Palkasás (Carex bohemica) előfordulása a Rábán

Mesterházy Attila
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter, H-9941 Siskaszer 26/a
e-mail: mesterhazy@onp.kvvm.hu

A. Mesterházy: The appearance of the Carex bohemica on the River Rába
This essay is about some individuals of the Carex bohumica appeared on the River Rába and the condition of its habitat in 2006.

   2006. július 17-én területellenőrzés során a Rábagyarmat és Csörötnek között lévő árapasztó vápa mentén a hazánkban ritka palkasás (Carex bohemica) néhány egyedére bukkantam. A Rába itt többnyire szabályozatlan, gazdagon meanderező vízfolyás, melynek egyik kanyarulatát egy csatornával átvágták az árvizek gyorsabb levonulása érdekében. Az így kialakított árapasztó vápa két végét bazaltkövekkel stabilizálták, nehogy a folyó a kanyarulatot le tudja fűzni. Idén tavasszal nagy árvizek vonultak le a folyó itteni szakaszán melyek jelentős hordalékmennyiséget raktak le az árapasztó területére, így a csatornában nagy kiterjedésű kavicszátonyok alakultak ki. A palkasást ezeken a zátonyokon találtam meg összesen 5 példányban. A növények a csupasz kavicsfelszínen kialakult ártéri gyomtársulásban jelentek meg. A kísérő fajok többsége a zátonyok első megtelepülői (ld. táblázat), melyek a Rábán elég gyakorinak mondhatók. A fajok között érdekességként megemlítendő a Panicum dichotomiflorum (köles faj), mely egy terjedőben lévő észak-amerikai adventív növény, első hazai előfordulása 3 évvel ezelőtt a Rába mentéről származik. A vesszős füzény (Lythrum virgatum) egy országosan nem ritka faj, de Vas megyéből alig van adata, azok is a jóval keletebbre lévő Marcal-medencéből származnak.
   A faj a többi sástól jellegzetes palkákhoz hasonló külsejével könnyedén megkülönböztethető, viszont a palkák kétivarú virágaival ellentétben e sásnak egyivarú virágai vannak. Füzérkéiben alul találhatók a porzós, felül a termős virágok. Arasznyitól félméteres magasságot elérő, nem tarackoló faj, színe többnyire világoszöld. Élőhelyein megtelepülő egyéves növényekkel ellentétben kétéves faj, magja akár 30 évig is életképes marad, kedvező körülmények közé kerülve néhány napon belül kicsírázik. A faj nyár közepén fejlődik ki, akkor amikor a folyók vízszintjének csökkenésével a zátonyok szárazra kerülnek.
   A palkasás Kárpát-medencében igen ritka növény, a szomszédos országokban mindenütt kipusztulással veszélyeztetett, nagyon kevés adata ismert. Hazánkban aktuális előfordulásai vannak a Tisza felső szakaszán és a Dráva-síkon. Nyugat-Magyarországról nem volt ismert. A nyugat-magyarországi peremvidékhez legközelebb a Fertő-tó mellett és a Hanságból ismertek több mint száz éves adatai. A szomszédos Ausztriában, a Lapincs forrásvidékén néhány helyen megtalálták, valószínűsíthető, hogy a növény a folyó vízével innét sodródott le.
A növény a környékbeli Rába zátonyok alapos átvizsgálása során máshonnan nem került elő, 3 példánya az illegális kavicsbányászatnak esett áldozatul. Előfordulása a folyó felső szakaszainak zátonyain továbbra is várható. Hazánkban védett, természetvédelmi értéke: 2000 Ft.
 

 
Faj
Borítás
Palkasás (Carex bohemica)
r
Baracklevelű keserűfű  (Polygonum persicaria)
3
Mocsári ecsetpázsit  (Alopecurus aequalis)
1
Varangyszittyó  (Juncus bufonius)
+
Deréceveronika  (Veronica beccabunga)
1
Barna palka  (Cyperus fuscus)
1
Fügelevelű libatop  (Chenopodium ficifolium)
r
Panicum dichotomiflorum
r
Fehér tippan (Agrostis stolonifera)
2
Vesszős füzény  (Lythrum virgatum)
+
Hegyeslevelű libatop 
(Chenopodium polyspermum)
+
Mocsári kányafű  (Rorippa palustris)
+
Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)
2
Feketetermésű farkasfog  (Bidens frondosa)
1
Zöld muhar  (Setaria viridis)
r
Fehér somkóró  (Melilotus albus)
1
Rizsfű  (Leersia oryzoides)
1
Vénicszil (Ulmus laevis)
r
Jövevény füzike (Epilobium ciliatum)
r
Réti lórom  (Rumex obtusiflorum)
r
Vizicsillaghúr (Myosoton aquaticum)
r


Cönológiai felvétel a Carex bohemica élőhelyén
(Csiky J-Mesterházy A. 2006.07.25. 2x2m összborítás:55%)