VAS MEGYE MADARAINAK NÉVJEGYZÉKE
NOMENCLATOR AVIUM COMITATUS CASTRIFERREI IN HUNGARIA
AN ANNOTATED LIST OF THE BIRDS OF VAS COUNTY IN HUNGARY
 

Összeállította:
GYURÁCZ JÓZSEF
LUKÁCS ZOLTÁN
VÖRÖS NORBERT

Szakmailag ellenőrizte:
HADARICS TIBOR
NÉMETH CSABA
 

CHERNEL ISTVÁN MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
BIOLÓGIA INTÉZET

SZOMBATHELY
2010

I. Bevezetés
Vas megye madarairól három névjegyzék készült a XIX. század vége és a XX. század vége között: Chernel 1898, Fromm 1929, Barbácsy 1987. Az 1987 óta eltelt több mint húsz évben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (korábbi Berzsenyi Dániel Főiskola) Biológia Intézet, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak és terepmadarászoknak a megfigyelései, valamint a Tömördi Madárvárta működése, a madárgyűrűzési tevékenység révén sok új faunisztikai (faunisztika = egy adott földrajzi területen előforduló fajok listáját összeállító tudományág) adat gyűlt össze a Vas megye területén előforduló madárfajokról. Az adatok jelentős részét különböző szaklapokban (pl. Aquila, Cinege, Madártani Tájékoztató, Praenorica, Puszta), kéziratokban (pl. ŐNP kezelési terve) vagy elektronikus formában (www.birding.hu) publikálták is a megfigyelők, egy részük azonban továbbra is a terepi jegyzetfüzetekben maradt. A jelen névjegyzék összeállításával célunk az volt, hogy a legjellemzőbb adatok felhasználásával Vas megye madárfaunájának faji összetételéről valós képet adjunk, segítve és ösztönözve ezzel a további kutatásokat és a természetvédők gyakorlati munkáját.

II. Anyag és módszer
A névjegyzék összeállításánál Vas megye mai határain belül 2010 végéig végzett megfigyelések eredményeit vettük figyelembe. Publikált adatok esetében, ha a szerző és a megfigyelő ugyanaz a személy, akkor az adat után zárójelben a megfigyelő vezetékneve és a megjelenés éve szerepel (pl. Kiss 2000). Ha a szerző és a megfigyelő nem ugyanaz a személy, akkor az adat után zárójelben a megfigyelő vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűje, valamint a szerző vezetékneve és a megjelenés éve szerepel (pl. Nagy J., Kiss 2000). Nem publikált adat esetében a megfigyelő által szóban vagy írásban közölt megfigyelési, gyűrűzési adatot használtuk fel egy faj elterjedésének bizonyítására, és az adat után zárójelben a megfigyelő, gyűrűző vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűje áll (pl. Kiss J.). A www.birding.hu honlap adatbázisából engedéllyel felhasznált adat esetében a megfigyelő(k) neve(i) (pl. Kiss J. és Nagy P.) után a honlapra is hivatkozunk.
    A fajok felsorolásánál, neveik írásánál, valamint faunisztikai kategóriába és faunatípusba (palearktikus stb.) sorolásánál a Magyarország madarainak névjegyzéke (MME Nomenclator Bizottság 2008) rendszer- és nevezéktanát követtük. A megyei névjegyzékben előforduló faunisztikai kategóriák jelentése: A = a faj legalább egy, minden valószínűség szerint természetes állományból származó példánya 1950. január 1. óta legalább egyszer előfordult Vas megye mai határain belül; B = a faj legalább egy, minden valószínűség szerint természetes állományból származó példánya kizárólag 1950. január 1. előtt fordult elő Vas megye mai határain belül; C = olyan faj, melynek ember közvetítésével létrejött állományából származó példánya fordult csak elő Vas megye mai határain belül.
    Minden fajnál igyekeztünk annyi és olyan faunisztikai adatot (megfigyelés dátuma, helye, megfigyelt példányszám) feltüntetni, amely jól mutatja az adott faj Vas megyei előfordulásának tér- és időbeli jellegzetességeit. A fészkelő fajok esetében nem adtunk meg számszerű becsült állományadatokat, és nem jellemeztük a fészkelő, vonuló, telelő állományok időbeli változásait sem, mert néhány faj (pl. fehér gólya, gyurgyalag) kivételével az egész megyére kiterjedő, szisztematikus állományfelmérések nem történetek.
    A faunisztikai adatok előtt szöveges jellemzéssel utaltunk a faj jelenlegi, viszonylagos állománynagyságára és elterjedtségére. Gyakori : a megye nagy részén és nagy számban előforduló faj. Közepesen gyakori: helyenként több példányban vagy kisebb-nagyobb csapatokban rendszeresen előforduló faj. Kisszámú: helyenként néhány példányban vagy kisebb csapatokban  rendszeresen előforduló faj. Ritka: alkalomszerűen, legfeljebb néhány példányban előforduló faj. Rendkívül ritka: egy-két előfordulása bizonyított a megyében.
 

III. Az előforduló madárfajok jegyzéke

Classis: AVES – MADARAK

Ordo: Anseriformes – Lúdalakúak

Familia: Anatidae – Récefélék
 

Genus: Cygnus BECHSTEIN, 1803

1./ Cygnus olor (GMELIN, 1789)        bütykös hattyú
Mute Swan
 A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló, telelő. A Rábán áttelelnek kisebb csapatai (Barbácsy 2001). A gyöngyöshermáni kavicsbányatavon először 1992-ben költött 1 pár (Varga 1999). Néhány előfordulási adata: 2000. június 14. Zsennye, kavicsbányató 6 fióka (Varga 2002); 2003. május 30. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 3 öreg és 1 fiatal pld. (Varga 2003); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 28 pld. (Kóta A., www.birding.hu).

2./ Cygnus cygnus (LINNAEUS, 1758)         énekes hattyú
 Whooper Swan
A (palearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen előfordulása 1969-ben volt (Barbácsy 1987).
 
 

Genus: Anser BRISSON, 1760

3./ Anser fabalis (LATHAM, 1787)         vetési lúd
 Bean Goose
A (palearktikus)
Gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1990. január 19. Gór 160 pld. (Gyurácz 1992); 1994. január 7. Mesterháza 500 pld. (Gyurácz J.); 1995. január 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 800 pld. (Varga 1999); 2002. november 20. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 150 pld. (Varga 2003); 2009. október 26. Celldömölk, Alsóság 300 pld. (Zsolnai R., www.birding.hu).

4./ Anser albifrons (SCOPOLI, 1769)         nagy lilik
 Greater White-fronted Goose
A (arktikus)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1995. november 18-tól 1996. március 26-ig Szombathely, Csónakázó-tó 1 áttelelő fiatal pld. (Varga 1996); 1994. december 18. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga1999); 1996. január 31. Hegyfalu 3 pld. (Fehér & Mesterházy 1996); 2009. október 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 17 pld.(Bíró 2009); 2010. január 28. Szentgotthárd 4 pld. (Jandrasits L., www.birding.hu).

5./Anser erythropus (LINNAEUS, 1758)         kis lilik
 Lesser White-fronted Goose
B (palearktikus)
Vas megyében egy alkalommal figyelték meg, 1929-ben (Barbácsy 1987).

6./ Anser anser (LINNAEUS, 1758)         nyári lúd
 Greylag Goose
 A (palearktikus)
Kisszámú átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1998. március 30. Bajánsenye, halastó 14 pld. (Barbácsy 2001); 1999. november 3. Szombathely, Csónakázó-tó 1 pld. (Kelemen 2005); 2000. december 14. Zsennye, kavicsbányató 24 pld. (Varga 2002); 2010. június 23. Celldömölk 2 pld. (Somogyi Cs., www.birding.hu).
 
 

Genus: Tadorna BOIE, 1822

7./ Tadorna ferruginea (PALLAS, 1764)          vörös ásólúd
 Ruddy Shelduck
C (adventív)
Ritka kóborló. Három adata ismert: 1911. Nagyunyom (Fromm 1929); 2006. november 4. – 2008. május 12. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2009. április 15. Pósfa 2 pld. (Kovács T., www.birding.hu).

8./ Tadorna tadorna (LINNAEUS, 1758)          bütykös ásólúd
 Common Shelduck
A (szarmata)
Ritka kóborló. Előfordulásai: 1911. január Balogunyom 1 pld. (Németh J., Dankovics & Vig 2003); 1979. február 25. Rábapaty 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1979. március 11. Nick 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 2007. november 8. Gersekarát 8 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Anas LINNAEUS, 1758

9./ Anas penelope LINNAEUS, 1758         fütyülő réce
 Eurasian Wigeon
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. október 25. Felsőmarác, Himfai-tó 20 pld. (Barbácsy 1999); 1984. február 20. Csákánydoroszló, Rába 1 pár (Barbácsy 1999); 1995. január 8. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 15 pld. (Varga 1999); 2008. október 10. Gersekarát 4 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2009. november 28. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 14 pld. (Bíró 2009); 2010. március 29. Felsőmarác, Himfai-tó 1 hím pld. (Kis P., www.birding.hu); 2010. szeptember-október Kőszeg, Abért-tó 6 pld (Németh Cs.).

10./ Anas strepera LINNAEUS, 1758     kendermagos réce
 Gadwall
A (holarktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1979. október 25. Felsőmarác, Himfai-tó 6 pld. (Barbácsy 1999); 1984. április 4. Bajánsenye, halastó 1 pár (Barbácsy 2001); 1995. november 26. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím pld. (Varga 1999); 2009. április 12. Gersekarát, Olimpiai-tó 10 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2009. november 28. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 6 pld. (Bíró 2009).

11./ Anas crecca LINNAEUS, 1758         csörgő réce
 Eurasian Teal
A (palearktikus)
Közepesen gyakori átvonuló, telelő. A XX. század elején fészkelhetett (Fromm 1929). Néhány előfordulási adata: 1974. december 30. Rum, Rába 25 pld. (Barbácsy 1999); 1990. november 6. Bajánsenye, halastó 16 pld. (Barbácsy 2001); 1992. december 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 120 pld. (Varga 1999); 1995. április 5. Csepreg, Boldogasszony-tó 9 pld (Gyurácz J.); 2006. szeptember 10. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyurácz 2006); 2009. március 14. Celldömölk 80 pld. (Somogyi Cs., www.birding.hu).

12./ Anas platyrhynchos LINNAEUS, 1758         tőkés réce
 Mallard
A (holarktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1975. december. 13. Sárvár, Rába 700-800 pld. (Barbácsy 1999); 1994. december 13. Bajánsenye, halastó 380 pld. (Barbácsy 2001); 1995. január 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1500 pld. (Varga 1999); 2001. június 14. Zsennye, kavicsbányató 1 tojó 4 fiókával (Varga 2002); 2008. március 2. Gersekarát, Olimpiai-tó 195 pld. (Kóta-Tóth T., Kóta A., www.birding.hu).

13./ Anas acuta LINNAEUS, 1758         nyílfarkú réce
 Northern Pintail
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1982. május 4. Felsőmarác, Himfai-tó 1 hím és 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1993. december 23. Bajánsenye, halastó 1 hím és 1 tojó pld. (Barbácsy 2001); 1992. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 hím és 3 tojó pld. (Varga 1999); 1996. április 1. Tompaládony 2 hím pld. (Fehér & Mesterházy 1996); 2004. március 12. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 hím és 1 tojó pld. (Varga 2003); 2009. március 15. Celldömölk 10 pld. (Somogy Cs., www.birding.hu); 2009. október 25. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 tojó pld. (Kóta A., www.birding.hu).

14./ Anas querquedula LINNAEUS, 1758         böjti réce
 Garganey
A (palearktikus)
Közepesen gyakori átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1982. március 16. Felsőmarác, Himfai-tó 45 pld. (Barbácsy 2001); 1993. március. 10. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 1996. július 28. Tömörd, Nagy-tó 15 pld. (Gyurácz J.); 2007. április 9. Gersekarát, Olimpiai-tó 15 pld. (Tóth T., Kóta A., www.birding.hu).

15./ Anas clypeata LINNAEUS, 1758         kanalas réce
 Northern Shoveler
A (holarktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1980. április 12. Felsőmarác, Himfai-tó 2 pár (Barbácsy 1980); 1995. április 3. Bajánsenye 11 pld. (Barbácsy 2001); 1996. április 1. Tompaládony 5 pld. (Fehér 1996); 2003. november 13. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 tojó pld. (Varga 2004); 2004. március 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pár (Varga 2004); 2004. március 19. Csepreg, Boldogasszony-tó 5 pld. (Gyurácz J.); 2007. április 2. Döröske, Döröskei-tó 10 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2007. augusztus 9. Körmend, Rába-part 2 pld. (Bedőcs Gy., www.birding.hu); 2009. május 3. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1 hím pld. (Kóta A., www.birding.hu); 2010. november 23. Kőszeg, Abért-tó 2 pld. (Németh Cs.).
 
 

Genus: Netta KAUP, 1829

16./ Netta rufina (PALLAS, 1773)         üstökösréce
 Red-crested Pochard
A (szarmata)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1987. március 15. Rábapaty, Rába 6 hím és 5 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1989. március 30. Bajánsenye, halastó 1 hím pld. (Barbácsy 2001); 1993. március 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pár (Varga 1999); 2005. június 9. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pár és 1 hím pld. (Varga 2005); június 23. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 tojó és 6 fióka (Varga 2005); 2005. április 4. Szombathely, Csónakázó-tó 2 hím és 1 tojó pld. (Kelemen 2005); 2009. március 8. Boba, Marcal mente 6 hím és 1 tojó pld. (Vasuta B., ifj. Vasuta G., www.birding.hu); 2010. szeptember-október  Kőszeg, Abért-tó 2 pár (Németh Cs.).
 
 

 Genus: Aythya BOIE, 1822

17./ Aythya ferina (LINNAEUS, 1758)         barátréce
 Common Pochard
A (palearktikus)
Gyakori átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1985. március 17. Nick, Rába 20 hím és 13 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1995. április 5. Csepreg, Boldogasszony-tó 50 pld. (Gyurácz J.); 2004. március 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 82 pld. (Varga 2004); 2005. január 30. Szombathely, Csónakázó-tó 2 hím pld. (Kelemen 2005); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 40 pld. (Kóta A., www.birding.hu).

18./ Aythya nyroca (GÜLDENSTÄDT, 1770)         cigányréce
 Ferruginous Duck
A (turkesztáni-mediterrán)
Ritka átvonuló. A XX. század elején fészkelhetett (Fromm 1929). Néhány előfordulási adata: 1980. március 10. Felsőmarác, Himfai-tó 12 pld. (Barbácsy 1990); 1992. április 10. Csepreg, Boldogasszony-tó 1 pld. (Gyurácz J); 1993. április 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 tojó pld. (Varga 1999); 2007. április 19. Sárvár 15 pld. (Kiss J., www.birding.hu); 2007. szeptember 2. Sárvár, Csónakázó-tó 1 öreg hím pld. (Tóth K., www.birding.hu); 2010. július 23. Celldömölk, Marcal mente 1 tojó pld. (Somogyi Cs., www.birding.hu).

19./ Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758)         kontyos réce
 Tufted Duck
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, ritka átvonuló. Néhány fészkelési és előfordulási adata: 1980., 1982., 1984. május-június Felsőmarác, Himfai-tó 1-1 pár (Barbácsy 2001); 1992. május 10. Csepreg, Boldogasszony-tó 2 pár (Gyurácz J.); 1992. augusztus 26. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 24 pld. (Barbácsy 2001); 1993. október 3. Mersevát 4 pld. (Aczél 2004); 1994. november 6. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 15 pld. (Varga 1999); 2004. július 9. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 tojó és 7 fióka (Varga 2003); 2004. július 30. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 tojó és 5 fióka (Kiss 2004).

20./ Aythya marila (LINNAEUS, 1761)         hegyi réce
 Greater Scaup
A (holarktikus)
Rendkívül ritka téli vendég. Előfordulásai: 1971. január 2. Sárvár, Rába 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 2003. november 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 öreg tojó és 1 fiatal pld. (Varga 2004).
 
 

Genus: Somateria LEACH, 1819

21./ Somateria mollissima (LINNAEUS, 1758)         pehelyréce
 Common Eider
A (arktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Két adata ismert: 1978. március 13. Kőszeg 1 tojó pld. (Zacsik E., Régeni 1979); 1989. szeptember 16. Nagygeresd, kubikgödör 1 hím és 2 tojó pld. (Fehér 2004).
 
 

Genus: Melanitta BOIE, 1822

22./ Melanitta fusca (LINNAEUS, 1758)         füstös réce
 Velvet Scoter
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Előfordulásai: 1989. február 6. Répceszentgyörgy, Répce 1 hím pld. (Fehér 2004); 1991. március 28. Bajánsenye, halastó 1 pld. (Barbácsy 2001); 1992. november 7. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 tojó pld. (Varga 1999); 2003. november 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 tojó pld. (Varga 2004).
 
 

Genus: Bucephala BAIRD, 1858

23./ Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758)         kerceréce
 Common Goldeneye
A (holarktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1976. február 15. Jákfa, Rába 18-20 pld. (Barbácsy 1999); 1987. december 4. Bajánsenye, halastó 2 hím és 13 tojó pld. (Barbácsy 2001); 1996. április 4. Nagygeresd 1 hím (Fehér & Mesterházy 1996); 1994. november 13. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 13 pld. (Varga 1999); 2009. október 22. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 53 pld. (Bíró 2009).
 
 

Genus: Mergus LINNAEUS, 1758

24./ Mergus albellus LINNAEUS 1758         kis bukó
 Smew
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Előfordulásai: 1908. február 2. Molnaszecsőd 1 pld. (Molnár L., Dankovics & Vig 2003); 1928. december 26. Csákánydoroszló, Rába 4 pld. (Csaba 1955b); 1940. február 1. Csákánydoroszló 1 hím pld. (Csaba 1959); 1950. február 20. Vasszentmihály, Rába 1 hím pld. (Csaba 1959); 1975. november 6. Sárvár, Csónakázó-tó 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1979. február 3. Uraiújfalu, Rába 1 hím pld. (Barbácsy 1999); 1985. január 9. Gasztony, Rába 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1985. február 17. Jákfa, Rába 1 tojó pld. (Barbácsy 1999); 1995. november 26. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 tojó pld. (Varga 1999).

25./ Mergus serrator LINNAEUS, 1758         örvös bukó
 Red-breasted Merganser
A (holarktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Előfordulásai: 1939. november 21. Csákánydoroszló, Rába 1 tojó pld. (Csaba 1955b); 1980. május 4. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pár (Barbácsy 1999); 1994. november 27. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím pld. (Varga 1999); 1998. november 12. Szombathely, Újperinti-bányató 3 vedlő öreg hím és 2 öreg tojó pld. (Ruisz K.); 2007. november 11. Gersekarát, Olimpiai-tó 2 tojó pld. (Kis P., www.birding.hu).

26./ Mergus merganser LINNAEUS,1758         nagy bukó
 Common Merganser
A (holarktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1985. november 18. Bajánsenye, halastó 1 hím és 2 tojó pld. (Barbácsy 2001); 1987. november. 29. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 tojó pld. (Varga 1999); 1993. március 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím és 1 tojó pld. (Varga 1999); 1993. november 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 tojó pld. (Varga 1999); 1999. november 7. Szombathely, Csónakázó-tó 1 hím pld. (Kelemen 2005); 2003. november 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 fiatal pld. (Varga 2004); 2006. január 15. Körmend, Rába 2 hím és 3 tojó színezetű pld. (Kóta A., www.birding.hu); 2009. október 30. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Bíró 2009).
 
 

Ordo: Galliformes – Tyúkalakúak

Familia: Tetraonidae – Fajdfélék

Genus: Bonasa STEPHENS, 1819

27./ Bonasa bonasia (LINNAEUS, 1758)         császármadár
 Hazel Grouse
A (szibériai)
Rendkívül ritka. A XIX. század végén még fészkelt az Őrség és a Kőszegi-hegység területén (Chernel 1898). A XX. század második felében fészkelése nem bizonyított, de rendszeresen előfordult a Kőszegi-hegységben (Bechtold 1981b).

28./ Tetrao tetrix LINNAEUS, 1758         nyírfajd
 Black Grouse
B (palearktikus)
Vas megyében legutóbb 1858-ban Kőszegnél lőttek egy példányt (Chernel 1898).

29./ Tetrao urogallus LINNAEUS, 1758         siketfajd
 Western Capercaillie
A (palearktikus)
Az 1880-as évektől rendszeresen előfordult, sőt a Kőszegi-hegységben az 1950-es évekig, az Őrségben pedig az 1960-as évek elejéig költött is (Csaba 1974, Győry 1964). Utolsó fészkelési adata: 1963.  Szalafő, Fekete-tó 1 tojó és 6 fióka (Gyimesi 1981). Ezt követően már csak rendkívül ritka kóborlóként jelent meg: 1963. április Kőszeg, Írott-kő 1 pld. (Csaba 1974); 1963 nyara Bozsok, Sötét-völgy 1 hím és 1 tojó pld. (Csaba, 1974); 1977. március–április Kőszeg 1 pld. (Régeni, 1979). 1985. Szalafő, Fekete-tó 1 hím és 1 tojó pld. (Kósa 1994).
 
 

Familia: Phasianidae – Fácánfélék

Genus: Perdix BRISSON, 1760

30./ Perdix perdix (LINNAEUS, 1758)         fogoly
 Grey Partridge
A (európai-turkesztáni)
Kisszámú fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. június 28. Bük 1 pld. 16 tojáson kotlik (Gyurácz 1992); 1993. november 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 10 pld. (Varga 1999); 1993. június 7. Mesterháza 15 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 2009. október 12. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött és 20 megfigyelt pld. (Lukács Z.); 2010. április 28. Tompaládony 2 pld. (Fehér 2010).
 
 

Genus: Coturnix BONNATERRE, 1791

31./ Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758)         fürj
 Common Quail
A (óvilági)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1979. június 29. Horvátzsidány 1 pld. (Gyurácz 1992); 1996. május 9. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2009. május 2. Celldömölk 3 hím pld. (Somogyi Cs., www.birding.hu).
 
 

Genus: Phasianus LINNAEUS, 1758

32./ Phasianus colchicus LINNAEUS, 1758         fácán
 Common Pheasant
C (adventív)
Gyakori fészkelő, telelő.
 
 

Ordo: Gaviiformes – Búváralakúak

Familia: Gaviidae – Búvárfélék

Genus: Gavia J. R. FORSTER, 1788

33./ Gavia stellata (PONTOPPIDAN, 1763)         északi búvár
 Red-throated Loon
A (arktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Előfordulásai: 1927. december 4. Csákánydoroszló, Rába 2 pld. (Csaba 1955b); 1932. Gasztony, Rába 1 pld. (Csaba 1955b); 1984. november 18. Bajánsenye, halastó 1 pld. (Barbácsy 2001); 1993. november 13. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbánya- tó 1 pld. (Varga 1999); 2006. november 14. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 fiatal pld. (Kis P., www.birding.hu); 2008. április 22–25. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 nászruhás pld. (Kis P., www.birding.hu).

34./ Gavia arctica (LINNAEUS, 1758)         sarki búvár
 Black-throated Loon
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1975. november 6. Sárvár, Csónakázó-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1984. november 15. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 2 pld. (Barbácsy 2001); 1992. december 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga 1999); 1997. december 13. Szombathely, Csónakázó-tó 1 pld. (Kelemen 2005); 2005. május 12. Kőszeg, Malom-tó 1 pld. (Szvoboda Zs., www.birding.hu); 2007. február 7. – május 31. Szombathely, Csónakázó-tó 1 pld.  (Dávid A. és mások, www.birding.hu).
 
 

Ordo: Podicipediformes – Vöcsökalakúak

Familia: Podicipedidae – Vöcsökfélék

Genus: Tachybaptus REICHENBACH, 1853

35./ Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764)         kis vöcsök
 Little Grebe
A (óvilági)
Kisszámú fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. szeptember 20. Felsőmarác, Himfai-tó 72 pld. (Barbácsy 1999); 1982. június 24. Zsennye, kavicsbányató 2 pár és 6 fióka (Varga 2002); 1990. január 19. Bük, Répce 1 pld. (Gyurácz 1992); 1994. november 13. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 12 pld. (Varga 1999); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Kóta A., www.birding.hu).
 
 

Genus: Podiceps LATHAM, 1787

36./ Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758)         búbos vöcsök
 Great Crested Grebe
A (óvilági)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1994. június 5. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 5 fióka (Varga 1999); 2008. június 13. Bük, golfpálya tava 2 fészkelő pár (Gyurácz J.); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbánya- tó 1 pld. (Kóta A., www.birding.hu).

37./ Podiceps grisegena (BODDAERT, 1783)         vörösnyakú vöcsök
 Red-necked Grebe
A (holarktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. október 11. Felsőmarác, Himfai-tó 1pld. (Barbácsy 1999); 1993. november 27. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1994. szeptember 18. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1995. november 12–26. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1-2 pld. (Varga L.); 2002. december 8. Szombathely, Csónakázó-tó 2 pld. (Kelemen 2005).

38./ Podiceps auritus (LINNAEUS, 1758)         füles vöcsök
 Horned Grebe
A (holarktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1989. december 28. Nagygeresd, Répce 1 pld. (Fehér 2004); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbánya- tó 1 pld. (Kóta A., www.birding.hu).

39./ Podiceps nigricollis C. L. BREHM, 1831         feketenyakú vöcsök
 Black-necked Grebe
A (holarktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1989. április 19. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1992. május 10. Csepreg, Boldogasszony-tó 3 pld. (Gyurácz J.); 1992. október 6. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003); 1994. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2007. május 7. Sárvár, Téglagyári-tó 3 pld. (Gergác T., www.birding.hu); 2010. szeptember 1. Szombathely 1 pld. (Horváth I.).
 
 

Ordo: Pelecaniformes – Gödényalakúak

Familia: Phalacrocoracidae – Kárókatonafélék

Genus: Phalacrocorax BRISSON, 1760

40./ Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758)         kárókatona
 Great Cormorant
A (óvilági)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1995. április 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 70 pld. (Varga 1999); 1998. február 16. Szakonyfalu, Rába 140 átrepülő pld. (Barbácsy 1999); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 10 pld. (Kóta A., www.birding.hu).

41./ Phalacrocorax pygmeus (PALLAS, 1773)         kis kárókatona
 Pygmy Cormorant
A (szarmata)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 2007. február 14. Körmend, Rába-part 1 öreg pld. (Bedőcs Gy., www.birding.hu); 2007. március 9. Körmend, Rába part 2 öreg pld. (Bedőcs Gy., www.birding.hu); 2009. március 1. Celldömölk, Marcal 2 pld. (Somogyi 2010); 2009. március 14. Boba, Marcal 1 pld. (ifj. Vasuta G., www.birding.hu).
 
 

Ordo: Ciconiiformes – Gólyaalakúak

Familia: Ardeidae – Gémfélék

Genus: Botaurus STEPHENS, 1819

42./ Botaurus stellaris (LINNEAUS, 1758)         bölömbika
 Eurasian Bittern
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Előfordulásai: 1908. április 15. Rum 1 pld. (Molnár L., Dankovics & Vig 2003); 1910. október 26. Kőszeg 3 pld. (Chernel 1918); 1911. március 10. Kőszeg 1 pld. (Chernel 1918); 1989. Csákánydoroszló 1 pld. (Király R., Dankovics & Vig 2003); 1997. április 3. Alsószölnök, holtág 1 pld. (Barbácsy 1999); 2007. november 24. Szombathely 1 pld. (Szinetár Cs.); 2009. február 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Bíró 2009).
 
 

Genus: Ixobrychus BILLBERG, 1828

43./ Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766)         törpegém
 Little Bittern
A (óvilági)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1992. május 27. Nagygeresd 6 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 1995. június 5. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím pld. (Varga 1999); 2000. szeptember 7. Szombathely, Csónakázó-tó 1 pld. (Kelemen 2005); 2009. augusztus 26. Tömördi Madárvárta 1 fiatal gyűrűzött pld. (Szentendrey G.); 2010. július 23. Celldömölk, Marcal mente 1 tojó és 1 hím pld. (Somogy Cs. és társai, www.birding.hu).
 
 

Genus: Nycticorax T. FORSTER, 1817

44./ Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758)         bakcsó
 Black-crowned Night Heron
A (kozmopolita)
Ritka fészkelő, átvonuló. 1976-ig az ikervári Berek-holtágban 20-40 párból álló költőtelepe volt. Néhány előfordulási adata: 1977. augusztus 24. Sárvár, téglagyári-tó 25-30 pld. (Barbácsy 1999); 2001. július 21. Szombathely 1 pld. (Kelemen 2005); 2003. július 5. Csepreg, Boldogasszony-tó 1 öreg pld. (Gyurácz J.); 2003. július 12. Egyházashollós 1 öreg és 1 fiatal pld. (Gyurácz J, Hodászi E); 2007. július 21. Sárvár, Rába 1 fiatal pld. (ifj. Vasuta G., www.birding.hu); 2010. július 12. Celldömölk, Marcal mente 4 pld. (Somogyi Cs. és társai, www.birding.hu).
 
 

Genus: Ardeola BOIE, 1822

45./ Ardeola ralloides (SCOPOLI, 1769)         üstökösgém
 Squacco Heron
A (etiópiai)
Ritka kóborló. Egyetlen előfordulása: 1989. ősz, Nagygeresd, kavicsbánya 1 pld. (Fehér 2004).
 
 

Genus: Egretta T. FORSTER, 1817

46./ Egretta garzetta (LINNAEUS, 1766)         kis kócsag
 Little Egret
A (óvilági)
Ritka átvonuló, fészkelése nem bizonyított. Néhány előfordulási adata: 1977. augusztus 19. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1993. április 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1995. április 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2009. augusztus 17. Halogy, Berki-patak 7 pld. (Kis P., www.birding.hu).

47./ Egretta alba (LINNAEUS, 1758)         nagy kócsag
 Great Egret
A (kozmopolita)
Kisszámú átvonuló, telelő, fészkelése nem bizonyított. Néhány előfordulási adata: 1978. január 27. Nick 27 pld. (Barbácsy 1999); 1993. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 21 pld. (Varga 1999); 1996. április 19. Nagygeresd 3 pld. (Fehér 1999); 2001. január 3. Szombathely 1 pld. (Kelemen 2005); 2005. február 4. Szombathely 1 pld. (Kelemen 2005); 2005. október 31. Balogunyom 100 pld. (Kóta A., www.birding.hu).
 
 

Genus: Ardea LINNAEUS, 1758

48./ Ardea cinerea LINNAEUS, 1758         szürke gém
 Grey Heron
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1980. augusztus 19. Bük 9 pld (Gyurácz 1992); 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 45 pld. (Varga 1999); 1994. január 28. Vasalja 134 fészek (Gyurácz J); 2000. január 30. Szombathely 2 pld. és július 7. Szombathely 1 pld. (Kelemen 2005); 2002. július 5. Szombathely 5 pld. (Kelemen 2005); 2010. július 12. Celldömölk, Marcal mente 5 pld. (Somogyi Cs. és társai, www.birding.hu); 2010. Vasalja 92 lakott fészek (Barbácsy Z.).

49./ Ardea purpurea LINNAEUS 1766         vörös gém
 Purple Heron
A (óvilági)
Ritka átvonuló, kóborló. Néhány előfordulási adata: 1977. augusztus 28. Nick 5 pld. (Barbácsy 1999); 1998. augusztus 1. Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (Bánhidi 1999); 1995. augusztus 13. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld (Varga 1999); 2000. május 13. Bük, kavicsbánya 1 pld (Gyurácz J.); 2007. augusztus 1. Lukácsháza 1 pld. (Németh Cs.); 2009. július 28. Celldömölk, Marcal 1 pld. (Somogyi Cs., www.birding.hu).
 
 

Familia: Ciconiidae – Gólyafélék

Genus: Ciconia BRISSON, 1760

50./ Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758)         fekete gólya
 Black Stork
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1976. július 29. Püspökmolnári 8 pld. (Barbácsy 1999); 1990. július 11. Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 1992. május 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1993. augusztus 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2000. Kőszeg, Kőszegi-hegység 3 fióka repült ki (Németh 2000.); 2002. július 6. Szombathely, Falumúzeum 1 pld. (Kelemen 2005); 2008. Őrségi Nemzeti Park területe 4 fészkelő pár (ŐNPI 2009); 2009. augusztus 29. Nádasd, Csörnöc mente 11 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2010. május 22. Vát, Köles-tető 1 pld. (Gyurácz J.)

51./ Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)         fehér gólya
 White Stork
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló. 2007. Vas megye, 373 fészekből 187-ben költöttek párok (Barbácsy 2007); 2008. Vas megye, 103 településen 207 fészekből 187 volt villanyoszlopon (ŐNPI 2009).
 
 

Familia: Threskiornithidae – Ibiszfélék

Genus: Plegadis KAUP, 1829

52./ Plegadis falcinellus (LINNAEUS, 1766)         batla
 Glossy Ibis
A (óvilági)
Rendkívül ritka kóborló. Négy előfordulása ismert: 1901. április 26. Salköveskút, Salfa 1 pld. (Chernel I., Csaba 1967); 1904. július vége Tömörd min. 2. pld. (Chernel A., Csaba, 1967); 1920. nyár Csákánydoroszló, Holt-Rába kisebb csapat (Csaba 1955b); 1966. Csákánydoroszló, Nagy-gödör 3 pld. (Csaba 1968a).
 
 

Genus: Platalea LINNAEUS, 1758

53./ Platalea leucorodia LINNAEUS, 1758         kanalasgém
 Eurasian Spoonbill
A (szarmata)
Ritka átvonuló, kóborló. Néhány előfordulási adata: 1975. június 18. Sárvár, Sömjéni-tó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1977. június 5. és augusztus 2. között, Sárvár, Sömjéni-tó 1 öreg és 2 fiatal pld. (Barbácsy 1999); 1996. május 5. Répcelak 1 pld. (Fehér & Mesterházy 1996); 2009. július 31. Halogy, Berki-patak mente 6 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Ordo: Accipitriformes – Vágómadár-alakúak

Familia: Accipitridae – Vágómadárfélék

Genus: Pernis CUVIER, 1817

54./ Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758)         darázsölyv
 European Honey Buzzard
A (etiópiai)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Az Őrségben 1986-ban 0,5 pár/10 km2 sűrűségben fészkelt (Barbácsy 2001); Vasszilvágy melletti erdőben fészkelt 1 pár a következő években: 1997, 1998, 1999, 2000; Peresznye és Porpác határában 1998-ban 1 pár fészkelt (Fehér & Mesterházy 2000); 2009. május 24. Kőszeg, Óház 2 pld. (Varga 2010).
 
 

Genus: Milvus LACÉPEDE, 1799

55./ Milvus migrans (BODDAERT, 1783)         barna kánya
 Black Kite
A (óvilági)
Rendkívül ritka fészkelő, ritka átvonuló, kóborló . Néhány előfordulási adata: 1974. május 13. Sárvár, Rózsa-majori berek 1 pld. (Barbácsy 1999); 1996. július 7. Vasalja 1 pld. (Varga 1996); 2003. július 5. Magyarszecsőd és Rábahidvég, Rába 1-1 pld. (Gyurácz J. és Hodászi E.); 2008. Molnaszecsőd 1 pár fészkelt (Szentirmai I.); 2010. augusztus 31. Körmend, Rába-part 1 öreg pld. (Bedőcs Gy., www.birding.hu).

56./ Milvus milvus (LINNAEUS, 1758)         vörös kánya
 Red Kite
A (európai)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulásai: 1984. március 15. Kondorfa 1 pld. (Barbácsy 2001); 1987. március 4. Csákánydoroszló 1 pld. (Király R., Barbácsy 1986); 1997. február Lukácsháza 1 tojó pld. (Dankovics R., Dankovics & Vig 2003); 2007. augusztus 30. Szalafő 1 pld. (Papirnyik N. és Bodrogi B. www.birding.hu).
 
 

Genus: Haliaeetus SAVIGNY, 1809

57./ Haliaeetus albicilla (LINNAEUS, 1758)         rétisas
 White-tailed Eagle
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, kóborló. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1985. április 2. Ostffyasszonyfa 1 pld. (Barbácsy 1999); 2004. október 18. Tömörd, Nagy-tó 1 öreg pld. (Kiss 2004). 2008. Őrségi Nemzeti Park területe 2 fészkelő pár (ŐNPI 2009); 2009. január 22. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Bíró 2009); 2010. 3 ismert fészkelő pár Vas megyében (Németh Cs.); 2010. november 11. Rátót, kavicsbánya 2 öreg pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Gyps SAVIGNY, 1809

58./ Gyps fulvus (HABLIZL, 1783)         fakó keselyű
 Griffon Vulture
B (palearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen előfordulása ismert: 1904. május vége Zsennye 1 pld. (Chernel 1907).
 
 

Genus: Aegypius SAVIGNY, 1809

59./ Aegypius monachus (LINNAEUS, 1766)         barátkeselyű
  Cinereous Vulture
B (mongol-tibeti)
Egyetlen XIX. századi adata ismert: 1860. Kőszeg (Fromm 1929).
 
 

Genus: Circaetus VIEILLOT, 1816

60./ Circaetus gallicus (GMELIN, 1788)         kígyászölyv
 Short-toed Snake Eagle
B (indiai-afrikai)
Rendkívül ritka átvonuló.  Öt előfordulási adata ismert: 1870.  Lukácsháza, Csömötei-erdő 1 fiatal hím pld. (Chernel 1898); 1907. augusztus 26. Kőszeg, Alsó-erdő 1 pld. (Chernel 1918, Csaba 1967); 1908. június 30. Kőszeg 1 pld. (Chernel 1918); 1908. július 29. Kőszeg, Alsó-rétek 1 pld. (Chernel 1918); 1915. június 7. Lukácsháza 1 pld. (Chernel I., Csaba 1967).
 
 

Genus: Circus LACÉPEDE, 1799

61./ Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758)         barna rétihéja
  Western Marsh Harrier
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, gyakori átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1994. szeptember 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 9 pld. (Varga 1999); 2002. augusztus 25. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi 2002); 2010. június 13. Tompaládony, kubikgödör 1 pár sikeres költése (Fehér 2010); 2010. augusztus 10. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Góczán É.)

62./ Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)         kékes rétihéja
 Northern Harrier
A (holarktikus)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1990. április 12. Tömörd 1 pld. (Gyurácz 1992); 1992. szeptember 28. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 tojó pld. (Varga 1999); 2004. december 29. Bük. 1 hím pld. (Gyurácz J.).

63./ Circus marcrourus (S. G. GMELIN, 1770)         fakó rétihéja
 Pallid Harrier
A (turkesztáni)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulásai: 1933. szeptember 29. Szombathely 1 fiatal pld. (Tóth K., Dankovics & Vig 2003); 2000. április 21. Szombathely, Sárdi-dűlő 1 hím pld. (Varga 2004).

64./ Circus pygargus (LINNAEUS, 1758)         hamvas rétihéja
 Montagu’s Harrier
A (európai-turkesztáni)
Ritka átvonuló, fészkelése nem bizonyított. Néhány előfordulási adata: 1982. május 17. Rönök 1 pár fészkelésre utaló viselkedése (Barbácsy 1999); 1995. szeptember 17. Rábagyarmat 1 hím pld. (Varga 1999); 2000. május 14. Csehimindszent, Poty-puszta 1 tojó pld. (Varga 2004); 2001. április 26. Sorkifalud 1 hím és 1 tojó pld. együtt (Varga 2004); 2004. április 27. Halogy 1 tojó pld. (Varga 2004); 2007. július 29. Boba, Marcal mente 9 fiatal, 2 öreg hím és egy öreg tojó pld. (ifj. Vasuta G. és társai, www.birding.hu).
 
 

Genus: Accipiter BRISSON, 1760

65./ Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758)         héja
 Northern Goshawk
A (holarktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1986. Őrség 0,7 pár/10 km2 sűrűségben fészkelt (Barbácsy 2001); 1988. január 31. Bük 1 pld. (Gyurácz 1988); 1993. augusztus 7. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbánya- tó 1 pld. (Varga 1999); 2001. Rum, Rumi-erdő 1 pár fészkelt (Fehér & Mesterházy 2001); Nagymákfa, Hollósi-erdő 1 pár fészkelt (Fehér & Mesterházy 2001); 2010. április 7. Celldömölk, Marcal mente 2 pld. (Somogyi Cs., www.birding.hu).

66./ Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)         karvaly
 Eurasian Sparrowhawk
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1979. június 29. Csepreg fészekben 3 fióka (Gyurácz 1992); 1997. január 1. Szombathely, Parkerdő 1 pld. (Kárpáti 2003); 2004. október 17. Tömörd, Nagy-tó 1 tojó pld. (Kiss 2004).
 
 

Genus: Buteo LACÉPEDE, 1799

67./ Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)         egerészölyv
  Common Buzzard
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1993. augusztus 7. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 25 pld. (Varga 1999); 2001. Sárvár, Rózsa-majori berek 4 pár fészkelt (Fehér & Mesterházy 2001); 2004. október 17. Tömörd, Nagy-tó 57 pld. (Kiss 2004); 2005. október 31. Balogunyom 150 pld. (Kóta A., www.birding.hu).

68./ Buteo rufinus (CRETZSCHMAR, 1827)         pusztai ölyv
  Long-legged Buzzard
A (paleoxerik)
Rendkívül ritka kóborló. Három adata ismert: 2001. június 1. Gersekarát 1 pld. (Cser Sz.); 2006. december 13. Szentpéterfa 1 fiatal (világos változat) pld. (Góczán J., www.birding.hu); 2010. szeptember 25–26. Torony 1 fiatal pld. (A. Ranner és társai, www.birding.hu).

69./ Buteo lagopus (PONTOPPIDAN, 1763)         gatyás ölyv
 Roughleg
A (arktikus)
Ritka telelő. Néhány előfordulási adata: 1975. december, Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 1980. január 25. Csörötnek 1 pld. (Barbácsy 2001). 1998. március 3. Szombathely, parkerdő 1 pld. (Kárpáti L.); 2009. november 28. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Bíró 2009).
 
 

Genus: Aquila BRISSON, 1760

70./ Aquila pomarina C. L. BREHM, 1831         békászó sas
 Lesser Spotted Eagle
A (európai)
Ritka kóborló. Előfordulásai: 1913. augusztus 6. Kőszeg, Felső-erdő 1 pld. (Chernel 1918); 1913. november 4. Kőszeg, Alsó-erdő 1 pld. (Chernel 1918); 1914. április 13. Kőszeg, Óház 1 pld. (Chernel 1918, Csaba 1967); 1918. augusztus 8. Kőszeg, Mexikói-erdő 1 pld. (Chernel I., Csaba 1967); 1974. július 26–28. Sárvár, Rózsa-majori berek 1 pld. (Barbácsy 1999); 1979. május 19. Ikervár, Berek 1 pld. (Barbácsy 1999); 1982. május 13. Csákánydoroszló 1 pld. (Barbácsy 1999); 2009. április 19. Körmend, Horvátnádalja 1 pld. (Góczán J. és Tarr É., www.birding.hu).

71./ Aquila clanga PALLAS, 1811         fekete sas
 Greater Spotted Eagle
A (palearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Egy adata ismert: 1981. április 4. Kőszeg 1 pld. (Bechtold 1981a).

72./ Aquila heliaca SAVIGNY, 1809         parlagi sas
 Asian Imperial Eagle
B (palearktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. A XIX. század végén fészkelt a Kőszegi-hegységben (Chernel 1898). Előfordulása: 1906. március 30. Döröske 1 pld. (Molnár L., Csaba 1964).

73./ Aquila chrysaetos (LINNAEUS, 1758)         szirti sas
 Golden Eagle
A (holarktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1998. május 28. Kőszeg, Óház-tető 1 öreg pld. (Németh 2000); 2004. október 17. Tömörd, Nagy-tó 1 öreg pld. (Kiss 2004).

74./ Aquila pennata (GMELIN, 1788)         törpesas
 Booted Eagle
A (turkesztáni-mediterrán)
Vas megyében (Döröske) régebben költött (Fromm 1929). Azóta egy előfordulási adat ismert: 2006. május 12. Velem 1 pld. (ifj. Vasuta G. és Kocsis K., www.birding.hu).
 
 

Familia: Pandionidae – Halászsasfélék

Genus: Pandion SAVIGNY, 1809

75./ Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758)         halászsas
 Osprey
A (kozmopolita)
Kisszámú átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1980. március 25. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1996. április 6. Csepreg, Boldogasszony-tó 1 pld. (Varga 1996); 1996. október, Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (Bánhidi 1999); 1997. szeptember 5. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató. 1 pld. (Varga 1999); 2002. április 9. Gersekarát 1 elpusztult Finnországban gyűrűzött pld. (Varga 2004); 2010. szeptember 18. Gersekarát, Olimpiai-tó 2 pld. (Kóta A., www.birding.hu).
 
 

Ordo: Falconiformes – Sólyomalakúak

Familia: Falconidae – Sólyomfélék

Genus: Falco LINNAEUS, 1758

76./ Falco naumanni FLEISCHER, 1818         fehérkarmú vércse
 Lesser Kestrel
B (turkesztáni-mediterrán)
A XX. század elejéig fészkelt Tömörd határában (Csörgey 1909; Fromm 1929). Egyéb előfordulásai: 1897. június 13. Kőszeg (Chernel I., Csaba 1967); 1908. május 4. Molnaszecsőd (Molnár L., Schenk 1909); 1915. április 8. Kőszeg (Chernel I., Csaba 1967); 1918. május 8. Kőszeg (Chernel I., Csaba 1967); 1919. május 4. Meszlen (Chernel I., Csaba 1967); 1920. szeptember 15. Kőszeg, Mexikói-mezők (Chernel I., Csaba 1967); 1960. január 17. Gencsapáti 1 ausztriai gyűrűs pld. (György K.).

77./ Falco tinnunculus LINNAEUS, 1758         vörös vércse
 Common Kestrel
A (óvilági)
Közepesen gyakori fészkelő. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1992. május 31. Tompaládony 5 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 2008. június 1. Sárvár 8 pld. (Gergác T., www.birding.hu); 2010. Szombathely, evangélikus templom 1 pár fészkelt (Gyurácz J.).

78./ Falco vespertinus LINNAEUS, 1766         kék vércse
 Red-footed Falcon
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, fészkelése nem bizonyított. Néhány előfordulási adata: 2004. április 21. Őriszentpéter 1 hím pld. (Kiss 2004); 2004. április 28. Hosszúpereszteg 2 hím pld. (Varga 2004); 2005. május 3. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím és 1 tojó pld. (Varga 2005); 2008. szeptember 4. Szombathely, repülőtér 3 tojó pld. (Németh Cs.); 2010. április 26. Kercaszomor 1 öreg tojó pld. (Cseh P. és Bátky G., www.birding.hu ); 2010.szeptember 24. Szombathely 1 fiatal pld. (Németh Cs.).

79./ Falco columbarius LINNAEUS, 1758         kis sólyom
 Merlin
A (holarktikus)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1977. december 27. Csepreg 1 pld. (Gyurácz 1992); 1992. január 3. Kondorfa 1 pld. (Barbácsy 2001); 1992. december 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím pld. (Varga 1999); 1995. január 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 hím pld. (Varga 1999); 2001. január 10. Vönöck 1 pld. (Varga 2004); 2004. december 29. Bük 1 pld. (Gyurácz J.); 2009. december 8. Sárvár, Bajti-dűlő 2 pld. (Nagy L., www.birding.hu).

80./ Falco subbuteo LINNAEUS, 1758         kabasólyom
 Eurasian Hobby
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1990. július 6. Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 1992. június 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1993. június 16. Mesterháza 3 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 2005. május 27. Szombathely, Oladi ltp. 1 pld. (Kelemen 2005); 2010. május 21. Celldömölk, Marcal mente 2 öreg pld. (Somogyi Cs. és Zsolnai R., www.birding.hu).

81./ Falco cherrug GRAY, 1834         kerecsensólyom
 Saker Falcon
A (mongol-tibeti)
Rendkívül ritka fészkelő, ritka átvonuló. 1975–76-ban Bajánsenye határában fészkelt (Bulin I., Barbácsy 2001). Néhány előfordulási adata: 1994. szeptember 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2000. február 17. 1 pld. (Németh 2000); 2000 tavaszán három alkalommal, Kőszeg 1-1 pld. (Németh 2000).

82./ Falco peregrinus TUNSTALL, 1771         vándorsólyom
 Peregrine Falcon
A (kozmopolita)
Ritka átvonuló, kóborló. Néhány előfordulási adata: 1994. július 10. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1995. január 22. és július 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1-1 pld. (Varga 1999); 1998. december 30. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2007. június 22. Szombathely 1 Olaszországban gyűrűzött pld. (Gyurácz J.); 2007. december 13. Szombathely 1 pld. (Vörös 2007); 2008. november 8. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Király G.); 2008. november 3. Celldömölk, Ság hegy 2 pld. (Kocsis K. és Vasuta G., www.birding.hu); 2009. január 22. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Bíró 2009).
 
 

Ordo: Gruiformes – Darualakúak

Familia: Rallidae – Guvatfélék

Genus: Rallus LINNAEUS, 1758

83./ Rallus aquaticus LINNAEUS, 1758         guvat
 Water Rail
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1991. július 6. Nagygeresd 7 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 2001. augusztus 22. Zsennye, kavicsbányató 1 pld. (Varga 2002); 2002. május 22. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 öreg pld. (Varga 2003); 2003. 10. 30. Gersekarát, Sárvíz-tó 1 pld. (Varga 2004); 2004. március 31. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2004); 2008. augusztus 8. Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (Bognár 2009).
 
 

Genus: Porzana VIEILLOT, 1816

84./ Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)         pettyes vízicsibe
 Spotted Crake
A (európai)
Rika fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1996. szeptember 4. Nagygeresd 1 pld. (Fehér & Mesterházy 1996); 1989. augusztus, Nagygeresd 1 fióka (Fehér 1998); 2009. április 17. Boba 2 pld. (Vasuta G., www.birding.hu)

85./ Porzana parva (SCOPOLI, 1769)         kis vízicsibe
 Little Crake
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány fészkelési és előfordulási adata: 1991. június 27. Nagygeresd 6 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 1996. április 26. és május 5. között Tömörd, Nagy-tó min. 1 pld. (Bánhidi 1996); 2000. szeptember 15. Zsennye, kavicsbányató 1 pld. (Varga 2002); 2004. április 21. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 hím pld. (Varga 2004); 2006. augusztus 26. Sárvár, Csónakázó-tó 3 pld. (Tóth K., www.birding.hu).

86./ Porzana pusilla (PALLAS, 1776)         törpevízicsibe
 Baillon’s Crake
B (óvilági)
Rendkívül ritka átvonuló.  A XX. század elején Molnaszecsőd határában költött (Fromm 1929).
 
 

Genus: Crex BECHSTEIN, 1803

87./ Crex crex (LINNAEUS, 1758)         haris
 Corn Crake
A (európai)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1985. július 12. Csákánydoroszló 1 pld. (Barbácsy 1999); 1985. július 12. Rátót, Borbély-kert 8 pld. (Barbácsy 1999); 1994. május 26. Gasztony, Rába mente 1 pld. (Barbácsy 1999); 1996. június 3. Nagygeresd 6 pld. (Fehér 1996); 1996. június 19. Tompaládony 1 pld. (Fehér 1996). 2008. Őrségi Nemzeti Park területe 9 fészkelő pár (ŐNPI 2009); 2008. május 27. Kőszeg, Alsórét 2 hím pld. (Németh Cs.).
 
 

Genus: Gallinula BRISSON, 1760

88./ Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)         vízityúk
 Common Moorhen
A (kozmopolita)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1982. június 24. Zsennye, kavicsbányató 1 pár fiókákkal (Varga 2002); 1993. június 27. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 12 pld. (Varga 1993); Szombathely, 2000. június 27. Csónakázó-tó 2 pld. (Kelemen 2005).
 
 

Genus: Fulica LINNAEUS, 1758

89./ Fulica atra LINNAEUS, 1758         szárcsa
 Eurasian Coot
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1994. szeptember 18. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 150 pld. (Varga 1999); 2001. február 8. Szombathely, Csónakázó-tó 30 pld. (Kelemen 2005); 2006. június 30. Vasegerszeg 1 Csehországban gyűrűzött pld. (Gyurácz J.); 2008. június 10. Bük, golfpálya tavai kb. 30 fészkelő pár (Gyurácz J.).
 
 

Familia: Gruidae – Darufélék

Genus: Grus BRISSON, 1760

90./ Grus grus (LINNAEUS, 1758)         daru
 Common Crane
A (palearktikus)
Közepesen gyakori átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1992. május 10. Csepreg, Boldogasszony-tó 1 pld. (Gyurácz J.); 1999. október 19. Tömörd 53 pld. (Németh 2000); 2002. november 25. Szombathely, Oladi ltp. 150 pld. (Kelemen 2005); 2005. október 29. Sárvár 50 pld. (Hadarics T., www.birding.hu); 2008. november 10. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató kb. 300 pld. (Bíró 2009); 2008. november 15. Csákánydoroszló 157 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2008. november 15. Hegyhátszentjakab 150 pld. (Szász E. és Montz Zs.,www.birding.hu); 2010. október 27. Körmend 400 pld. (Góczán J., www.birding.hu); 2010. október 27. Tömörd, Nagy-tó 600 pld. (Lukács Z. és Németh Cs.)
 
 

Familia: Otididae – Túzokfélék

Genus: Tetrax T. FORSTER, 1817

91./ Tetrax tetrax (LINNAEUS, 1758)         reznek
 Little Bustard
A (paleoxerik)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1862.Kőszeg 1 pld. (Chernel 1898); 1894. július 12. Rábahidvég 1 fiatal hím (Chernel 1898); 1800-as évek vége Tömörd (Chernel 1898); 1901. november Herény 1 tojó pld. (Chernel 1907); 1961. szeptember, Körmend 1 tojó pld. (Csaba 1965).
 
 

Genus: Otis LINNAEUS, 1758

92./ Otis tarda LINNAEUS, 1758         túzok
 Great Bustard
A (palearktikus)
A XIX. század végén és a XX. század elején költött Ostffyasszonyfa (Chernel 1898, 1918a, 1918b), 1937-ben pedig Hidashollós környékén (Csaba 1939). Egyébként rendkívül ritka kóborló: 1890-es évek eleje Szombathely, Nagymező 1 pld. (Chernel 1898); 1893. december 28. Rábahidvég 1 hím pld. (Chernel 1898); 1890-es évek Lukácsháza 1 pld. (Chernel 1898); 1928/29 tele Egyházasrádóc 1 hím pld. (Vasvári 1942); 1929. január 20. Kisunyom 1 pld. (Csaba 1939); 1939/40 tele Körmend 2 pld. (Vasvári 1942); 1940. február 27. Daraboshegy 1 hím pld. (Csaba 1959); 1940. március 1. Körmend 1 tojó pld. (Csaba 1959); 1956. február 23. – március 7. Szeleste 2 pld. (Csaba 1959); 1956. április 20. Egyházasrádóc 5 pld. (Gergye I., Csaba 1959); 1980. december 18. Egyházashollós és Rábahidvég között 1 hím pld. (Lenkay J., Faragó 1987); 1987. február 21. Gencsapáti 2 hím pld. (Varga L. és társai, Barbácsy 1986).
 
 

Ordo: Charadriiformes – Lilealakúak

Familia: Recurvirostridae – Gulipánfélék

Genus: Recurvirostra LINNAEUS, 1758

93./ Recurvirostra avosetta LINNAEUS, 1758         gulipán
 Pied Avocet
A (turkesztáni-mediterrán)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1991. május 22. Tompaládony 1 pld. (Fehér 2004); 2008. április 8. Gersekarát, Olimpiai-tó 2 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Familia: Burhinidae – Ugartyúkfélék

Genus: Burhinus ILLIGER, 1811

94./ Burhinus oedicnemus (LINNAEUS, 1758)         ugartyúk
 Eurasian Stone-curlew
B (turkesztáni-mediterrán)
A XIX. század végén és a XX. század elején ritka fészkelő volt (Chernel 1898, Fromm 1929). Egyéb előfordulásai: 1891. április 4. Vassurány 1 pld. (E. Schultz, Aumüller 1971); 1901. április 1. Szombathely 1 pld. (Chernel I., Csaba 1964); 1914. október 24. Gyöngyösapáti 1 pld. (Széchényi R., Chernel 1918); 1914. november 3–4. Kőszeg 4, ill. 1 pld. (Chernel M., Chernel 1918, Csaba 1967).
 
 

Familia: Charadriidae – Lilefélék

Genus: Charadrius LINNAEUS, 1758

95./ Charadrius dubius SCOPOLI, 1786         kis lile
 Little Ringed Plover
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1975. Rába átlagosan 0,45 pár/km sűrűségben fészkelt (Barbácsy 1999); 1998. május 28. Mesterháza, kavicsbánya 3 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 2001. július 27. Zsennye, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2002); 1997. május, Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (Bánhidi 1999); 2003. június 6. Csepreg, Meggyespuszta, kavicsbánya 1 pár (Gyurácz J. 2003); 2004. március 31. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga 2004); 2007. Szentgotthárd és Csákánydoroszló közti Rába szakaszon 5 fészkelő pár (ŐNPI 2007); 2008. Alsószölnök és Molnaszecsőd között 2 pár (ŐNPI 2008); 2010. március 29. Körmend, Halogyalja 5 pld. (Kis P., www.birding.hu).

96./ Charadrius hiaticula LINNAEUS, 1758         parti lile
 Common Ringed Plover
A (arktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1989. április 28. Bajánsenye, halastó 1 pld. (Barbácsy 2001); Nagygeresdnél az 1989-es árvíz idején 2 pld. tartózkodott a réten (Fehér 2004); 1992. szeptember 28. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2001. szeptember 3. Zsennye, kavicsbányató 1 pld. (Varga 2002).

97./ Charadrius morinellus LINNAEUS, 1758         havasi lile
 Eurasian Dotterel
B (arktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen adata: Körmend 1894. (Fromm 1929).
 
 

Genus: Pluvialis BRISSON, 1760

98./ Pluvialis apricaria (LINNAEUS, 1758)         aranylile
 European Golden Plover
A (arktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1888. augusztus 20. Szombathely 1 hím pld. (Chernel I., Dankovics & Vig 2003); 1907. április 12. Molnaszecsőd 1 hím pld. (Molnár L., Vig 1997); 1954. november 29. – december 1. Nárai 6 pld. (Csaba, 1959); 1984. március 23. Gasztony, Csuka-kert 6 pld. (Barbácsy 1999); 2002. május 17. Ják, Felsőnyírmajor 1 pld. (Varga 2002); 2009. november 1. Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (Király G., Lukács Z., www.birding.hu); 2010. március 6. Celldömölk, Marcal 20 pld. (Somogyi Cs. és társai, www.birding.hu), 2010. március 13. Celldömölk 10 pld. (Somogyi Cs., Zsolnai R., www.birding.hu); 2010. május 21. Celldömölk, Marcal 10 pld. (Somogyi 2010).

99./ Pluvialis squatarola (LINNAEUS, 1758)         ezüstlile
 Grey Plover
A (arktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulása: 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999).
 
 

Genus: Vanellus BRISSON, 1760

100./ Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758)         bíbic
 Northern Lapwing
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, közepesen gyakori átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1979. május 17. Bük 30 pld. (Gyurácz 1992); 1993. április 13. Nagygeresd, rét 4 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 1992. december 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 120 pld. (Varga 1999); Tömörd, Nagy-tó 1996-ban 1 pár sikeresen költött (Bánhidi 1999).
 
 

Familia: Scolopacidae – Szalonkafélék

Genus: Calidris MERREM, 1804

101./ Calidris canutus (LINNAEUS, 1758)         sarki partfutó
 Red Knot
A (arktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulása: 1992. december 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999).

102./ Calidris minuta (LEISLER, 1812)         apró partfutó
 Little Stint
A (arktikus)
Kisszámú átvonuló. Előfordulásai: 1989. augusztus 18. Nagygeresd, rét 3 pld. (Fehér 2002); 2001. június 14. Zsennye, kavicsbányató 3 pld. (Varga 2002); 2001. szeptember 13. Zsennye, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2002); 2009. augusztus 29. Körmend, Halogyalja 1 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2009. szeptember 9. Körmend, Halogyalja 1 pld. (Kis P., www.birding.hu).

103./ Calidris temminckii (LEISLER, 1812)         Temminck-partfutó
 Temminck’s Stint
A (arktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1907. október 1. Molnaszecsőd 1 pld. (Molnár L., Vig 1997); 1977. augusztus 22. Sárvár, Sömjéni-tó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1978. augusztus 26. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1987. október 10. Bajánsenye, halastó 2 pld. (Barbácsy 2001); 1992. augusztus 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 22 pld. (Varga 1999); 2003. május 7. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003).

104./ Calidris ferruginea (PONTOPPIDAN, 1763)         sarlós partfutó
 Curlew Sandpiper
A (arktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1974. július 31. – augusztus 1. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1977. augusztus 28. – szeptember 1. Uraiújfalu 1 pld. (Barbácsy 1999); 2001. augusztus 22. Zsennye, kavicsbányató 4 pld. (Varga 2002); 2003. május 7. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003); 2005. május 27. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 2005); 2009. augusztus 4–29. Halogy 1-3 pld. (Kis P., www.birding.hu).

105./ Calidris alpina (LINNAEUS, 1758)         havasi partfutó
 Dunlin
A (arktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1974. augusztus 22. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1978. szeptember 10. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1980. szeptember 30. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 2001. szeptember 24. Zsennye, kavicsbányató 4 pld. (Varga 2002); október 11. Zsennye, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2002); 2009. szeptember 17. Körmend, Halogyalja 3 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Limicola KOCH, 1816

106./ Limicola falcinellus (PONTOPPIDAN, 1763)         sárjáró
 Broad-billed Sandpiper
A (szibériai)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulása: 2003. augusztus 15. és 17. között, Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003).
 
 

Genus: Philomachus MERREM, 1804

107./ Philomachus pugnax (LINNAEUS, 1758)         pajzsoscankó
 Ruff
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1987. május 4. Bajánsenye, halastó 2 pld. (Varga 1999); 1993. március 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 8 pld. (Varga 1999); 1996. április 22. Chernelházadamonya 15 pld.; 1996. szeptember 7. Nagygeresd 1 hím pld. (Fehér 1996); 2009. április 11. Celldömölk, Marcal kb. 20 pld. (Somogyi 2010).
 
 

Genus: Lymnocryptes BOIE, 1826

108./ Lymnocryptes minimus (BRÜNNICH, 1764)         kis sárszalonka
 Jack Snipe
A (szibériai)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1992. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1995. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1996. április 1. Nagygeresd 1 pld. (Fehér 1999), 2006. október 22. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi P.); 2010. április 8. Halogy 1 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Gallinago BRISSON, 1760

109./ Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)         sárszalonka
 Common Snipe
A (palearktikus)
Közepesen gyakori átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1993. október 29. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 8 pld. (Varga 2002); 1994. március 19. Nagygeresd 60 pld (Gyurácz J.); 1998. április 4. Bozsok, legelő 14 pld. (Németh 2002); 2009. szeptember 1. Csörötnek 52 pld. (Jandrasits L., www.birding.hu); 2009. szeptember 13. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Lenczl M.).

110./ Gallinago media (LATHAM, 1787)         nagy sárszalonka
 Great Snipe
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1988. április 6. Söpte és Vassurány között 1 pld. (Szalay M., Dankovics & Vig 2003); 1989. augusztus 7. Nagygeresd 1 pld. (Fehér 2004); 1994. augusztus 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2009. szeptember 1. Csörötnek 2 pld. (Jandrasits L., www.birding.hu).
 
 

Genus: Scolopax LINNAEUS, 1758

111./ Scolopax rusticola LINNAEUS, 1758         erdei szalonka
 Eurasian Woodcock
A (palearktikus)
Kisszámú átvonuló, ritka fészkelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1976. Kondorfa 2 fióka (Csaba J., Barbácsy 2001); 1998. március 28. Szombathely, parkerdő 1 pld. (Kárpáti 2003); 2004. november 5. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Illés P.); 2010. november 20. Velem 2 pld. (Horváth G. és Porkoláb M., www.birding.hu).
 
 

Genus: Limosa BRISSON, 1760

112./ Limosa limosa (LINNAEUS, 1758)         nagy goda
 Black-tailed Godwit
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1977. július 6. Ikervár 4 pld. (Barbácsy 1999); 1980. április 12. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pld. (Barbácsy 2001); 1992. március 25. Nagygeresd 6 pld. (Fehér 2004); 2005. április 3. Tompaládony, Répce kiöntés 10 pld (Gyurácz J.); 2009. augusztus 8. Halogy 9 pld. (Kis P., www.birding.hu).

113./ Limosa lapponica (LINNAEUS, 1758)         kis goda
 Bar-tailed Godwit
A (palearktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulása: 2003. május 16. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003).
 
 

Genus: Numenius BRISSON, 1760

114./ Numenius phaeopus (LINNAEUS, 1758)         kis póling
 Whimbrel
A (holarktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulásai: 1907. október 7. Molnaszecsőd 1 hím pld. (Molnár L., Csaba 1964); 1987. április 4. Döröske, 1 pld. (Kámán Gy., Dankovics & Vig 2003); 1989-ben a nagygeresdi réten négy alkalommal fordult elő 2-4 pld. (Fehér 2004); 2010. április 7. Sárvár, horgásztó 1 pld. (Vasuta G. és Kocsis K., www.birding.hu).

115./ Numenius arquata (LINNAEUS, 1758)         nagy póling
 Eurasian Curlew
A (palearktikus)
Kisszámú átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1979. szeptember 5. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1982. március 8. Csörötnek 1 pld. (Barbácsy 2001); 1982. december 15. Mesteri 8 pld. (Varga 1999); 1988. szeptember 6–7. Tompaládony 41 pld. (Fehér 2004); 1996. március 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1996); 2001. július 27. Gérce, legelő 15 pld. (Varga 2004); 2008. szeptember 4. Szombathely 6 pld. (Németh Cs.); 2009. szeptember 11 Halogy 1 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Tringa LINNAEUS, 1758

116./ Tringa erythropus (PALLAS, 1764)         füstös cankó
 Spotted Redshank
A (szibériai)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1973. augusztus 15. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1992. augusztus 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 1996. szeptember 7. Nagygeresd 7 pld. (Fehér 1996); 1998. augusztus 29. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1 pld. (Barbácsy 2001); 2004. július 8. Molnaszecsőd 1 pld. (Varga 2004); 2005. április 3. Tompaládony, Répce kiöntés 6 pld. (Gyurácz J.); 2009. szeptember 9. Körmend 12 pld. (Kis P., www.birding.hu).

117./ Tringa totanus (LINNAEUS, 1758)         piroslábú cankó
 Common Redshank
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1977. július 4. Ikervár 6 pld. (Barbácsy 1999); 1991. április 4. Bajánsenye, halastó 1 pld. (Barbácsy 2001); 1994. március 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 4 pld. (Varga1999); 2003. március 7. Molnaszecsőd 2 pld. (Varga 2004); 2005. április 3. Tompaládony, Répce kiöntés 30 pld. (Gyurácz J.); 2009. július 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 16 pld. (Bíró 2009).

118./ Tringa stagnatilis (BECHSTEIN, 1803)          tavi cankó
 Marsh Sandpiper
B (palearktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Egyetlen adata: 1904. július 28. Tömörd, Nagy-tó 2 pld. (Chernel I. és Gaál G., Csaba 1967).

119./ Tringa nebularia (GUNNERUS, 1767)          szürke cankó
 Common Greenshank
A (szibériai)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1977. július 6. Ikervár 18 pld. (Barbácsy 1999); 1991. augusztus 15. Bajánsenye, halastó 2 pld. (Varga 1999); 1993. március 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 8 pld. (Varga 1999); 1996. szeptember 7. Nagygeresd 5 pld. (Fehér 1996); 2009. július 9. Halogy 23. pld. (Kis P., www.birding.hu); 2009. október 8. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Bíró 2009).

120./ Tringa ochropus LINNAEUS, 1758         erdei cankó
 Green Sandpiper
A (palearktikus)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1977. július 5. Sárvár, Sömjéni-tó 3 pld. (Barbácsy 1999); 1994. szeptember 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga 1999); 1996. április 17. Vasegerszeg 7 pld. (Fehér 1996); 2000. május 31. Boba, legelő 2 pld. (Varga 2004); 2003. március 23. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003); 2003. április 1. Molnaszecsőd 8 pld. (Varga 2004); 2007. augusztus 26. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Koszorús P.); 2009. március 25. Gersekarát, Olimpiai-tó 4 pld. (Kis P., www.birding.hu).

121./ Tringa glareola LINNAEUS, 1758         réti cankó
 Wood Sandpiper
A (palearktikus)
Gyakori átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1977. július 7. Ikervár 100 pld. (Barbácsy 1999); 1993. május 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 30 pld. (Varga 1999); 1997. május, Tömörd, Nagy-tó 12 pld. (Bánhidi 1999); 2001. augusztus 22. Zsennye, kavicsbányató 12 pld. (Varga 2002); 2003. május 7. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 15 pld. (Varga 2003); 2004. július 8. Molnaszecsőd 40 pld. (Varga 2004); 2006. augusztus 10. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Illés P.); 2009. július 12. Körmend, Horvátnádalja 124 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Actitis ILLIGER, 1811

122./ Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)         billegetőcankó
 Common Sandpiper
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány fészkelési és előfordulási adata: 1986. Rába, Rábagyarmat és Csákánydoroszló között 0,83 pár/km sűrűségben fészkelt (Barbácsy 1999); 2000. május 9. Felsőcsatár, Pinka 1 pld. (Kelemen 2003); 2001. július 27. Zsennye, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2002). 2003. július 5. Körmend és Rábahídvég között 9 pld. (Gyurácz J. és Hodászi E.); 2004. május 5. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 2 pld. (Varga 2004); 2007. Szentgotthárd és Csákánydoroszló közti Rába szakaszon 16 fészkelő pár (ŐNPI 2007); 2008. Rába Alsószölnök és Molnaszecsőd közötti szakasza 108 pld. (ŐNPI 2008); 2009. Alsószölnök és Molnaszecsőd között 22 pld. (ŐNPI 2009).
 
 

Genus: Arenaria BRISSON, 1760

123./ Arenaria interpres (LINNAEUS, 1758)         kőforgató
 Ruddy Turnstone
A (arktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulása: 1997. április Vassurány 1 pld. (Szalay M., Dankovics & Vig 2003).
 
 

Familia: Laridae – Sirályfélék

Genus: Larus LINNAEUS, 1758

124./ Larus melanocephalus TEMMINCK, 1820         szerecsensirály
 Mediterranean Gull
A (szarmata)
Rendkívül ritka átvonuló. Egy előfordulási adata van 1978-ból  (Barbácsy 1987).

125./ Larus minutus PALLAS, 1776         kis sirály
 Little Gull
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulási adatai: 1910. május 10. Kőszeg, Gyöngyös-patak 1 tojó pld. (Chernel 1918); 1953. május 4. Csákánydoroszló 1 pld. (Csaba 1959); 1977. július 6–7. Ikervár 1 öreg pld. (Barbácsy 1999); 1980. május 4. Felsőmarác, Himfai-tó 46 öreg és 6 átszíneződő pld. (Barbácsy 1999); 1980. május 5. Sárvár, Horgásztó 1 átszíneződő pld. (Barbácsy 1999); 1980. augusztus 18. Felsőmarác, Himfai-tó 1 fiatal pld. (Barbácsy 1999); 1980. október 18. Kám 1 fiatal pld. (Barbácsy 1999); 1993. május 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 50 pld. (Varga 1999); 2008. április 25. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 öreg pld. (Kis P., www.birding.hu).

126./ Larus ridibundus LINNAEUS, 1766         dankasirály
 Common Black-headed Gull
A (palearktikus)
Gyakori átvonuló, kóborló. 1994. március. 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 700 pld. (Varga 1999); 2001. április 19. Zsennye, kavicsbányató 11 pld. (Varga 2002); 2009. július 12. Halogy 180 pld. (Kis P., www.birding.hu); 2009. április 7. Celldömölk, Marcal 100 pld. (Somogyi 2010).

127./ Larus canus LINNAEUS, 1758         viharsirály
 Mew Gull
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1979. április 8. Sárvár, Téglagyári-tó 2 öreg pld. (Barbácsy 1999); 1994. március 29. Bajánsenye, halastó 18 öreg pld. (Barbácsy 2001); 1995. július 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pár 3 fiókát nevelt (Varga 1999); 2004. június 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pár és 1 fióka (Varga 2004); 2002. február 9. Szombathely, Csónakázó-tó 14 pld. (Kelemen 2005).

128./ Larus fuscus LINNAEUS, 1758         heringsirály
 Lesser Black-backed Gull
A (palearktikus)
Ritka kóborló. Előfordulása: 1993. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 öreg pld. (Varga 1999).

129./ Larus argentatus PONTOPPIDAN, 1763         ezüstsirály
 Herring Gull
A (palearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulása: 1986. december 29. Szombathely, Perint-part 1 pld. (Varga L., Barbácsy 1986).

130./ Larus michahellis J. F. NAUMANN, 1840         sárgalábú sirály
 Yellow-legged Gull
A (mediterrán)
Kisszámú átvonuló, kóborló. Néhány előfordulási adata: 1987. szeptember 28. Bajánsenye, halastó 1 fiatal pld. (Barbácsy 2001); 2002. július 29. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 6 pld. (Varga 2003); 2004. június 29. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 50 pld. (Varga 2004); 2010. november 24. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 8 pld. (Kóta A., www.birding.hu).
 
 

Genus: Rissa STEPHENS, 1826

131./ Rissa tridactyla (LINNAEUS, 1758)         csüllő
 Black-legged Kittiwake
A (arktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1928. Rum (Keve, 1975); 1993. november 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 fiatal pld. (Varga 1999).
 
 

Familia: Sternidae – Csérfélék

Genus: Hydroprogne KAUP, 1829

132./ Hydroprogne caspia (PALLAS, 1770)         lócsér
 Caspian Tern
A (kozmopolita)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1975. augusztus 30. Sárvár, Csónakázó-tó 3 pld. (Barbácsy 1999.); 1980. április 24. Felsőmarác, Himfai-tó 7 pld. (Barbácsy 1999.); 1994. április 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 1995. április 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 2010. augusztus 29. Gersekarát, Olimpiai-tó 1 fiatal és 1 öreg pld. (Kóta A., www.birding.hu).
 
 

Genus: Sterna LINNAEUS, 1758

133./ Sterna hirundo LINNAEUS, 1758         küszvágó csér
 Common Tern
A (holarktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1977. július 6. Ikervár 3 pld. (Barbácsy 1999); 1992. július 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 4 öreg és 4 fiatal pld. (Varga 1999); 1998. június 26. Zsennye, kavicsbányató 1 pár és 3 fióka (Varga 2002); 2010. május 2. Gersekarát, Sárvíz-tó 4 pld. (Kóta A., www.birding.hu).
 
 

Genus: Sternula BOIE, 1822

134./ Sternula albifrons (PALLAS, 1764)         kis csér
 Little Tern
B (kozmopolita)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1894 . július 11. Molnaszecsőd 1 pld. (Chernel 1898); 1907. május 13. Molnaszecsőd 1 pld. (Molnár L., Csaba 1964).
 
 

Genus: Chlidonias RAFINESQUE, 1822

135./ Chlidonias hybrida (PALLAS, 1811)         fattyúszerkő
 Whiskered Tern
A (óvilági)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1978. május 7. Sárvár, Csónakázó-tó 4 pld. (Barbácsy 1999); 1979. június 28. Bük, kavicsbányató 1 pld. (Gyurácz 1992).

136./ Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758)         kormos szerkő
 Black Tern
A (holarktikus)
Kisszámú átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1980. május 4. Felsőmarác, Himfai-tó 160 pld. (Barbácsy 1999); 1992. május 3. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató, 62 pld. (Varga 1999); 1992. május 10. Csepreg, Boldogasszony-tó 30 pld. (Gyurácz J.); 2008. május 10. Gersekarát, Olimpiai-tó 22 pld. (Kis P., www.birding.hu).

137./ Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815)         fehérszárnyú szerkő
 White-winged Tern
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1907. május 9. Molnaszecsőd 1 pld. (Molnár L., Csaba 1964); 1907. május 27. Molnaszecsőd 1 hím pld. (Molnár L., Dankovics & Vig 2003); 1971. május 1. Sárvár, Sömjéni-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1977. április 29. – május 5. Sárvár, Horgásztó 2-3 pld. (Barbácsy 1999); 1978. május 7. Sárvár, Horgásztó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1980. május 7. Sárvár, Csónakázó-tó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1985. május 7. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1996. május 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga 1999); 1991. május 21. Nagygeresd 1 pld. (Fehér 2004).
 
 

Ordo: Pterocliformes – Pusztaityúk-alakúak

Familia: Pteroclidae – Pusztaityúkfélék

Genus: Syrrhaptes ILLIGER, 1811

138./ Syrrhaptes paradoxus (PALLAS, 1773)         talpastyúk
 Pallas’s Sandgrouse
B (paleoxerik)
Rendkívül ritka inváziós vonuló. Az 1888-as invázió alkalmával előfordult Szombathelyen (Chernel 1888), 1908. október elején 3 pld.-t láttak Hegyháthodászon (M. O. K. 1909).
 
 

Ordo: Columbiformes – Galambalakúak

Familia: Columbidae – Galambfélék

Genus: Columba LINNAEUS, 1758

139./ Columba livia GMELIN, 1789 forma domestica         parlagi galamb
 Feral Pigeon
C (adventív)
Gyakori, városokban is tömegesen elterjedt.

140./ Columba oenas LINNAEUS, 1758         kék galamb
 Stock Dove
A (európai-turkesztáni)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1994. február 5. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 1997. Nemesládony, Haraszti-erdő 1 pár fészkelt (Mesterházy 1997); 1999. június 24. Felsőcsatár 1 pld. (Kelemen 2003); 2000. Kőszegi-hegység bükköseiben kb. 30-50 pár fészkelt (Németh 2000); 2010. március 15. Celldömölk 30 pld. (Somogyi Cs. és Zsolnai R., www.birding.hu).

141./ Columba palumbus LINNAEUS, 1758         örvös galamb
 Common Wood Pigeon
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1979. június 28. Bő 1 fészek 2 tojással; 1988. március 12. Gór 20 pld. (Gyurácz 1992); 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 70 pld. (Varga 1999).
 
 

Genus: Streptopelia BONAPARTE, 1855

142./ Streptopelia decaocto (FRIVALDSZKY, 1838)         balkáni gerle
 Eurasian Collared Dove
A (indiai-afrikai)
Gyakori fészkelő, telelő. 2009. augusztus 31. Tömördi Madárvárta 1 pld. gyűrűzve (Kalmár S.).

143./ Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758)         vadgerle
 European Turtle Dove
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1988. április 22. Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 1995. szeptember 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 20 pld. (Varga 1999).
 
 

Ordo: Cuculiformes – Kakukkalakúak

Familia: Cuculidae – Kakukkfélék

Genus: Cuculus LINNAEUS, 1758

144./ Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758)         kakukk
 Common Cuckoo
A (palearktikus)
Gyakori szaporodási és vonulási időszakban is. Néhány előfordulási adata: 1988. április 22. Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 2004. július, Tömörd 1 fióka füsti fecske fészkében (Bánhidi P.).
 
 

Ordo: Strigiformes – Bagolyalakúak

Familia: Tytonidae – Gyöngybagolyfélék

Genus: Tyto BILLBERG, 1828

145./ Tyto alba (SCOPOLI, 1769)         gyöngybagoly
 Barn Owl
A (kozmopolita)
Kisszámú fészkelő, telelő. Néhány fészkelési adata: 1982. Gór, templomtorony 1 pár költött (Gyurácz 1992); 1993. május 14. Nagygeresd 3 tojásos fészekalj (Fehér 1993); 1999. június 16. Nemesbőd 8 fióka; 2001. július 4. Sitke 1 pár fészkelt (Németh 2001).
 
 

Familia: Strigidae – Bagolyfélék

Genus: Otus PENNANT, 1769

146./ Otus scops (LINNAEUS, 1758)         füleskuvik
 Eurasian Scops Owl
A (mediterrán)
Ritka fészkelő, átvonuló. 1926 májusában sok volt hallható Magyarszombatfán, 1939-ben pedig költött Vasszentmihályon (Csaba 1959). Néhány előfordulási adata: 1997. július 12–19. Apátistvánfalva 3-6 pld. (Monoki Á. és társai); 1998. május 3. Apátistvánfalva 1 pld. hangja (Gyurácz J.).
 
 

Genus: Bubo DUMÉRIL, 1806

147./ Bubo bubo (LINNAEUS, 1758)         uhu
 Eurasian Eagle-Owl
A (palearktikus)
Ritka fészkelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1979. február, Kőszeg, Felső-erdő 1 tojó pld. (Bechtold I., Dankovics & Vig 2003); 1989. szeptember 24. Nagyrákos 1 elpusztult pld. (Bodó K, Barbácsy 2001); 2000. szeptember 13. Kőszeg 1 pld. (Németh 2000); 2006. június 14. Kőszegi-hegység 2 fiatal pld. (Gyurácz J., Németh Cs. és Szinetár Cs.); 2008. Kőszegi-hegység 1 fészkelő pár, 2 fióka (ŐNPI 2009).
 
 

Genus: Athene BOIE, 1822

148./ Athene noctua (SCOPOLI, 1769)         kuvik
 Little Owl
A (turkesztáni-mediterrán)
Ritka fészkelő, telelő. 1979. július 16. Bő 1 pld. (Gyurácz 1992); 1987. augusztus. Tömörd, Nagy-tó 1 pld. (Bánhidi 1999).
 
 

Genus: Strix LINNAEUS, 1758

149./ Strix aluco LINNAEUS, 1758         macskabagoly
 Tawny Owl
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. június 28. Bük, templompark 1 pld. (Gyurácz 1992); 1997. február 22. Szombathely, parkerdő 1 pld. (Kárpáti 2003); 2008. március 29. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi P.); 2010. április 14. Bük, Ablánc-patak 1 pld. (Gyurácz J.).

150./ Strix uralensis PALLAS, 1771         uráli bagoly
 Ural Owl
B (szibériai)
Rendkívül ritka kóborló. Ismert előfordulásai: 1907. január 14. Kőszeg, Égetett-vágás 2 pld. (Szemző S., Fromm 1929, Csaba 1964, 1967); 1907. január 16. Ják 3 pld. (Csaba 1967).
 
 

Genus: Asio Brisson, 1760

151./ Asio otus (LINNAEUS, 1758)         erdei fülesbagoly
 Long-eared Owl
A (holarktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. Fészkelési adata: 1980. július 1. Lócs 3 tojásos fészekalj (Gyurácz 1992).

152./ Asio flammeus (PONTOPPIDAN, 1763)         réti fülesbagoly
 Short-eared Owl
A (holarktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulásai: 1907. január 16. Kőszeg 1 hím pld. (Chernel I., Dankovics & Vig 2003); 1983. április 9. Kondorfa, Avas 1 pld. (Barbácsy 2001); 2004. szeptember 6. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Koszorús P.).
 
 

Genus: Aegolius KAUP, 1829

153./ Aegolius funereus (LINNAEUS, 1758)         gatyáskuvik
 Boreal Owl
B (szibériai-kanadai)
Rendkívül ritka kóborló. A XIX. század végén 1 pár fészkelt a kőszegi Alsó-erdőben (Chernel 1898), Chernel I. Horvátzsidányban is megfigyelte.
 
 

Ordo: Caprimulgiformes – Lappantyúalakúak

Familia: Caprimulgidae – Lappantyúfélék

Genus: Caprimulgus LINNAEUS, 1758

154./ Caprimulgus europaeus LINNAEUS, 1758         lappantyú
 European Nightjar
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1998. szeptember 9. Szombathely, Parkerdő 1 pld. (Kárpáti 2003); 2000. május, Kőszeg, Pogányok 3 nászrepülő pld. (Németh 2000); 2001. augusztus 27. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Wisztercill J.); 2005. augusztus 27. Szombathely, Oladi ltp. 1 pld. (Kelemen 2005).
 
 

Ordo: Apodiformes – Sarlósfecske-alakúak

Familia: Apodidae – Sarlósfecskefélék

Genus: Apus SCOPOLI, 1777

155./ Apus apus (LINNAEUS, 1758)         sarlósfecske
 Common Swift
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1984. július 5. Apátistvánfalva 200 pld. (Barbácsy 2001); 1993. július 8. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 150 pld. (Varga 1999); 2010. június 10. Szombathely, Károli Gáspár tér 4. 2 pár fiókáit etette (Gyurácz J.).

156./ Apus melba (LINNAEUS, 1758)         havasi sarlósfecske
 Alpine Swift
A (óvilági)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen adata: 1998. szeptember 27. Kőszeg, Óház-tető 1 pld. (Németh 1999).
 
 

Ordo: Coraciiformes – Szalakótaalakúak

Familia: Alcedinidae – Jégmadárfélék

Genus: Alcedo LINNAEUS, 1758

157./ Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758)         jégmadár
  Common Kingfisher
A (óvilági)
Kisszámú fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1983. augusztus 19. Bük, Répce 1 pld. (Gyurácz 1992);); 1989. november 6. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 6 pld. (Varga 1999); 2001. január 7. Felsőcsatár, Pinka 1 pld. (Kelemen 2003); 2003. július 5. Körmend és Rábahidvég között, Rába 8 pld. (Gyurácz J. és Hodászi E.); 2010. október 29. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Németh Cs.).
 
 

Familia: Meropidae – Gyurgyalagfélék

Genus: Merops LINNAEUS, 1758

158./ Merops apiaster LINNAEUS, 1758         gyurgyalag
 European Bee-eater
A (turkesztáni-mediterrán)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány fészkelési és előfordulási adata: 1993. Vas megye, 16 fészkelőhely 123 fészkelő pár (Gyurácz 1999); 1993. Gérce, homokbánya 56 fészkelő pár (Gyurácz 1999); 2009. Vas megye, 23 fészkelőhely 73 pár (Gruber 2009); 2009. Gérce 12 fészkelő pár (Gruber 2009); 2009. augusztus 21. Csákánydoroszló 120 pld. (Kis P., www.birding.hu).
 
 

Familia: Coraciidae – Szalakótafélék

Genus: Coracias, LINNAEUS, 1758

159./ Coracias garrulus LINNAEUS, 1758         szalakóta
 European Roller
 A (európai-turkesztáni)
Rendkívül ritka fészkelő, átvonuló. 1953-ban még fészkelt Hegyfalu környékén (Dankovics & Vig 2003). Azóta csak néhányszor fordult elő: 1977. augusztus 14. – szeptember 1. Ostffyasszonyfa 1-2 pld. (Barbácsy 1999); 1980. június 20. Söpte 1 pld. (Varga 2007); 1985. július 31. Rátót 1 pld. (Barbácsy 1999); 2008. június 2. Sárvár 1 pld. (Gergác T. és Németh R., www.birding.hu).
 
 

Familia: Upupidae – Bankafélék

Genus: Upupa LINNAEUS, 1758

160./ Upupa epops LINNAEUS, 1758         búbosbanka
 Eurasian Hoopoe
A (óvilági)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1993. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1994. április 9. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1996. május 4. Szombathely 1 pld. (Kárpáti 2003); 1998. május 8. Nemesládony, Haraszti-erdő 7 tojásos fészekalj (Fehér 1998); 2006. szeptember 10. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyurácz J.).
 
 

Ordo: Piciformes – Harkályalakúak

Familia: Picidae – Harkályfélék

Genus: Jynx LINNAEUS, 1758

161./ Jynx torquilla LINNAEUS, 1758         nyaktekercs
 Eurasian Wryneck
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1987. Tömörd, Nagy-tó 1 pár mesterséges fészekodúban költött (Bánhidi 1999); 1989. május 29. Gór 2 pld. (Gyurácz 1992); 1992. szeptember 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 1997. május 17. Szombathely 1 pld. (Kárpáti 2003).
 
 

Genus: Picus LINNAEUS, 1758

162./ Picus canus GMELIN, 1788         hamvas küllő
 Grey-headed Woodpecker
 A (palearktikus)
Ritka fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1996. április 9. Csákánydoroszló 1 pld. (Varga 1996); 2000. május 1. Kőszeg 1 pld. (Németh 2000); 2000. május 14. Bögöte 1 pld. (Varga 2004); 2001. április 17. Felsőcsatár 1 pld. (Kelemen 2003); 2004. február 6. Döröske 1 pld. (Varga 2004); 2008. Őrség kb. 4000 hektáros területén 9 fészkelő pár (ŐNPI 2009); 2010. június 19. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött öreg tojó pld. (Gyurácz J.).

163./ Picus viridis LINNAEUS, 1758         zöld küllő
 European Green Woodpecker
 A (európai)
Gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. június 23. Bük, templompark 1 hím és 1 tojó pld. (Gyurácz 1992); 1995. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999).
 
 

Genus: Dryocopus BOIE, 1826

164./ Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758)         fekete harkály
 Black Woodpecker
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1981. március 30. Csepreg 1 hím pld. (Gyurácz 1992); 1996. március 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1996). 2010. szeptember 11. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyimóthy Zs.); 2010. szeptember 30. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Kalmár S.).
 
 

Genus: Dendrocopos KOCH, 1816

165./ Dendrocopos major (LINNAEUS, 1758)         nagy fakopáncs
 Great Spotted Woodpecker
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, telelő . A Tömördi Madárvártán1998 és 2009 között 144 példányt gyűrűztek (Gyurácz & Bánhidi 2009).

166./ Dendrocopos syriacus (HEMPRICH & EHRENBERG, 1833)         balkáni fakopáncs
 Syrian Woodpecker
A (mediterrán)
Kisszámú fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1989. július 22. Bük 1 hím és 1 tojó pld. (Gyurácz 1992); 2000. március 5. Szombathely, Petőfi Üzletház 1 hím és 1 tojó pld. (Kelemen 2005).

167./ Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758)         közép fakopáncs
 Middle Spotted Woodpecker
A (európai)
Ritka fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1988. július 22. Tömörd, Fenyves-patak völgye 1 hím pld. (Gyurácz 1992); 1997. Nemesládony, Haraszti-erdő 3 pár fészkelt (Mesterházy 1997); 2001. január 20. Felsőcsatár 2 pld. (Kelemen 2003); 2003. június 24. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003).

168./ Dendrocopos leucotos (BECHSTEIN, 1802)         fehérhátú fakopáncs
 White-backed Woodpecker
A (palearktikus)
Rendkívül ritka fészkelő, telelő. 2000. Kőszegi-hegység, idős bükkösben 1 pár költött (Németh 2000).

169./ Dendrocopos minor (LINNAEUS, 1758)         kis fakopáncs
 Lesser Spotted Woodpecker
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1998. október 21. Szombathely, Parkerdő 1 pld. (Kárpáti 2003); 2010. augusztus 2. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Góczán J.).
 
 

Ordo: Passeriformes – Verébalakúak

Familia: Alaudidae – Pacsirtafélék

Genus: Galerida BOIE, 1828

170./ Galerida cristata (LINNAEUS, 1758)         búbospacsirta
 Crested Lark
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1974. november 7. Bük 5 pld. (Gyurácz 1992); 1995. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató fészkelt (Varga 1999); 2004. március 10. Szombathely, Oladi ltp. 3 éneklő hím pld. (Kelemen 2005); 2010. június 17. Vát 3 pld. (Gyurácz J.).
 
 

Genus: Lullula KAUP, 1829

171./ Lullula arborea (LINNAEUS, 1758)         erdei pacsirta
 Woodlark
A (európai)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1983. március 7. Felsőmarác, Himfai-tó 3 pld. (Barbácsy 1999); 1986. május 10–17. között Hegyhátszentmárton 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1986); 2001. június 20. Kenyeri, reptér 1 éneklő hím pld. (Gyurácz J.); 2003. április 13. Kétvölgy 1 éneklő hím pld. (Varga 2004); 2008. május 2. Felsőcsatár, Kápolna 1 hím pld. (Németh Cs.).
 
 

Genus: Alauda LINNAEUS, 1758

172./ Alauda arvensis LINNAEUS, 1758         mezei pacsirta
 Eurasian Skylark
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1979. március 10. Bük 2 pld. (Gyurácz 1992); 1994. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga 1999); 2004. augusztus 14. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött öreg pld. (Bánhidi P.).
 
 

Familia: Hirundinidae – Fecskefélék

Genus: Riparia T. FORSTER 1817

173./ Riparia riparia (LINNAEUS, 1758)         partifecske
 Sand Martin
A (holarktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány fészkelési adata: 1974. Rába partfalaiban 20-50 párból álló telepek voltak jellemzők (Barbácsy 1999); 1995. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 25-30 pár fészkelt (Varga 1999); 2001. Győrvár, homokbánya kb. 400 fészkelő pár (Gyurácz 2001); 2009. Győrvár, homokbánya 10 fészkelő pár (Gruber 2009).
 
 

Genus: Hirundo LINNAEUS, 1758

174./ Hirundo rustica LINNAEUS, 1758         füsti fecske
 Barn Swallow
A (holarktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1988. július 22. Csepreg, Boldogasszony-patak völgye 50 pld. (Gyurácz 1992); 1995. május 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 600 pld. (Varga 1999); 2008. Őrségi Nemzeti Park területe 145 fészek (ŐNPI 2009); 2010. október 7. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal példány (Varga L.).
 
 

Genus: Delichon HORSFIELD & MOORE, 1854

175./ Delichon urbicum (LINNAEUS, 1758)         molnárfecske
 Common House Martin
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő és átvonuló. Néhány előfordulási és fészkelési adata: 1989. május 29. Bük, Bő, Gór, Ablánc és Répce völgye 20 pld. (Gyurácz 1989); 1995. május 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 200 pld. (Varga 1999); 2008. Őrségi Nemzeti Park területe 114 fészek (ŐNPI 2009).
 
 

Familia: Motacillidae – Billegetőfélék

Genus: Anthus BECHSTEIN, 1805

176./ Anthus campestris (LINNAEUS, 1758)         parlagi pityer
 Tawny Pipit
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1907. május 15. Molnaszecsőd 1 pld. (Molnár L., Vig 1997); 1973. szeptember 2. Kőszegdoroszló, Doroszlói-domb 1 hím pld. (Bechtold I., Dankovics & Vig 2003); 1974. augusztus 2. Ikervár 1 pld. (Barbácsy 1999); 1982. május 17. Rönök 1 pld. (Barbácsy 1999); 1993. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 2001. április 28. Kenyeri, reptér 1 pld. (Varga 2004).

177./ Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758)         erdei pityer
 Tree Pipit
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1989. július 18. Bük és Acsád között, Ablánc-völgye 5 pld. (Gyurácz 1992); 1993. augusztus, Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 34 pld. (Varga1999).

178./ Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758)         réti pityer
 Meadow Pipit
A (európai)
Gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1984. január 18. Kondorfa 30. pld. (Barbácsy 2001); 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 200 pld. (Varga 1999); 2010. október 7. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal pld. (Varga L.).

179./ Anthus cervinus (PALLAS, 1811)         rozsdástorkú pityer
 Red-throated Pipit
A (arktikus)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1919. október 5. Tömörd (Chernel I., Csaba 1967); 1989. október 14. Bajánsenye, Kerka mente 1 pld. (Barbácsy 2001); 1999. november 24. Nemescsó 3 pld. (Németh Cs.); 2009. október 9. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Koszorús és társai 2009).

180./ Anthus spinoletta (LINNAEUS, 1758)         havasi pityer
 Water Pipit
A (palearktikus)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1978. március 31. Sárvár, Sömjéni-tó 4 pld. (Barbácsy 1999); 1986. december 17. Magyarszecsőd, Rába 1 pld. (Barbácsy 1986); 1986. december 18. Körmend, Rába 2 pld. (Varga 1986); 2002. január 5. Szombathely, Perint-part 1 pld. (Varga 2004); 2003. október 1. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött öreg pld. (Kiss J.).
 
 

Genus: Motacilla LINNAEUS, 1758

181./ Motacilla flava LINNAEUS, 1758         sárga billegető
 Western Yellow Wagtail
A (palearktikus)
a./ Motacilla flava flava LINNAEUS, 1758         sárga billegető
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. 1976. április 7. Sárvár, Sömjéni-tó 10-12 pld. (Barbácsy 1999); 1995. szeptember 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 80 pld. (Varga 1999).

b./ Motacilla flava thunbergi BILLBERG, 1828         északi sárga billegető
Rendkívül ritka átvonuló. 1899. május 7. Tömörd 1 hím pld. (Csaba 1968); 1960. április 24. Nárai 1 hím pld. (Csaba 1968).

c./ Motacilla flava feldegg MICHAHELLES, 1830         kucsmás billegető
Ritka kóborló. Előfordulásai: 1978. április 15. Sárvár, Sömjéni-tó 1 hím pld. (Barbácsy 1999); 1997. május 27. Nagygeresd 1 hím pld.; június 3. Nagygeresd 1 hím pld. (Fehér 2004).

182./ Motacilla cinerea TUNSTALL, 1771         hegyi billegető
 Grey Wagtail
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1979. március 10. Bük, Répce-part 1 hím pld. (Gyurácz 1992); 1980. október 10. Sárvár, Csónakázó-tó 10 pld. (Barbácsy 1999); 1993. augusztus 13. Szombathely, Perint-part 1 pld. (Varga 1996); 1997. június 23. Felsőcsatár, Pinka-patak 1 öreg pld. fiókáit etette (Kelemen 2003); 2001. december 23. Szombathely, Kámoni Arborétum 2 pld. (Kelemen 2005); 2003. május 14. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pár 2 fiókát etetett (Varga 2003); 2003. szeptember 12. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal pld. (Szentendrey G.).

183./ Motacilla alba LINNAEUS, 1758         barázdabillegető
 White Wagtail
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1992. december 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld.; 1993. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 40 pld. (Varga 1999); 2010. szeptember 13. Acsád 30 pld. (Lukács Z.)
 
 

Familia: Bombycillide – Csonttollúfélék

Genus: Bombycilla VIEILLOT, 1808

184./ Bombycilla garrulus (LINNAEUS, 1758)         csonttollú
 Bohemian Waxwing
A (szibériai-kanadai)
Kisszámú téli vendég. Néhány előfordulási adata: 1989. március 3. Körmend, Várkert 200 pld. (Barbácsy 1999); 1990. január 29. Bük 50 pld. (Gyurácz 1992); 2001. január 20. Szombathely, belváros 30 pld. (Varga 2004); 2001. március 31. Szombathely, Spartacus sportpálya kb. 130 pld. (Kelemen 2005).
 
 

Familia: Cinclidae – Vízirigófélék

Genus: Cinclus BORKHAUSEN, 1797

185./ Cinclus cinclus (LINNAEUS, 1758)         vízirigó
 White-throated Dipper
A (paleomontán)
Ritka fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1987. január 4. Szombathely, Perint-part 1 gyűrűzött pld. (Varga 1986); 1999. május 7. Kőszeg, Gyöngyös-patak 5 fióka (Lepold 1999); 2001. január 1. Felsőcsatár, Pinka-patak 1 pld. (Kelemen 2003).
 
 

Familia: Troglodytidae – Ökörszemfélék

Genus: Troglodytes VIEILLOT, 1809

186./ Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758)         ökörszem
 Winter Wren
A (holarktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1990. április 30. Tömörd, Ablánc-völgy 5 éneklő hím pld. (Gyurácz 1992); 1995. november 19. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 6 pld. (Varga 1999).
 
 

Familia: Prunellidae – Szürkebegyfélék

Genus: Prunella VIEILLOT, 1816

187./ Prunella modularis (LINNAEUS, 1758)         erdei szürkebegy
 Dunnock
A (európai)
Ritka fészkelő, gyakori átvonuló, kisszámú telelő. Néhány előfordulási adata: 1980. május 22. Rábagyarmat 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1999); 1981. március 30. Csepreg 1 pld. (Gyurácz 1992); 1986. május 27. Kőszegi-hegység 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1986); 1993. október 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 20 pld. (Varga 1999).

188./ Prunella collaris (SCOPOLI, 1769)         havasi szürkebegy
 Alpine Accentor
A (paleomontán)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulása: 1997. április 23. Kőszegi-hegység, Írott-kő 1 pld. (Németh 2000).
 
 

Familia: Turdidae – Rigófélék

Genus: Erithacus CUVIER, 1800

189./ Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)         vörösbegy
 European Robin
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. 1994. költési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 11 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995). A Tömördi Madárvártán 1998 óta a legnagyobb számban gyűrűzött madárfaj (Gyurácz & Bánhidi 2008).
 
 

Genus: Luscinia T. FORSTER, 1817

190./ Luscinia luscinia (LINNAEUS, 1758)         nagy fülemüle
 Thrush Nightingale
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1977. augusztus 25. Sárvár, Rába mente 1 pld. (Barbácsy 1999); 2010. augusztus 6. és szeptember 22. Tömördi Madárvárta 1-1 gyűrűzött pld. (Góczán J., Lukács Z.).

191./ Luscinia megarhynchos C. L. BREHM, 1831         fülemüle
 Common Nightingale
A (európai)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1989. június 1. Gór, Répce mente 3 éneklő hím pld. (Gyurácz 1992); 1992. május 6. Körmend, Dobogó-erdő 1 éneklő hím pld. (Gyurácz J.); 1995. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pár fészkelt (Varga 1999); 2005. április 26. Szombathely, Oladi ltp. 1 éneklő hím pld. (Kelemen 2005).

192./ Luscinia svecica (LINNAEUS, 1758)         kékbegy
 Bluethroat
A (palearktikus)
Ritka átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1999. június 5. Celldömölk 1 pld. (Aczél 2004); 2001. április 19. Zsennye, kavicsbányató 1 hím pld. (Varga 2002); 2007. szeptember 15. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal hím pld. (Lenczl M.).
 
 

Genus: Tarsiger HODGSON, 1845

193./ Tarsiger cyanurus (PALLAS, 1773)         kékfarkú
 Red-flanked Bluetail
A (palearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Első bizonyított előfordulása Magyarországon: 2010. október 12–19. Tömördi Madárvárta 1 fiatal gyűrűzött pld. (Lukács & Gyurácz 2010).
 
 

Genus: Phoenicurus T. FORSTER, 1817

194./ Phoenicurus ochruros (S. G. GMELIN, 1774)         házi rozsdafarkú
 Black Redstart
A (paleo-xeromontán)
Gyakori fészkelő, átvonuló, kisszámú telelő. 1996. január 17. Szombathely, vasútállomás 1 hím pld. (Varga 1996).

195./ Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758)         kerti rozsdafarkú
 Common Redstart
A (európai)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1979. június 23. Bük 1 hím pld. (Gyurácz 1992); 1989. május 9. Rábahidvég, Hollósi-erdő 1 hím pld. (Barbácsy 1999); 1996. július 10. Szombathely 1 pld. (Kárpáti 2003); 2007. Kőszeg, Chernel-kert 2 pár sikeresen fészkelt (Barki 2007); 2008. május 2. Felsőcsatár, Vasfüggöny Múzeum 1 hím pld. (Németh Cs.).
 
 

Genus: Saxicola BECHSTEIN, 1802

196./ Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)         rozsdás csuk
 Whinchat
A (európai)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1979. június 24. Bük 1 pld (Gyurácz 1992); 1977. október 2. Kám 2 pld. (Barbácsy 1999); 1993. május 1. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 9 pld. (Varga 1999); 2002. augusztus 26. Tömördi Madárvárta 5 gyűrűzött pld. (Jánosa L.).

197./ Saxicola torquatus (LINNAEUS, 1766)         cigánycsuk
 Eurasian Stone Chat
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 2000. augusztus 24. Zsennye, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2002).; 2003. április 11. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 2 pár (Varga 2003).
 
 

Genus: Oenanthe VIEILLOT, 1816

198./ Oenanthe oenanthe (LINNAEUS, 1758)         hantmadár
 Northern Wheatear
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1995. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pár fészkelt (Varga 1999); 2006. szeptember 10. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyurácz 2006); 2009. szeptember 2. Celldömölk, Marcal mente 1 pld. (Somogyi 2010).
 
 

Genus: Monticola BOIE, 1822

199./ Monticola saxatilis (LINNAEUS, 1766)         kövirigó
 Rufous-tailed Rock Thrush
A (paleo-xeromontán)
Rendkívül ritka fészkelő, kóborló. Néhány költési és előfordulási adata: 1884. Kőszeg, várárok 1 fészkelő pár (Chernel 1889); 1894. és 1895. Cák 1-1 pár fészkelt (Fromm 1929); 1988. május, Mesteri, sziklafal 1 pár (Góczán J.).
 
 

Genus: Turdus LINNAEUS, 1758

200./Turdus torquatus LINNAEUS, 1758         örvös rigó
 Ring Ouzel
A (paleomontán)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulása: 1989. március 29. Hegyhátszentmárton, Nagyerdő 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 2001).

201./ Turdus merula LINNAEUS, 1758         fekete rigó
 Common Blackbird
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. 1994. költési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 8 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995).

202./ Turdus pilaris LINNAEUS, 1758         fenyőrigó
 Fieldfare
A (szibériai)
Ritka fészkelő, gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1980. szeptember 6. Sárvár 1 öreg tojó pld. (Barbácsy 1999); 1988. március 12. Bő 50 pld.; 1990. január 19. Gór 33 pld. (Gyurácz 1992); 1993. február 28. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 49 pld. (Varga 1999); 1995. március 15. Nagygeresd kb. 1000 pld. (Gyurácz J.); 2005. május 17. Tömörd, Nagy-tó 1 éneklő hím pld. (Gyurácz J.).

203./ Turdus philomelos C. L. BREHM, 1831         énekes rigó
 Song Thrush
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1993. április 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 15 pld. (Varga 1999); 1994. költési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 9 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995); 2006. Szalafő, Őserdő 9 pár fészkelt (Barbácsy 2006).

204./ Turdus iliacus LINNAEUS, 1766         szőlőrigó
 Redwing
A (szibériai)
Közepesen gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1980. április 25. Hegyhátszentmárton 1 éneklő pld. (Barbácsy 1981b); 1985. november 17. Rábapaty 20 pld. (Barbácsy 1999); 2010. március 31. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi P).

205./ Turdus viscivorus LINNAEUS, 1758         léprigó
 Mistle Thrush
A (európai-turkesztáni)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. A Kőszegi-hegységben rendszeres fészkelő (Németh 2000). Néhány egyéb adata: 1988. április 12. Bő 2 pld. (Gyurácz 1992); 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1993. június 5. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. fiókáit etette (Varga 2003); 2001. január 20. Felsőcsatár 5 pld. (Kelemen 2003).
 
 

Familia: Sylviidae – Poszátafélék

Genus: Locustella KAUP, 1829

206./ Locustella naevia (BODDAERT, 1783)         réti tücsökmadár
 Common Grasshopper Warbler
A (európai-turkesztáni)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1986. július 29. Magyarlak 1 éneklő hím (Barbácsy 1999); 1996. fészkelési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 2 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995); 2003. május 7. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 éneklő hím pld. (Varga 2003).

207./ Locustella fluviatilis (WOLF, 1810)         berki tücsökmadár
 River Warbler
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1976. augusztus 24. Sárvár, Téglagyári-tó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1989. május 29. Bük 5 pld. (Gyurácz 1992); 1994. költési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 6 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995); 2000. augusztus 18. és 27. között Körmend, Horvátnádalja 3 gyűrűzött pld. (Jene 2000); 2003. május 14. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 éneklő hím pld. (Varga 2003); 2010. szeptember 5. Tömördi Madárvárta 1 fiatal gyűrűzött pld. (Kalmár S.).

208./ Locustella luscinioides (SAVI, 1824)         nádi tücsökmadár
 Savi’s Warbler
A (európai-turkesztáni)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1986. július 3. Rábafüzes 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1999); 1990. április 30. Tömörd 1 éneklő hím pld. (Gyurácz 1992); 2005. június 23. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 éneklő hím pld. (Varga 2005); 2009. augusztus 3. Tömördi Madárvárta 2 gyűrűzött öreg pld. (Góczán J.).
 
 

Genus: Acrocephalus J. A NAUMANN & J. F. NAUMANN, 1811

209./ Acrocephalus melanopogon (TEMMINCK, 1823)         fülemülesitke
 Moustached Warbler
A (turkesztáni-mediterrán)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1976. augusztus 9. Sárvár, Sömjéni-tó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1978. május 21. Sárvár, Téglagyári-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 2004. augusztus 24. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi P.).

210./ Acrocephalus paludicola (VIEILLOT, 1817)         csíkosfejű nádiposzáta
 Aquatic Warbler
B (európai)
Rendkívül ritka átvonuló a XX. század elején (Fromm 1929).

211./ Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758)         foltos nádiposzáta
 Sedge Warbler
A (európai-turkesztáni)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1980. szeptember 22. Felsőmarác, Himfai-tó 2 pld. (Barbácsy 1999); 1984. július 7. Csepreg 1 pld. (Gyurácz 1992.); 1993. és 1995. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2-2 pár fészkelt (Varga 1999); 2010. október 15. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal pld. (Lukács Z.)

212./ Acrocephalus scirpaceus (HERMANN, 1804)         cserregő nádiposzáta
 Eurasian Reed Warbler
A (európai-turkesztáni)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1984. június 11. Sárvár, Téglagyári-tó 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1999); 2001. szeptember 27. Zsennye, kavicsbányató 2 pld. (Varga 2002); 2005. június 23. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 éneklő hím pld. (Varga 2005); 2010. szeptember 8. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal pld. (Lukács Z.).

213./ Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798)         énekes nádiposzáta
 Marsh Warbler
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1980. szeptember 7. Sárvár, Téglagyári-tó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1990. május 24. Bük és Gór között a Répce mentén 22 éneklő pld. (Gyurácz 1992); 1992-1997. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató évente 1-3 pár fészkelt (Varga 1999); 2010. augusztus 1. Tömördi Madárvárta 1 öreg és 6 fiatal gyűrűzött pld. (Góczán J.).

214./ Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758)         nádirigó
 Great Reed Warbler
A (európai-turkesztáni)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1980. szeptember 7. Sárvár, Téglagyári-tó 1 gyűrűzött fiatal pld. (Barbácsy 1999); 1993. és 1994. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1-1 pár fészkelt (Varga 1999); 1995. május 6. Tompaládony, kavicsbánya 5 éneklő hím pld. (Gyurácz J.); 2000. augusztus 13. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 2 fészkelő pár (Varga 2003); 2001. június 14. Zsennye, kavicsbányató. 4 fészkelő pár (Varga 2002); 2005. május 27. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 6 éneklő hím pld. (Varga 2005); 2008. június 13. Bük, golfpálya tavai 5 éneklő hím pld. (Gyurácz J.).
 
 

Genus: Hippolais CONRAD VON BALDENSTEIN, 1827

215./ Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817)         kerti geze
 Icterine Warbler
A (európai)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1979. július 16. Bő 1 éneklő hím pld. (Gyurácz 1992); 1992. május 25. Kercaszomor 1 éneklő hím pld. (Varga 2009); 2002. május 26. Szombathely, Oladi ltp. 1 éneklő hím pld. (Kelemen 2005); 2003. június 15. Ikervár, Rába-híd 2 éneklő hím pld. (Vasuta 2006); 2010. augusztus 16. Tömördi Madárvárta 3 gyűrűzött pld. (Illés P.).
Genus: Sylvia SCOPOLI, 1769

216./ Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758)         barátposzáta
 Eurasian Blackcap
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló. 1994. költési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 28 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995). A Tömördi Madárvártán 1998 óta a második legnagyobb számban gyűrűzött madárfaj (Gyurácz & Bánhidi 2008).

217./ Sylvia borin (BODDAERT, 1783)         kerti poszáta
 Garden Warbler
A (európai)
Ritka fészkelő, kisszámú átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1978. június 16. Rábapaty, Rába mente 2 öreg és 2 fiatal pld. (Barbácsy 1999); 1982. július 6. Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 2000. május 20. Őriszentpéter 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 2001); 2003. május 21. Rábagyarmat 1 éneklő hím pld. (Varga 2004); 2010. július 15. Vát 2 éneklő hím pld. (Gyurácz J.); 2010. október 27. Körmend, Horvátnádalja 1 gyűrűzött pld. (Góczán J.).

218./ Sylvia nisoria (BECHSTEIN, 1792)         karvalyposzáta
 Barred Warbler
A (európai-turkesztáni)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1987. július 7. Csepreg, szőlőhegy 1 hím és 1 tojó etette fiókáit (Gyurácz 1992); 1992-1997. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató évente költött egy pár (Varga 1999); 2004. május 5. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó 1 éneklő hím pld. (Varga 2004); 2010. június 26. Tömördi Madárvárta 1 hím és 1 tojó gyűrűzött pld. (Illés P.); 2010. augusztus 18. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Illés P.).

219./ Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758)         kis poszáta
  Lesser Whitethroat
A (európai-turkesztáni)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1989. július 18. Bük, Ablánc-patak völgye 5 pld. (Gyurácz 1992); 1996. szeptember 18. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 7 pld. (Varga 1999).

220./ Sylvia communis LATHAM, 1787         mezei poszáta
 Common Whitethroat
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1997. június 23. Bük 5 pld. (Gyurácz 2001); Szombathely, 1992-1997. Gyöngyöshermán, kavicsbányató évente kb. 10-15 pár fészkelt (Varga 1999); A Tömördi Madárvártán 1998 óta a legnagyobb számban gyűrűzött hosszú távú vonuló madárfaj (Gyurácz & Bánhidi 2008).

221./ Sylvia melanocephala (GMELIN, 1789)         kucsmás poszáta
  Sardinian Warbler
A (turkesztáni-mediterrán)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen adata (második bizonyított előfordulás Magyarországon): 1998. április 5. Tömördi Madárvárta 1 öreg hím gyűrűzött pld. (Bánhidi & Gyurácz 1999).
 
 

Genus: Phylloscopus BOIE, 1826

222./ Phylloscopus proregulus (PALLAS, 1811)         királyfüzike
 Pallas’s Leaf Warbler
A (szibériai)
Rendkívül ritka őszi kóborló. Előfordulásai: 2003. október 23. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi 2003); 2004. november 4. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Illés P., Bánhidi & Gyurácz 2004).

223./ Phylloscopus inornatus (BLYTH, 1842)         vándorfüzike
 Yellow-browed Warbler
A (szibériai)
Ritka őszi kóborló. Előfordulásai: 2002. október 12. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Kiss 2002); 2007. szeptember 25–26. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi P); 2007. október 26. Körmend, Horvátnádalja 1 gyűrűzött pld. (Góczán 2007); 2008. november 3. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Király G.); 2010. szeptember 27–28. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld (Lukács Z.).

224./ Phylloscopus sibilatrix (BECHSTEIN, 1793)         sisegő füzike
 Wood Warbler
A (európai)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1987. szeptember 7. Körmend 4 pld. (Barbácsy 1999); 1993. szeptember 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. ( Varga 1999); 1994. Szalafő, Őserdő 2 fészkelő pár (Barbácsy 2006); 1996. szeptember 4. Nagygeresd 1 pld. (Fehér 1999). 2010. szeptember 16. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Koszorús P.)

225./ Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817)         csilpcsalpfüzike
 Common Chiffchaff
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1994. költési időszak, Körmend, Dobogó-erdő 12 éneklő hím pld. (Gyurácz 1995); 1992. december 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 2010. október 7. Tömördi Madárvárta 24 gyűrűzött pld. (Varga L.).

226./ Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758)         fitiszfüzike
 Willow Warbler
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1992. július 6-19. Szarvaskend, Csörnöc-patak ártere 2 gyűrűzött pld. (Gyurácz & Bánhidi 1995); 1995. április 15. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 éneklő hím pld. (Varga 1999); 2010. október 13. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Lukács Z.)
 
 

Genus: Regulus CUVIER, 1800

227./ Regulus regulus (LINNAEUS, 1758)         sárgafejű királyka
 Goldcrest
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő lucfenyvesekben, gyakori átvonuló, telelő. Első bizonyított hazai fészkelése a csákánydoroszlói Várkertben volt (Csaba 1938). Néhány előfordulási adata: 1982. december 5. Horvátzsidány 3 pld. (Gyurácz 1992); 2000. április 2. Szombathely, Kámoni Arborétum 1 éneklő hím pld.; 2001. június 19. Szombathely, Kámoni Arborétum 1 éneklő hím pld. (Kelemen 2005); 2000. október 28. Tömördi Madárvárta 58 gyűrűzött pld. (Gyurácz és társai 2003).

228./ Regulus ignicapilla (TEMMINCK, 1820)         tüzesfejű királyka
 Firecrest
A (holarktikus)
Ritka fészkelő, közepesen gyakori átvonuló, telelő. Első bizonyított hazai fészkelése Nádasd közelében volt 1978-ban (Barbácsy 1978). Néhány költési és előfordulási adata: 1980. május 21. Pankasz 1 pár fészkelt (Barbácsy 1981d); 1980. május 12 -14. Kőszegi-hegység 11 éneklő hím pld. (Barbácsy 1981d); 1995. május 16. Körmend, Várkert 1 pld. (Barbácsy 1999); 1996. április 17. Apátistvánfalva, lucfenyves 1 éneklő hím pld. (Varga 1996); 1996. április 19. Rábagyarmat 1 éneklő hím pld. (Varga 1996); 1996. július 13. Kőszegi-hegység, Hörmann-forrás és Stájer házak 1-1 éneklő hím pld. (Varga 1996); 1996. szeptember 24. Szombathely, Savaria Múzeum parkja 1 éneklő pld. (Varga 1996); 2010. október 24. Tömördi Madárvárta 2 gyűrűzött pld. (Németh Cs.).
 
 

Familia: Muscicapidae – Légykapófélék

Genus: Muscicapa BRISSON, 1760

229./ Muscicapa striata (PALLAS, 1764)         szürke légykapó
 Spotted Flycatcher
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1989. június 4. Bük 1 öreg pld. fiókáját etette (Gyurácz 1992); 1994. szeptember 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 2010. szeptember 9. Tömördi Madárvárta 5 gyűrűzött pld. (Lukács Z.).
 
 

Genus: Ficedula BRISSON, l760

230./ Ficedula parva (BECHSTEIN, 1792         kis légykapó
 Red-breasted Flycatcher
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási és költési adata: 1989. május 9. Egyházashollós, Hollósi-erdő 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1999); 2000. május 10. Velem, Stájer házak 4 éneklő hím pld. (Németh 2000); 2009. június, Kőszegi-hegység 10 helyen éneklő hím példányok; 2009. június 4. Kőszegi-hegység 1 tojó pld. 6 tojásos fészekalján kotlott (Németh 2010); 2010. szeptember 12. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyurácz J.).

231./ Ficedula albicollis (TEMMINCK, 1815)         örvös légykapó
 Collared Flycatcher
A (európai)
Közepesen gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1979. június 29. Bük 1 öreg hím pld. (Gyurácz 1992); 1996. szeptember 4. Nagygeresd 1 pld. (Fehér 1999); 1997. június 25. Felsőcsatár 1 öreg pld. 2 fiókát etetett; 2000. május 26. Felsőcsatár 1 éneklő hím pld. (Kelemen 2003); 2005. május 14. Szombathely, Kámoni Arborétum 2 éneklő hím pld. (Kelemen 2005); 2006. Szalafő, Őserdő 7 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2008. május 31. Velem 3 pld. (Kocsis K. és Vasuta G. www.birding.hu); 2010. augusztus 19. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Illés P.).

232./ Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764)         kormos légykapó
 European Pied Flycatcher
A (európai)
Ritka fészkelő, közepesen gyakori átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1971. május 12. Sárvár, Szatmári-erdő 1 pár fészkelt (Barbácsy 1999); 1996. április 23. Szombathely, Parkerdő 1 pld. (Kárpáti 2003); 2003. szeptember 9. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 4 pld. (Varga 2003); 2006. Szalafő, Őserdő 7 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2010. szeptember 19. Tömördi Madárvárta 7 gyűrűzött pld. (Lukács Z.).
 
 

Familia: Timaliidae – Timáliafélék

Genus: Panurus KOCH, 1816

233./ Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758)         barkóscinege
 Bearded Reedling
A (palearktikus)
Kisszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1978. március 19. Sárvár, Téglagyári-tó 12 pld. (Barbácsy1999); 1987. november, Tömörd, Nagy-tó 4 gyűrűzött pld. (Bánhidi 1999); 1990. március 16. Tömörd, Nagy-tó 2 hím és 3 tojó pld. (Gyurácz 1992); 1993. április 4. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 18 pld. (Varga 1999); 2003. október 30. Gersekarát, Sárvíz-tó 3 pld. (Varga 2005).
 
 

Familia: Aegithalidae – Őszapófélék

Genus: Aegithalos HERMANN, 1804

234./ Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)         őszapó
 Long-tailed Bushtit
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, kóborló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1979. május 19. Csepreg 1 öreg pld. fiókáit etette (Gyurácz 1992); 1994. Szalafő, Őserdő 2 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 1998. április 22. Szombathely, Csónakázó-tó 2 öreg pld. fiókáit etette (Kelemen 2005). 2009. szeptember 19. Celldömölk 20 pld. (Somogyi Cs. és társai, www.birding.hu); 2010. október 22. Tömördi Madárvárta 29 gyűrűzött pld. (Lukács Z.).
 
 

Familia: Paridae – Cinegefélék

Genus: Parus LINNAEUS, 1758

235./ Parus palustris LINNAEUS 1758         barátcinege
 Marsh Tit
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, kóborló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 2006. Szalafő, Őserdő 5 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2010. június 11. és november 3. Tömördi Madárvárta 1-1 gyűrűzött pld. (Illés P. és Lukács Z.).

236./ Parus montanus CONRAD VON BALDENSTEIN 1827         kormosfejű cinege
 Willow Tit
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, kóborló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1995. június 14. Felsőszölnök 1 pár (Barbácsy 2001); 1996. április 18. Kőszeg, Keresztkút 1 pár (Varga 1996); 2001. november 11. Szombathely, Jáki úti temető 2 pld.; 2003. április 16. Jakabháza 1 éneklő hím pld. (Varga 2004); 2007. október 3. Tömördi Madárvárta 2 gyűrűzött pld. (Németh Cs.); 2009. június 6. Velem 8 pld. (Király G., www.birding.hu); 2010. október 12. Tömördi Madárvárta 2 gyűrűzött pld. (Lukács Z.).

237./ Parus cristatus LINNAEUS, 1758         búbos cinege
 European Crested Tit
A (európai)
Kisszámú fészkelő, kóborló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1999. július 7. Szombathely, Kámoni Arborétum 1 öreg és 5 fiatal pld.; 2001. június 10. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Góczán J.); 2002. január 22. Szombathely, Oladi ltp. 1 pld. (Kelemen 2005); 2003. Vasalja, Bagóné-erdő 1 pár fészkelt (Jene 2003); 2006. Szalafő, Őserdő 5 pár fészkelt (Barbácsy 2006).

238./ Parus ater LINNAEUS, 1758         fenyvescinege
 Coal Tit
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, gyakori átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1981. július 1. Csepreg 3 pld.(Gyurácz 1992); 1987. szeptember 25. Csákánydoroszló környékén 22. pld (Barbácsy 1999); 2006. Szalafő, Őserdő 7 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2010. szeptember 12. Tömördi Madárvárta 81 gyűrűzött pld. (Gyimóthy Zs. és Koszorús P.).

239./ Parus caeruleus LINNAEUS, 1758         kék cinege
 Blue Tit
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 2004. szeptember 25. Tömördi Madárvárta 109 gyűrűzött pld. (Varga L.); 2006. Szalafő, Őserdő 16 pár fészkelt (Barbácsy 2006).

240./ Parus major LINNAEUS, 1758         széncinege
 Great Tit
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 2006. Szalafő, Őserdő 18 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2010. október 20. Tömördi Madárvárta 98 gyűrűzött pld. (Lukács Z.).
 
 

Familia: Sittidae – Csuszkafélék

Genus: Sitta LINNAEUS, 1758

241./ Sitta europaea LINNAEUS, 1758         csuszka
 Eurasian Nuthatch
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1988. július 22. Tömörd, Fenyves-patak völgye 7 pld. (Gyurácz 1992); 1992., 1993. Körmend, Dobogó-erdő 7-7 pár fészkelt (Gyurácz 1995).
 
 

Familia: Tichodromidae – Hajnalmadárfélék

Genus: Tichodroma ILLIGER 1811

242./ Tichodroma muraria (LINNAEUS, 1766)         hajnalmadár
 Wallcreeper
A (paleomontán)
Ritka kóborló. Néhány előfordulási adata: 1897. május 27. Kőszeg (Chernel I., Csaba 1967); 1959. ősz Kőszeg 1 pld. (Bechtold I., Pellinger 1991); 1960 őszén Kőszeg 1 pld. (Bechtold I., Pellinger 1991); 1964. november 3. Bogát 1 pld. (Bechtold I., Pellinger 1991); 1983. november 28. Kőszeg 1 pld. (Király R., Pellinger 1991); 1988. március 20. Celldömölk, Ság-hegy 1 pld. (Varga L., Pellinger 1991); 1988. november 2. Kőszeg 1 pld. (Bechtold I., Pellinger 1991); 2005. október 21. Rába Csákánydoroszló és Körmend közötti szakasza 1 pld. (Baumgartner 2005); 2007. február 11. Celldömölk, Ság hegy 1 pld. (Cságoly Zs., www.birding.hu); 2008. november 2. Celldömölk, Ság hegy 1 pld. (Gergác T., www.birding.hu).
 
 

Familia: Certhiidae – Fakuszfélék

Genus: Certhia LINNAEUS, 1758

243./Certhia familiaris LINNAEUS 1758         hegyi fakusz
 Eurasian Treecreeper
A (holarktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, telelő. Néhány költési adata: 1997. április 15. Nemesládony, Haraszti-erdő 6 tojásos fészekalj; 1998. április 23. Nemesládony, Haraszti-erdő 4 tojásos fészekalj (Fehér 1998).

244./ Certhia brachydactyla C. L. BREHM, 1820         rövidkarmú fakusz
 Short-toed Treecreeper
A (európai)
Közepesen gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1990. április 30. Tömörd 2 pld. (Gyurácz 1992); 1998. május 13. Nemesládony 1 pár fészkelt (Fehér 1998).
 
 

Familia: Remizidae – Függőcinege-félék

Genus: Remiz JAROCKI, 1819

245./ Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)         függőcinege
 Eurasian Penduline Tit
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány fészkelési adata: 1974. Rába menti füzes, a fészkelő párok sűrűsége 1,38 pár/km (Barbácsy 1976); 1979. május 20. Bő 1 pár fészkelt (Gyurácz 1992); 1994. április 1. Nagygeresd 2 pár fészkelt (Fehér 1998); 2001. június 14. Zsennye, kavicsbányató 1 pár fészkelt (Varga 2002); 2010. Rába Alsószölnök és Körmend közti szakaszán 3 pár (Németh Cs.).
 
 

Familia: Oriolidae – Sárgarigófélék

Genus: Oriolus LINNAEUS, 1766

246./ Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)         sárgarigó
 Eurasian Golden Oriole
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1979. július 16. Répceszentgyörgy 1 hím és 2 fiatal pld. (Gyurácz 1992); 1993. Körmend, Dobogó-erdő 5 pár fészkelt (Gyurácz 1995); 1994. augusztus 7. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 6 pld. (Varga 1999); 2006. május 18. Sárvár 4 pld. (Tóth K., ww.birding.hu).
 
 

Familia: Laniidae – Gébicsfélék

Genus: Lanius LINNAEUS, 1758

247./ Lanius collurio LINNAEUS, 1758         tövisszúró gébics
 Red-backed Shrike
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1979. június 29. Horvátzsidány 1 hím fiókáit etette (Gyurácz 1992); 1994. szeptember 18. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 30 pld. (Varga 1999); 2010. június 17. Vát 1 pár fészkelt (Gyurácz J.).

248./ Lanius minor GMELIN, 1788         kis őrgébics
 Lesser Grey Shrike
A (európai-turkesztáni)
Rendkívül ritka fészkelő, átvonuló. Előfordulásai: 1906. május 7. Molnaszecsőd 1 hím pld. (Molnár L., Dankovics & Vig 2003); 1908. július 9. Kőszeg 1 fiatal pld. (Chernel I., Dankovics & Vig 2003); 1967. május 28. Kőszeg, Gyöngyös 1 tojó pld. (Bechtold I., Dankovics & Vig 2003); 1972. június 1. Jákfa 1 pld. (Barbácsy 1999); 1972. július 23. Meggyeskovácsi 1 pld. (Barbácsy 1999); 1973. július 27. Sárvár 1 pld. (Barbácsy 1999); 1973. augusztus 6. Ikervár 1 pld. (Barbácsy 1999); 1974. augusztus 1. Rábapaty 1 pld. (Barbácsy 1999); 1974. augusztus 2. Ikervár 1 pld. (Barbácsy 1999); 1976. augusztus 4. Nagymizdó 1 pld. (Barbácsy 1999); 1977. július 20. Kám 1 fiatal pld. (Barbácsy 1999); 1977. július 24. Jákfa 1 pld. (Barbácsy 1999); 1993. június 3. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó II. 1 pld. (Varga 2003).

249./ Lanius excubitor LINNAEUS, 1758         nagy őrgébics
 Great Grey Shrike
A (holarktikus)
Közepesen gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1984. április 10. Kőszeg 1 pld. (Varga 2006); 2005. szeptember 25. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Varga L.).

250./ Lanius senator LINNAEUS, 1758         vörösfejű gébics
 Woodchat Shrike
B (mediterrán)
Magyarországon talált első fészkelése: 1892. Hidashollós (Molnár L., Chernel 1896). További adatai: 1894. június 9. Hidashollós 1 hím pld. (Molnár L., Chernel 1896); 1894. június 19–22. Tömörd 1 pár (Chernel 1894); 1897. június 22. Kőszeg, Kőszegfalva 1pld. (Chernel 1894); 1897. Hidashollós 1 fészek (Molnár L.); 1897. július Nemescsó és Meszlen között (Chernel I.); 1907. május 11. Molnaszecsőd 1 hím pld. (Molnár L., Csaba 1964). Vas megyében utolsó bizonyított fészkelése és megfigyelése 1940 -ben volt (Barbácsy 1987).
 
 

Familia: Corvidae – Varjúfélék

Genus: Garrulus BRISSON, 1760

251./ Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)         szajkó
 Eurasian Jay
A (palearktikus)
 a./ Garrulus glandarius glandarius LINNAEUS, 1758         szajkó
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. 1979. július 16. Gór, Góri-erdő 1 pár fészkelt.

 b./ Garrulus glandarius albipectus KLEINSCHMIDT, 1920         délnyugati szajkó
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1962. október 4. Nárai 1 pld. (Keve 1967); 1963. január 23. Kőszeg, Kőszegfalva 1 tojó pld. (MME Nomenclator Bizottság 2008).
 
 

Genus: Pica BRISSON, 1760

252./ Pica pica (LINNAEUS, 1758)         szarka
 Eurasian Magpie
A (palearktikus)
Közepesen gyakori fészkelő, telelő. 1979. június 29. Csepreg 2 pár fészkelt (Gyurácz 1992); 2000. december 2. Szombathely, Deák u. 2 pld. (Kelemen 2005).
 
 

Genus: Nucifraga BRISSON, 1760

253./ Nucifraga caryocatactes (LINNAEUS, 1758)         fenyőszajkó
 Spotted Nutcracker
A (palearktikus)
Ritka átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1996. november 12. Kőszeg, Király-völgy 5 pld (Németh 2005); 2007. szeptember 13. Kőszeg 5 pld. (Németh Cs., www.birding.hu); 2010. február 19. Kercaszomor 1 pld. (Cseh P., www.birding.hu).
 
 

Genus: Pyrrhocorax TUNSTALL 1771

254./ Pyrrhocorax graculus (LINNAEUS, 1766)         havasi csóka
 Alpine Chough
B (paleomontán)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen adata van: 1933. január 24. Döröske 1 lőtt pld. (Csaba 1937).
 
 

Genus: Corvus LINNAEUS, 1758

255./ Corvus monedula LINNAEUS, 1758         csóka
 Western Jackdaw
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, közepesen gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1979. május 21. Bük, templompark 2 pld. (Gyurácz 1992); 2006. november 25. Körmend 20 pld. (Bedőcs Gy., www.birding.hu).

256./ Corvus frugilegus LINNAEUS, 1758         vetési varjú
 Rook
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, gyakori átvonuló, telelő. 2008-ban Vas megyében 8 telepen összesen 443 pár fészkelt. Legnagyobb, 150 párból álló telepe Csepregen volt (Gruber 2008).

257./ Corvus corone LINNAEUS, 1758         kormos varjú
 Carrion Crow
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1980. május 2. Csörötnek 1 pld. (Barbácsy 1999); 1990. január 29. Chernelházadamonya 5 pld. (Gyurácz 1992); 1993. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1996. június 25. Bő 2 pld. (Gyurácz J.); 1998. június 26. Felsőcsatár 1 pld. (Kelemen 2003); 2004. április 6. Rábagyarmat és Csörötnek között 1 pld (Kiss 2004).

258./ Corvus cornix LINNAEUS, 1758         dolmányos varjú
 Hooded Crow
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 1987. december 4. Bajánsenye 110 pld. (Barbácsy 2001); 1988. március 12. Gór, Lukony 2 pld. (Gyurácz 1988.); 1999. augusztus 26. Zsennye, kavicsbányató 25 pld. (Varga 2002).

259./ Corvus corax LINNAEUS, 1758         holló
 Northern Raven
A (holarktikus)
Kisszámú fészkelő, közepesen gyakori kóborló, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1993. december 16. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 2 pld. (Varga 1999); 1997-2000. Porpác 2 pár fészkelt (Fehér & Mesterházy 2002); 2000. Kőszeg, Alsóerdő 3 fiókás fészekalj (Németh 2000); 2001. Egyházashollós, Hollósi-erdő 1 pár fészkelt (Fehér & Mesterházy 2001); 2003. április 17. Celldömölk, Ság hegy 4 fiókás fészekalj (Gyurácz J.).
 
 

Familia: Sturnidae – Seregélyfélék

Genus: Sturnus LINNAEUS, 1758

260./ Sturnus vulgaris LINNAEUS, 1758         seregély
 Common Starling
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány fészkelési adata: 1997. május, Szombathely, Parkerdő nagy fakopáncs által akácban készített odúban 1 pár fészkelt (Kárpáti 2003); 1998. Szalafő, Őserdő 18 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2007. Kőszeg, Chernel-kert mesterséges fészekodúban 3 pár fészkelt (Barki 2007).

261./ Sturnus roseus (LINNAEUS, 1758)         pásztormadár
 Rosy Starling
B (turkesztáni)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulásai: 1918. május 28. Sorkifalud, Taródháza 1 pld. (Kendeffy L., Chernel 1920); 1926. június 9. Szombathely, Petőfitelep 2 pld. (Schenk 1929).
 
 

Familia: Passeridae – Verébfélék

Genus: Passer BRISSON, 1760

262./ Passer domesticus (LINNAEUS, 1758)         házi veréb
 House Sparrow
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. 2003. augusztus 8. Tömördi Madárvárta 3 fiatal gyűrűzött pld. (Góczán J.).

263./ Passer montanus (LINNAEUS, 1758)         mezei veréb
 Eurasian Tree Sparrow
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, telelő. Néhány előfordulási adata: 2007. május 21-22. Tömörd, Nagy-tó 6 pld. (Gyurácz 2007); 2003. augusztus 26. Tömördi Madárvárta 62 gyűrűzött pld. (Wisztercill J.).
 
 

Familia: Fringilladae – Pintyfélék

Genus: Fringilla LINNAEUS, 1758

264./ Fringilla coelebs LINNAEUS, 1758         erdei pinty
 Common Chaffinch
A (európai)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1993. Körmend, Dobogó-erdő 28 pár fészkelt (Gyurácz 1995); 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 200 pld. (Varga 1999); 2004. Szalafő, Őserdő 20 pár fészkelt (Barbácsy 2006); 2005. október 8. Tömördi Madárvárta 59 gyűrűzött pld. (Polovitzer P.).

265./ Fringilla montifringilla LINNAEUS, 1758         fenyőpinty
 Brambling
A (szibériai)
Gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1993. október 29. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 100 pld. (Varga 1999); 2005. szeptember 25. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyurácz J.); 2005. október 21. Tömördi Madárvárta 67 gyűrűzött pld. (Kiss J.); 2006. október 24. Táplánszentkereszt 500 pld. (Góczán J., www.birding.hu); 2010. október 30. Tömördi Madárvárta 73 gyűrűzött pld. (Németh Cs.).
 
 

Genus: Serinus KOCH, 1816

266./ Serinus serinus (LINNAEUS, 1766)         csicsörke
 European Serin
A (mediterrán)
Gyakori fészkelő, átvonuló. Néhány költési és előfordulási adata: 1982. július 6. Chernelházadamonya 1 pld. fiókáit etette (Gyurácz 1992); 1992. október 11. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 30 pld. (Varga 1999).
 
 

Genus: Carduelis BRISSON, 1760

267./ Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)         zöldike
 European Greenfinch
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1990. január 19. Gór 50 pld. (Gyurácz 1990); 1992. október 11. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 200 pld. (Varga 1999); 2005. augusztus 2. Tömördi Madárvárta 60 gyűrűzött pld. (Góczán J.); 2005. december 12. Egyházasrádóc 1500 pld. (Góczán J., www.birding.hu).

268./ Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758)         tengelic
 European Goldfinch
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1988. március 12. Gór 30 pld (Gyurácz1992); 1992. október 11. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 500 pld. (Varga 1999).

269./ Carduelis spinus (LINNAEUS, 1758)         csíz
 Eurasian Siskin
A (palearktikus)
Ritka fészkelő, gyakori átvonuló, telelő. Az Őrség és a Vendvidék lucfenyveseiben fészkel (Barbácsy 2001). Néhány további előfordulási adata: 1980. május 22. Rábagyarmat 1 pld. (Barbácsy 1981b); 1980. június 4. Nádasd 2 pld. (Barbácsy 1981b); 1981. április 23. Kőszegi-hegység, Stájer házak 2 pld. (Király & Varga 1981); 1988. március 12. Bő 2 pld. (Gyurácz 1992); 1993. október 2. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 20 pld. (Varga 1999); 2010. július 8. Kondorfa 2 pld. (Király G. és Szépligeti M., www.birding.hu); 2010. november 4. Tömördi Madárvárta 43 gyűrűzött pld. (Lukács Z.)

270./ Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758)         kenderike
 Common Linnet
A (európai-turkesztáni)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1990. január 19. Gór, Répce mente 54 pld. (Gyurácz 1992); 1992. október 11. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 300 pld. (Varga 1999); 2001. június 8. Szombathely, Deák utca 1 éneklő hím pld. és Várkonyi utca 1 pár (Kelemen 2005).

271./ Carduelis flavirostris (LINNAEUS, 1758)         sárgacsőrű kenderike
 Twite
A (tibeti)
Rendkívül ritka kóborló. Előfordulása: 1997. január 29. Szombathely, Parkerdő 7 pld. (Kárpáti 2003).

272./ Carduelis flammea (LINNAEUS, 1758)         zsezse
 Common Redpoll
A (holarktikus)
 a./ Carduelis flammea cabaret (P.L.S. MÜLLER, 1776)            barna zsezse
Rendkívül ritka kóborló. Két adata ismert: 1893. november 12. Kőszeg 1 pld.; 1894. március 12. Kőszeg 1 pld. (Chernel I.)

 b./ Carduelis flammea flammea (LINNAEUS, 1758)             zsezse
Kiszszámú átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1995–1996 tél, Kőszeg, Chernel-kert 30-50 pld. (Németh 2000); 2000. szeptember 20. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi P.); 2001. február 1. Szombathely, Csónakázó-tó 15 pld. (Kelemen 2005).

273./ Carduelis hornemanni (HOLBOELL, 1843)         szürke zsezse
 Arctic Redpoll
 B (holarktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen adata ismert: 1894. január 19. Kőszeg 1 pld. (Almásy Gy. és Chernel I.).
 
 

Genus: Loxia LINNAEUS, 1758

274./ Loxia curvirostra LINNAEUS, 1758         keresztcsőrű
 Red Crossbill
A (holarktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1980. május 13. Velem 1 öreg etetett két fiatal példányt (Barbácsy 1981a); 1980. június 22. Nádasd 6 pld. (Barbácsy 1981b); 1981. április 14. Kőszegi-hegység, Stájer házak 12 többségében fiatal pld.; 1981. május 27. Velem 4 pld. (Király & Varga 1981); 1994. október 31. Körmend 1 éneklő hím pld. (Barbácsy 1999); 2002. szeptember 6. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Gyurácz J.); 2010. július 27. Szentgotthárd, Farkasfa 2 pld. (Király G., birding.www.hu).
 
 

Genus: Carpodacus KAUP, 1829

275./ Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)         karmazsinpirók
 Common Rosefinch
 A (palearktikus)
Rendkívül ritka fészkelő, átvonuló. Előfordulásai: 2003. augusztus 17. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal pld. (Illés 2003); 2008. május 26. – július 8. között Felsőmarác, Himfai-tó 1 éneklő hím (Kis P. és mások www.birding.hu) és 2008. május 30. – június 11. között ugyanott 1 tojó pld. is (Cser Sz., Gál Sz. és mások www.birding.hu).
 
 

Genus: Pinicola VIEILLOT, 1808

276./ Pinicola enucleator (LINNAEUS, 1758)         nagy pirók
 Pine Grosbeak
B (szibériai-kanadai)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen előfordulása ismert (egyben ez az egyetlen magyarországi adata is): 1928. január 17. Molnaszecsőd 1 öreg hím pld. (Csaba 1950).
 
 

Genus: Pyrrhula BRISSON, 1760

277./ Pyrrhula pyrrhula (LINNAEUS, 1758)         süvöltő
 Eurasian Bullfinch
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány költési és előfordulási adata: 1980. június 6. Szakonyfalu 1 pár fészkelt; 1980. június 10. Rábagyarmat 1 pár fészkelt (Barbácsy 1981c); 1981. Kőszegi-hegység, Stájer házak 1 pár fészkelt (Király & Varga 1981); 2010. október 25. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal tojó pld. (Lukács Z.)
 
 

Genus: Coccothraustes BRISSON, 1760

278./ Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758)         meggyvágó
 Hawfinch
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1985. január 15. Őriszentpéter, Nyíres 220 pld. (Barbácsy 2001); 2004. május 4. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Szentendrey G.).
 
 

Familia: Emberizidae – Sármányfélék

Genus: Plectrophenax (STEJNEGER, 1882)

279./ Plectrophenax nivalis (LINNAEUS, 1758)         hósármány
 Snow Bunting
A (arktikus)
Rendkívül ritka átvonuló, telelő. Előfordulásai: 1905. február 12. Molnaszecsőd 1 hím pld. (Molnár L., Csaba 1964); 1987. február 5. Őriszentpéter 1 hím pld. (Barbácsy 2001); 2009. november 1. és november 6. Tömörd 1 tojó pld. (Király G. és Lukács Z., www.birding.hu).
 
 

Genus: Emberiza LINNAEUS, 1758

280./ Emberiza citrinella LINNAEUS, 1758         citromsármány
 Yellowhammer
A (palearktikus)
Gyakori fészkelő, átvonuló, telelő. Néhány előfordulási adata: 1988. január 31. Bük 11 pld. (Gyurácz 1992); 1993. október 29. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 100 pld.; 1995. október 17. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 100 pld. (Varga 1999).

281./ Emberiza cia LINNAEUS, 1766         bajszos sármány
 Rock Bunting
A (palearktikus)
Rendkívül ritka átvonuló. Előfordulásai: 1996. október 26. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Bánhidi 1999); 2010. november 9. Celldömölk, Ság hegy 1 pld. (Vasuta G., www.birding.hu).

282./ Emberiza hortulana LINNAEUS, 1758         kerti sármány
 Ortolan Bunting
A (európai-turkesztáni)
Ritka átvonuló. Előfordulásai: 1950. április 29. Csákánydoroszló 1 pld. (Csaba 1955b); 1954. május 9. Nárai 1 pld. (Csaba 1955a); 1998. augusztus 22. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött hím pld. (Bánhidi P.); 2002. szeptember 4. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött fiatal pld. (Gyurácz J).

283./ Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758)         nádi sármány
 Common Reed Bunting
A (palearktikus)
Kisszámú fészkelő, gyakori átvonuló, telelő. Néhány előfordulási és költési adata: 1980. május 24. Felsőmarác, Himfai-tó 1 pár fészkelt (Barbácsy 2001); 1990. április 30. Tömörd, Nagy-tó 2 hím pld. és 1 pár (Gyurácz 1992); 1993. április 14. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 40 pld. (Varga 1999). 2010. november 6. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Lukács Z.).

284./ Emberiza calandra LINNAEUS, 1758         sordély
 Corn Bunting
A (európai-turkesztáni)
Kisszámú fészkelő, átvonuló. Néhány előfordulási adata: 1990. július 4. Bük 1 pld. (Gyurácz 1992); 2004. május 17–18. Tömörd, Nagy-tó 3 éneklő hím pld. (Bánhidi & Gyurácz 2004); 2006. július 31. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Góczán J.); 2006. október 7. Tömördi Madárvárta 1 gyűrűzött pld. (Varga L.).
 

IV. Függelék

Az alábbi hét madárfaj Vas megyei előfordulásáról publikált adatokat az MME Nomenclator Bizottsága nem hitelesítette vagy hitelesítése még folyamatban van és a megfigyelt példányról nem rendelkezünk bizonyító fotóval.
 
 

Classis: AVES – MADARAK

Ordo: Anseriformes – Lúdalakúak

Familia: Anatidae – Récefélék

Genus: Anser BRISSON, 1760

1./ Anser brachyrhynchus BAILLON, 1834         rövidcsőrű lúd
 Pink-footed Goose
(palearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Nem hitelesített előfordulásai: 1994. november 13. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 pld. (Varga 1999); 1999. október 28. Zsennye, kavicsbányató 1 pld. (Varga 2002).
 
 

Genus: Alopochen STEJNEGER, 1885

2./ Alopochen aegyptiaca (LINNAEUS, 1766)         nílusi lúd
 Egyptian Goose
(adventív)
Rendkívül ritka kóborló. Nem hitelesített előfordulása: 2004. március 31. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 3 pld. (Varga 2004).
 
 

Ordo: Charadriiformes – Lilealakúak

Familia: Scolopacidae – Szalonkafélék

Genus: Phalaropus BRISSON, 1760

3./ Phalaropus fulicarius (LINNAEUS, 1758)         laposcsőrű víztaposó
 Red Phalarope
(arktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Nem hitelesített előfordulása: 2010. november 13–14. Lukácsháza, Kőszegfalva, Abért-tó 1 pld. (Varga L., Németh Cs., www.birding.hu).
 
 

Familia: Laridae – Sirályfélék

Genus: Larus LINNAEUS, 1758

4./ Larus pipixcan WAGLER, 1831         prérisirály
 Franklin’s Gull
(nearktikus)
Rendkívül ritka kóborló. Egyetlen – nem hitelesített – adata: 1993. április 12. Szombathely, Gyöngyöshermán, kavicsbányató 1 öreg pld. (Varga 1999).
 
 

Ordo: Strigiformes – Bagolyalakúak

Familia: Strigidae – Bagolyfélék

Genus: Glaucidium BOIE, 1826

5./ Glaucidium passerinum (LINNAEUS, 1758)         törpekuvik
 Eurasian Pygmy Owl
(szibériai)
Rendkívül ritka kóborló. Nem hitelesített előfordulása: 2003. január 3. Bozsok, kastélypark 1 pld. (Kelemen T. 2003).
 
 

Ordo: Piciformes – Harkályalakúak

Familia: Picidae – Harkályfélék

Genus: Picoides LACÉPEDE, 1799

6./ Picoides tridactylus (LINNAEUS, 1758)         háromujjú hőcsik
 Three-toed Woodpecker
(szibériai )
Rendkívül ritka kóborló. Nem hitelesített előfordulásai: Szombathely 1 pld. (Fromm 1929); 1973. május 4. Kőszegi-hegység, Hörmann-forrás 1 hím pld. (Bechtold 1974).
 
 

Ordo: Passeriformes – Verébalakúak

Familia: Turdidae – Rigófélék

Genus: Monticola BOIE, 1822

7./ Monticola solitarius (LINNAEUS, 1758)         kék kövirigó
 Blue Rock Thrush
(paleo-xeromontán)
Rendkívül ritka kóborló. Nem hitelesített előfordulása: 1975. május 15. Celldömölk, Ság hegy 1 hím pld. (Győry 1977).
 
 

Az alábbi madárfaj Vas megyei előfordulásáról publikált újabb adatot az MME Nomenclator Bizottsága a névjegyzék zárásáig nem hitelesítette.

Familia: Corvidae – Varjúfélék

Genus: Pyrrhocorax TUNSTALL, 1771

1./ Pyrrhocorax graculus (LINNAEUS, 1766)         havasi csóka
 Alpine Chough
(paleomontán)
Rendkívül ritka kóborló. 1985. február 11. Velem, Hosszú-völgy 1 pld. (Faragó & Náhlik 1985).

Megjegyzés: A pásztorgém (Bubulcus ibis) 1974. évi (Schmidt 1978) és a mandarinréce (Aix galericulata) 2009. évi (Nagy L. és Boros E., www.birding.hu) előfordulását nem közöltük sem a névjegyzékben, sem a függelékben, mert előbbi bizonyosan, utóbbi nagy valószínűséggel nem vad eredetű példány volt
 
 
 

V. Köszönetnyilvánítás
Köszönjük  a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjainak és más terepmadarászoknak Vas megyében végzett faunisztikai megfigyeléseiket és adataikat. Köszönetet mondunk a www.birding.hu üzemeletetőinek a honlapon szerepelő adatok felhasználásának engedélyezéséért. A névjegyzék összeállítása a Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 pályázatának támogatásával készült.
 
 

VI. Hivatkozott és felhasznált irodalom

1. Aczél G. 2004. A Marcal-medence madárvilága. Cinege 9: 34–39 .
2. Aumüller I. 1971. A lékai vár madárgyűjteménye. Második közlemény. Savaria 4: 43–75.
3. Barbácsy Z. 1977. Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) és kis lile (Charadrius dubius) fészkelése a Rábánál. Aquila 83: 282–283.
4. Barbácsy Z. 1978. Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus) fészkelése hazánkban. Madártani Tájékoztató 1978 (szeptember–október): 6–8.
5. Barbácsy Z. 1981a. Fiókáit etető keresztcsőrű (Loxia curvirostra) Velem határában. Madártani Tájékoztató 1981 (október–december): 230.
6. Barbácsy Z. 1981b. Madártani adatok az őrségből 1980-ban. Madártani Tájékoztató 1981 (október–december): 209.
7. Barbácsy Z. 1981c. Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) fészkelése az Őrségben. Madártani Tájékoztató 1981 (július–szeptember): 154–155.
8. Barbácsy Z. 1981d. Újabb adatok a tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus) előfordulásához Vas megyében 1979–80-ban. Madártani Tájékoztató 1981 (október—december): 211–212.
9. Barbácsy Z. 1986. Faunisztikai adatok. Vasi Madártani Értesítő 1: 2–3.
10. Barbácsy Z. 1987. Vas megye madarainak névjegyzéke. Vasi Madártani Értesítő 2: 4–8.
11. Barbácsy Z. 1998: A kis lile (Charadrius dubius) és a billegetőcankó (Actitis hypoleucos) fészkelése a Rába-völgyben. Cinege 3: 11.
12. Barbácsy Z. 1999. Adatok a Rába-völgy madárfaunájához. Vasi Szemle 53(1): 15–31.
13. Barbácsy Z. 2000. Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya a 2000. évben (gólyaszámlálási gyorsmérleg). Cinege 5: 9–10.
14. Barbácsy Z. 2001. Madarak (Aves). In: Gyurácz J. & Szinetár Cs. (szerk.) Őrségi Nemzeti Park Természetvédelmi kezelési terve. Kézirat:  68–79.
15. Barbácsy Z. 2002. Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya a 2002. évben. Cinege 7: 7–8.
16. Barbácsy Z. 2005. A Vas megyei fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány fekete éve 2005. Cinege 10: 8–9.
17. Barbácsy Z. 2006. A szalafői őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján. Aquila 113: 9–19.
18. Barbácsy Z. 2007. Vas megye fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya 2007-ben. Cinege 12: 7–8.
19. Barbácsy 2007. Madarak. In: Szinetár Cs. (szerk.) Az Őrségi Nemzeti Park fejlesztési programja:  20–25.
20. Barki M. 2006. A Chernel-kerti odútelep 2006-ban. Cinege 11: 34–35.
21. Barki M. 2007. A Chernel-kerti odútelep 2007-ben. Cinege 12: 36–38.
22. Baumgartner T. 2005. Hajnalmadár (Tichodroma muraria) észlelése a Rábán. Cinege 10: 36.
23. Bánhidi P. 1996. A tömördi „Nagy-tó” védelme. Cinege 1: 24–25.
24. Bánhidi P. 1999. Madártani vizsgálatok a tömördi Nagy-tónál. Vasi Szemle 53(1): 33–44.
25. Bánhidi P. 2008. Királyfüzike (Phylloscopus proregulus) befogása Tömördön. Cinege 8: 23–24.
26. Bánhidi P. & Gyurácz J. 1999. A kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala) második előfordulása Magyarországon. Túzok 4(1–2): 7–8.
27. Bánhidi P. & Gyurácz J. 2004. Madármonitoring programok a Tömördi Madárvártán 2004-ben. Cinege 9: 22–26.
28. Biró M. 2009. Madárfaunisztikai adatok a Gyöngyöshermáni-kavicsbányatóról. Cinege 14: 35.
29. Bechtold I. 1974. Hőcsik (Picoides tridactylus) Kőszeg környékén. Aquila 80–81: 290.
30. Bechtold I. 1981a. Fekete sas (Aquila clanga) Kőszeg környékén. Madártani Tájékoztató 1981 (október–december): 210.
31. Bechtold I. 1981b. A Kőszegi Tájvédelmi Körzet madárvilága. Az Alpokalja Természeti Képe 1: 105–107.
32. Chernel I. 1894. A vörös fejű gébics (Lanius senator L.) és Cerchneis Naumanni Flesch. Aquila 1: 162–164.
33. Chernel I. 1896. Vörösfejű gébics (Lanius senator, L.). Aquila 3: 229.
34. Chernel I. 1898. Vasvármegye állatvilága. Madarak. In: Sziklay J. & Borovszky S. (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Vasvármegye. Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest:  486–492.
35. Chernel I. 1907. Adatok Magyarország madárfaunájához. Aquila 14: 179–187.
36. Chernel I. 1918a. Adatok Magyarország madárfaunájához. Aquila 24. 7–24.
37. Chernel I. 1918b. A túzok Vas megyében. Aquila 24: 268.
38. Chernel I. 1920. Pásztormadár (Pastor roseus L.) Vasmegyében. Aquila 26: 110.
39. Csaba J. 1937. Havasicsóka vas megyében. A természet 33(6): 131.
40. Csaba J. 1939. Újabb túzokadatok Vas megyéből. Vasi Szemle 6: 97–98.
41. Csaba J. 1938. A sárgafejű királyka fészkelése Magyarországon. Vasi Szemle 5(5–6): 291–295.
42. Csaba J. 1950. A nagy pirók előfordulása Magyarországon. Aquila 51–54: 168.
43. Csaba J. 1955a. Kerti sármány újabb előfordulása Vas megyében. Aquila 59–62: 396.
44. Csaba J. 1955b. Ornithofaunisztikai adatok Csákánydoroszlóból. Aquila 59–62: 201–203.
45. Csaba J. 1959. Újabb madártani adatok Vas megyéből. Aquila 65: 304–306.
46. Csaba J. 1963. A kormos varjú (Corvus corone L.) és korcsainak előfordulása Nyugat-Magyarországon. Savaria 1: 39–48.
47. Csaba J. 1964. Faunisztikai adatok a szombathelyi múzeum elpusztult madárgyűjteményéből. Aquila 69–70: 266–267.
48. Csaba J. 1965. Reznek előfordulása Körmenden. Aquila 71–72: 227.
49. Csaba J. 1967. Madártani adatok Chernel István naplóiból. Aquila 73–74: 171–174.
50. Csaba J. 1968a. A batla újabb megjelenése Csákánydoroszlóban. Aquila 75: 283.
51. Csaba J. 1968b. Északi sárga billegető Vas megyében. Aquila 75: 291.
52. Csaba J. 1972. Nárai madárvilága. Savaria 5–6: 151–163.
53. Csaba J. 1974. A siketfajd (Tetrao urogallus) előfordulása Vas megye nyugati határvidékén. Aquila 78–79: 157–169.
54. Csörgey T. 1909. Petényi Salamon János újabban megkerült madártani jegyzeteiből. a fehérkörmű vércse (Cerchneis cenchris Naum.) előfordulása Magyarországon. Aquila 16: 290–291.
55. Dankovics R. & Vig K. (2003): A szombathelyi Savaria Múzeum recens gerinces (Vertebrata) gyűjteménye I. A Kárpát-medencében gyűjtött példányok. Savaria 27: 31–110.
56. Faragó S. 1987. A túzok-félék (Otididae) előfordulása és elterjedése az Alpokalján. Praenorica 2: 149–157.
57. Faragó S. & Náhlik A. 1985. A havasi csóka (Pyrrhocorax graculus) megfigyelése a Kőszegi-hegységben. Madártani Tájékoztató 1985 (április—június): 54–55.
58. Fehér I. 1997. Darázsölyv (Pernis apivorus) fészkelése a Vasszilvágyi erdőben. Cinege 2: 11.
59. Fehér I. 1998. Adatok a Répce-sík fészkelő madárvilágáról. Cinege 3: 12–13.
60. Fehér I. & Mesterházy A. 1996. Madárfaunisztikai megfigyelések a Répce mentén. Cinege 1: 29–30.
61. Fehér I. & Mesterházy A. 2000. Gallyfészkek térképezése Vas megye északi részén. Cinege 5: 27–28.
62. Fehér I. & Mesterházy A. 2001. Gallyfészkek térképezése a Rába mente keményfás ligeterdeiben. Cinege 6: 34–35.
63. Fehér I. 2004. Adatok a Répce-sík madárvilágához. Cinege 9: 37–39.
64. Fromm G. 1929. Vasvármegye madárvilága. Annales Sabarienses 3: 52–69.
65. Gruber Á. 2003. Odútelepek az Őrségi Nemzeti Parkban. Cinege 8: 44–45.
66. Gruber Á. 2007. A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2007-ben. Cinege 12: 8–11.
67. Gruber Á. 2008. A vetési varjú (Corvus frugilegus) helyzete Vas megyében. Cinege 13: 13–16.
68. Gruber Á. 2009. A gyurgyalag (Merops apiaster) és a partifecske (Riparia riparia) fészkelőtelepeinek helyzete Vas megyében 2009-ben. Cinege 14: 9–13.
69. Gyimesi K. 1981. Az utolsó őrségi fajdok. Nimród 101(4):178–179.
70. Győry J. 1964. Madárfaunisztikai adatok a Kőszegi-hegységből, Szalafő környékéről és a Duna mentéről. Aquila 69–70: 262.
71. Győry J. 1977. Kék kövirigó (Monticola solitarius) megfigyelése a Vas megyei Ság-hegyen. Aquila 83: 298.
72. Gyurácz J. 1988. Jelentés a Vas megyében végzett gyöngybagoly (Tyto alba) felmérésről. Vasi Madártani Értesítő 3: 3–5.
73. Gyurácz J. 1991. Vas megye madárvilágának állatföldrajzi alapvetése 1991-ben. Vasi Szemle 45(1): 1–6.
74. Gyurácz J. 1992. A Répce és az Ablánc-patak völgyének madárvilága. BDTF Tudományos Közleményei 8: 199–212.
75. Gyurácz J. 1995. Egy gyertyános-tölgyes erdőfragmentum madárpopulációinak egyedszámváltozása. Aquila 102: 161–170.
76. Gyurácz J. 1999. A gyurgyalag (Merops apiaster) költőtelepei Vas megyében. Vasi Szemle 53(1): 45–52.
77. Gyurácz J. 2002. A költő gyurgyalagok (Merops apiaster), partifecskék (Riparia riparia) felmérése és védelme Vas megyében (2002). Cinege 7: 9–10.
78. Gyurácz J. 2007. Fészkelő és táplálkozó madárközösségek a Tömördi Madárvárta környékén 2007-ben. Cinege 12: 26–28.
79. Gyurácz J. & Bánhidi P. 1995. A madárközösségek faji összetételének és szerkezetének szezonális változása a Csörnöc-patak völgyében. Aquila 102: 171–177.
80. Gyurácz J. & Bánhidi P. 2008. Dynamics and spatial distribution of migratory birds. Results of Bird Ringing Project of Tömörd Bird Observatory 1998–2007. University of West Hungary – István Chernel Orhithological and Nature Conservation Society. Szombathely. 144 p.
81. Gyurácz J. & Bánhidi P. 2009. A nagy fakopáncs (Dendrocopus major) térbeli és időbeli eloszlása Tömördön. Cinege 14: 23–26.
82. Gyurácz J. & Szanyi K. 1994. A Vas megyében költő gyurgyalag (Merops apiaster) állomány eloszlása és egyedszáma. Aquila 101: 123–132.
83. Gyurácz J., Gángó Cs., Németh Cs., Mesterházy A. & Fehér I. 1997. A gyurgyalag (Merops apiaster) és a gyöngybagoly (Tyto alba) védelme Vas megyében (1997). Cinege 2: 8–9.
84. Gyurácz J, Góczán J, Bánhidi P & Lepold Á. 2003. Autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus in western Hungary. The Ring 25(1–2): 38–46.
85. Gyurácz J., Piri Zs. & Széles I. 1993. Szombathely madárfaunájának rendszertani, állatföldrajzi és társulástani elemzése. Vasi Szemle 47(2): 171–193.
86. Illés P. 2003. A karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) előfordulása Tömördön. Cinege 8: 21–22.
87. Jene S. 2000. VII. Rába parti Madárgyűrűző Tábor Horvátnádalja, 2000. augusztus 18–27. Cinege 5: 26–27.
88. Jene S. 2003. A körmendi munkacsoport idei (2003) programjaiból. Cinege 8: 24–25.
89. Kárpáti L. 2003. Adatok a Szombathelyi Parkerdő madárvilágáról. Cinege 8: 38–44.
90. Kelemen T. 2003. Adatok a Vas-hegy madárvilágához. Cinege 8: 36–37.
91. Kelemen T. 2005. Madaras megfigyelések Szombathelyről. Cinege 10: 29-34.
92. Keve A. 1967. A délnyugati szajkó a magyar faunában. Aquila 73–74: 75–79.
93. Keve A. 1975. A csüllő Magyarországon. Aquila 80–81: 139–147.
94. Kiss J. 2002. A vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) előfordulása Tömördön. Cinege 7: 22.
95. Kiss J. 2004. Madárfaunisztikai megfigyelések Vas megyében, 2004. Cinege 9: 28–30.
96. Kósa L. 1994. A siketfajd előfordulása az Őrségben és visszatelepítésének lehetőségei. Szakdolgozat. BDTF, Szombathely. 36 p.
97. Koszorús P. Gyurácz J., Bánhidi P., Lukács Z. & Kalmár S. 2009 A rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus) első gyűrűzött példánya Tömördön. Cinege 14: 28–29.
98. Lepold Z. 1999. Vízirigó (Cinclus cinclus) fészek a gyár alatt. Cinege 4: 15–16.
99. Lepold Z. 2000. A vízirigó (Cinclus cinclus) költése 2000-ben. Cinege 5: 33.
100. Lukács Z. & Gyurácz J. 2010. A kékfarkú (Tarsiger cyanurus) első bizonyított előfordulása és első gyűrűzött példánya Magyarországon. Cinege 15: 13–15.
101. Magyar L. 2001. Kőszegszerdahely, Bozsok és Velem madárvilága a Mindennapi Madaraink Monitoringja alapján. Cinege 6: 35–36.
102. Mesterházy A. 1997. Adatok a Haraszti erdő odúlakó madárfajairól. Cinege 2: 10.
103. Mesterházy A. & Fehér I. 1999. Holló (Corvus corax) és fekete gólya (Ciconia ciconia) fészkelése Vas megye északi részén. Cinege 4: 18.
104. MME Nomenclator Bizottság 2008. Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani Egyesület, Budapest. 278 p.
105. M. O. K. 1909. Kiegészítő adatok a Syrrhaptes paradoxus (Pall.) 1908. évi inváziójához. Aquila 16: 309.
106. Németh Cs. 1999. Holló (Corvus corax) fészkelése a Kőszegi-hegységben. Cinege 4: 16–17.
107. Németh Cs. 1999. Havasi sarlósfecske (Apus melba) előfordulása a Kőszegi-hegységben. Cinege 4: 18–20.
108. Németh Cs. 1999. A kis légykapó (Ficedula parva) él?helyválasztása a Kőszegi-hegységben. Vasi Szemle 53(1): 53–62.
109. Németh Cs. 2000. Adatok a Kőszegi-hegység és Kőszeg-hegyalja madártani viszonyainak ismeretéhez 1995–2000. Cinege 5: 28–32.
110. Németh Cs. 2001. Tapasztalatok a gyöngybagoly (Tyto alba) fészkelési viszonyairól Vas megyében. Cinege 6: 15–16.
111. Németh Cs. 2001. Megfigyelések az uhu (Bubo bubo) viselkedéséről és táplálkozásáról. Cinege 6: 27–29.
112. Németh Cs. 2005. Újabb adatok a kis légykapó (Ficedula parva) állományviszonyairól a Kőszegi-hegységben. Cinege 10: 26.
113. ŐNPI 2007. Jelentés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2007. évi tevékenységéről. Forrás: http://onp.nemzetipark.gov.hu
114. ŐNPI 2008. Jelentés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről. Forrás: http://onp.nemzetipark.gov.hu
115. ŐNPI 2009. Jelentés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről. Forrás: http://onp.nemzetipark.gov.hu
116. Pellinger A. 1991. A hajnalmadár (Tichodroma muraria L. 1766) hazai előfordulásairól. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1991 (1): 221–227.
117. Régeni P. 1979. Pehelyréce (Somateria mollissima) és siketfajd (Tetrao urogallus) előfordulása Kőszeg környékén. Aquila 85: 148.
118. Schenk J. 1909. A madárvonulás Magyarországon az 1908. év tavaszán. Aquila 16: 1–128.
119. Schenk J. 1929. A pásztormadár 1924–26 évi megjelenése Magyarországon. Aquila 34–35: 104–121.
120. Schmidt E. 1978. Külföldi gyűrűs madarak kézrekerülései. XXVII. jelentés. Aquila 84: 91–100.
121. Somogyi Cs. 2010. Madárfaunisztikai adatok a Marcal mentéről. Cinege 15: 22–26.
122. Varga L. 1981. Faunisztikai adatok Vas megyéből. Madártani Tájékoztató 1981 (július—szeptember): 158–159.
123. Varga L. 1996. Néhány érdekes faunisztikai adat Vas megyéből 1996. Cinege 1: 26–28.
124. Varga L. 1998. Madárritkaságok a gyöngyöshermáni kavicsbánya-tavon. Cinege 3: 14.
125. Varga L. 1999. A gyöngyöshermáni kavicsbányatavon végzett madármegfigyelések rövid összegzése. Vasi Szemle 53(1): 63–75.
126. Varga L. 2002. A zsennyei kavicsbánya-tavon végzett madármegfigyelések összegzése. Cinege 7: 34–38.
127. Varga L. 2003. A Vadása II. víztározón végzett madármegfigyelések összegzése. Cinege 8: 29–35.
128. Varga L. 2004. Érdekesebb madármegfigyelések Vas megyéből 2000–2004. Cinege 9: 30–34.
129. Varga L. 2005. A gyöngyöshermáni kavicsbánya-tavon 2005-ben végzett madármegfigyelések összegzése. Cinege 10: 27–29.
130. Varga L. 2006. Nagy őrgébics (Lanius excubitor) megfigyelések értékelése 1980–2006. Cinege 11: 28–32.
131. Varga L. 2008. Az utolsó szalakóta (Coracias garrulus)? Cinege 13: 34–35.
132. Varga L. 2009. Egy különleges madárének története. Cinege 14: 33–35.
133. Vasuta G. 2006. Kerti geze (Hippolais icterina) fészkelése a Rába menti ártéri erdőkben. Cinege 11: 33–34.
134. Vasvári M. 1942. Az 1939/40-es tél és a madárvilág. Aquila 46–49: 340–365.
135. Vig K. 1997. Molnár Lajos madártani munkásságának emlékei a szombathelyi Savaria Múzeumban. In: Nagy Z. (szerk.) Molnár Lajos madárgyűjteménye. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, Körmend: 51–60.
136. Vörös N. 2007. Vándorsólyom (Falco peregrinus) megfigyelése Szombathelyen. Cinege 12: 40.