Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állományának ismeretéhez

Németh Csaba
Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9730 Kőszeg Aradi vértanúk parkja, e-mail: nemeth@onp.kvvm.hu

Cs. Németh: Data for the population of the Red-breasted Flycatcher in the Kőszeg Mountains
In 2007 a survey was made in the mountain region of Kőszeg to show the situation of the red-breasted flycatcher population. The results of the survey proved that the population of this species have increased since 1999. 11 revirs were registered in 2007 and 4-7 revirs were registered between 1997 and 1999.

   A kis légykapó (Ficedula parva) a Kárpát-medencében a középhegységi lomberdők ritka, rejtett életmódot élő énekesmadara. Hazai természetvédelmi oltalmán túl szerepel az Európai Unió közösségi jelentőségű állatfajai között is. Az 1996 és 1999 között felmértem a Kőszegi-hegység kis légykapó állományát. Az eltelt 10 év állományváltozásának megismerése érdekében 2007 nyarán megismételtem a felmérést. Módszerem az éneklő hímek alapján történő territórium behatárolás volt. Május 22. és július 5. között, többszöri területbejárás alkalmával ellenőriztem az egykori, illetve a potenciális kis légykapó élőhelyeket. A felmérés során 11 revírt sikerült lehatárolni, ami meghaladja a tíz évvel ezelőtt tapasztalt 4-7 páros állománynagyságot. A revírek a korábbiaknál még markánsabban, két bükkös tömbbe aggregálódva helyezkedtek el: a Hármas-patak – Ciklámen-forrás patakja, valamint a Hosszúvölgy – Sötétvölgy térségében. A 11 revír közül egy a korábbi felmérésekből nem rendelkezett ismert előfordulással, illetve két korábban stabil (legalább két éven át használt) fészkelőhelyéről tűnt el a madár. Az állománynagyság változásának, a revírek részbeni átrendeződésének számos oka lehet. Közülük az élőhelyek átalakulásának részletes vizsgálatát azért tartom a közeljövő időszerű feladatának, mivel az rávilágíthat az elmúlt tíz évben az erdők természetességét javítani hivatott természetvédelmi intézkedések hatékonyságára, illetve ennek a kis légykapó állományra gyakorolt hatására.

Kis légykapó (Ficedula parva)