Kerti geze (Hippolais icterina) fészkelése a Rába menti ártéri erdőkben

Ifj. Vasuta Gábor

G. Vasuta: The nestling of the Icterine Warbler in the forests of flood area along the River Rába
During the boat trip organized on the River Rába 2 singing icterine warbler were noticed nearby Ostffyasszonyfa, while another two were observed nearby Nick on June 15, 2002. On the 15th of June in 2003 two singing male were observed at the village of Ikervár nearby the Rába Bridge.
 

   A kerti geze (Hippolais icterina) fő fészkelőhelyét hazánkban az ártéri ligeterdők jelentik. Költőállományát ötezer párra becsülik. A hazai madártani szakirodalom kevés adattal szolgál a faj elterjedését, fészkelését illetően. Ennek egyik oka, hogy a faj nem annyira gyakori illetve legfontosabb fészkelőhelye igen nehezen járható. Ezen felbuzdulva 2002. és 2003. esztendőben elhatároztuk, hogy a Rába egy adott szakaszán kenuval végig utazunk, hogy az éneklő hímek alapján képet kapjunk a Rába ártéri ligeterdeiben a faj milyen gyakorisággal van jelen.   Kiválasztottunk egy alkalmasnak vélt folyószakaszt, ahol nagy területet borítanak fűz-nyár ligeterdők (Salicetum albae-fragilis), valamint tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum), illetve a bokorfűzesek (Salicetum purpureae, Salicetum triandrae). A lágyszárúszint pedig fajgazdag, egyes helyeken áthatolhatatlan sűrűséget alkotva. Mivel vonulása igen hosszú ideig tart, ennek tudatában a felmérést június derekára és végére hagytuk. A területbejárások 2002. évben június 30-án 2003. esztendőben június 15-én történtek, a kora reggeli órákban, mikor ekkor éneklenek legaktívabban a revírt tartó hímek. Az első vizitura alkalmával 2002. június 30-án Ostffyasszonyfa község határában 2 éneklő hímet figyeltünk meg, Nick határában szintén 2 éneklő hím került a szemünk elé. A következő kiránduláskor dátum szerint 2003. június 15-én Ikervár településnél a Rába-híd közelében figyelhettünk meg 2 éneklő hímet.
   Megállapíthatjuk, hogy a két bejárás során a számára alkalmas és fent leírt élőhelyen megtalálható a faj. A revírek felmérésére pedig a legalkalmasabb módszernek tűnt a vizitura, hiszen az áthatolhatatlan aljnövényzetben erre más lehetőség nem kínálkozik. A faj hiányzott a fiatal és még nem záródott ártéri erdőkből. A kerti geze és a többi itt költő faj szempontjából fontos természetvédelmi feladat a sűrű cserjeszintű idős ártéri erdők fenntartása.