MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Madárgyűrűző programok eredményei a Tömördi Madárvártán
2006-ban

Bánhidi Péter1 – Gyurácz József2
1: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2., e-mail: banhidi@nydkvf.kvvm.hu
2. Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
     9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hugyjozsi@bdtf.hu

P. Bánhidi – J. Gyurácz: Bird Monitoring Programmes of Tömörd Bird Ringing Station in 2006
This year the Constant Effort Sites (CES) program has been continued which started in 2004. We ringed 233 birds of 33 species during days of CES. Besides the CES program a one-week whole spring bird-ringing camp was organized. A total of 580 specimens of 31 species were ringed. The autumn camp lasted from 29th July until 11th November. A total of 4618 specimens of 80 species were ringed and 1259 specimens of 46 species were recaptured. The camps were very popular.

    Ez évben is a tavaszi és az őszi vonulás vizsgálatára szerveztük két táborunkat, valamint tíz alkalommal gyűrűztünk fészkelési időben (CES).
    Tavaszi táborunkat a korábbi évekhez képest előbbre hoztuk, és a jövőben is április elején tervezzük megrendezni. Ennek két oka is van. Amióta elindítottuk a CES programot is Tömördön, részben átfedésben volt a tavaszi táborral. Másrészt a korábbi május elejei időpontban már fészkelések is vannak, holott a tavaszi vonulást is szeretnénk vizsgálni.
    Tehát ez az idén április 1-től 9-ig tartott. A kilenc nap alatt 31 faj 580 példánya kapott gyűrűt és 20 fajból volt összesen 183 visszafogás. Április 6-án hálóba került egy moszkvai gyűrűs sárgafejű királyka (Regulus regulus), melyről azóta már tudjuk, hogy Szentpétervár mellett, a Ladoga-tó közelében jelölték. Jelenleg ez a legnagyobb távolságú királyka megkerülés a hazai madárgyűrűzési adatbankban (1820 km). További érdekesség, hogy az országban eddig (júniusi állapot) három orosz gyűrűs királyka megkerülés van, és ebből kettő tömördi.
    Az idén is folytattuk a 2004-ben elkezdett Állandó Ráfordítású Helyek (Constant Effort Sites: CES) programot. Április 15. és július 15. között kilenc alkalommal összesen 33 faj 233 egyedét gyűrűztük meg és 15 faj 58 példányát fogtuk vissza. A leggyakoribb három gyűrűzött faj idén a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a vörösbegy (Erithacus rubecula) és a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) volt (ld. az alábbi táblázatot).
    Őszi táborunk július 29-től november 11-ig működött, tehát egy héttel hosszabb volt, mint 2005-ben. A korábbiak szerint a gyűrűzők hetente (vasárnap) váltották egymást, de volt, aki két turnust is vállalt. Idén is 29 hálóval dolgoztunk. A tavi hálók elhelyezését a magas vízállás miatt ez évben is át kellett alakítani. Ezt sikerült úgy megoldani, hogy továbbra is biztosított legyen az adatok összehasonlíthatósága a korábbi évek eredményeivel.
    A táborban 80 faj 4618 példányát gyűrűztük meg és 46 faj 1259 egyedét fogtuk vissza. A gyűrűzött fajok példányszámát az alább táblázat tartalmazza. Jelentős volt az előző évi gyűrűzött madarak megkerülése is. A tábor ideje alatt fogtunk egy Ausztriában, Tömördtől 138 kilométerre (Hohenau-Ringelsdorf), 2003. október 11-én fiatal madárként gyűrűzött csilpcsalpfüzikét. Érdekes volt, hogy hatodik evezőtollának szűkítése nagyon határozatlan volt, olyan, mint a bonelli füzikéé. Színezete azonban egyértelműen csilpcsalpfüzike volt. Érdekességnek számított még, hogy egy napon fogtunk egy sárszalonkát (Gallinago gallinago) és egy kis sárszalonkát (Lymnokriptes minutus).
    Ez évben az egyedszám, elsősorban a magevőké, messze kevesebb volt a tavalyinál. Ennyit számít, hogy adott évben mit termesztenek a környező szántóterületeken. Tavaly napraforgó volt, az idén kukorica.
    A rétterületek szárzúzózása az idén is csak részben történt meg a kiküldött gép meghibásodása miatt.
    A tábor üzemeltetéséhez az egy állandó ember /korábban polgári szolgálatos/ megtalálása egyre nehezebb. Az idén Gabnai Henrietta biológia tanár volt az alkalmazottunk. Köszönet illeti munkájáért.
    Már hagyományosan hetesi szolgálatos vadásztanulók (hetente két fő) is segítették a tábor tevékenységét a Herman Ottó Szakközépiskolából. Örvendetes, hogy a korábbi évek hetesi szolgálatosai közül többen önszorgalomból visszajárnak és hatékony segítséget jelentenek.
    A tábort sokan keresték föl az idén is. A gyermekcsoportokon kívül több érdeklődő érkezett az ország különböző területeiről is. Az október 7-8-i nemzetközi madármegfigyelő napokon is sok érdeklődő vett részt.
A - már hagyományosnak mondható - táborzáró összejövetelünket november11-én tartottuk a tömördi kultúrházban, melyet a község polgármestere térítésmentesen bocsátott rendelkezésünkre. Ezúton is köszönjük.
   Végül név szerint szeretnénk felsorolni azokat a tagtársainkat, akik akár gyűrűzőként, akár segítőként a tábor szervezésében, működtetésében aktívan és rendszeresen részt vettek, többen közülük a megyén kívülről is:
   Gyűrűzésvezetők: Góczán József, Illés Péter, Jánosa László, Király Gergely (Völcsej), Kiss János (Pécs), Koszorús Péter, Mátrai Norbert (Mohács), dr. Németh Csaba, Polovitzer Péter, Tatai Sándor, Szentendrey Géza (Szentendre), Varga László, Wisztercill János;
 Hafner József (Bóly), Lenczl Mihály (Budapest), Lendvai Imre, Lőrincz Csilla, Mihácsy Éva, Pingitzer Beáta, Rózsa Enikő, Ruff Andrea, Somogyi Zoltán, Vizslán Tibor
   Köszönet illeti őket azért, hogy a Vas megyei madártan egyik meghatározó tevékenységét segítették.
 

Faj
Tavaszi vonulás
2006. 
IV. 1 - 9.
CES
Tavaszi vonulás
költés
Őszi vonulás
2006. 
VII. 29 – XI. 11.
1. balkáni fakopács (D. syriacus)
-
-
1
2. barátcinege (P. palustris)
2
2
12
3. barátposzáta (S. atricapilla)
63
50
627
4. barázdabillegető (M. alba)
-
-
4
5. berki tücsökmadár (L. fluviatilis)
-
-
2
6. búbos banka (U. epops)
-
-
1
7. cigánycsuk (S. torquata)
3
1
12
8. citromsármány (E. citrinella)
6
2
167
9. cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus)
-
1
23
10. csicsörke (S. serinus)
2
-
6
11. csilpcsalpfüzike (Ph. collybita)
        84
22
347
12. csörgő réce (A. crecca)
-
-
1
13. csuszka (S. europaea)
-
4
14
14. egerészölyv (B.buteo)
-
-
1
15. erdei cankó (T. ochrupos)
-
-
1
16. erdei pinty (F. coelebs)
11
3
54
17. erdei pityer (A. trivialis)
-
2
24
18. erdei szürkebegy (P. modularis)
17
-
119
19. énekes nádiposzáta (A. palustris)
-
8
50
20. énekes rigó (T. philomelos)
13
3
95
21. fekete rigó (T. merula)
9
8
189
22. fenyőpinty (F. montifringilla)
2
-
11
23. fenyvescinege (P. ater)
-
-
1
24. fitiszfüzike (Ph. trochilus)
8
-
39
25. foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus)
1
3
27
26. függőcinege (R. pendulinus)
3
-
-
27. fülemüle (L. megarhynchos)
-
-
10
28. fürj (C. coturnix)
-
-
2
29. füsti fecske (H. rustica)
-
6
92
30. guvat (R. aquaticus)
-
-
2
31. hantmadár (O. oenanthe)
-
-
2
32. házi rozsdafarkú (Ph. ochruros)
3
-
29
33. házi veréb (Pas. domesticus)
-
-
1
34. hegyi fakusz (C. familiaris)
-
-
14
35. karvaly (A. nisus)
1
-
1
36. karvalyposzáta (S. nisoria)
-
6
4
37. kék cinege (P. caeruleus)
10
14
179
38. kenederike (C. cannabina)
19
-
2
39. kerti geze (H. icterina)
-
1
14
40. kerti poszáta (S. borin)
-
7
81
41. kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus)
-
3
13
42. kis poszáta (S. curruca)
2
3
114
43. kis sárszalonka (L. minimus)
-
-
1
44. kormos légykapó (F. hypoleuca)
1
1
95
45. közép fakopács (D. medius)
-
-
2
46. meggyvágó (C. coccothraustes)
-
-
12
47. mezei poszáta (S. communis)
-
12
118
48. mezei veréb (Pas. monatnus)
11
2
228
49. molnárfecske (D. urbica)
-
-
41
50. nádirigó (A. arundinaceus)
-
-
2
51. nádi sármány (E. schoeniclus)
-
-
151
52. nádi tücsökmadár (L. luscinioides)
-
-
1
53. nagy fakopács (D. major)
-
-
11
54. nagy fülemüle (l. luscinia)
-
-
4
55. nagy őrgébics (L. excubitor)
-
-
3
56. nyaktekercs (J. torquilla)
-
1
22
57. ökörszem (T. troglodytes)
4
-
43
58. örvös légykapó (F. albicollis)
1
1
7
59. őszapó (Ae. caudatus)
2
3
86
60. réti cankó (T. glareola)
-
-
1
61. réti pityer (A. pratensis)
-
-
11
62. réti tücsökmadár (L. naevia)
-
-
8
63. rozsdás csuk (S. rubetra)
-
-
5
64. rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla)
-
1
10
65. sárga billegető (M. flava)
-
-
1
66. sárgafejű királyka (R. regulus)
3
-
146
67. sárszalonka (G. gallinago)
-
-
2
68. seregély (S. vulgaris)
-
5
7
69. sisegő füzike (Ph. sibilatrix)
-
-
15
70. sordély (M. calandra)
-
-
2
71. süvöltő (P. pyrrhula)
-
-
3
72. szajkó (G. glandarius)
2
-
7
73. széncinege (P. major)
11
8
139
74. szőlőrigó (T. iliacus)
1
-
36
75. szürke légykapó (M. striata)
-
1
22
76. tengelic (C. carduelis)
-
-
7
77. tövisszúró gébics (L. collurio)
-
7
109
78. tüzesfejű királyka (R. ignicapillus)
1
-
25
79. vörösbegy (E. rubecula)
233
41
737
80. zöld küllő (P. viridis)
-
-
1
81. zöldike (C. chloris)
51
1
109
Összesen
580
233
4618