Madárfaunisztikai adatok a Gyömgyöshermáni-kavicsbányatóról

Bíró Martin
9761 Táplánszentkereszt

M. Bíró. Avifaunistical data from Lake of Gyöngyöshermán
In 2008 and 2009 a survey was made at Lake of Gyöngyöshermán. The article presents a list of the 16 rare species and 8 breeding wetland species observered at the study area.

    A Gyöngyöshermáni-kavicsbányatvaon és környékén 2008-ban, illetve 2009-ben végzett madármegfigyeléseim eredményeiből azoknak a fajoknak az adatait ismertetetem, melyek Vas megyében viszonylag ritkán fordulnak elő.

 
Sarki búvár (Gavia arcitca) 2009.01.12. 1 pld
Bölömbika (Botaurus stellaris) 2009.02.12. 1 pld
Nagy lilik (Anser albifrons) 2009.10.04. 17 pld
Kendermagos réce (Anas strepera ) 2009.11.28. 6 pld
Fütyülő réce (Anas penelope ) 2009.11.28. 14 pld
Kerceréce (Bucephala clangua) 2009.10.22. 53 pld
Nagy bukó (Mergus merganser) 2009.10.30. 1 pld
Réti sas (Haliaetus albcilla) 2009.01.22. 1 pld
Gatyás ölyv (Buteo lagopus) 2009.11.28. 2 pld
Vándorsólyom (Falco peregerinus) 2009.01.22.  1 pld
Daru (Grus grus) 2008.11.10.  kb. 300 pld
Nagy póling (Numenius arquata) 2009.05.17. 2 pld
Piroslábú cankó (Tringa totanus) 2009.07.04. 16 pld
Szürke cankó (Tringa nebularia) 2009.10.08. 2 pld
Csonttollú (Bombycilla garrulus) 2008.11.11. 50-60 pld
Keresztcsőrű (Loxia curvirostra) 2008.09.17. 50-80 pld
    Fészkelő vízimadár fajok a következők voltak a kavicsbánya-tavon 2009-ben: búbos vöcsök (Podiceps cristatus), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), bakcsó (Nycticorax nycticorax), törpegém (Ixobrychus minutus), tőkés réce (Anas pltahyrhynchos), vízityúk (Gallinula chloropus), szárcsa (Fulica atra), küszvágó csér (Sterna hirundo).