Cinege

Vasi Madártani Tájékoztató  11. szám

Ornithological Newsletter of Vas County
The 11th issue

Szerkesztette: Dr. Gyurácz József
Editor: J. Gyurácz
 Szombathely 2006

Keve András (1909-1984) emlékének
To the memory of András Keve

ISSN 1416-6356

ISSN 1786-2000 on-line változat

Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME 8. sz. Vas megyei Csoportja) 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Prof. Dr. Gyurácz József elnök, Dr. Bánhidi Péter titkár, Horváth Ildikó gazdasági vezető, Barbácsy Zoltán és Lőrincz Csilla alelnök, Jene Sándor és Kelemen Tibor titkár-helyettes

I. Chernel Ornithological and Nature Conservation Society
(The Vas county group of MME/BirdLife Hungary)Tartalom

EGYESÜLETI ÉLET
Visszatekintés 2006-ra

TERMÉSZETVÉDELEM
Barbácsy Zoltán: Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya 2006-ban
Gruber Ágnes: A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2006-ban
Gruber Ágnes: Békaterelő a kétéltűek védelmében
Barki Márta: Odúlakó madaraink védelmében
Illés Péter, Kiszely Pál: Felhívás minden horgász és természetkedvelő részére

MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
Bánhidi Péter, Gyurácz József: Madárgyűrűző programok eredményei a Tömördi Madárvártán 2006-ban
Gyurácz József, Bánhidi Péter, Bedenek Sándor: A vörösbegy (Erithacus rubecula), a barátposzáta (Sylvia atricapilla) és a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) populációk dinamikája a CES program eredményei alapján
Gyurácz József, Bánhidi Péter, Bódis Virág: A széncinege (Parus major) és a kék cinege (Parus caeruleus) élőhely-választása az őszi vonulási időszakban
Varga László: Nagy őrgébics (Lanius excubitor) megfigyelések értékelése, 1980-2006
Vasuta Gábor: Kerti geze (Hippolais icterina) fészkelése a Rába menti ártéri erdőkben
Barki Márta: A Chernel- kerti odútelep 2006-ban
Fehér István: Barna rétihéja (Circus aeruginosus) költési kísérlete a Répce síkon
Dankovics Róbert: Adatok a mocsári teknős (Emys orbicularis) előfordulásainak  ismeretéhez Vas megyében
Szinetár Csaba, Kovács Péter: Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához III.
Illés Péter, Kiszely Pál: Tízlábú rák (Decapoda) állományok változása Vas megyében
Korsós Zoltán, Gyurácz József: Talajlakó soklábúak (Myriapoda) Tömördön
Keszei Balázs: Bányaterületek botanikai állapotfelmérése-értékelése
Mesterházy Attila: Palkasás (Carex bohemica) előfordulása a Rábán

TERMÉSZETVÉDELÉMI NEVELÉS
Lőrincz Csilla: Természetvédelemre nevelés egyesületünkben
Lőrincz Csilla: Madáretetőm madarai gyermekrajzpályázat 2006
Lőrincz Csilla: Madarász ovi 2006
Kelemen Tibor: Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulója  Szombathelyen

A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatói 2006-ban

Fotók

§

CONTENTS

SOCIETY LIFE
Looking back on 2006

CONSERVATION
Zoltán Barbácsy: The White Stork Population in Vas County in 2006
Ágnes Gruber: The condition of nestling settlements of the Bee-eater and the Sand Martin in Vas County in 2006
Ágnes Gruber: Frog driver for saving Amphibious
Márta Barki: In defence of our nest-box breeding birds
Péter Illés, Pál Kiszely: Appeal for every angler and nature-lover

MONITORING ON THE FAUNA AND FLORA
Péter Bánhidi, József Gyurácz: Bird Monitorig Programmes of Tömörd Bird Ringing Station in 2006
József Gyurácz, Péter Bánhidi, Sándor Bedenek: The dynamics of the Robin, the Blackcap and the Chiffchaff populations based on the results of the CES program
József Gyurácz, Péter Bánhidi, Virág  Bódis: The choice of habitat by the Great and the Blue Tit in the migration period of autumn
László Varga: Appreciation of the observations of the Great Grey Shrike from 1980 to 2006
Gábor Vasuta: The nestling of the Icterine Warbler in the forests of flood area along the River Rába
Márta Barki: Nest-box colony in the Chernel Garden in 2006
István Fehér: The brood attempt of the Marsh Harrier on the Répce plain
Róbert Dankovics: Data about the occurrence of the Emys orbicularis in Vas County
Péter Kovács, Csaba Szinetár: Some new data about the soil living spider fauna at the Bird-observatory of Tömörd
Péter Illés, Pál Kiszely: The changes of the populations of the crab (Decapoda) in Vas County
Zoltán Korsós, József Gyurácz: The Myrapioda in Tömörd
Balázs Keszei: Botanical surveying and appreciation of mine areas
Attila Mesterházy: The appearance of the Carex bohemica on the River Rába

ENVIRONMENTAL EDUCATION
Csilla Lőrincz : Rearing to environmental protection in our association
Csilla Lőrincz: “Birds of my Feeding Table”, Children’s Competition
Csilla Lőrincz: Ornithological Kindergarten 2006
Tibor Kelemen: Regional Lap of the Day of Birds and Trees National Competition in Szombathely

Supporting organizations of the István Chernel Ornithological and Nature Conservation Society in 2006

Photos