Adatok a pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) elterjedéséhez Vas megyéből

Varga László
9724 Lukácsháza, Kossuth Lajos u. 27., e-mail:vargal@szherdeszet

L. Varga: Data about the distribution of Apodemus agrarius in Vas County
The Apodemus agrarius is not a common species of small mammal fauna of Vas County. The study presents 12 occurrences of the species in chronological order.

    A pirókegér (Apodemus agrarius), vagy újabb magyar nevén pirók erdeiegér, hazai elterjedéséről húsz-harminc éve azt tudtuk, hogy Magyarország középső, DNy-i és ÉK-i részein fordul elő, ahol viszont nem számít ritka kisemlősnek. Ezt igazolta az is, hogy magam 1981. májusában, a Felső-Tisza vidékén Tiszabercelen találkoztam először ezzel a fajjal. Az érintett Tisza-ártérbe Bánhidi Péter hívott meg Király Róbert barátommal együtt, s miközben nagy fülemüléket igyekeztünk gyűrűzni, meg tudtam figyelni a visszahúzódott árvíz után, az ártéri erdő iszapos talaján, világos nappal is futkározó pirókegereket. A következő évben, Zalában, a pölöskei gyűrűzőtáborban bagolyköpetben találtuk meg maradványait Ács Attila barátommal, tehát a DNy-i elterjedést is igazolva láttuk.
    Vas megyében 1987. július 20-án Győrváron találtam az első példányt, amit a Vasi Szemle 1991./1. számában meg is írtam. Az időközben eltelt húsz év során több helyről is előkerült, ami véleményem szerint folyamatos, de nem látványos terjeszkedését támasztja alá. Az alábbi táblázatban ismertetem előfordulási adatait.
   A táblázatból láthatjuk, hogy a madarászok által oly sokszor elítélt házi macska olykor segítséget is nyújthat a faunisztikai adatgyűjtésben, csak figyelni kell vadászatát, s időben kell tőle megszerezni (természetesen, csak amíg megvizsgáljuk) a zsákmányállatot.
    A fenti adatsor közlésével rá szeretném irányítani a figyelmet a pirókegérre, valamint arra is, hogy madármegfigyelés mellett vagy akár a mindennapi tevékenységünk során, egy kis odafigyeléssel, számos érdekes észlelést tehetünk az élővilágról, melyeket csokorba szedve ki is értékelhetünk, s így is pontosíthatjuk az egyes fajokról meglevő ismereteinket.
 
 

Dátum
Település
Hely
Megjegyzés
1987. július 20.
Győrvár
Győrvári-erdő pereme, gyalogúton
1 eltiport pld.
1993. január 23.
Vasvár
Városerdő, erdőfelújítás menti árokban
1 pld. 1,5 m-ről figyelve
1997. június 04.
Gersekarát
Szálláshely major
1 elpusztult pld.
1997. október 03. 
Gersekarát
Szálláshely major
bagolyköpetben 1 pld. + 1 pld. A. sylvaticus és 
1 pld Apodemus sp.
1998. július 03.
Hosszúpereszteg
Alsóhegy és a Szajki-erdő közötti mező
1 elpusztult pld.
1999. szeptember 09.
Rum
Hamuháza, erdőszegélyen 
200 m-es szakaszon 
3 elpusztult pld-t találtunk Jánosa Attilával
2000. október 15.
Nick
 Vízerőmű
1 elpusztult pld. a Rába töltésén
2002. július 30.
Hegyhátszentjakab
Vadása I. 
a víztározó menti gyalogúton 
1 elpusztult pld.
2006. november 05.
Lukácsháza
Falusi kertben
macska fogott meg
1 pld-t 
2007. április 01.
Kőszeg 
Stájer-házak, 
551 m tszf.
2 pld-t figyeltünk meg feleségemmel
2007. július 09.
Lukácsháza
Falusi kertben
macska fogott meg 1 pld-t
2007. november 17.
Lukácsháza
Falusi kertben 
macska fogott meg 1 pld-t