Adatok a Tömördi Madárvárta környékének kisemlős faunájához

Harsányi Krisztián1 - Illés Péter2

1: 9730, Kőszeg, Űrhajósok u. 25/B., e-mail: vadpig@freemail.hu
2: 9730, Kőszeg, Károlyi M. u. 1., e-mail: selliretep@freemail.hu

K. Harsányi, P. Illés: Data about the fauna of small mammals of Tömörd
The animals were collected by the living-trap in the neighbourhood of the Bird Ringing Station of Tömörd in August. Five species (Apodemus flavicollis, Apodemus agrarius, Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus, Mus musculus) and 28 individuals were collected.

    A Tömördi Madárvárta környékének kisemlős-közössége nem teljesen ismert része a terület állatvilágának. A jelen vizsgálat inkább „tájékozódó jellegűnek” nevezhető. A motivációt az adta, hogy a madárgyűrűzés során lépten-nyomon „elsurranó” kisrágcsálókba botlottunk.    Arra kerestük a választ, milyen fajok lehetnek ezek?
   A kisemlős közösségek vizsgálatához 40 darab fa élvefogó ládacsapdát használtunk. Csaliként apróra vágott szalonna- és sajtdarabkák, valamint gabonamagvak szolgáltak. A Tömördi Madárvártához tartozó terület változatos és meglehetősen heterogén növénytársulásai közül a tábortól keletre fekvő, főleg aranyvesszőből álló gyomos gyepsávba és a Nagy-tó harmatkásásába, a délre húzódó töviskesbe, az északra lévő cseres-tölgyesbe, a vele szomszédos rétre, valamint a szántóföldet szegélyező erdőszélre helyeztünk ki 5-5 csapdát, teljesen véletlenszerűen. A madárvárta közvetlen közelébe tíz csapdát tettünk ki, ötöt a táborba, ötöt az azt körülölelő akácosba. A mintavétel eredetileg csak 2007. augusztus 17-én, egyetlen éjszakán át zajlott volna, azonban a magas fogásszámon felbuzdulva következő éjjel újra mintát vettünk, de ezúttal a Kis-tó pántlikafüvesébe és a Nagy-tó bokorfüzesébe helyeztük el csapdáinkat (öt, illetve három csapdát).
   A következő táblázat bemutatja a fogott fajok egyedszámát élőhelyenként:
 
 
Faj
Akácos (tábor)
Aranyvesszős gyepsáv Töviskes
Cseres-
tölgyes
Rét Erdőszél Nagy-tó Kis-tó Bokor-füzes Össz.
A. flavicollis 6 1 2 3 2 2 0 1 1 18
A. agrarius 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
M. arvalis 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
C. glareolus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. musculus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Össz. *   9/13 ** 2/5 3/5 3/5 4/5 2/5 1/5 2/3 2/5 28/51

* Fogásszám/csapdaszám
** A hajnali ellenőrzés után hármat újraélesítettünk a tábori csapdák közül.

   A kisszámú adatból komolyabb statisztikai következtetést nem lehet levonni, de a fogási eredményesség (a kihelyezett csapdák 55%-a fogott állatot) igazolta megfigyelésünket, hogy a területen nagy a kisemlősök egyedsűrűsége. A leggyakoribb faj, a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) minden társulásból előkerült. A hazai pocokfajok közül a mezei pockot (Microtus arvalis) és a vöröshátú erdeipockot (Clethrionomys glareolus) sikerült csapdába csalnunk. Érdekes volt a házi egér (Mus musculus) előfordulása. Ez, valamint egy pirók erdeiegér (A. agrarius) „társa” mindennapos kosztolója a tábori ételmaradékos vödörnek. Az egyes társulásokra jellemző fajt vagy fajösszetételt nem sikerült kimutatni, de erre a társulások heterogén és mozaikos jellege, valamint a kis mintaszám miatt nem is lehetett számítani.
   A Tömördi Nagy-tó és környékének kisemlős faunáját érdemes lenne nagyobb számú csapdával, rendszeresen vizsgálni.