Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához IV.
Az Ablánc–patak menti égeres talajlakó pókközösségének vizsgálata

Kovács Péter - Szinetár Csaba
Berzsenyi Dániel Főiskola, Természettudományi Kar, Állattani Tanszék
Szombathely, Károlyi G. tér 4. e-mail: comaroma@citromail.hu; szcsaba@bdf.huP. Kovács, Cs. Szinetár: New Data about the Fauna of Spiders at the Bird-observatory of Tömörd IV.
As a part of the complex zoological survey of the area, experiments have been carried out since1999 to get representative and comparable samples. The three most common species were: Pirata hygrophpilus, Pardosa alacris and Pachygnatha listeri. The experiments revealed some rarities: Trochosa spinipalpis.

    A 2007-es évben is tovább folytatódtak a Tömördi Madárvárta területének pókfaunisztikai vizsgálatai. Az idei évben már a kilencedik élőhely-típusban történtek a mintavételezések. Ezúttal az Ablánc-patakot kísérő égeres talajfelszíni pókjainak felmérését végeztük el. Az 1999 óta zajló vizsgálat módszereként ezúttal is Barber-féle talajcsapdás mintavételezést alkalmaztuk. Az Ablánc-meti égeresben 30 talajcsapda működött május hónapban. Ölőfolyadékként 20 %-os esetsavat használtunk. A begyűjtött mintákat 70%-os alkoholban tároltuk. A mintavételekből faji szintig determinálható taxonként 23 faj 77 egyede került elő. Az égeres leggyakoribb pókja a lápi kalózpók (Pirata hygrophpilus) volt. A kalózpók a kifejezetten nedves, változó árnyékoltságú ártéri erdők, láperdők és lápok tipikus faja. A tömördi területen másutt eddig nem gyűjtöttük. Az égeres második leggyakoribb pókja a sárgafoltos gyászfarkaspók (Pardosa alacris) volt. Tipikusan erdőlakó faj, melyet az avarmentes nyílt területeken szinte soha nem találunk meg. Az élőhelyeinek vízellátottságára nézve tipikus tágtűrésű faj. Ezzel magyarázható, hogy a korábban vizsgált tömördi erdőtársulásokban is domináns faj volt.

1. táblázat. Az Ablánc-patak mentén vizsgált égeresből kimutatott talajfelszíni pókfajok és fogási adataik.
Gyűjtési időszak: Tömörd, 2007. május 5-20.

Égeresből kimutatott pókfajok Fogási eredmény 
(egyedszám) /30 talajcsapda
Pirata hygrophilus 30
Pardosa alacris 26
Pachygnatha listeri 14
Oedothorax apicatus 5
Stylophora concolor 4
Ozyptila praticola  3
Neriene clathrata 3
Diplocephalus picinus 3
Robertus lividus 2
Linyphia hortensis 2
Eurocoelotes inermis 2
Apostenus fuscus 2
Xysticus kochi 1
Walckenaeria obtusa 1
Walckenaeria mitrata 1
Trochosa spinipalpis 1
Tenuiphantes tenebricola 1
Tenuiphantes cristatus 1
Tegenaria campestris  1
Ozyptila trux 1
Meioneta rurestris 1
Bathyphantes gracilis 1
Abacoproeces saltuum 1

   A terület jó vízellátottságát és jó természetességi állapotát jelzi egy további farkaspók a Trochosa spinipalpis előkerülése. Egy hím példányát gyűjtöttük. A faj a bolygatásmentes láperdők és láprétek ritka pókja. A dominancia rangsor harmadik helyén álló közönséges fogaspók (Pachygnatha listeri) is egyértelműen a jó vízellátottságot jelzi. Az előkerült fajok között számos olyan további pókfaj szerepel, melyek a Tömördi Madárvárta körzetének korábban vizsgált erdősült élőhelyeinek is jellemző faj volt: Abacoproeces saltuum; Diplocephalus picinus; Eurocoelotes inermis; Apostenus fuscus.