MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2009-ben

Bánhidi Péter1 – Gyurácz József2
1: Meszlen, Béke u. 51., e-mail: drbanhidip@freemail.hu
2: Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttmk.nyme.hu

P. Bánhidi, J. Gyurácz: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2009
This year the Constant Effort Sites (CES) program has been continued which started in 2004. We ringed 181 birds of 26 species during days of CES. Besides the CES program a one-week whole spring bird-ringing camp was organized. In total of 377 specimens of 23 species were ringed. The autumn camp lasted from 2nd August until 7th November. In total of 5956 specimens of 84 species were ringed and 1603 specimens of 50 species were recaptured. The table below shows the species and numbers of ringed birds in the CES, in the spring and ringed numbers in autumn. The camps were very popular.

    A tavaszi madárvonulás vizsgálatára március 29-tő és április 6-ig szerveztünk tábort.  A nyolc nap alatt 23 faj 377 példánya kapott gyűrűt és 17 faj 93 példányát fogtuk vissza.
    A következő progmram a fészkelési időben történő – CES (Constant Effort Site) néven ismert – vizsgálat volt. Április 15. és július 15. között kilenc alkalommal végeztünk napi 6 órás gyűrűzést. A CES programban 26 faj 181 példányát gyűrűztük meg és 15 faj 67 példányát fogtuk vissza.
    Az őszi tábor augusztus 2-án kezdődött és folyamatosan tartott november 7-ig. Ez volt a tizenkettedik őszi Actio Hungarica tábor Tömördön. A tábor állandó alkalmazottja Lukács Zoltán pécsi madárgyűrűző volt. Az őszi programban 84 faj 5956 példányát gyűrűztük meg és 50 faj 1602 egyedét fogtuk vissza. A három programban gyűrűzött madarak egyedszámát az 1. táblázat tartalmazza.
    Három külföldi gyűrűs madarat is ellenőriztünk: egy csilpcsalpfüzikét (Phylloscopus collybita) Szlovéniában, egy nádi sármányt (Emberiza schoeniclus) Szlovákiában, egy fekete rigót (Turdus merula) Olaszországban jelöltek. Ez utóbbinak még nem érkeztek meg a gyűrűzési adatai. A többi madár gyűrűzési és megkerülési adatait a 2. táblázat tartalmazza.
    A madárvártát idén is több száz általános és középiskolás diák, valamint egyetemi hallgató kereste fel szervezett keretek között. Az Európai Madármegfigyelő Napok alkalmából sokan érkeztek Tömördre. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közreműködésével a réteket idén sikerült szárzúzózni.

 
Faj Tavaszi vonulás
2009. 
III. 29 – IV.5.
CES
Tavaszi vonulás-költés
Őszi vonulás
2009. 
VIII. 2 – XI. 7.
balkáni gerle (S. decaocto) - - 1
barátcinege (P. palustris) 3 5 14
barátposzáta (S. atricapilla) 33 34 1129
barázdabillegető (M. alba) - - 1
berki tücsökmadár (L. fluviatilis) - - 4
cigánycsuk (S. torquata) 2 - 19
citromsármány (E. citrinella) 4 3 233
cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) - - 11
csicsörke (S. serinus) - - 8
csilpcsalpfüzike (Ph. collybita) 47 13 386
csíz (C. spinus) - - 20
csuszka (S. europaea) 1 2 12
erdei cankó (T. ochrupos) - - 1
erdei fülesbagoly (A. otus) - - 1
erdei pinty (F. coelebs) 16 2 54
erdei pityer (A. trivialis) - - 44
erdei szürkebegy (P. modularis) 30 - 71
énekes nádiposzáta (A. palustris) - 5 34
énekes rigó (T. philomelos) 15 3 213
fekete harkály (D. martius) - - 1
fekete rigó (T. merula) 7 3 447
fenyőpinty (F. montifringilla) - - 12
fenyőrigó (T. pilaris) - - 4
fenyvescinege (P. ater) - - 1
fitiszfüzike (Ph. trochilus) 2 - 72
fogoly (P.perdix) - - 1
foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) - - 40
függőcinege (R. pendulinus) - - 9
fülemüle (L. megarhynchos) - - 12
fürj (C. coturnix) - - 2
füsti fecske (H. rustica) - 1 170
gyurgyalag (M. apiaster) - - 4
hantmadár (O. oenanthe) - - 1
házi rozsdafarkú (Ph. ochruros) 1 - 22
hegyi billegető (M. cinerea) - - 4
hegyi fakusz (C. familiaris) - - 11
karvalyposzáta (S. nisoria) - 4 3
kenderike (C. cannabina) - - 3
kerti geze (H. icterina) - - 35
kerti poszáta (S. borin) - 3 66
kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus) - - 20
kék cinege (P. caeruleus) 6 30 257
kis fakopács (D. minor) - 1 6
kis légykapó (F. parva) - - 1
kis poszáta (S. curruca) - 1 153
kormos légykapó (F. hypoleuca) - 2 65
közép fakopács (D. medius) - - 2
meggyvágó (C. coccothraustes) 1 - 58
mezei poszáta (S. communis) - 5 113
mezei veréb (Pas. montanus 16 2 135
molnárfecske (D. urbica) - - 9
nádi sármány (E. schoeniclus) - - 136
nádi tücsökmadár (L. luscinioides) - - 5
nagy fakopács (D. major) - - 27
nagy fülemüle (l. luscinia) - - 2
nagy őrgébics (L. excubitor) - - 2
nyaktekercs (J. torquilla) - 5 15
ökörszem (T. troglodytes) 1 - 50
örvös légykapó (F. albicollis) - 1 -
őszapó (Ae. caudatus) 2 1 73
partifecske (R. riparia) - - 1
réti pityer (A. pratensis) - - 8
réti tücsökmadár (L. naevia) - - 16
rozsdás csuk (S. rubetra) - - 17
roszdástorkú pityer (A. cervinus) - - 1
rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla) - - 8
sárgabillegető (M. flava) - - 3
sárgarigó (O. oriolus) - - 1
sárgafejű királyka (R. regulus) 3 - 49
sárszalonka (G. gallinago) - - 2
seregély (S. vulgaris) - 4 -
sisegő füzike (Ph. sibilatrix) - - 24
sordély (E. calandra) - - 2
süvöltő (P. pyrrhula) - - 11
szajkó (G. glandarius) - - 4
széncinege (P. major) 6 24 289
szőlőrigó (T. iliacus) 4 - 6
szürke küllő (P. canus) 1 - -
szürke légykapó (M. striata) - - 27
tengelic (C. carduelis) - - 68
törpegém (I. minutus) - - 1
tövisszúró gébics (L. collurio) - 1 58
tüzesfejű királyka (R. ignicapilla) - - 28
vízityúk (G. chloropus) - - 2
vörösbegy (E. rubecula) 167 24 766
zöld küllő (P. viridis) - - 2
zöldike (C. chloris) 9 2 257
Összesen 377 181 5956
1. táblázat. A gyűrűzött madarak egyedszáma fajonként

   Végül köszönjük önzetlen munkáját mindazoknak, akik gyűrűzőként vagy segítőként sokat tettek a madárgyűrűzési programok sikeres lebonyolításáért.
   Állandó munkatárs és gyűrűző: Lukács Zoltán, Pécs
   Gyűrűzők: Góczán József Körmend, Illés Péter Kőszeg, dr. Kalmár Sándor Sopron, dr. Király Gergely Völcsej, Koszorús Péter Sótony, Lenczl Mihály Budapest, Polovitzer Péter Budapest, Szentendrey Géza Szentendre, Tar Éva Körmend, Varga László Lukácsháza.
    Segítők: Bánhidi Márton Szombathely, Bíró Martin Táplánszentkereszt, Csuka András Szombathely, Lendvai Imre Szombathely, Lőrincz Csilla Szombathely, Ruff Andrea Szombathely, Somogyi Zoltán Szombathely, Szabolcs Alex Szombathely, Szentendrey-Kovács Orsolya Őriszentpéter.
 

 
Faj
EURING Kód
Gy
M
Kor/
Ivar
Dátum Hely Koordináta Távolság
km
Gyűrűző
Szőlőrigó

TURILI

Gy 1/- 2007.11.06 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 536 Lenczl Mihály
M F/- 2008.11.09 Balze

Olaszország

43°46'N 12°05'E
Kék cinege

PARCAE

Gy 1/- 2007.10.05 Tömörd (AH) 47°21N 16°40'E 248 Németh Csaba
M 1/- 2008.11.20 Stanisic

Szerbia

45°56'N 19°10'E
Kék cinege

PARCAE

Gy 1/- 2007.10.22 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 380 Góczán József
M F/- 2008.12.03 Solerno

Olaszország

46°49'N 11°43'E
Meggyvágó

COCCOC

Gy F/H 2005.09.04 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 118 Szentendrey Géza
M F/- 2009.04.04 Mór

Magyaro.

47°24'N 18°14'E
Erdei pinty

FRICOE

Gy 1+/H 2005.10.06 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 643 Polovitzer Péter
M - 2007.06.30 La Spezia

Olaszország

44°06'N 9°50'E
Fenyőpinty

FRIMON

Gy 1/- 2005.10.27 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 150 Kis János
M 1+/- 2007.12.12 Smolinske

Szlovákia

48°40'N 17°08'E
Fenyőpinty

FRIMON

Gy 1/H 2005.11.05 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 381 Mátrai Norbert
M F/H 2009.03.28 Walbrzych

Lengyelo.

50°46'N 16°17'E
Csilpcsalp-

füzike

PHYCOL

Gy 1/- 2008.11.15 Ljubljanica

Szlovénia

46°01'N 14°29'E 224 Koszorús Péter
M F/- 2009.10.10 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E
Nádi sármány

EMBSCH

Gy 1/H 2009.10.03 Kos

Szlovákia

48°44'N 18°34'E 209 Lukács Zoltán
M 1/H 2009.10.28 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E
2. táblázat. Tömördön gyűrűzött és máshol megkerült, illetve Tömördön megkerült és máshol gyűrűzött madarak 2009-ben érkezett adatai. Rövidítések: AH = Actio Hungarica, Gy = gyűrűzés helye, M = megkerülés helye, 1 = 1. évében lévő madár,
1+ = 1 évnél idősebb madár, H = hím


Fogoly (Perdix perdix)