TERMÉSZETVÉDELMI NEVELÉS

Természetvédelemre nevelés egyesületünkben

Lőrincz Csilla
9700 Szombathely, Széll K.u.51.

Cs. Lőrincz: Rearing to environmental protection in our association
The association’s program for educating to environmental protection is going on during the whole year. The program deals with children from the kindergarten and students from primary school, secondary school, college or university. This educating program mainly takes place at the Bird Ringing Station of Tömörd.

Célunk a természetet és környezetet tisztelő szokás és ismeretrendszer erkölcsi, értelmi, érzelmi, és esztétikai megalapozása.

    Legfontosabb feladatunk e téren a természet iránti érdeklődés felkeltése, a természet szépségeinek megláttatása a gyermekek érzelemvilágán keresztül.
    Legfőbb színtere e tevékenységünknek egyszerű megközelíthetősége miatt is a Tömördi Madárvárta madárvonulás-kutató és természetvédelmi tábora, ami egyben az Actió Hungarica madárgyűrűző tábor.
    A több mint 3 hónapos működést idén is segítette alkalmazottunk, heti váltással gyűrűzőink és a hetesi gyakorlatukat nálunk töltő „Hermanos” vadásztanulók. Az ő lelkes közreműködésükkel értük el a természetvédelemre nevelés terén, hogy egyre több iskolát, óvodát tudtunk fogadni, s a diákok betekintést nyerhettek az itt folyó munkába. ( sokan hétvégeken szülőkkel is jöttek)
    Ezek az előre bejelentett csoportok szakvezetést kapnak, melynek keretében madárgyűrűzés alkalmával megfigyelik a madarakat, kézbe is foghatják és meg is simogathatják őket. Megismerik a madárgyűrűzés tudományát, annak jelentőségét, természetvédelmi értékét.
    Terepi program biztosítása alkalmával ismerkedhetnek a gyerekek a terület növény-és állatvilágával a különböző természetvédelmi tevékenységekkel is (szénagyűjtés, ebihalmentés, odúellenőrzés, cserjeirtás).
    Madárvártánkon a biológia szakos hallgatók terepgyakorlaton is részt vesznek, szakemberek irányításával.
    Úgy gondoljuk, hogy egyesületünknek a tudományos munkán kívül a természetvédelmi nevelés az egyik legfontosabb célja lett, hiszen így tudunk gondoskodni az utánpótlásról, madarászok neveléséről. Mindent meg fogunk ezután is tenni annak érdekében, hogy még alaposabban megismertessük az itt folyó munkát diákjainkkal.
    Évek óta visszatérő csoportjaink:
    Általános iskolák közül: oladi, kámoni, ikervári, csepregi, kőszegszerdahelyi, kőszegi, acsádi, táplánszentkereszti, körmendi általános iskolások, továbbá a szombathelyi Paragvári, Gotthard Jenő, Bercsényi Miklós általános iskolások.
    Középiskolások közül: Herman Ottó Szakközépiskola, Bólyai János Gimnázium, Premontrei Gimnázium.
    Óvodák közül: szombathelyi Arénások, Ikerváriak, Oladiak, Acsádiak.