A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2007-ben

Gruber Ágnes
Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
      9941 Őriszentpéter, Siska szer 26/a, e-mail: guber@onp.kvvm.hu

Á. Gruber: The condition of nestling settlements of the Bee-eater and the Sand Martin in Vas County in 2007
We examined 31 sandpits and pebble pits in 2007, among which 22 showed the nestling of either the bee-eater or the sand martin. This year we checked the nestling of altogether 62 pairs of bee-eater and 121 pairs of sand Martin in Vas County.

   A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjaként és a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaként 2007-ben a korábbi évekhez hasonlóan elvégeztük a gyurgyalag (Merops apiaster) és partifecske (Riparia riparia) költőtelepek fészkelő állományainak felmérését.
   A nyár folyamán nyolc élőhelyre nem értünk oda, így onnét nincsenek adataink, viszont Mesterházy Attila és Juhász István, illetve jómagam is találtunk három újabb telepet. Mesterházy Attila értesített a Vashosszúfalu határában lévő tavacska partfalában és Sótony-Nyőgér között a Csörnöc partjában fészkelő gyurgyalagokról, illetve Juhász István levelében szintén e faj új megjelenéséről számolt be Vasszilvágyról. Összesen 31 telepről rendelkezünk adatokkal, 22 esetben találtuk gyurgyalag, partifecske vagy mindkét faj költését.
   A Rába partfalában lévő telepeket idén nem veszélyeztették az árvizek, viszont nagyon kevés maradt a szakadópartokon és még kevesebb a lakott. A tavaly talált csákánydoroszlói gyurgyalag-telep is elhagyatottá vált. A kis arányú partifecske költés feltehetőleg a vándorlásból való kis arányú visszatérés miatt jelentkezhetett, hiszen az élőhelyek nem változtak és az idei vízszint is kedvezett.
   A tavalyi év alacsony költésszámai sajnos idén sem mutattak jelentős emelkedést. A gyurgyalag és partifecske egyedszámok közötti arány azonban visszafordult, ami a partifecskék kis mértékű gyarapodásának köszönhető:

   Bögötén a lerézsűzés következtében korábban teljesen megszűnt telepen ismét megjelentek a gyurgyalagok, valamint az olaszfai telepen is több partifecske költött ismét. A Hosszúpereszteg melletti bányában több, alkalmi homokkitermelés során keletkezett kis gödörben megtelepedtek a gyurgyalagok, viszont sajnos megkezdődött ezeknek a gödröknek az illegális, kommunális hulladékkal történő feltöltése. A szemét felhalmozása nagymértékben veszélyezteti a költést. Ide figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezését tervezzük, amely talán csökkentheti a szemét lerakását. Győrváron, ahol még mindig az egyik legnagyobb partifecske telep található, figyelemre méltó lakossági kezdeményezés indult a költőtelepnek helyet adó régi homokbánya rekultiválása, illetve madármegfigyelő hellyé alakítása kapcsán.
   A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
 
 

Sor-szám
Telep
Fajok
Megta-lálás éve
2006
gy.
2006
pf.
2007
gy.
2007
pf.
1.
Bérbaltavár – homokbánya
gy.
2003
3
0
-
-
2.
Bérbaltavár-Szőlőhegy
gy.
2005
9
0
-
-
3.
Bozsok – régi homokbánya
gy.
 
7
0
11
0
4.
Bögöte – homokbánya
gy., pf.
2002
0
0
3
0
5.
Csákánydoroszló – Rába szakadópart
gy.
2006
3
0
0
8
6.
Egervölgy – homokbánya
gy.
 
5
4
0
1
7.
Gersekarát – TSZ
gy.
2004
0
0
0
0
8.
Gersekarát –Halastó felőli TSZ
gy.
2005
0
0
0
0
9.
Gérce – homokbánya
gy., pf.
 
8
0
4
0
10.
Győrvár – homokbánya
gy., pf.
 
4
16
2
23
11.
Halastó
gy.
2004
2
0
1
0
12.
Halogy – homokbánya
gy.
2003
13
0
-
-
13.
Horvátnádalja – Csupati-tanya
pf.
2003
0
0
0
8
14.
Hosszúpereszteg – homokbánya
gy.
 
3
0
15
0
15.
Ikervár – homokkitermelés
gy.
 
4
0
1
0
16.
Ikervár – Rába-part
gy.
 
0
0
0
0
17.
Kám – Csipkerek kavicskitermelés
pf.
2007
 
 
0
1
18.
Köcsk – homokbánya
gy.
 
2
0
-
-
19.
Magyarlak – Rába-part
gy.
2003
0
0
0
0
20.
Mersevát – homokbánya
pf.
 
1
20
1
1
21.
Nyőgér – Csörnöc-part
gy.
2007
 
 
2
0
22.
Olaszfa – homokbánya
gy., pf.
 
5
0
3
8
23.
Ostffyasszonyfa – temető
gy., pf.
2004
1
12
1
15
24.
Ostffyasszonyfa – Lánkapuszta
gy., pf.
2004
0
0
0
0
25.
Pácsony – homokbánya
gy.
 
0
0
2
0
26.
Perenye – homokbánya
gy.
 
3
0
2
0
27.
Petőmihályfa – homokbánya
gy.
 
0
0
0
0
28.
Püspökmolnári – Lasselsberger – kavicsbánya
pf.
2004
0
0
0
0
29.
Püspökmolnári – Transzkavics kavicsbánya
gy., pf.
2005
6
25
3
25
30.
Sorkifalud
gy.
2005
5
0
-
-
31.
Sorokpolány
gy.
2005
2
0
-
-
32.
Tormásliget – homokbánya
gy.
 
1
0
3
31
33.
Tormásliget – kavicsbánya
pf.
2003
0
0
0
0
34.
Vashosszúfalu – régi homokbánya
gy.
 
1
0
2
0
35.
Vashosszúfalu – tó
gy.
 
 
 
4
0
36.
Vasszilvágy
gy.
2007
 
 
2
0
37.
Vönöck
pf.
2004
0
0
0
0
38.
Zalalövő – Alsósötétmajor
gy.
2004
2
0
0
0
39.
Zalalövő – kavicsbánya
gy.
2006
4
0
0
0
 
Összesen:
 
 
94
77
62
121

gy.: gyurgyalag
pf.: partifecske
jm.: jégmadár

   Sajnos a Vas megyében költő gyurgyalagok és partifecskék helyzete még mindig kritikus. Egy-egy bánya esetében van pozitív fejlődés, alakulnak ki új költőfalak, de olyan mértékben lecsökkent az állomány, hogy a helyzet javításához sok munkára és a madárfajok, élőhelyeik népszerűsítésére, a veszélyforrások mérséklésére van szükség. A télen elkészül egy kis leporelló e két veszélyeztetett fajról, amelyet igyekszünk majd minden érintett félnek megküldeni, és javítani talán ezzel a madarak túlélési és költési esélyeit. A meglévő költőhelyekre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a költési időben, hogy az ott költő madarakat ne érje zavarás. Mindezekhez örömmel fogadjuk olyanok jelentkezését, akik segítségünkre tudnak lenni eme munkában. Köszönöm azoknak a fontos információkat, akik az általuk ismert költőhelyekről értesítettek. Vas megyében bizonyára még mindig vannak olyan gyurgyalag és partifecske költőtelepek, amelyekről ismereteink hiányosak, ezért továbbra is folyamatosan keresünk új helyeket, ezért örömmel fogadunk minden információt.
 


Gyurgyalag (Merops apiaster)