatbázis összeállításában kérjük a Tagság segítségét. Elsősorban a beinduló vízimadár felmérés fentebb szereplő fajainak esetében, de minden más fajnál is, a fészkelési adatokat a községhatárok feltűntetésével (ha pontosabb adat áll rendelkezésre, akkor természetesen azt kérjük), írott vagy digitális formában szeretnénk, ha minél többen eljuttatnák a lenti címre.
    Reméljük, hogy április 8-án sikerült valamit elindítanunk és, hogy a Tagság köréből minél többen kedvet éreznek majd, hogy csatlakozzanak, segítsenek e munkákban.