Fészkelő és táplálkozó madárközösségek a Tömördi Madárvárta környékén 2007-ben

Gyurácz József
Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@bdf.hu

J. Gyurácz: The breeding and feeding bird communities in Tömörd, 2007
The species composition and diversity of the breeding and feeding bird communities was studied and compared using data from birds observered in three different habitats (forest, bushy, grassland and marsh). The species diversity of the three bird community did not differ significantly from each other. There were four species occured in the both habitat.

    A Berzsenyi Dániel Főiskola biológia szakos hallgatóinak ökológia terepgyakorlatán elvégzendő feladatok egy része a madárpopulációkkal és madárközösségekkel kapcsolatos. Ezekhez a feladatokhoz három élőhely-típusban (erdő: cseres-tölgyes, bokros: töviskés, tó és környéke: mocsár és cserjés gyep) pontszámlálással gyűjtöttünk adatokat a fészkelő és táplálkozó fajok állománynagyságáról. Élőhely-típusonként 3-3, egymástól legalább 200 méteres távolságra lévő megfigyelési ponton számoltuk össze a látott, illetve hallott madarakat. 2007. május 21-én és 22-én végeztük a madárszámlálást. A felmért példányszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.
 
 

Faj Erdő   Bokros

 

  Gyep, mocsár
1. 2. 3. Össz. 4. 5. 6. Össz. 7. 8. 9. Össz.
barátposzáta
(S. atricapilla)
2 2 2 6 2 1 1 4 0 1 0 1
barna rétihéja
(C. aeruginosus)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
berki tücsökmadár
(L. fluviatilis)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
cigány csaláncsúcs
(S. torquata)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
citromsármány
(E. citrinella)
0 0 2 2 2 1 1 4 0 1 0 1
csuszka
(Sitta europaea)
1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
egerészöly
(B. buteo)
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
énekes nádiposzáta
(A. palustris)
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
énekes rigó
(T. philomelos)
2 1 0 3 1 1 2 4 1 0 0 1
erdei pinty
(F. coelebs)
2 2 2 6 1 2 0 3 0 0 0 0
fácán
(Ph. cholhicus)
0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2
fekete rigó
(T. merula)
2 1 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1
füstifecske
(H. rustica)
0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
karvalyposzáta
(S. nisoria)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
kakukk
(C. canorus)
1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0
kék cinege
(P. caeruleus)
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
mezei pacsirta
(A. arvensis)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
mezei poszáta
(S. communis)
0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1
mezei veréb
(Pas. Montanus)
0 0 0 0 2 1 1 4 0 2 0 2
nagy fakopáncs
(D. major)
1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
nyaktekercs
(J. torquilla)
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
örvös galamb
(C. palumbus)
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
réti tücsökmadár
(L. naevia)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
sárgarigó
(O. oriolus)
2 2 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0
seregély
(S. vulgaris)
0 0 0 0 1 1 1 3 5 3 1 9
sordély
(M. calandra)
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
szajkó
(G. glandarius)
0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
széncinege
(P. major)
1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
tőkés réce
(A. plathyrchynchos)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
tövisszúró gébics
(L. colluirio)
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 5
vadgerle
(S. turtur)
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
vörösbegy
(E. rubecula)
2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
zöldike
(C. chloris)
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2
zöld küllő
(P. viridis)
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fajszám 17 16 25
Fajdiverzitás 2,66 2,63 2,91
Egyenletesség 0,94 0,95 0,91

    A három élőhely-típus fészkelő és táplálkozó madárközösségének fajdiverzitása (Shannon-Weaver féle képlettel számolva) lényegesen nem különbözött egymástól (t-teszt, p>0,05). Az egyenletesség értékek mindhárom közösségénél magasak, vagyis a tényleges fajdiverzitás értékek közelítik a fajszámból várható maximális értéket. Ez arra utal, hogy a fajok jól kihasználják a rendelkezésre álló fészkelőhelyeket és táplálékforrásokat.
    A három madárközösség faji összetétele a Jaccard-index értékei (erdő-bokros: 0,34; bokros-tó: 0,46; tó-erdő: 0,19) alapján jelentősen különbözött. A közösségek több mint felét más-más fajpopuláció alkotta. Mindössze négy faj volt, amelyik mind a három élőhelyen előfordult. E fajok neve félkövér betűvel vannak írva táblázatban. A két leggyakoribb faj az erdőben a barátposzáta (Sylvia atricapilla) és az erdei pinty (Fringilla coelebs), a bokrosban a barátposzáta és a citromsármány (Emberiza citrinella), a tó környékén a tövisszúró gébics (Lanius collurio) és a seregély (Sturnus vulgaris) voltak. A szűkebb tómeder leggyakoribb, domináns fészkelő faja az énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) volt.
    A terület jelenlegi madárközösségeinek megőrzése céljából az élőhely-típusok jelenlegi arányának fenntartása szükséges, amihez a passzív területvédelem mellett aktív élőhely-kezelést (pl. cserjeirtás, tómeder tisztítás) is kell alkalmazni.