A fekete rigó (Turdus merula) őszi vonulásának dinamikája Tömördön

Hittaller Anna1 – Gyurácz József1 – Bánhidi Péter2
1: Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttmk.nyme.hu
2: Meszlen, Béke u. 51., e-mail: dr.banhidip@freemail.hu

A. Hittaller, J. Gyurácz, P. Bánhidi: Post-breeding migration dynamics of Blackbird in Tömörd
The Blackbird is one of our most frequent songbirds, both in the nesting and migration period in Tömörd. The autumn migration of the blackbirds was studied using data from birds captured during post-breeding period of 1998-2009. The peak migration periods were in the mid-October. The median date of the autumn migration was in the first half of October for juvenilis and adults.

    A fekete rigó (Turdus merula) a gyűrűzött madarak mennyisége alapján minden vizsgálati évben a tíz leggyakoribb madárfaj közé tartozott, 1998 és 2009 között összesen 2712 példányt gyűrűztünk. Az éves gyűrűzések alapján a  fekete rigó állománya stabilnak mondható 1998 és 2005 között, 2006 után az állomány növekedett az előző időszakokhoz képest. A 2002-2003-as legalacsonyabb példányszám összefüggésben lehetett azzal, hogy az Usutu vírus hatása miatt ebben az időszakban Bécs környékén nagyarányú fekete rigó elhullást tapasztaltak. Az egyes évek átlagos napi fogásai szignifikánsan különböztek (Kruskal-Wallis teszt: H=50,74, p<0,001),  2007-ben (570 példány) és 2009-ben (447 példány) lényeges több madarat gyűrűztünk, mint más években (1. ábra).


1. ábra. Az évente gyűrűzött madarak száma

    A tömördi Nagy-tó környékén a fekete rigók őszi vonulásának csúcsidőszaka október közepére esett (2. és 3. ábra). Az átvonulók valószínűleg a Kárpát-medencéből származtak, mivel a Magyarországtól északra fészkelők a Kárpátok és az Alpok magas hegyvonulatai miatt nagy számban nem vonulnak át hazánkon. Magyarországtól északra sok fekete rigót gyűrűznek, eddig azonban mindössze egy orosz gyűrűs rigó került meg hazánkban. Az egyes években zajló vonulások között lényeges különbséget nem tapasztaltunk, a napi fogások median dátuma fiataloknál 2004-ben október 6., 2007-ben október 10., öregeknél 2004-ben október 15., 2007-ben október 12. volt. A fiatalok aránya lényegesen nagyobb volt a vonulási időszakban (pl. 2007-ben 84 %), mint az öregeké és vonulásuk általában egy-két nappal előbb kezdődött, mint az öreg madaraké. Az öregek későbbi vonulása a rövid távú, részleges vonuló fajokra jellemző. A hímek és tojók aránya megközelítőleg 1 : 1 volt és minden évben teljesen együtt vonultak (4. ábra).

2 és 3. ábra. A naponta gyűrűzött madarak száma 2004-ben és 2007-ben

   Ugyanazon vizsgálati időszakban visszafogott madarak aránya évente 13 és 33 % között változott és a visszafogott madarak átlagosan 20 napra szakították meg vonulásukat Tömördön. A július-augusztusban gyűrűzött, valószínűleg a helyi fészkelőkhöz tartozó madarak egy része november elejéig marad és valószínűleg át is telel Tömörd környékén. A vonulás csúcsidőszakában érkező madarak jelentős része egy hétnél rövidebb pihenőidő után tovább vonult a telelőterületek felé (5 ábra). A tömördi és a Tömördön átvonuló fekete rigók többsége a gyűrűs madarak megkerülése alapján október közepétől január elejéig Olaszországban tölti a telet. A megkerült madarak jelentős részét lelőtték.


4. ábra. A hím és tojó madarak napi fogásának arányai (%) 2007-ben


5. ábra. A visszafogott madarak minimum tartózkodási ideje 2007-ben.
Egy vonal egy visszafogott madár első és utolsó befogásának dátumát köti össze