A kék cinege (Parus caeruleus) őszi vonulása Tömördön

Kóródi Andrea1 – Gyurácz József1 – Bánhidi Péter2
1: Nyugat-magyarországi Egyetem, SEK, Biológia Intézet
    9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttmk.nyme.hu
2: 9745 Meszlen, Béke u. 51., e-mail: drbanhidip@freemail.hu
drbanhidi@freemail.hu

A. Kóródi, J. Gyurácz, P. Bánhidi: Autumn migration of the Blue Tits in Tömörd
The Blue Tit is one of our most frequent songbirds, both in the nesting and migration period, yet, we know relatively little about its partial migration. The autumn migration of the Blue Tit was studied using data from birds captured from 01 August to 10 November of 1998-2008. The yearly number of captured individuals changes showed significant differences from year to year. The peak migration periods was in the mid-October.

   A kék cinege (Parus caeruleus) a domináns madárfajok közé tartozik Tömördön az őszi vonulási időszakban. 1998 és 2008 között 4438 kék cinegét gyűrűztünk. Több mint ezer példányt fogtunk 2004-ben és 2008-ban is, a legkevesebbet 1998-ban gyűrűztük. Az egyes évek átlagos napi fogása szignifikánsan különbözött, Kruskal-Wallis test, H=78,84, p<0,0001 (1. ábra). A gyűrűzött példányok több mint 80 %-a fiatal példány volt 2004-2006-ban (2. ábra). A fiatalok előbb vonultak, mint az öreg madarak.
   Az őszi vonulás átlagosan augusztus 25-én kezdődött, a legkorábbi kezdés dátuma augusztus 9., a legkésőbbié szeptember 1. volt. Az utolsó madár befogásának dátuma november 11. A vonulás csúcsidőszaka szeptember vége és október első fele. A legtöbb madarat októberben fogtuk (3. ábra).  A befogott madarak átlagos havi szárnyhossza lényegesen nem különbözött egymástól (1. táblázat). A szeptemberben és októberben gyűrűzött madarak testtömege, vonulási zsírtartaléka és mellizma lényegesen nagyobb volt, mint az augusztusban befogottaké mind a négy élőhely-típusban (2. és 3 táblázat). A töviskésben és az erdőben befogott madarak vonulási zsírtartaléka és testtömege szeptemberben és októberben szignifikánsan nagyobb volt, mint a bokros gyepben és a mocsárban befogott példányoké (4. és 5. táblázat). A különböző élőhely-típusokban befogott madarak átlagos mellizom fejlettsége nem különbözött lényegesen egymástól egyik hónapban sem.
    A visszafogott madarak aránya 5 és 15 % között változott (2004-2006). A visszafogott cinegék 62 %-a hím volt. A július-augusztusban gyűrűzött, valószínűleg a helyi fészkelőkhöz tartozó kék cinegék közül egy-két példányt november elején fogtunk vissza. Az októberi csúcsidőszakban befogott madarak közül kevés visszafogott példány volt,  melyek röved ideig tartózkodtak Tömördön.


1. ábra. A gyűrűzött kék cinegék száma évente
 


2. ábra. A fiatal (1. éves) és öreg kék cinegék aránya
 


3. ábra. A napi fogások átlagának alakulás, 1998-2007
 


4. ábra. A visszafogott madarak tartózkodási ideje a vizsgált területen, 2004
Egy vonal egy visszafogott madár gyűrűzésének és utolsó visszafogásának idejét köti össze

   Eredményeink alapján a kék cinege részleges (parciális) vonuló, a madaraknak egy része állandó a költőterületén, egy része minden évben vonul (obligát részleges vonulás), egy része pedig csak akkor vonul, ha táplálékhiány van (fakultatív részleges vonulás). Ilyenkor sok madár, nagy csapatokban vonulhat (irrupció).
 

 
Töviskés, 2004-2006
Átl. ±S.D.
N
Augusztus
66,03±2,25
30
Szeptember
66,1±1,31
38
Október
66,06±1,94
158
Augusztus
-
0,98
1
Szeptember
 
-
0,99
Erdő, 2004-2006
Átl. ±S.D.
N
66,61±1,91
28
66,2±2,24
44
65,96±2,54
104
Augusztus
-
0,71
0,41
Szeptember
 
-
0,88
1.táblázat A töviskésben ( ANOVA: F=0,02106 p>0,05) és az  erdőben  (ANOVA: F=1,076 p>0,05) befogott kék cinegék havi átlagos szárnyhosszának értékeinek (mm) összehasonlítása, Tukey HSD teszt p>0,05
 
 
Töviskés, 2004-2006
Átl. ±S.D.
N
Augusztus
0,81±0,79
27
Szeptember
1,32±1,08
37
Október
1,81±1,43
157
Augusztus
-
0,08
0,00
Szeptember
 
-
0,07
Erdő, 2004-2006
Átl. ±S.D.
N
0,5±0,64
28
1,73±1,54
44
1,72±1,28
102
Augusztus
-
0,00
0,00
Szeptember
 
-
0,78
2. táblázat. A töviskésben (Kruskal-Wallis: H=14,21 p<0,05) és az erdőben (Kruskal-Wallis: H=19,72 p<0,05)  befogott kék cinegék raktározott zsírkészletének becsült értékei havonta.  Félkövér betűvel írva a Tukey HSD teszt szignifikáns különbségeket jelző valószínűség értékei, p<0,01
 
 
Töviskés 2004-2006
Átl. ±S.D.
N
Augusztus
1,7±0,79
30
Szeptember
1,95±0,52
38
Október
2,28±0,75
157
Augusztus
-
0,22
0,00
Szeptember
 
-
0,00
Erdő, 2004-2006
Átl. ±S.D.
N
1,86±0,52
28
2,07±0,59
44
2,29±0,61
102
Augusztus
-
0,16
0,00
Szeptember
 
-
0,08
3. táblázat. A töviskésben (Kruskal-Wallis: H=17,32 p<0,05) és az  erdőben (Kruskal-Wallis: H=9,89 p<0,05) befogott kék cinegék mellizom fejlettségének értékei havonta. Félkövér betűvel írva a Tukey HSD teszt szignifikáns különbségeket jelző valószínűség értékei, p<0,01
 
 
2004-2006
Átl. ±S.D.
N
Erdő
1,73±1,28
102
Töviskés
1,82±1,43
157
Bokros gyep
1,08±1,14
581
0,89±0,97
63
Erdő
-
0,81
0,00
0,00
Töviskés
 
-
0,00
0,00
Bokros gyep
 
 
-
0,3
4. táblázat. A kék cinege raktározott zsírkészletének becsült értékei 2004-2006 októberében négy élőhely-típuson, Kruskal-Wallis: H=53,78 p<0,01. Félkövér betűvel írva a Tukey HSD teszt szignifikáns különbségeket jelző valószínűség értékei, p<0,01
 
 
2004-2006
Átl. ±S.D.
N
Erdő
11,23±0,66
44
Töviskés
11,11±0,68
37
Bokros gyep
10,91±0,62
423
10,64±0,68
45
Erdő
-
0,88
0,22
0,00
Töviskés
 
-
0,65
0,03
Bokros gyep
 
 
-
0,4
5. táblázat. A kék cinege átlagos testtömegének értékei (g) 2004-2006 szeptemberében négy élőhely típuson, One-way ANOVA: F=6,455  p<0,05. Félkövér betűvel írva a Tukey HSD teszt szignifikáns különbségeket jelző valószínűség értékei, p<0,05

   Az irrupció során nagyszámú madár kényszerülhet vonulásra. Tömördön 2004-ben és 2008-ban volt irrupciós vonulás, ami az északabbi (Lengyelo. Baltikum) területeken, valamint az Alpokban és Kárpátokban tapasztalható kevesebb bükkterméssel lehet összefüggésben. A helyi populáció egy része, elsősorban a hímek állandóak, a fiatalok és a tojók többsége vonuló
    Az őszi vonulás augusztus második felében kezdődik, időbeli eltolódása a tíz év alatt nem volt tapasztalható. A fiatalok előbb vonulnak irrupciós években és más években is. Az északi irrupciós vonulók szeptember végén és október első felében vonulnak át nagy számban a vizsgált területen. Az irrupciós években a hosszabb időre megpihenő madarak aránya kisebb, mint más években, rövid pihenő után tovább vonulnak. Az erdő és a töviskes élőhely-típusok táplálkozás és zsírfelhalmozás szempontjából jobb élőhelyek, mint a bokros gyep és a mocsár. Az átvonulók telelőhelye egy Horvátországban és egy Szerbiában megkerült tömördi gyűrűs cinege alapján az Adria partvidéke lehet.

§