TERMÉSZETVÉDELEM

Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya 2007-ben

Barbácsy Zoltán
Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Őriszentpéter, Siska szer 2., e-mail: tringa21@freemail.hu

Z. Barbácsy: The White Stork population of Vas County in 2007
In 2007 altogether 373 nests of stork were written down. 226 nests among these were inhabited in some amount and from these pairs brooded in only 187 that showed a 1 % decrease in comparison with last year’s results. Pairs, who raised their nestlings successfully, took care for 2.6 nestlings on average.

   Némi bíztatást jelent az ide számlálás eredménye a Vas megyei fehér gólya populáció sorsára nézve, de a jelen évtizedben eddig elszenvedett veszteség csak sok, igen jó gólyás év során pótolható. Vas megyében 1994-ben még 784 fióka vehette útját Afrika felé, míg a tavalyi és tavalyelőtti rossz évben már csak 279, illetve 315. Utánpótlás nélkül pedig nincs megújulás.  Bíztató, hogy idén már 410 fiatal gólya indult útnak, hogy egy-két év múlva visszatérve erősíthesse szülőföldje gólyaállományát. 2007-ben összesen 373 fehér gólya fészek került összeírásra. 226 volt lakott valamilyen szinten, és ebből összesen 187 fészekben költöttek párok (HPa), ami bíztató, mert gyakorlatilag megállt (-1 %) a párok számának, az elmúlt években tapasztalt drasztikus csökkenése. Az idei év jellegzetessége a párnélküli, magányos gólyák által lakott fészkek (HE) minden eddigit felülmúló száma (20) és aránya (8,8 %). Átlagos években ez 1-2 %, katasztrofális években 5-6 % szokott lenni. Mindkét lehetséges fő ok (elpusztulás, korábbi partner, illetve a térség elhagyása) aggasztó a megyei gólyaállományra vonatkozóan.
   A költés nélkül, csak átmenetileg a fészeknél tartózkodó gólyák (HB1-2) aránya átlagos volt (8 %). Ennél a kategóriánál az a figyelemre méltó, hogy egyes fészkeknél évekig húzódik ez a státusz, nem alakult ki stabil pár. Az üres fészkek száma (126 – 33 %) kis mértékben idén is emelkedett, 7 régi fészekben szűnt meg idén a költés. Örvendetes viszont, hogy 7 új fészek létesült, ami bíztató és komoly fejlemény az elmúlt évek stagnálása után. Szüksége is volna a gólyáknak jelentős „erősítésre”, hogy visszatornázhassák régi állományukat. Csak 2001. óta 100 párral csökkent a vasi populáció. Az idei évben költésbe kezdő párok sikeresebbek voltak, mint az elmúlt években. Csak 16 % volt a fióka nélküli párok (Hpo) aránya, ami az elmúlt húsz év egyik legjobb értéke. A fiókákat sikerrel felnevelő párok (HPm) átlagosan 2,6 fiókát gondoztak, ami közepes teljesítmény, míg az összes párra (Hpa) vetített szaporulati ráta (Jza) 2,2 volt. Legtöbb fészekben 3 fióka nevelődött (40 %), sok pár gondozott 2 fiókát (37 %), míg nem kevés volt a 4 fiókás fészkek aránya sem (14 %), és mindössze egyetlen fészekből repült ki 5 fióka.
   A gyakorlati fehér gólya védelemnek legfontosabb feladata a fészkelőhely, illetve fészkelés védelmén túl, hogy a kirepülő fiatal gólyákat minél kevesebb sérülés, végzetes baleset érje, és ha ez mégis megtörténik, a sérülésen átesett, felépült madarak minél előbb természetes környezetükbe kerüljenek vissza. Adott helyeken folytatni kell a gólyaállókák kihelyezését a 20 kV-os távvezeték tartó oszlopokra, trafókra, hogy minimalizálni lehessen a gólyák középfeszültség okozta pusztulását. Az éghajlatváltozás, szárazodás közepette nehezebb feladat táplálkozó helyeik védelme. Itt a legfontosabb a gólyák számára folyamatos táplálékot biztosító gyepterületek védelme, kezelése, művelési ágának megőrzése.