Cinege

Vasi Madártani Tájékoztató  14. szám

Ornithological Newsletter of Vas County
The 14th issue

Szerkesztette: Gyurácz József
Editor: J. Gyurácz
 Szombathely 2009

Csörgey Titusz (1875-1961) emlékének
To the memory of Titusz Csörgey

ISSN 1416-6356

ISSN 1786-2000 on-line változat

Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME 8. sz. Vas megyei Csoportja) 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Dr. habil. Gyurácz József elnök, Dr. Bánhidi Péter titkár, Horváth Ildikó gazdasági vezető, Barbácsy Zoltán és Lőrincz Csilla alelnök, Jene Sándor és Kelemen Tibor titkár-helyettes

I. Chernel Ornithological and Nature Conservation Society
(The Vas County group of MME/BirdLife Hungary)

Tartalom

EGYESÜLETI ÉLET
Visszatekintés 2009-re

TERMÉSZETVÉDELEM
Aczél Gergely: Hamvas rétihéja (Circus pygargus) védelme a Marcal-medencében
Gruber Ágnes: A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2009-ben
Barki Márta: Madártani kutatások a Chernel-kerti odútelepen
 

MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
Bánhidi Péter, Gyurácz József: Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2009-ben
Hittaller Anna, Gyurácz József, Bánhidi Péter:  A fekete rigó (Turdus merula) őszi vonulásának dinamikája Tömördön
Gyurácz József, Bánhidi Péter:  A nagy fakopáncs (Dendrocopus major) térbeli és időbeli eloszlása Tömördön
Király Gergely, Lukács Zoltán: Keleti csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita tristis) Tömördön
Koszorús Péter, Lukács Zoltán, Gyurácz József, Bánhidi Péter, Kalmár Sándor: A rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus) első gyűrűzött példánya Tömördön
Németh Csaba: Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állományának ismeretéhez
Barki Márta: A Chernel-kerti odútelep, 2009
Varga László: Egy különleges madárének története
Bíró Martin: Madárfaunisztikai adatok a Gyöngyöshermáni-kavicsbányatóról
Kovács Péter, Szinetár Csaba: Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához VI.
Dankovics Róbert: Bajuszos, más néven barna békák Vas megyében
Keszei Balázs: A Kőszegi-hegységben végzett élőhely-térképezés néhány eredménye
Lucskai Attila, Harsányi Krisztián: A tömördi erdő gyógyhatású gombái

KRÓNIKA
Gyurácz József: Beszámoló az Európai Ornitológiai Unió 7. konferenciájáról
Gyurácz József: Magyar Madárvonulási Atlasz
Gyurácz József: Keve András (1909-1984)

TERMÉSZETVÉDELÉMI NEVELÉS
Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulója Szombathelyen
A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatói 2009-ben

Fotók

§

CONTENTS

SOCIETY LIFE
Looking back on 2008

CONSERVATION
Gergely Aczél: Conservation of the Montagu’s Harrier in the Marcal Basin
Ágnes Gruber: Situation of Nesting Places of the Bee-eater and the Sand Martin in Vas County, 2009
Márta Barki: Ornithological research in the nest-box colony of Chernel Garden

MONITORING ON THE FAUNA AND FLORA
Péter Bánhidi, József Gyurácz: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2009
Anna Hittaller, József Gyurácz, Péter Bánhidi: Post-breeding migration dynamics of Blackbird in Tömörd
József Gyurácz, Péter Bánhidi: Spatial distribution and and dynamics of  Great Spotted Woodpeckers in Tömörd
Gergely Király, Zoltán Lukács: Occurence of East Common Chiffchaff in Tömörd
Péter Koszorús, József Gyurácz, Péter Bánhidi, Z. Zoltán Lukács, Sándor Kalmár: The first ringed Red-throated Pipit in Tömörd
Csaba Németh: Data for the population of the Red-breasted Flycatcher in the Kőszeg Mountains
Márta Barki: Nest-box colony in the Chernel Garden in Kőszeg, 2009
László Varga: History of an excellant bird singing
Martin Bíró: Avifaunistical data from Lake of Gyöngyöshermán
Péter Kovács, Csaba Szinetár: Some new data about the spider fauna at the Bird-observatory of Tömörd VI.
Róbert Dankovics: Occurrence of the brown frogs in Vas County
Balázs Keszei: Some results of the habitat mapping in Kőszeg Hills
Attila Lucskai, Krisztián Harsányi: The curative effect mushrooms in forest of Tömörd

CRONICLE
József Gyurácz: Report on the 7th Conference of the European Ornithologists’ Union
József Gyurácz: Bird Migration Atlas of Hungary
József Gyurácz: András Keve (1909-1984)

ENVIRONMENTAL EDUCATION
Regional Lap of the Day of Birds and Trees National Competition in Szombathely
Supporting organizations of the István Chernel Ornithological and Nature Conservation Society in 2009

Photos