TERMÉSZETVÉDELEM

Kis légykapó (Ficedula parva) odútelepítés Vas megyében
Németh Csaba
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter, e-mail: nemethcs@gpinet.hu

Cs. Németh: Installation of nest-boxes for Red-breasted Flycatcher in Vas County
In 2009, 15 nest-boxes were installed in Kőszeg Hills and 35 in Őrség.There was not nesting in Őrség, but there was one breeding pair in Kőszeg Hills. Four nestling flew out of one nest-box.

    A kis légykapó (Ficedula parva) fészkelési lehetőségeinek javítása és állományának növelése céljából a Mátrában fejlesztettek ki mesterséges fészekodút, amelyet ott sikerrel alkalmaztak. Az odú speciális, a fa törzséhez simuló kialakítással bír, leginkább a fakuszodúval mutat hasonlóságot.
    Vas megyében, a Kőszegi-hegység területén először 1996 tavaszán kezdtem kis légykapó odútelepítésbe. Ekkor a Hármaspatak völgyében 20 odú került kihelyezésre északi és déli kitettségű oldalban bükk, ill. gyertyán fafajok törzsére, átlagosan 4 m magasságban. A madarak jó ideig nem használták az odúkat és az itt költő párok természetes odúkban fészkeltek. Így tett az a pár is, amelynek 4 fiókás fészekalját 2005 júniusában, az odútelep területén egy kb. 100 éves bükkfa leszakadt ága helyén keletkezett üregben, 6 m magasan találtam meg. Nem tulajdonítottam komoly szerepet az odúknak a kis légykapó állomány életében egészen 2009 nyaráig, amikor azonban egy 13 évvel korábban kihelyezett odúban észleltem a madár költését. A sikeren felbuzdulva az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival 2009 telén 50 db kis légykapó odút készítettünk. Az odúk közül 35 db az Őrségben, 15 db a Kőszegi-hegységben került kihelyezésre. Az Őrség területén belül 25 db odú Alsószölnök és Felsőszölnök község bükköseiben, 10 db pedig Szentgotthárd-Máriaújfalu községhatárban, kocsánytalan tölgy, erdei fenyő és bükk alkotta elegyes erdőben található. A Kőszegi-hegységben Bozsok község határában, a Sötétvölgy felső harmadában kerültek telepítésre az odúk. A kihelyezést követően Szabó Imre (Őrség) és Kóródi Blanka (Kőszegi-hegység) természetvédelmi őr ellenőrizte az odúk foglaltságát. Az őrségi odúk üresen maradtak, azonban a bozsoki telepen egy, a korábbi évekből is ismert revírben sikeres költést regisztráltunk. A fészek természetközeli állapotú bükkösben, egy széldöntés következtében kidőlt, felújulóban lévő foltot körülvevő állomány fáján, mintegy 3,5 m magasan kihelyezett odúban épült. A fészekből 2010. július 14. és 17. között repült ki a 4 fióka. Érdekes megfigyelés, hogy július 17-én a szülők még agresszívan védték az egyébként már üres odút.