TERMÉSZETVÉDELEM

Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya 2006-ban

Barbácsy Zoltán
9941. Őriszentpéter, Siska szer 2., e-mail: tringa21@freemail.hu

Z. Barbácsy: The White Stork Population of Vas County in 2006
In 2006 altogether 345 nests of stork were written down. 229 nests among these were inhabited in some amount and from these pairs brooded in only 189, that showed a 5.5 % decrease in comparison with last year’s results. Pairs, who raised their nestlings successfully, took care for 2.05 nestlings on average.

   A tavalyi katasztrofális év után csak jobbat vártunk a sok megpróbáltatáson átment gólyáknak, a magyar nép kedves madarainak. Nem így történ, úgy látszik a rossz után, van még rosszabb.
   2006-ban összesen 345 fehér gólyafészek került összeírásra. 229 volt lakott valamilyen szinten, és ebből mindössze 189 fészekben költöttek párok (HPa), ami a tavalyi évhez viszonyítva 5,5 %-os csökkenést jelent. A fészkelő párok számát tekintve a jelenlegi szint, az 1996-os csúcshoz képest 56 %-ra süllyedt. Az utóbbi tíz év adataiból számított, jól illeszkedő (R2= 0,888, p< 0,01) lineáris egyenlet alapján, ha a tendencia nem változna 2021-ben láthatnánk az utolsó fészkelő párt Vas megyében.
   Az elmúl tizenöt évben egy rossz gólyás év (1991) és két katasztrofális év (1997, 2005) volt, amit nem tudott kiheverni az állomány. Ebben az időszakban a párok csökkenő létszáma és a rossz évek alacsony fiókaszaporulata miatt, összesen mintegy 1500 fiókával kevesebb nevelődött fel a vasi fészkekben, ami nagyon hiányzik az utánpótlás létszámából. Jellemzővé vált, hogy évtizedes, régi fészkek üresednek meg, miután az öreg gólyák elpusztulnak a vonulási útjukon vagy telelő területükön Afrikában. Az előbbi okok miatt komoly állománykicserélődés, fiatalodás figyelhető meg, ami viszont egyelőre megingatta a költés biztonságát, folyamatosságát. A fészkeléssel kapcsolatos viselkedésük, fészeképítési kedvük és fészekhűségük előnytelen irányban változott. Leginkább ezek a gólyák gyarapítják a HB 1,2 kategória számát, melyek költés nélkül, csak átmenetileg tartózkodnak a fészeknél. Idén 32 helyen volt ilyen szituáció, ami magas érték, a fészkek 14 %-a.  A megüresedett fészkek újbóli elfoglalása csekély arányú. Egyszóval most kevés a családlapításban komolyan tevékenykedő gólya pár.
   2006-ban tovább emelkedett a megüresedett fészkek száma, a tavalyihoz képest 12 %-kal emelkedett . 1996-ban még csak 17, idén már 116 fészek volt üres Vas megyében, ami az összes fészek  33,6 %-át teszi ki. 8 fészekben tartózkodott pár nélküli gólya. Idén is sok fészekre később érkeztek a gólyák tavasszal, sőt az elmúlt években egyre számosabbá vált, a korábbi március végi érkezés helyett, az április közepére, végére vagy május elejére tolódó tavaszi érkezés. Ez szintén a megtelepedő gólyák fiatalabb korára utal.
   A fiókákat sikerrel felnevelő párok (HPm) átlagosan 2,05 fiókát gondoztak, ami az addigi leggyengébb tavalyinál is alacsonyabb volt. Ennek oka egyértelműen az idei május második és június első felének hideg csapadékos időjárása, ami a lehető legrosszabbkor jött. A pontosan ebben az időben kikelő fiókák, az első két hétben, alig pelyhesen elég érzékenyek. Hőszabályozásuk még nem tökéletes, nehezebben viselik az időjárás viszontagságait és a kórokozók támadását. A szülők ugyan melengetik kis fiókáikat, de nagy esőzések alkalmával a fészek akkor is beázik, és sokszor vizes szivacshoz hasonló közegben fekszenek a fiókák. A fejlemény könnyen elképzelhető. Idén több fészeknél a teljes fészekalj elpusztult. Az ilyen, helybélieket megdöbbentő, szomorú jelenségnél a laikusok felvetették a madárinfluenza esetleges hatását, de ez eleve valószínűtlen volt, és nem is nyert igazolást. 2006-ban a kétfiókás fészkek voltak túlsúlyban (41 %), négy fióka egyik fészekben sem nevelődött fel, ami a 21. éve végzett megyei gólyaszámlálás alatt egyszer sem volt tapasztalható. Átlagban 13-14 % szokott lenni, a leggyengébb évben is 7-8 %-ot képviselt, de volt, amikor 24 %-ot tett ki. A gólya párokra (HPa) számított szaporodási ráta (JZa) igen alacsony 1,48  fióka/pár volt.
   Az állomány jelentős csökkenéséhez hozzájárult az idei kedvezőtlen időjárás is, de a körülmények alapján feltételezhető, hogy a valódi okok többsége nem Vas megyéhez kötött, mindazonáltal a fehér gólyák védelme érdekében minden szükséges lépést meg kell tenni, hogy gyermekeink, unokáink a 2021. év után is gyönyörködhessenek e kedves madár közeli jelenlétében.