Madárgyűrűző programok a Tömördi Madárvártán 2005-ben

Bánhidi Péter1 – Gyurácz József2
1: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., e-mail: banhidi@nydkvf.kvvm.hu
2. Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdtf.hu

P. Bánhidi – J. Gyurácz: Bird Monitoring Programmes of Tömörd Bird Ringing Station in 2004
This year the Constant Effort Sites (CES) program has been continued which started in 2004. Besides the CES program a one-week whole spring bird-ringing camp was organized. A total of 227 specimens of 39 species were ringed. The autumn camp lasted from 1st August until 6th November. This year a large number of birds were captured, 7992 specimens of 79 species were ringed and 1427 specimens were recaptured. The camps were very popular.

     Az idén folytattuk a 2004-ben elkezdett Állandó Ráfordítású Helyek (Constant Effort Sites: CES) programot is. Április 15. és július 9. között kilenc alkalommal összesen 36 faj 187 egyedét gyűrűztük meg és 20 faj 48 egyedét fogtuk vissza. A leggyakoribb három gyűrűzött faj a vörösbegy (Erithacus rubecula), a barátposzáta (Sylvia atricapilla) és a mezei poszáta (Sylvia communis) volt (ld. az alábbi táblázatot). Az idei CES programban gyűrűzőként vettek részt: dr. Bánhidi Péter, dr. Gyurácz József.
     A CES program mellett 2005. április 30-tól május 8-ig Polovitzer Péter vezetésével a korábbi évekhez hasonlóan egyhetes összefüggő tavaszi gyűrűzést is szerveztünk. Az egy hét alatt 39 faj 227 egyedét gyűrűztük meg (ld. az alábbi táblázatot) és 21 faj 85 egyedét fogtuk vissza. A tavaszi programjainkat Gabnai Henrietta, Lőrincz Csilla, Rózsa Enikő és Ruff Andrea segítette, köszönjük.
     Ez évi őszi táborunk augusztus 1-től november 6-ig működött. A korábbiak szerint a gyűrűzők hetente (vasárnap) váltották egymást, de volt, aki hosszabb két turnust is vállalt. Idén is 29 hálóval dolgoztunk. A tavi hálók elhelyezését a magas vízállás miatt ez évben is át kellett alakítani. Ezt sikerült úgy megoldani, hogy továbbra is biztosított legyen az adatok összehasonlíthatósága a korábbi évek eredményeivel.  Ezen kívül, mint eddig is, kockahálót is alkalmaztunk, ezúttal eredmény nélkül.
     A táborban 79 faj 7922 példánya kapott gyűrűt és 52 faj 1427 példányát fogtuk vissza. A gyűrűzött fajokat és a fajonkénti példányszámokat az alábbi táblázat tartalmazza. Jelentős volt az előző évi gyűrűzött madarak megkerülése is. A tábor ideje alatt két külföldi gyűrűs madarat fogtunk, egy szlovén gyűrűs foltos nádiposzátát (Acrocephalus schoenobaenus) és egy szintén szlovén fenyves cinegét (Parus ater). Utóbbi fajnak – a gyűrűző központ tájékoztatása szerint – Magyarországon még nem került meg külföldön jelölt példánya. Itt említjük meg, hogy egy a 2004-es táborban augusztusban gyűrűzött foltos nádiposzátát ez év tavaszán Svédországban fogtak vissza.
    Az idei évben nagy számban fogtunk magevőket. Ezt nyilván jelentősen befolyásolta, hogy a környező szántókon napraforgó volt, bár az aratást és a szántást követően sem esett vissza e fajcsoport egyedszáma.
     Ez évben a rétterületek szárzúzózása csak részben történt meg a kiküldött gép meghibásodása miatt.
     A tábor üzemeltetéséhez az egy állandó ember (korábban polgári szolgálatos) megtalálása egyre nehezebb. Az idén augusztusban Kovács Balázs egyetemi hallgató tagtársunk vállalta a feladatot, míg a további időben Mátrai Norbert töltötte itt egyetemi szakmai gyakorlatát. Köszönet illeti őket munkájukért. Már hagyományosan hetesi szolgálatos vadásztanulók is segítették a tábor tevékenységét a Herman Ottó Szakközépiskolából. Örvendetes, hogy a korábbi évek hetesi szolgálatosai közül többen önszorgalomból visszajárnak, és hatékony segítséget jelentenek.
     A tábort sokan keresték föl az idén is. A gyermekcsoportokon kívül több érdeklődő érkezett az ország különböző területeiről is. Az október 1-2-i nemzetközi madármegfigyelő napokon is sok érdeklődő vett részt.
     Meglátogatta táborunkat az MME elnöksége, mely a szomszédos Meszlenben tartotta szeptemberi ülését. Az elnökség tagjai és az egyesület titkársága elismerően szóltak tevékenységünkről.
     A - már hagyományosnak mondható - táborzáró összejövetelünket november 5-én tartottuk.
     Végül név szerint szeretnénk felsorolni azokat, akik akár gyűrűzőként, akár segítőként a programok szervezésében, működtetésében aktívan és rendszeresen részt vettek:
     Gyűrűzésvezetők - Góczán József, Illés Péter, Kiss János, Koszorús Péter, dr. Németh Csaba, Polovitzer Péter, Szentendrey Géza, Varga László;
     Gabnai Henrietta, Kecskeméti Gergő, Lenczl Mihály, Lendvai Imre, Lőrincz Csilla, Mihácsy Éva, Rózsa Enikő, Ruff Andrea, Szabolcs Alex.
     Köszönet illeti őket azért, hogy a Vas megyei madártan egyik meghatározó tevékenységét segítették.
 
 

Faj CES
Tavaszi
vonulás
költés
Tavaszi
vonulás/költés
2004.
IV.30 - V.08.
Őszi vonulás
2005.
VIII.01 - 
XI.06.
barátcinege (P. palustris) 
9
-
22
barátposzáta (S. atricapilla)  32  52  630
barázdabillegető (M. alba)  -
berki tücsökmadár (L. fluviatilis)  4
cigánycsuk (S. torquata)  23
citromsármány (E. citrinella)  79
cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus)  17
csicsörke (S. serinus)  13
csilpcsalpfüzike (Ph. collybita)  11  10  415
csuszka (S. europaea)  15
csíz (C. spinus)  1
énekes nádiposzáta (A. palustris)  29
énekes rigó (T. philomelos)  146
erdei cankó (T. ochrupos)  5
erdei fülesbagoly (A. otus)  1
erdei pinty (F. coelebs)  767
erdei pityer (A. trivialis)  33
erdei szürkebegy (P. modularis)  137
fácán (Ph. colchicus)  1
fekete rigó (T. merula)  172
fenyőpinty (F. montifringilla)  708
fenyőrigó (T. pilaris)  1
fenyvescinege (P. ater)  86
fitiszfüzike (Ph. trochilus)  233
foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus)  20
fülemüle (L. megarhynchos)  11
fürj (C. coturnix)  1
füsti fecske (H. rustica)  36
guvat (R. aquaticus)  1
házi rozsdafarkú (Ph. ochruros)  19
házi veréb (Pas. domesticus)  2
hegyi fakusz (C. familiaris)  8
jégmadár (A.atthis)  1
karvaly (A. nisus)  3
karvalyposzáta (S. nisoria)  3
kék cinege (P. caeruleus)  396
kenederike (C. cannabina)  37
kerti geze (H. icterina)  27
kerti poszáta (S. borin)  11  70
kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus)  18
kis fakopács (D. minor)  4
kis poszáta (S. curruca)  163
kis vöcsök (T. ruficollis)  -
kormos légykapó (F. hypoleuca)  21
kormosfejű cinege (P. montanus)  5
meggyvágó (C. coccothraustes)  232
mezei poszáta (S. communis)  17  34  184
mezei veréb (Pas. monatnus)  345
molnárfecske (D. urbica)  44
nádirigó (A. arundinaceus)  1
nádi sármány (E. schoeniclus)  84
nádi tücsökmadár (L. luscinioides)  3
nagy fakopács (D. major)  12
nagy fülemüle (l. luscinia)  3
nagy őrgébics (L. excubitor)  2
nyaktekercs (J. torquilla)  20
ökörszem (T. troglodytes)  34
örvös légykapó (F. albicollis)  3
őszapó (Ae. caudatus)  67
réti cankó (T. glareola)  -
réti pityer (A. pratensis)  1
réti tücsökmadár (L. naevia)  12
rozsdás csuk (S. rubetra)  3
rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla)  13
sárga billegető (M. flava)  1
sárgafejű királyka (R. regulus)  108
sárszalonka (G. gallinago)  1
seregély (S. vulgaris)  12
sisegő füzike (Ph. sibilatrix)  13
süvöltő (P. pyrrhula)  28
szajkó (G. glandarius)  4
széncinege (P. major)  12  635
szőlőrigó (T. iliacus)  53
szürke küllő (P. canus)  1
szürke légykapó (M. striata)  17
tengelic (C. carduelis)  8
tövisszúró gébics (L. collurio)  63
tüzesfejű királyka (R. ignicapillus)  20
vadgerle (S. turtur)  3
vörösbegy (E. rubecula)  42  673
zöld küllő (P. viridis)  1
zöldike (C. chloris)  834
Összesen  187  227  7922

 


Erdei pinty (Fringilla coelebs)