Herpetológiai adatgyűjtés Vas megyében, 2008

Dankovics Róbert
Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
e-mail: danrobert@freemail.hu

R. Dankovics: Herpetological survey in Vas County, 2008
Our society has joined the Hungarian amphibian and reptilian fauna research: Hungarian Biodiversity Monitoring System in 2001 and NATURA 2000 project in 2008. Distribution and abundance of three amphibian species of NATURA 2000 were investigated in Vas County. The occurrence of Bombina bombina and Triturus carnifex were proven in the selected habitats.

    A  Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretei között, Vas megyében, az Őrségben 2001 óta folynak a kétéltűekre és a hüllőkre irányuló megfigyelések. Céljuk a kijelölt mintavételi területeken jelenlévő fajok és azok egyedszám változásának hosszú távú nyomon követése, adatok szolgáltatása, javaslatok tétele a természetvédelemi döntéshozók számára. (KISS (szerk.)., 2005)
    A 2008. évben, ezzel párhuzamosan, de attól eltérő helyszíneken, „A madárvédelmi és az élőhely-védelmi irányelveknek megfelelő monitorozás előkészítése” című Átmeneti Támogatás projekt keretei között szintén történtek kétéltűek állományira irányuló mintavételek. A projekt célja a közösségi jelentőségű (NATURA 2000) kétéltűek közül kiválasztott alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) fajokról jelenlét-hiány, illetve egyedszámadatok szolgáltatása a kijelölt NATURA 2000 területekről, ezen keresztül hozzájárulás Magyarország – madárvédelmi és élőhely-védelmi irányelvekből adódó – jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítéséhez. Feladat volt továbbá a kiválasztott fajok állományainak hosszú távú nyomon követésére, monitorozására kipróbált módszertani útmutató összeállítása, és tesztelése. A felmérés az ország összes nemzeti parkjának területén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium koordinálásával és a Magyar Természettudományi Múzeum vezetésével zajlott.
    Az a dunai tarajosgőte és a vöröshasú unka fajokra országosan, nemzeti parkonként, Natura 2000 területen, egy – az Őrségi Nemzeti Park igazgatási területén, Vát település közelében egy közös – mintavételi terület lett kijelölve. Az alpesi tarajosgőte, eddigi ismereteink szerint, hazánkban csak megyénkben fordul elő (DANKOVICS, 1995; TARTALLY et al., 2001), ezért számára öt mintavételi terület – Őriszentpéter, Pankasz és Hegyhátszentjakab települések határában – kijelölése volt szükséges a nemzeti park területén. A mintavételi időszakban, a hat mintavételi területen, hét szaporodóhelyen, 2008 márciusától júniusáig, 31 terepnapon 65 mintavétel történt. Az alkalmazott mintavételek a NBmR módszertani javaslatait követték (KORSÓS, 1997; KISS (szerk.), 2005). A módszerek több szempontú alkalmasságának vizsgálatára minden mintavételi helyen párhuzamosan legalább kettőt kellett alkalmazni. Alap módszer gőték esetében a „palackcsapdázás”, unkák esetében a „vizuális megfigyelés” volt. Teszt módszerként gőtéknél a „vizuális megfigyelés esti lámpázással”, unkák esetében „akusztikus (hang alapján történő) megfigyelés” volt. A mintavételek száma mintavételi helyenként legalább öt volt, amelyek az esti-éjszakai és a reggeli órákban történtek.
    A felvételek során Excel programban, TIR (Természetvédelmi Információs Rendszer) adattáblában módszerenkénti bontásban feljegyzésre került a kiválasztott faj jelenléte vagy hiánya, a megfigyelt egyedszáma az egyes korosztályok és ivarok szerint, valamint a mintavételi helyen megfigyelt további kétéltű fajok és egyedszámuk.
    A mintavételek során a dunai tarajosgőte kivételével minden kiválasztott élőhelyen kimutathatók voltak a kijelölt fajok. A gyűjtött adatok értékelése jelenleg folyik.

§