Ritka madárfajok a Tömördi Madárvártán

Gyurácz József1 – Bánhidi Péter2 – Csiszár Bernadett
1: Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
     9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hu
2: Meszlen, Béke u., 51., e-mail: drbanhidi@freemail.hu

J. Gyurácz, P. Bánhidi, B. Csiszár: Rare bird species of Tömörd Bird Ringing Station
The article presents a list of the 38 rare species captured in Tömörd from 1998 to 2007.

    Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk azokat a fajokat, melyek Tömördön 1998 óta az őszi vonulási időszakban függönyhálóval befogott fajok között ritkák voltak. Ritkának azokat a fajokat tekintettük, melyek csak egy évben egy példánnyal fordultak elő, vagy legalább két évben fogtuk, de a befogott példányszámuk egyik évben sem haladta meg az öt példányt. Az egyes fajok ritkaságának több és eltérő oka lehet.
    A mezei pacsirta (Alauda arvensis) és a sárgarigó (Oriolus oriolus) nem ritka fészkelő Tömörd környékén, de a mezei pacsirta a szántóföldet, a sárgarigó az erdő lombkoronaszintjét vonulási időszakban is csak ritkán hagyja el, ezért a mocsárban és a bokrosban álló hálókba is ritkán kerül egy-egy példány. A hamvas küllő (Picus canus), a fekete harkály (Dryocopus martius), a kis légykapó (Ficedula parva), a kormosfejű cinege (Parus montanus) és a keresztcsőrű (Loxia curvirostra) gyűrűzött egyedei a Kőszegi-hegység és az Ablánc-völgy kis létszámú fészkelő populációiból származhattak. A kerti sármány (Emberiza hortulana) egy-egy példánya északabbi területek vonulásban lévő példánya lehetett. A fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), a nádirigó (A. arindinaceus) és a kékbegy (Luscinia svecica) számára elsősorban a nádas jelenti a pihenő és táplálkozóhelyet, ami Tömördön hiányzik. A tó kevés vize és az iszapos területek kis felszíne miatt ritkák a partimadarak (sárszalonka – Gallinago gallinago, réti cankó – Tringa glareola, erdei cankó – T. ochrupos) és a jégmadár (Alcedo atthis) is. A befogott fajok ritkasága szempontjából döntő az is, hogy a vonuló, telelő populációk érintik-e a vizsgált élőhelyeket. Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) egyetlen befogott példánya egy késői vonuló példány lehetett. A nagy őrgébics (Lanius excubitor) ritkasága a Tömördön előforduló kisszámú telelőpopulációval magyarázható. Ha a fajok vonulási, telelési időszaka eltér a vizsgálati időszaktól, akkor ugyancsak keveset fogunk belőlük, pl. a réti pityer (Anthus pratensis), fenyőrigó (Turdus pilaris) és a zsezse (Carduelis flammea) nagyobb számban télen lenne fogható. A királyfüzike (Phylloscopus proregulus), a vándorfüzike (Ph. inornatus), a karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus), a havasi pityer (Anthus spinoletta) és a kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala) ritkaságának oka, hogy Magyarországon nem fészkelnek és egy kis szerencsével csak egy-egy kóborló, vagy viharos szelekkel Tömördre sodródott példányt foghatunk.  A léprigó (Turdus viscivorus) kedvelt tápláléka a fagyöngy, ami ritka a területen, ezért a léprigóval is ritkán találkozhatunk. A balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriaca) ritka előfordulása a lakott területek távolságával magyarázható, melyet költési időszak után sem hagy el. A sarlósfecske (Apus apus) és a gyurgyalag (Merops apiaster) rendszeres előfordulásuk ellenére is ritkán foghatók, mivel a magasban repülő rovarokkal táplálkoznak, és a hálókig csak elvétve ereszkednek le.
 
 

Faj év és befogott példány
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
1. böjti réce 
(A. querquedula)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2. csörgő réce 
(A. crecca)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3. erdei szalonka 
(S. rusticola)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4. lappantyú 
(C. europaeus)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5. sarlósfecske
(A. apus)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. gyurgyalag 
(M. apiaster)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. balkáni fakopáncs 
(D. syriacus)
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8. havasi pityer 
(A. spinoletta)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9. léprigó 
(T. viscivorus)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10. fülemülesitke 
(A. melanopogon)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11. kucsmás poszáta 
(S. melanocephala)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. sárgarigó 
(O. oriolus)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13. zsezse 
(C. flammea)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14. keresztcsőrű 
(L. curvirostra)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15. karmazsinpirók 
(C. erythrinus)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1. táblázat. Függönyhálóval befogott, csak egy évben, egy példánnyal előforduló fajok
 

Zsezse (Carduelis flammea) 
 

Faj év és befogott példány
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
1. karvaly
(A. nisus)
0 0 0 1 1 3 2 3 1 2
2. kis sárszalonka 
(L. minimus)
0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
3. sárszalonka 
(G. gallinago)
0 0 0 0 0 1 2 1 2 0
4. erdei cankó 
(T. ochrupos)
1 1 0 0 0 0 1 5 1 1
5. réti cankó
(T. glareola)
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
6. vadgerle 
(S. turtur)
4 0 0 0 1 0 0 3 0 1
7. jégmadár 
(A. atthis)
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8. szürke küllő 
(P. canus)
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9. fekete harkály 
(D. martius)
0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
10. közép fakopáncs 
(D. medius)
0 1 3 0 2 1 1 0 2 2
11. búbos banka
(U. epops)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
12. mezei pacsirta 
(A. arvensis)
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
13. kékbegy 
(L. svecica)
0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
14. hantmadár
 (O. oenanthe)
0 0 0 1 4 3 0 0 2 0
15. fenyőrigó 
(T. pilaris)
0 2 2 0 1 0 3 1 0 5
16. nádirigó 
(A. arundinaceus)
0 0 0 0 0 1 4 1 2 1
17. vándorfüzike 
(Ph. inornatus)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18. királyfüzike
(Ph. proregulus)
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19. kis légykapó 
(F.parva)
1 1 2 3 3 3 0 0 0 2
20. búbos cinege 
(P. cristatus)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21. kormosfejű cinege
(P. montanus)
0 0 1 0 0 0 0 5 0 2
22. nagy őrgébics
 (L. excubitor)
0 2 2 1 2 1 4 2 3 1
23. kerti sármány 
(E. hortulana)
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2. táblázat. Függönyhálóval befogott, legalább két évben, évente maximum 5 fogott példányszámú fajok