A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2009-ben

Gruber Ágnes
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Őriszentpéter, Siska szer 2., e-mail: gruber@onpi.kvvm.hu

Á. Gruber: Situation of Nesting Places of the Bee-eater (Merops apiaster) and the Sand Martin (Riparia riparia) in Vas County, 2009
Both the Vas County Group of the MME (BirdLife Hungary) (since 1991) and the Őrség National Park Directorate (since 2002) carry out surveys on Bee-eater and Sand Martin nesting places. In 2009, 23 potential sites were checked within the county, finding that 19 out of these locations were used for nesting purposes by the Bee-eater and Sand Martin or both of them. The largest bee-eater nesting colony in Vas County consists of 12 pairs while the largest Sand Martin community has about 28 pairs. The greatest threats to these birds are the reconstruction of embankments, on-going production in the mines, waste disposal, filling up with earth and clay pigeon shooting.

    A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjaként és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaként 2009-ben ismét elvégeztük a gyurgyalag (Merops apiaster) és partifecske (Riparia tiparia) költőtelepek fészkelő állományainak felmérését, a költőhelyként ismert homok- és kavicsbányák, kubikgödrök ellenőrzését.
    A nyár folyamán néhány élőhelyre nem értünk oda, bár ezek nagy része az utóbbi években szinte teljesen felszámolódott, így ezekről nincsenek adataink. A legfontosabb, legnagyobb állományoknak otthont adó telepeket sikerült ellenőrizni. Összesen 23 telepről rendelkezünk adatokkal, 19 esetben találtuk gyurgyalag, partifecske vagy mindkét faj költését.  A Rába partfalában lévő telepeket is felmérték a NP Igazgatóság munkatársai, de sajnos a rábai árvizek elmosták a költéseket.
    A Vas megyei gyurgyalag költőállomány tekintetében bár csekély gyarapodás tapasztalható, az élőhelyek állapota, zavartalansága nem javult. Néhány esetben sikerült a kezelővel történő egyeztetések során mindenki számára elfogadható megoldást keresni a költések biztosítására. A partifecskék egyedszámában azonban csökkenés tapasztalható, bár 2 jelentősebb telepet nem tudtunk ellenőrizni.
    Bögötén a lerézsűzés következtében korábban teljesen megszűnt telepen egyre több gyurgyalag telepszik meg. A Hosszúpereszteg melletti bányában több, alkalmi homokkitermelés során keletkezett kis gödörben megtelepedtek a gyurgyalagok, viszont sajnos folyamatos ezeknek a gödröknek az illegális, kommunális hulladékkal történő feltöltése, hiába a többszöri hatósági bejárás. A szemét felhalmozása nagymértékben veszélyezteti a költést. A másik veszélyeztető tényező, ami viszont egyre több helyen jelentkezik, a bányák befásodása, ami elhagyásukra készteti a madarakat. Győrváron, ahol még mindig az egyik legnagyobb partifecske telep található, figyelemre méltó lakossági kezdeményezés valósult meg. Rekultiválták a költőtelepnek helyet adó régi homokbányát, elhordatták a szemetet, illetve madármegfigyelő helyek kialakítása történt, információs táblákat helyeztek ki.

A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 
 
Sor-szám Telep Fajok Megta-lálás éve 2007

gy.

2007

pf.

2009

gy.

2009

pf.

1. Bérbaltavár - homokbánya gy. 2003 - - 2 0
2. Bérbaltavár-Szőlőhegy gy. 2005 - - - -
3. Bozsok - régi homokbánya gy.   11 0 3 0
4. Bögöte - homokbánya gy., pf. 2002 3 0 3 0
5. Csákánydoroszló - Rába szakadópart gy. 2006 0 8 0 0
6. Egervölgy - homokbánya gy.   0 1 2 3
7. Gersekarát - TSZ gy. 2004 0 0    
8. Gersekarát -Halastó felőli TSZ gy. 2005 0 0 0 0
9. Gérce - homokbánya gy., pf.   4 0 12 15
10. Győrvár - homokbánya gy., pf.   2 23 2 10
11. Halastó gy. 2004 1 0 - -
12. Halogy - homokbánya gy. 2003 - - 0 0
13. Horvátnádalja - Csupati-tanya pf. 2003 0 8 - -
14. Hosszúpereszteg - homokbánya gy.   15 0 7 0
15. Ikervár - homokkitermelés gy.   1 0 1 0
16. Ikervár - Rába-part gy.   0 0 - -
17. Kám - Csipkerek kavicskitermelés pf. 2007 0 1 1 0
18. Köcsk - homokbánya gy.   - - - -
19. Magyarlak - Rába-part gy. 2003 0 0 - -
20. Mersevát - homokbánya pf.   1 1 1 28
21. Nyőgér - Csörnöc-part gy. 2007 2 0    
22. Olaszfa - homokbánya gy., pf.   3 8 8 0
23. Ostffyasszonyfa - temető gy., pf. 2004 1 15 - -
24. Ostffyasszonyfa - Lánkapuszta gy., pf. 2004 0 0 - -
25. Őrimagyarósd - homokbánya gy. 2008 - - 5 0
26. Pácsony - homokbánya gy.   2 0 3 0
27. Perenye - homokbánya gy.   2 0 - -
28. Petőmihályfa - homokbánya gy.   0 0 0 0
29. Püspökmolnári - Lasselsberger - kavicsbánya pf. 2004 0 0 1 0
30. Püspökmolnári - Transkavics kavicsbánya gy., pf. 2005 3 25 1 0
31. Sorokpoány-keleti bánya gy. 2005 - - 12 0
32. Sorokpolány – nyugati bánya gy. 2005 - - 1 0
33. Tormásliget - homokbánya gy.   3 31 - -
34. Tormásliget - kavicsbánya pf. 2003 0 0 - -
35. Vashosszúfalu - régi homokbánya gy.   2 0 5 0
36. Vashosszúfalu - tó gy.   4 0 - -
37. Vasszilvágy gy. 2007 2 0 - -
38. Vönöck pf. 2004 0 0 - -
39. Zalalövő - Alsósötétmajor gy. 2004 0 0 0 0
40. Zalalövő - kavicsbánya gy. 2006 0 0 3 0
  Összesen:     62 121 73 56
gy.: gyurgyalag, pf.: partifecske

  Az alábbi táblázatból kiderül, hogy bár sok költőüreg van az egyes élőhelyeken, kevés lakott közülük:

 
  gyurgyalag költőüreg gyurgyalag költőpár partifecske költőüreg partifecske költőpár
Győrvár 30 2 250 10
Pácsony 12 3 0 0
Olaszfa 25 8 36 0
Bérbaltavár 26 2 0 0
Kám 6 1 0 0
Egervölgy 23 2 72 3
Hosszúpereszteg 29 7 0 0
Bögöte 13 3 0 0
Vashosszúfalu 18 5 0 0
Püspökmolnári 33 1 0 0
Püspökmolnári 32 1 0 0
Ikervár 8 1 0 0
Sorokpolány 14 1 0 0
Sorokpolány 22 12 0 0
Zalalövő 6 3 0 0
Őrimagyarósd 7 5 0 0
Zalalövő 6 3 0 0
Mersevát 15 1 213 28
Gérce 28 12 225 15
Bozsok 100 3 0 0
Halogy 9 0 0 0
Gersekarát 0 0 0 0
Petőmihályfa 3 0 0 0
    A Rendőrség és a Polgárőrség munkatársait is bevontuk a gyurgyalag és partifecske élőhelyek védelmébe, hiszen fokozott figyelmet kell fordítanunk meglévő költőhelyekre a költési időben, hogy az ott költő madarakat ne érje zavarás. Mindezekhez örömmel fogadjuk olyanok jelentkezését, akik segítségünkre tudnak lenni eme munkában. Köszönöm azoknak a fontos információkat, akik az általuk ismert költőhelyekről értesítettek. Vas megyében bizonyára még mindig vannak olyan gyurgyalag és partifecske költőtelepek, amelyekről ismereteink hiányosak, ezért továbbra is folyamatosan keresünk új helyeket, ezért örömmel fogadunk minden információt.