MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2007-ben

Bánhidi Péter1 – Gyurácz József2
1: Meszlen, Béke u. 51., e-mail: drbanhidi@freemail.hu
2: Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
     9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hu

P. Bánhidi, J. Gyurácz: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2007
This year the Constant Effort Sites (CES) program has been continued which started in 2004. We ringed 250 birds of 43 species during days of CES. Besides the CES program a one-week whole spring bird-ringing camp was organized. A total of 369 specimens of 27 species were ringed. The autumn camp lasted from 30th July until 11th November. A total of 5588 specimens of 82 species were ringed and 1424 specimens of 46 species were recaptured. The camps were very popular.

    A tavaszi madárvonulás vizsgálatára március 31-től április 8-ig szerveztünk tábort.  A kilenc nap alatt 27 faj 369 példánya kapott gyűrűt és 18 faj 159 példánya került visszafogásra.
    A következő a tavaszi vonulás végén és a fészkelési időben történő – már mindenki által CES-nek ismert – vizsgálat volt. Április 15. és július 15. között kilenc alkalommal történt napi hat órás gyűrűzés. Örvendetes, hogy más gyűrűzők (Illés Péter, Polovitzer Péter) is bekapcsolódtak a munkába, így egy-egy embernek kevesebb időráfordítást jelent. A CES programban 43 faj 250 példányát gyűrűztük meg és 17 faj 53 példányát fogtuk vissza.
    Az őszi tábor július 30-án kezdődött és egészen november11-ig tartott. Ez volt a tizedik Actio Hungarica tábor Tömördön. A hálóhelyek 10 éve ugyanazon a helyen állnak, számuk sem változik. Az idén Tarr Éva természetvédelmi mérnök jól és pontosan látta el a madárvárta gondnoki feladatát. Köszönet érte. A már hagyományos vadásztanulói hetesi szolgálat is működött. Ez évben hetente két tanuló volt a táborban.
    Ez évben is bekapcsolódtunk az Európai Madármegfigyelő Napok programba október 6-7-én. A két nap alatt több mint negyven érdeklődő látogatta meg a madárvártát. Óvodák és iskolák körében egyre népszerűbb program a tábor meglátogatása, ami jó dolog, de már komoly szervezést igényel, hogy mindenki jöhessen. A madárvártán folyó munkában sok középiskolás, főiskolás, egyetemista és PhD hallgató vett részt, akik közül többen szakdolgozatukat vagy diplomamunkájukat a madárvonulás témaköréből készítik. A kutatómunka mellett a BDF biológia szakos hallgatóinak ökológia terepgyakorlatát és a kőszegi Jurisics Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjának egy részét is Tömördön rendeztük meg. A madárvártán folyó munkát ellenőrizték az MME Madárgyűrűzési Központ és a Madárgyűrűzést Felügyelő Bizottság munkatársai, mindent rendben találtak.
    A tábor ideje alatt 82 faj 5588 példányát jelöltük és 46 faj 1424 példányát fogtuk vissza. A részletes eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. Két külföldi gyűrűs madár is megkerült, egy prágai barátposzáta (Sylvia atricapilla) és egy radolfzelli (német vagy osztrák) függőcinege (Remiz pendulinus). Az idén is volt szenzáció, mégpedig egy vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) hálóba kerülése. Állatföldrajzi ritkaságnak számít az Észak-Szibéria lombhullató erdeiben fészkelő vándorfüzike és a hegyvidéki fenyvesekre jellemző kormosfejű cinege (Parus montanus) tömördi előfordulása is. A korábbi években befogott madarak számához képest idén lényegesen többet fogtunk be a rövid távú vonuló, Földközi-tenger térségében telelő madárfajokból. Ennek alapján valószínűsíteni lehet, hogy a fekete rigó (Turdus merula), vörösbegy (Erithacus rubecula), barátposzáta és a csilpcsalpfüzike (Ph. collybita) állománya növekedett az elmúlt évekhez képest. A hosszú távú vonuló, Szaharától délre telelő madárfajok közül a fülemüle (Luscinia megarhynchos), kerti geze (Hippolais icterina) és a tövisszúró gébics (Lanius collurio) száma viszont jelentősen csökkent. A Tömördön gyűrűzött madarak közül idén egy 2004-ben elsőévesen jelölt hím csilpcsalpfüzikét fogtak vissza Csehországban. Érdekes adat, hogy október 20.-a után minden nap fogtunk néhány szőlőrigót (T. iliacus), míg tavaly mindössze egyet. De korábban is volt már jó szőlőrigós év. Érdemes volna vizsgálni, mi lehet az oka ezeknek a változásoknak.
    Ez évben is történt szárzúzózás, sajnos az utolsó héten, így arra már nem volt lehetőség, hogy a lekerült növényzetet össze is gyűjtsük.
    Végül név szerint szeretnénk fölsorolni azokat a tagtársainkat, akik akár gyűrűzőként, akár segítőként a tömördi munkákban részt vettek.
Gyűrűzésvezetők: Góczán József, Illés Péter, Jánosa László, dr. Király Gergely (Völcsej), Kiss János (Pécs), Koszorús Péter, Lenczl Mihály (Budapest), dr. Németh Csaba, Polovitzer Péter, Szentendrei Géza (Szentendre), Varga László, Wisztercill János. Segítők: Hafner József (Bóly), Könyves Attila (Vajszló), Lendvai Imre, Lőrincz Csilla, Miltner Zsolt (Szentlőrinckáta), Németh Tímea, Ruff Andrea, Somogyi Zoltán, Vizslán Tibor (Győr). Köszönet illeti őket azért, hogy a Vas megyei madártan egyik meghatározó tevékenységét segítették.
 
 

Faj
Tavaszi vonulás
2007. 
III. 31 – IV.8.
CES
Tavaszi vonulás-
költés
Őszi vonulás
2007. 
VII. 30 –
 XI. 10.
1.   barátcinege (P. palustris) 2 11 32
2.   barátposzáta (S. atricapilla) 34 35 709
3.   barázdabillegető (M. alba) - 1 12
4.   berki tücsökmadár (L. fluviatilis) - 2 2
5.   búbos cinege (P.cristatus) - - 1
6.   cigánycsuk (S. torquata) 3 - 31
7.   citromsármány (E. citrinella) 2 3 111
8.   cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) - 4 4
9.   csicsörke (S. serinus) - - 9
10. csilpcsalpfüzike (Ph. collybita) 62 10 480
11. csíz (C. spinus) 2 - 5
12. csuszka (S. europaea) - 1 14
13. erdei cankó (T. ochrupos) - - 1
14. erdei fülesbagoly (A. otus) - - 6
15. erdei pinty (F. coelebs) 8 1 56
16. erdei pityer (A. trivialis) - - 11
17. erdei szürkebegy (P. modularis) 6 - 75
18. énekes nádiposzáta (A. palustris) - 17 10
19. énekes rigó (T. philomelos) 17 2 150
20. fácán (Ph. cholhicus) - - 1
21. fakusz faj (Certhia sp.) - 2 -
22. fekete rigó (T. merula) 6 4 570
23. fenyőpinty (F. montifringilla) - - 3
24. fenyőrigó (T. pilaris) - - 5
25. fenyvescinege (P. ater) - - 7
26. fitiszfüzike (Ph. trochilus) 11 1 62
27. foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) - 2 7
28. függőcinege (R. pendulinus) - - 7
29. fülemüle (L. megarhynchos) - - 5
30. füsti fecske (H. rustica) - 3 48
31. házi rozsdafarkú (Ph. ochruros) 1 1 27
32. hegyi fakusz (C. familiaris) - 1 16
33. héja (A. gentilis) - - 1
34. jégmadár (A. atthis) - - 1
35. karvaly (A. nisus) - - 2
36. karvalyposzáta (S. nisoria) - 8 3
37. kenderike (C. cannabina) - - 3
38. kerti geze (H. icterina) - - 8
39. kerti poszáta (S. borin) - 2 45
40. kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus) - 1 17
41. kékbegy (L. svecica) - - 1
42. kék cinege (P. caeruleus) 6 15 430
43. kis fakopács (D. minor) - 2 3
44. kis légykapó (F. parva) - - 2
45. kis poszáta (S. curruca) 2 4 92
46. kormos légykapó (F. hypoleuca) - 4 115
47. kormosfejű cinege (P. montanus) - - 2
48. közép fakopács (D. medius) - - 2
49. meggyvágó (C. coccothraustes) 4 - 44
50. mezei poszáta (S. communis) - 2 82
51. mezei veréb (Pas. Montanus 3 8 163
52. molnárfecske (D. urbica) - - 11
53. nádirigó (A. arundinaceus) - - 1
54. nádi sármány (E. schoeniclus) 1 1 94
55. nádi tücsökmadár (L. luscinioides) - 3 3
56. nagy fakopács (D. major) 1 2 17
57. nagy fülemüle (l. luscinia) - - 2
58. nagy őrgébics (L. excubitor) - - 1
59. nyaktekercs (J. torquilla) 1 2 13
60. ökörszem (T. troglodytes) 5 - 47
61. örvös légykapó (F. albicollis) 1 1 6
62. őszapó (Ae. Caudatus) 1 12 84
63. réti cankó (T. glareola) - - 1
64. réti pityer (A. pratensis) - - 6
65. réti tücsökmadár (L. naevia) - 2 8
66. rozsdás csuk (S. rubetra) - 1 2
67. rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla) 2 2 20
68. sárgafejű királyka (R. regulus) 5 - 201
69. seregély (S. vulgaris) - 1 44
70. sisegő füzike (Ph. sibilatrix) - - 36
71. süvöltő (P. pyrrhula) - - 10
72. szajkó (G. glandarius) - 1 17
73. széncinege (P. major) 7 9 241
74. szőlőrigó (T. iliacus) - - 81
75. szürke légykapó (M. striata) - 1 27
76. tengelic (C. carduelis) - - 6
77. tövisszúró gébics (L. collurio) - 9 67
78. tüzesfejű királyka (R. ignicapillus) - - 40
79. vadgerle (S. turtur) - - 1
80. vándorfüzike (Ph. inornatus) - - 1
81. vörösbegy (E. rubecula) 166 52 915
82. zöld küllő (P. viridis) - - 6
83. zöldike (C. chloris) 10 4 87
Összesen 369 250 5589

Széncinege (Parus major)