A barátposzáta (Sylvia atricapilla), a kerti poszáta (S. borin), a mezei poszáta (S. communis) és a kis poszáta (S. curruca) őszi vonulása Tömördön

Radasics Csaba1 – Gyurácz József1 – Bánhidi Péter2
1: Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
     9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hu
2: Meszlen, e-mail: drbanhidi@freemail.hu

Cs. Radasics, J. Gyurácz, P. Bánhidi: Autumn migration of the Blackcap, Whitethroat and Lesser Whitethroat in Tömörd
The autumn migration dinamycs of the blackcap, whitethroat and lesser whitethroat was studied using data from birds captured from 01 August to 10 November of 2004. The change of dynamics of the autumn migration is in time similar between the study species, with the exception of the blackcap. The median date of the autumn migration was in the first half of September for blackcaps and in the second half of August for other three species.

    Egy 2007-ben elkészült szakdolgozatból közöljük a poszáta fajok (Sylvia spp.) őszi vonulására vonatkozó eredményeket, melyek a 2004. augusztus 1. és november 10. között befogott madarak adatai alapján készültek.
    A napi fogás alapján (1. ábra) a barátposzáta (Sylvia atricapilla) őszi vonulását megelőzi a fiatalok július végi, augusztus eleji diszperziós mozgása. A fiatalok szétszóródása miatt a napi fogás csökken augusztus közepéig. Az őszi vonulás augusztus második felében kezdődik és október végén, november elején fejeződik be. A naponta befogott egyedek száma augusztus közepétől szeptemberig fokozatosan nő, a vonulás egyik csúcspontja szeptember első, a második szeptember utolsó hetére esett. Októberben az egyedszám csökkenő tendenciát mutat, novemberben már csak néhány példány pihen meg a vizsgált élőhelyeken. A medián dátumok Tömördön: fiatal 09.12., öreg 09.04., hím 09.13., tojó 09.12.
    A kerti poszáta (S. borin) őszi vonulása rövidebb idő alatt zajlik le, mint a barátposzáta vonulása. Augusztus elején kezdődik, és szeptember végére fejeződik be (2. ábra). A csúcsidőszak augusztus közepe. Medián dátumok: fiatal 08.28., öreg 08. 16.
    A mezei poszáta (S. communis) őszi vonulása már július végén, augusztus elején kezdődik, és szeptember végén fejeződik be. A vonulás csúcspontja szeptember elejére esett (3. ábra). Októberi előfordulása csak esetleges. A tömördi medián dátumok: fiatal 08.20., öreg 08.23.

1. ábra. A barátposzáta napi fogás értékei 2004-ben
 
 

2. ábra. A kerti poszáta napi fogás értékei 2004-ben   Ősszel a kis poszáta (S. curruca) is viszonylag rövid időn belül átvonul Tömördön. Augusztus elején kezdi, és szeptember végén, október elején fejezi be őszi vonulását (4. ábra). Szeptember eleje kimagaslóan a legintenzívebb időszak. A medián dátumok fiatal: 08.30., öreg: 09.02.
    Tömördön a kerti, a mezei és a kis poszáta őszi vonulásának időbeli alakulása a cluster-analízis alapján is hasonlóan alakult, a barátposzáta vonulásának medián dátumai lényegesen későbbi időszakra estek (Kruskal-Wallis teszt, p<0,05) (5. ábra).

3. ábra. A mezei poszáta napi fogás értékei 2004-ben
 
 

4. ábra. A kis poszáta napi fogás értékei 2004-ben   A kerti poszátából nem volt visszafogás, a visszafogott madarak aránya a kis poszátánál volt a legnagyobb, de itt is kisebb volt, mint 25% (6.ábra). A visszafogott barátposzáták átlagosan 14 napig, a mezei és kis poszáta visszafogott példányai átlagosan 7-8 napig tartózkodtak Tömördön, de a vonulási zsírtartalék lényeges növekedését egyik fajnál sem tapasztaltuk (t-próba, p>0,05). Az északabbi területekről származó, átvonuló poszáták körülbelül 75%-a csak egy, két napra pihent meg Tömördön és gyorsan tovább repült a telelőterületek irányába. Az eddigi eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a tömördi bokrosok, gyepes területek fontos pihenőhelyek a vonuló poszáták számára, de kevésbé jelentősek, mint energiafelvevő helyek.

5. ábra: A barátposzáta (1), a kerti poszáta (2), a mezei poszáta (3) és a kis poszáta (4) voulásának dendogramja Tömördön
 
 

6. ábra. A visszafogott madarak aránya 2004-ben