A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2006-ban

Gruber Ágnes
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, 9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/a,
e-mail:  guber@onp.kvvm.hu guber@onp.kvvm.hu uber@onp.kvvm.hu uber@onp.kvvm.hu

Á. Gruber: The condition of nestling settlements of the Bee-eater and the Sand Martin in Vas County in 2006
We examined 34 sandpits and pebble pits in 2006, among which 23 showed the nestling of either the bee-eater or the sand martin. This year we checked the nestling of altogether 94 pairs of Bee-eater and 77 pairs of Sand Martin in Vas County.

Mint ahogy az már hagyomány, 2006-ban is a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság együttműködve, közösen mérte fel a Vas megyei a gyurgyalag és a partifecske fészkelőtelepeket. A munkában az Igazgatóság több munkatársa, Kóródi Blanka, Szentirmai István, Schubert Zoltán, illetve az Egyesület tagságából Benke Szabolcs és Varga László adta át megfigyelési adatait.
A nyár folyamán 35 régebben ismert és újonnan felfedezett költőhelyet, illetve jelenleg homok-, illetve kavicsbányaként bejegyzett, potenciális helyet ellenőriztünk le a megyében. Ezt a tevékenységet az elkövetkező évekhez hasonlóan szeretnénk még tovább folytatni. A bejárt helyszínek közül 23 helyen találtuk gyurgyalag, partifecske vagy mindkét faj költését.
A Rába parti telepek szempontjából az idei év tavaszi árvize ismét nem kedvezett a költésnek. A csákánydoroszlói telepre is megérkeztek a partifecskék, de az ár elmosta a telepet, a fal nagyrészt leomlott, elhagyták a madarak. A molnaszecsődi part is valószínűleg többször víz alatt volt, költésnek nyomát sem találtuk. Egy új telepet talált Schubert Zoltán Csákánydoroszló felett, ahol a gyurgyalagok sikeres költése a Rába egyik partján taláható magas partfalnak tudható.
A homok-, illetve kavicsbányák, kubikgödrök területén viszonylag nagy egyedszám változásokat tapasztaltunk mind a gyurgyalag, mind a partifecske költőpárok esetében (ld. az ábrát).
Bögötén a lerézsűzés következtében teljesen megszűnt a korábbi telep. Több, már régóta létező telepen nem tapasztaltunk költést, mint például Pácsonyban. Viszont néhány olyan telepen, ahol az elmúlt években csönd volt, megjelentek a költőpárok, így például Köcsk és Halastó esetében. A merseváti működő homokbányában talán az egyeztetéseknek köszönhetően kímélték azokat a falrészeket, ahol a partifecskék költenek

 A 2005-ös esztendőben nagy károkat szenvedett olaszfai telepre kevés madár tért vissza, mindössze 5 gyurgyalag pár költött, s egyetlen partifecske sem.
A Vas megyében költő gyurgyalagok és partifecskék helyzete egyre kritikusabb. Sajnos 2006-ban az általunk ismert telepeken költött állomány mindkét faj esetében 100 pár alá csökkent. Ez nagyrész azért alakulhatott így, mert egyre több a felhagyott bánya, amelyekben régebben jó feltételeket találtak a madarak, de mára elnéptelenedett, mert a bányászat hiányában a fák, a cserjék és a lágyszárú növények benövik, az omlások következtében rézsűsödik. A helyzet javításához az élőhelyek rekonstrukciójára van egyre nagyobb szükség. A meglévő költőhelyekre pedig nagyobb figyelmet kell fordítanunk a költési időben, hogy az ott költő madarakat ne érje zavarás. Mindezekhez örömmel fogadjuk olyanok jelentkezését, akik segítségünkre tudnak lenni eme munkában. Vas megyében bizonyára még mindig vannak olyan gyurgyalag és partifecske költőtelepek, amelyekről ismereteink hiányosak, továbbra is folyamatosan keresünk új helyeket, ezért örömmel fogadunk minden információt.

A részletes adatokat a következő táblázat tartalmazza:

 
Sorszám
Telep
Fajok
Megta-
lálás éve
2005.
gy.
2006.
gy.
2005.
pf.
2006. pf.
1.
Bérbaltavár - homokbánya
gy.
2003
5
3
0
0
2.
Bérbaltavár-Szőlőhegy
gy.
2005
 5
9
 0
0
3.
Bozsok - régi homokbánya
gy.
 
6
7
0
0
4.
Bögöte - homokbánya
gy., pf.
2002
2
0
0
0
5.
Csákánydoroszló - Rába szakadópart
gy.
2006
 -
3
 -
0
6.
Egervölgy - homokbánya
gy.
 
5
5
5
4
7.
Gersekarát - TSZ
gy.
2004
0
0
0
0
8.
Gersekarát -Halastó felőli TSZ
gy.
2005
1
0
0
0
9.
Gérce - homokbánya
gy., pf.
 
10
8
250
0
10.
Győrvár - homokbánya
gy., pf.
 
0
4
30
16
11.
Halastó
gy.
2004
 0
2
 0
0
12.
Halogy - homokbánya
gy.
2003
5
13
0
0
13.
Horvátnádalja - Csupati-tanya
pf.
2003
0
0
0
0
14.
Hosszúpereszteg - homokbánya
gy.
 
5
3
0
0
15.
Ikervár - homokkitermelés
gy.
 
0
4
0
0
16.
Ikervár - Rába-part
gy.
 
2
0
0
0
17.
Köcsk - homokbánya
gy.
 
0
2
0
0
18.
Magyarlak - Rába-part
gy.
2003
0
0
0
0
19.
Mersevát - homokbánya
pf.
 
1
1
5
20
20.
Olaszfa - homokbánya
gy., pf.
 
6
5
2
0
21.
Ostffyasszonyfa - temető
gy., pf.
2004
0
1
30
12
22.
Ostffyasszonyfa - Lánkapuszta
gy., pf.
2004
0
0
0
0
23.
Pácsony - homokbánya
gy.
 
6
0
0
0
24.
Perenye - homokbánya
gy.
 
3
3
0
0
25.
Petőmihályfa - homokbánya
gy.
 
0
0
0
0
26.
Püspökmolnári - Lasselsberger - kavicsbánya
pf.
2004
0
0
0
0
27.
Püspökmolnári - Transkavics kavicsbánya
gy., pf.
2005
4
6
110
25
28.
Sorkifalud
gy.
2005
5
 -
0
29.
Sorokpolány
gy.
2005
2
 -
0
30.
Tormásliget - homokbánya
gy.
 
1
1
0
0
31.
Tormásliget - kavicsbánya
pf.
2003
0
0
60
0
32.
Vashosszúfalu - régi homokbánya
gy.
 
3
1
0
0
33.
Vönöck
pf.
2004
0
0
5
0
34.
Zalalövő - Alsósötétmajor
gy.
2004
5
2
0
0
35.
Zalalövő - kavicsbánya
gy.
2006
 -
4
 -
0
Össz:
 
 
 
75
94
497
77
gy.: gyurgyalag
pf.: partifecske
jm.: jégmadár