MEGRENDELÉS
Cinege

Vasi Madártani Tájékoztató  10. szám

Ornithological Newsletter of Vas County
The 10th issue

Szerkesztette: Dr. Gyurácz József
Editor: J. Gyurácz
 Szombathely 2005

Jánossy Dénes (1926-2005), az MME alapító elnöke emlékének
To the memory of Dénes Jánossy

ISSN 1416-6356

ISSN 1786-2000 on-line változat

Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME 8. sz. Vas megyei Csoportja) 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Dr. Gyurácz József elnök, Dr. Bánhidi Péter titkár, Horváth Ildikó gazdasági vezető, Barbácsy Zoltán és Lőrincz Csilla alelnök, Jene Sándor és Kelemen Tibor titkár-helyettes

I. Chernel Ornithological and Nature Conservation Society
(The Vas county group of MME/BirdLife Hungary)Tartalom

EGYESÜLETI ÉLET
10 éves a Cinege
Visszatekintés 2005-re

TERMÉSZETVÉDELEM
Barbácsy Zoltán: A Vas megyei fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány fekete éve 2005
Gruber Ágnes: A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske  (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében, 2005
Dankovics Róbert, Gruber Ágnes: Pályázat a kétéltűek (Amhibia) védelmében

MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
Gruber Ágnes: Felhívás madarak felmérésre
Bánhidi Péter, Gyurácz József: Madárgyűrűző programok a Tömördi  Madárvártán 2005-ben
Gyurácz József, Bánhidi Péter, Janzsó Gréta: A tövisszúró gébics  (Lanius collurio) őszi vonulása Tömördön
Barbácsy Zoltán: A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) fészkelése  a Zalai-dombvidéken
Németh Csaba: Újabb adatok a kis légykapó (Ficedula parva) állományviszonyairól a Kőszegi-hegységben
Varga László: A gyönygöshermáni kavicsbánya-tavon 2005-ben végzett madármegfigyelések összegzése
Kelemen Tibor: Madaras megfigyelések Szombathelyről
Barki Márta: Odútelep a kőszegi Chernel-kertben
Baumgartner Tibor: Hajnalmadár (Tichodroma muraria) észlelése a Rábán
Szinetár Csaba, Kovács Péter: Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához
Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta: Tömörd és környékének szitakötő (Odonata) faunája
Illés Péter: Veszélyben a hazai rákállomány (Decapoda)
Dankovics Róbert: Adatok a tömördi Nagy-tó kétéltű (Amhibia) fajainak visszatelepedéséhez 2002-2005 között
Dankovics Róbert: Adatok a kockás sikló (Natrix tesselata) Vas megyei előfordulásához
Harsányi Krisztián, Horváth Győző, Németh Csaba, Elek Zoltán: Kisemlős együttesek vizsgálatának előzetes eredményei egy
bükkerdő-szegély-újulat transzekt mentén a Kőszegi-hegységben
Keszei Balázs: Adatok a Répce menti mocsárrétek területén előforduló özönnövények előfordulásáról és állományaikról
Mesterházy Attila: Vas megye ritka hínárfajai

KRÓNIKA
Gyurácz József: Beszámoló az Európai Ornitológiai Unio 5. konferenciájáról

TERMÉSZETVÉDELÉMI NEVELÉS
Kelemen Tibor: Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulója, Szombathely, 2005
Lőrincz Csilla: Madarász ovi 2005
Lőrincz Csilla: Madáretetőm madarai gyermekrajz pályázat, 2005

A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatói 2005-ben

Fotók

§

CONTENTS

SOCIETY LIFE
10 years of Cinege
Looking back on 2005

CONSERVATION
Zoltán Barbácsy: The White Stork (Ciconia ciconia) Population in Vas County in 2005
Ágnes Gruber: Situation of Nesting Places of the Bee-eater (Merops apiaster) and Sand Martin (Riparia riparia) in Vas County, 2005
Róbert Dankovics, Ágnes Gruber: Project in the Defense of Amphibians

MONITORING ON THE FAUNA AND FLORA
Ágnes Gruber: Invitation to a Bird Survey
Péter Bánhidi, József Gyurácz: Bird Monitorig Programmes of Tömörd Bird Ringing Station in 2005
József Gyurácz, Péter Bánhidi, Gréta Janzsó: Autumn Migration of Red-backed Shrike (Lanius collurio) at Tömörd
Zoltán Barbácsy: The Nesting of the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) at the Hilly Region of Zala
Csaba Németh: New Data on Population Characteristics of the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in the Kőszeg Mountains
László Varga: Summary of Bird Watching at the Mine Lake of Gyöngyöshermán
Tibor Kelemen: Results of Bird-watching in Szombathely
Márta Barki: Nest-box colony in the Chernel Garden in Kőszeg
Tibor Baumgartner: Observing Wall Creepers (Tichodroma muraria) on the River Rába
Csaba Szinetár, Péter Kovács: New Data about the Fauna of Spiders at the Bird-observatory of Tömörd
Tibor Vizslán, Beáta Pingitzer: The Dragonfly (Odonata) Fauna at Tömörd and Its Neighborhood
Péter Illés: Domestic Crabs (Decapoda) in Danger
Róbert Dankovics:  Data about the Resettlement of the Amphibians in the Great-lake of Tömörd between 2002-2005
Róbert Dankovics: Data about the Presence of Dice Snake (Natrix tessellata) in Vas County
Krisztián Harsányi, Győző Horváth, Csaba Németh, Zoltán Elek: Abundance and  species richness of small mammals asemblages were investiged along a  beech forest-edge-renewed forest transect in the Kendig-Hill
Balázs Keszei: Data about Invasive Plants of the Swamps along the Répce River
Attila Mesterházy: Rare Reed-Grass Species of Vas County

CRONICLE
József Gyurácz: Report on the 5th Conference of the European Ornithologists’ Union

ENVIRONMENTAL EDUCATION
Tibor Kelemen: Regional Lap of the Day of Birds and Trees National Competition
Csilla Lőrincz: Ornithological Kindergarten 2005
Csilla Lőrincz: “Birds of my Feeding Table”, Children’s Competition

Supporting organizations of the István Chernel Ornithological and Nature Conservation Society in 2005

Photos