MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2008-ban

Bánhidi Péter1 – Gyurácz József2
1: 9745 Meszlen, Béke u. 51., e-mail: drbanhidip@freemail.hu
2: Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet
     9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttmk.nyme.hu

P. Bánhidi, J. Gyurácz: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2008
This year the Constant Effort Sites (CES) program has been continued which started in 2004. We ringed 278 birds of 33 species during days of CES. Besides the CES program a one-week whole spring bird-ringing camp was organized. A total of 351 specimens of 28 species were ringed. The autumn camp lasted from 27th July until 8th November. A total of 7076 specimens of 85 species were ringed and 1446 specimens of 55 species were recaptured. The camps were very popular.

   A tavaszi madárvonulás vizsgálatára március 29-től április 6-ig szerveztünk tábort. A kilenc nap alatt 28 faj 351 példánya kapott gyűrűt és 84 visszafogás volt.
   A következő a fészkelési időben történő – már mindenki által CES (Constant Effort Site) - nek ismert – vizsgálat volt. Április 15. és július 15. között kilenc alkalommal történt napi 6 órás gyűrűzés. A programot 2004-ben indítottuk. Örvendetes, hogy azóta más gyűrűzők is bekapcsolódtak a munkába, így egy-egy embernek kevesebb időráfordítást jelent.  Az eredmények: 33 faj 278 példányát jelöltük meg és 67 visszafogás volt.
   Az őszi tábor július 26-án kezdődött és egészen november 9-ig tartott. Ez volt a tizenegyedik Actio Hungarica tábor Tömördön. A hálóhelyek 11 éve standard-ek, számuk sem változik. Noha 2008-ban az egyesületnek nem volt alkalmazottja, a tábor idejére sikerült találni két állandó embert. Bánhidi Márton és Szabolcs Alex látták el a feladatot. A már hagyományos vadásztanulói hetesi szolgálat ebben az évben sajnálatos módon az alacsony tanulói létszám miatt nem működött. Várhatóan azonban 2009-ben ismét megoldható lesz.
   Ez évben is meghirdettük a nemzetközi madármegfigyelő napokat október 4-5-én. A két nap alatt számos érdeklődő látogatta meg a madárvártát.
   Óvodák és iskolák körében egyre népszerűbb program a tábor meglátogatása, ami jó dolog, de már komoly szervezést igényel, hogy mindenki jöhessen, de ne legyen mégse egyszerre ott 30-40 gyerek. A gyerekcsoportok előzetes bejelentkezés alapján érkeznek.
 

 

 

Faj

Tavaszi vonulás
2008. 
III. 29 – IV.6.
CES
Tavaszi vonulás-
költési időszak
Őszi vonulás
2008. 
VII. 27 - XI. 8.
barátcinege (P. palustris) - 6 18
barátposzáta (S. atricapilla) 19 56 865
barázdabillegető (M. alba) - - 1
berki tücsökmadár (L. fluviatilis) - - 8
búbos cinege (P.cristatus) - 1 -
cigánycsuk (S. torquata) 5 - 47
citromsármány (E. citrinella) 1 - 127
cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) - 2 13
csicsörke (S. serinus) - - 2
csilpcsalpfüzike (Ph. collybita) 33 27 376
csíz (C. spinus) - - 4
csuszka (S. europaea) 1 2 12
egerészölyv (B. buteo) - - 1
erdei fülesbagoly (A. otus) - - 1
erdei pinty (F. coelebs) 6 1 77
erdei pityer (A. trivialis) - - 56
erdei szürkebegy (P. modularis) 35 - 182
énekes nádiposzáta (A. palustris) - 4 50
énekes rigó (T. philomelos) 11 7 122
fekete rigó (T. merula) 9 4 268
fenyőpinty (F. montifringilla) - - 15
fenyőrigó (T. pilaris) - - 4
fenyvescinege (P. ater) - - 36
fitiszfüzike (Ph. trochilus) 3 9 79
foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) - 2 60
függőcinege (R. pendulinus) 1 - 3
fülemüle (L. megarhynchos) - 1 20
fürj (C. coturnix) - - 7
füsti fecske (H. rustica) - 7 170
guvat (R. aquaticus) - - 3
gyurgyalag (M. apiaster) - - 15
hamvas küllő (P. canus) - - 1
házi rozsdafarkú (Ph. ochruros) 1 - 33
házi veréb (P. domesticus) - - 1
hegyi billegető (M. cinerea) - - 2
hegyi fakusz (C. familiaris) 2 - 11
karvaly (A. nisus) - - 2
karvalyposzáta (S. nisoria) - 3 10
kenderike (C. cannabina) - - 21
keresztcsőrű (L. curvirostra) - - 2
kerti geze (H. icterina) - 1 38
kerti poszáta (S. borin) - 4 88
kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus) - - 19
kékbegy (L. svecica) - - 1
kék cinege (P. caeruleus) 18 23 1009
kis fakopács (D. minor) - - 7
kis légykapó (F. parva) - - 1
kis poszáta (S. curruca) - 9 152
kis sárszalonka (L. minimus) - - 1
kormos légykapó (F. hypoleuca) - 2 91
közép fakopács (D. medius) - - 2
macskabagoly (S. aluco) 1 - -
meggyvágó (C. coccothraustes) 2 5 49
mezei poszáta (S. communis) - 14 156
mezei veréb (Pas. montanus 8 - 55
molnárfecske (D. urbica) - - 131
nádirigó (A. arundinaceus) - - 1
nádi sármány (E. schoeniclus) 1 2 122
nádi tücsökmadár (L. luscinioides) - 1 3
nagy fakopács (D. major) - 3 8
nagy fülemüle (L. luscinia) - - 4
nyaktekercs (J. torquilla) 1 6 20
ökörszem (T. troglodytes) 1 - 48
örvös légykapó (F. albicollis) - - 3
őszapó (Ae. caudatus) 4 2 68
réti pityer (A. pratensis) - - 2
réti tücsökmadár (L. naevia) - 3 23
rozsdás csuk (S. rubetra) - - 16
rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla) 1 - 12
sárgabillegető (M. flava) - - 1
sárgafejű királyka (R. regulus) 3 - 467
sárszalonka (G. gallinago) - - 2
seregély (S. vulgaris) - 1 146
sisegő füzike (Ph. sibilatrix) - - 32
süvöltő (P. pyrrhula) - - 41
szajkó (G. glandarius) - - 15
széncinege (P. major) 4 30 264
szőlőrigó (T. iliacus) 2 - 52
szürke légykapó (M. striata) - - 25
tengelic (C. carduelis) 2 - 11
tövisszúró gébics (L. collurio) - 5 83
tüzesfejű királyka (R. ignicapillus) - - 28
vándorfüzike (Ph. inornatus) - - 1
vándorsólyom (F. peregrinus) - - 1
vörösbegy (E. rubecula) 170 27 744
zöld küllő (P. viridis) - - 3
zöldike (C. chloris) 6 8 305
Összesen 351 278 7076
   Ez évben is 7-800 óvodás, általános iskolás, középiskolás járt a táborban és ismerkedett a madarakkal.
   Az őszi tábor ideje alatt 85 faj 7076 példányát jelöltük és 1446 visszafogás volt. Ebből egy külföldi, Olaszországban gyűrűzött vörösbegy (Erithacus rubecula) volt. Az idén is volt szenzáció, mégpedig egy vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) hálóba kerülése. A részletes eredményeket a előző táblázat tartalmazza.
   Sajnos pénz hiányában a rétek szárzúzózására nem került sor.
   Végül köszönjük önzetlen munkáját azoknak, akik gyűrűzőként vagy segítőként sokat tettek a táborok és a CES program sikeres lebonyolításáért:
Állandó munkatársak: Bánhidi Márton és Szabolcs Alex Szombathely
Gyűrűzők: Góczán József Körmend, Illés Péter Kőszeg, dr. Király Gergely Völcsej, Koszorús Péter Sótony, Lenczl Mihály Budapest, Lukács Zoltán Pécs, dr. Németh Csaba Gyöngyösfalu, Polovitzer Péter Kondorfa, Szentendrey Géza Szentendre, Tatai Sándor Csorna, Varga László Lukácsháza
Segítők: Bíró Martin Táplánszentkereszt, Hittaller Anna, Lendvai Imre, Lőrincz Csilla, Ruff Andrea, Somogyi Zoltán Szombathely, Szentendrey-Kovács Orsolya Őriszentpéter, Tar Éva Körmend, Vörös Norbert Szombathely

§