EGYESÜLETI ÉLET

Visszatekintés 2006-ra

Looking back on 2006

The article lists the projects in 2006.  Those not mentioned in the rest of the newsletter are: general assembly in February, participation in the 7th Meeting of Bird Ringing at Budapest, Birds’ Christmas in December, applications for funding.

   2006. február 11-én tartottuk rendes évi és egyben tisztújító közgyűlésünket a Berzsenyi Dániel Főiskolán. A közgyűlés elfogadta az egyesület 2005. évi pénzügyi beszámolóját, a 2006. évi munkatervét és költségvetését. A közgyűlés végén Dankovics Róbert „Rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) a Hanságban” című, diavetítéssel egybekötött előadását hallgatták meg a résztvevők.
Márciusban a Madarak és Fák Napja Országos Vetélkedő területi fordulóját Kelemen Tibor szervezte Szombathelyen, amelyen 9 csapat vett részt.
   Áprilisban harmadszor indítottuk el az Állandó Ráfordítású Helyek madámonitoring-madárgyűrűzési programunkat a Tömördi Madárvártán. Április 01-tól április 09-ig rendeztük meg a tavaszi Tömördi Természetvédelmi és Madárgyűrűző Táborunkat. A Madarász Suli és Madarász Ovi nevelési programunk keretében havonta két alkalommal rendeztünk foglalkozásokat.
   Az MME tavaszi rendkívüli tisztújító küldöttközgyűlésén Bánhidi Péter, Lőrincz Csilla, Polovitzer Péter és Ruff Andrea képviselte Vas megyét, ahol Bankovics Attila személyében új elnököt, illetve új elnökséget is választottak a küldöttek.
Májusban kiállítást rendeztünk az MMIK és egyesületünk által meghirdetett “Madáretetőm madarai” című pályázatra beérkezett rajzokból és egyéb pályaművekből. A pályázaton több mint száz gyermek vett részt. A kiállítás megnyitóján adtuk át a legjobb pályázóknak a könyv és egyéb jutalmakat.
   A költési, vegetációs időszakban folyamatosan végeztük a fehér gólya, gyurgyalag és kétéltű állományfelméréseket, valamint a florisztikai adatgyűjtéseket. Szükség esetén megtettük a védelmi intézkedéseket, tárgyalásokat. Körmendi munkacsoportunk augusztusban szervezte meg szokásos madárgyűrűző táborát a Pinka-patak mellett. Július 31-től november 11-ig folyamatosan működött az őszi Tömördi Természetvédelmi és Madárgyűrűző Táborunk. A program állandó alkalmazottja Gabnai Henrietta volt. A Herman Ottó Szakközépiskola vadász szakos tanulói szakmai gyakorlatuk, a BDF biológia szakos hallgatói pedig ökológia terepgyakorlatuk egy részét idén is a madárvártán töltötték. A söptei mezőgazdasági szövetkezet közreműködésével a rétek egy részét ez évben is kezelni tudtuk gépi szárzúzóval. Az idei madárgyűrűzést is vidám bulival zártuk.
   Október 7-8-án a tömördi tó környékére szervezett madármegfigyeléssel bekapcsolódtunk a Nemzetközi Madármegfigyelő Nap akcióba. Az MME IV. Országos Gyűrűzőtalálkozóján, valamint a Gyűrűző- és Vonuláskutató Szakosztály rendes évi közgyűlésén (Budapest, 2006. október 29-30.) Gyurácz József és Polovitzer Péter képviselte csoportunkat. Gyurácz József előadást tartott a Tömördi Madárvártán végzett madárgyűrűzés és madárvonulás-kutatás 2006. évi eredményeiről. A szakosztály közgyűlése a szakosztály vezetőségébe újabb öt évre megválasztotta Gyurácz Józsefet.
   A téli madáretetéshez idén 12 q napraforgót osztottunk szét aktív tagjaink között. December 30-31-én a Madárkarácsony megrendezésével búcsúztunk az óévtől.
   A kutatási és védelmi tevékenységünk anyagi hátterének biztosításához több pályázatot készítettünk 2006-ban is. Ezek közül a Környezetvédelemi Alap Célelőirányzathoz benyújtott pályázatunk kapta a legtöbb támogatást. Ez évi tevékenységünkről is többször hírt adtunk különböző lapokban, tévékben.
   Tagtársainknak köszönjük áldozatkész segítségét és további eredményes munkát kívánunk!
A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetősége

Jégmadár (Alcedo atthis)