Újabb adatok a Tömördi Madárvárta talajlakó pókfaunájához III.

Kovács Péter - Szinetár Csaba
 Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4
e-mail: kovacsp@freemail, szcsaba@bdtf.hu

P. Kovács, Cs. Szinetár: Some new data about the soil living spider fauna at the Bird-observatory of Tömörd
In this short essay we inform our readers about the results of 2006. This year the traps were located in the Northeast looking slope of the Ablánc valley with oak and hornbeam trees that can be found north from our bird-ringing station. The examined sampling showed 17 various species of spider. The Pardosa alacris seemed to be the dominant one. Regarding the sampling from faunistic aspect it can be said that one of the species proved to be dominant.  In the area of the hornbeam-oak grove we caught a male individual of the Saloca diceros (O.P.-Cambridge 1871). There was only one earlier published data about it from the Bakony.

   A Berzsenyi Dániel Főiskola Állattani Tanszéke által szervezett ökológia terepgyakorlatok keretében az 1999. év óta évi rendszerességgel történnek talajcsapdás mintavételezések a madárvárta környezetében. Évente azonos időszakban (május első két hetében) 30-30 Barber-féle talajcsapdát üzemeltetünk egy-egy növénytársulásban (1. táblázat).
 

 
Élőhely
Vizsgálat éve
Cseres-tölgyes (Quercetum petreae-cerris)
1999
Töviskés (Pruno spinosae-Crataegetum)
2000
Hegyi-kaszálórét (Anthoxanto- Agrostietum)
2001
Harmatkásás (Glycerietum maximae)
2002
Akácos (Robinietum)
2003
Búza 
2004
Spontán cserjés 
2005
Gyetyános-tölgyes (Querco-Carpinetum)
2006


  1. táblázat. A vizsgált élőhelyek vizsgálat éveivel.

   Az 1999-2002 közötti időszak pókfaunisztikai és cönológiai eredményeiből a Cinegében is több ízben beszámoltunk (Szinetár 2000; Eichardt 2003; Kovács és Szinetár 2005). Jelen közleményben a 2006-os év eredményeit adjuk közre. Ebben az évben a madárvártától északi irányban található Ablánc-völgy, É-K-re néző lejtőjén lévő gyertyános tölgyesben üzemeltek a csapdák. A mintavételezést nehezítette, továbbá az értékelhetőségét is némileg korlátozza, hogy a csapdák egy résztét néhány nap elteltével a vaddisznók kitúrták. A megsemmisült csapdák újratelepítését követően a terület körül kihúzott zsinórokon „vadóc” vadriasztó szert helyeztünk ki a vaddisznók távoltartása érdekében. A csapdák egy része ennek ellenére is megsemmisült, így végül 25 darab csapda anyagát tudtuk feldolgozni, ezek mintegy fele csupán egy hetet üzemelt az említett újratelepítés miatt.
   A feldolgozott mintavételből 17 pókfaj került elő. A fajok jól mutatják az élőhely zárt erdei, klimax társulás jellegét. A faunát tipikus erdőlakó fajok jellemzik: pl. Apostenus fuscus, a Pardosa alacris, a Haplodrassus silvestris és a Harpactea rubicunda. Az abundancia értékek alapján egyedül a sárgafoltos gyászfarkaspók (Pardosa alacris) bizonyult domináns fajnak, a további felsorolt erdei fajok szubdominánsak tekinthetők. A fajok érzékenységi (bolygatással szembeni tolerancia) vizsgálata alapján az élőhely közepesen bolygatott kategóriába sorolható. A fajok közül a közepesen bolygatottak száma 11: Microneta viaria, Tapinocyba insecta, Lepthyphantes flavipes, Pardosa alacris, Haplodrassus silvestris, Lyniphia hortensis, Apostenus fuscus, Neriene clathrata, Coelotes inermis, Steatoda phalerata. Tegenaria campestris. A bolygatást jól tűrő fajok száma 3: Harpactea rubicunda, Trochosa terricola, Robertus arundineti. Érdekesség, hogy igazán tipikus bolygatást nem tűrő, nagy érzékenységű, un. természetes és természetközeli élőhelyeket preferáló faj nem került elő ebben a mintavételben.
    Faunisztikai szempontból egy faj előfordulását kell kiemelni. A gyertyános területén a Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871) egy hímjét fogtuk. Hazánkból korábban egyetlen publikált adata volt ismert a Bakonyból (Balogh és Loksa 1946). Itt jegyeznénk meg, hogy a madárvártán végzett vizsgálatok során már két, hazánkra nézve új fajt (Palliduphantes alutacius, Panamomops affinis) sikerült korábban kimutatni (Szinetár, Eichardt 2003). A 2. táblázatban szerepel valamennyi faj fogási eredménye, a többi, előző években vizsgált fás szárú társulás pókjaival együtt (az akácost nem vontuk be ebbe a vizsgálatba). A négy társulásból együttesen 74 talajlakó pókfaj került kimutatásra. Fajszám tekintetében a spontán cserjésedő terület (vadföld) és a töviskés mutat legmagasabb értéket. Az átlagos denzitás szempontjából szintén a spontán cserjésedő terület az első, ezután a cseres tölgyesben kaptuk a második legmagasabb értéket. Az összehasonlított élőhelyek fajgazdagsága terén szintén a töviskés és a spontán cserjésedő terület mutatott legnagyobb értéket. Mint említettük a 2006-os év mintavételi eredményét nagyban befolyásolta a csapdák károsodása (vaddisznók). A kapott eredményeket elsősorban csak faunisztikai szempontból tekinthetjük összevethetőnek a korábbi évek gyűjtéseivel. Az újonnan kimutatott ritka faj, egy további adalék a terület talajlakó faunájának értékeihez.
 

 
Fajok
Gyertyános

2006

Cseres

1999

Spontán cserjés

2005

Töviskés

2000

Dysderidae Fojtópókok családja
Dysdera longirostris Doblika, 1853
 
-
1
-
-
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
-
-
-
1
Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838)
-
-
-
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843
-
1
-
-
Mimetidae – Bütyköspókok családja
Ero furcata (Villers, 1789)
 
-
-
3
2
Theridiidae-Törpepókok családja
Euryophris flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
 
-
-
-
1
Robertus arundineti (O.P.- cambridge, 1871)
-
-
-
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
-
-
-
2
Steatoda phalerata (Panzer, 1801)
-
-
-
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)
-
-
-
2
Linyphiidae-Vitorláspókok családja
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)
 
-
5
-
-
Ceratinella major Kulczynski, 1894
-
-
2
-
Ceratinella scabrosa (O.P.-cambridge, 1871)
1
2
-
3
Centramerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
-
-
-
1
Diplocephalus picinus (O.P.-Cambridge, 1872)
3
16
-
88
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
-
-
1
-
Euryophis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)
-
-
1
-
Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854)
2
4
-
22
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1854)
-
-
-
4
Lyniphia hortensis Sundevall, 1830
1
-
-
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1854)
-
-
-
-
Micrargus herbigradus (blackwall, 1854)
-
1
-
-
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
5
-
1
Neriene clathrata (Sundewall, 1830) 
-
-
5
Palliduphantes alutacius simon, 1884
-
1
-
-
Panamomops affinis (Miller és kratochvil, 1939)
-
2
-
-
Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)
-
-
-
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
-
-
1
-
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)
1
2
-
1
Walckenaria dysderoides (wider, 1834)
-
-
-
7
Walckenaria obtusa blackwall, 1836 
-
1
-
1
Araneidae-Keresztespókok családja
Cercidia prominens (Westring, 1851)
 
-
-
5
-
Lycosidae-Farkaspókok családja
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
 
-
-
1
-
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
-
-
157
1
Aulonia albimana (walckenaer, 1805)
-
-
2
5
Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833)
71
106
136
67
Pardosa amentata (Clerck, 1757)
-
-
1
-
Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834)
-
-
1
-
Pardosa maisa Hippa at Mannila, 1982
-
-
4
-
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)
-
-
-
3
Pardosa pullata (Clerck, 1757)
-
-
2
-
Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
-
-
96
2
Trochosa ruricola (Dee Geer, 1778)
-
-
1
Trochosa terricola Thorell, 1856
-
-
7
3
Pisauridae – Csodáspókok családja
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
 
-
-
1
2
Agelenidae-Zugpókok családja
Tegenaria campestris C.L. Koch, 1834
 
-
-
-
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
-
2
-
-
Hahniidae – Parányzugpókok családja
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841
 
-
6
1
-
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
-
-
10
-
Amaurobidae – Eretnekpókok családja
Coelotes inermis (L. Koch, 1855)
 
1
11
-
-
Liocranidae – Avarpókok családja
Apostenus fuscus Westring, 1851
 
35
12
5
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
-
3
1
4
Clubionidae – Kalitpókok családja
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867
 
-
1
-
-
Clubiona comta C. L. Koch, 1839
-
-
-
3
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
-
-
1
-
Clubiona terrestris Westring, 1851
-
-
-
1
Gnaphosidae – Kövipókok családja
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
 
-
-
2
-
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
-
-
-
5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833)
-
-
33
-
Haplodrassus minor (O.P.-Cambridge, 1879)
-
-
1
-
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)
-
-
3
-
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
5
3
1
2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1833)
-
-
1
2
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
-
-
1
-
Zoridae – Párducpókok családja
Zora silvestris Kulczynski, 1897
 
-
1
-
-
Zora spinimana (Sundewall, 1833)
-
-
-
11
Philodromidae – Fürge karolópókok
Thanatus formicinus (Clerck, 1757)
 
-
-
1
-
Thomisidae- Karolópókok családja
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)
 
-
-
-
4
Xysticus erraticus (blackwall, 1834)
-
-
-
1
Xysticus cristatus (Clerck, 1857)
-
1
6
-
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 
-
3
1
-
Salticidae-Ugrópókok családja
Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
 
-
-
2
 
Neon reticulatus (Blackwall, 1853)
-
-
-
1
Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)
-
-
1
-
Összegyedszám (N)
108
214
499
266
Denzitás (pók egyedszám /csapda/ 14 nap):
4, 32
15, 2
16, 6
8, 86
Fajszám (S)
17
24
34
34
Fajgazdagság (Margalef-index): S-1/lnN
3,41
4,29
5,31
5,91


2. táblázat . A Tömördi Madárvárta jellemző fásszárú élőhelyeinek talajlakó pókjai (Tömörd 1999-2006)