Láperdei Madárgyűrűző Tábor
Külsővat-Bánhalmapuszta
2010. augusztus 15-22.

Aczél Gergely
9532 Külsővat, Raffel M. u.1., e-mail: gergely.aczel@gmail.com

G. Aczél: Bird ringing action at Láperdő
In total, 263 birds of 37 species were ringed from 16th to 22nd of August 2010 in the valley of Marcal. The table below shows the species and numbers of ringed birds.

    Mint minden évben, úgy idén is megszerveztük a gyűrűző tábort a Marcal-medencében. A tábor helyszínét azonban északabbra helyeztük a Marcal lecsapolás előtti medréből kiemelkedő egykori szigetre. Így a nyílt lápréti legelőktől elbúcsúzva, a vegyes vegetációjú erdős, bokros, sásos és nádasos területre költözött a gyűrűző táborunk. A Marcalnak ez a szakasza a legkevésbé háborgatott, valamint növény és állatvilágában is a legváltozatosabb. Itt érnek össze ugyanis a medencére jellemző mocsár- és láprétek a hordalékkúpoktól tagolt égeres láperdővel, és maga a folyó is itt találkozik újra az egykori medrével. Mivel a terület jelentős részét szinte egész évben víz borítja, ezért a táborunk előtt komoly munkát jelentett, hogy hidakat verjünk, és ezáltal elérhetővé tegyük az ígéretesebbnek látszó élőhelyeket is.
    A tábor első napján a 131 méternyi hálóinkat úgy állítottuk fel, hogy azok a lehető legtöbb típusú élőhelyet érintsék. Így kerültek hálóállások kialakításra bodzás bokorsoros, homogén kutyabengés bokros, sásos fűzfaligetes és degradálódott domboldali gyepes élőhelyre. A tábor 7 napja alatt 37 faj 263 egyedét sikerült megfognunk. A gyűrűzési eredményekből kitűnik, hogy a tábor ideje alatt intenzíven vonultak a poszáták, közülük is főleg a barát- (Sylvia atricapilla) és a kerti poszáták (Sylvia borin), de nagyobb számban kerültek kézre a csilpcsalp- (Phylloscopus collybita) és sisegő füzikék (Phylloscopus sibilatrix), valamint a kerti gezék (Hippolais icterina) is.  A Marcal-medencében eddig még nem látott kerti rozsdafarkút (Phoenicurus phoenicurus) is sikerült gyűrűznünk, amivel így a medencében megfigyelt fajok száma 168-ra emelkedett. A gyűrűző táborunknak otthont adó terület egyik legnagyobb értéke a harkályfélékben való fajgazdagsága lehet. Ezt a mostani kutatásunk alatt fogott 4 harkályféle is sejteti, de erről a területről származik az egyetlen fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) megfigyelés is.
    Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2010-es Láperdei Madárgyűrűző Tábor elérte célját. Sikerült betekintést nyernünk a Marcal eddig kevésbé kutatott, de annál gazdagabb területének madárvilágába és képet kaptunk az őszi vonulás alatt itt táplálkozó és áthaladó madarak faji összetételéről. A magas fajszám és egyedszám jelzi a terület egészséges állapotát, ami arra bíztat minket, hogy érdemes további kutatásokat szervezni a természeti értékek minél pontosabb feltérképezésének eléréséért, és rendszeres felméréssel nyomon követni annak változásait.
    Köszönetet kell mondanom a tábor létrejöttéért az Agro Produkt Rt. vezérigazgató-helyettesének Pethő Zoltánnak, aki engedélyezte és támogatta munkánkat a területükön. Külön köszönetet érdemel továbbá Hencz Péter, a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület elnöke az önzetlen munkájáért, ami nélkül ezeket az eredményeket nem lettünk volna képesek elérni.
    Köszönet illeti mindazokat is, akik munkájukkal segítették kutatásunkat (Aczél Péter, Benedek Veronika, Falaki Máté, Ihász Kata, Somogyi Csaba, Szabó Csilla), ill. látogatásukkal lelkesítettek minket (Benedek András, dr. Böszörményi Nagy Krisztina, Hardy Ferenc, Kiss Alíz, Kiss Luci, Kiss Rozi, dr. Kovács Ágnes, Kökény Ágnes, Mesterházy Attila). További részletek olvashatóak: www.marcal.extra.hu
Láperdei Gyűrűző Tábor eredménye:
 
 

  Faj 08.16
H
8.17
K
08.18
Sze
08.19
Cs
08.20
P
08.21
Szo
08.22
V
Össz. öreg fiatal fejlett
1 Parus palustris 
barátcinege
4       1     5 1 4  
2 Sylvia atricapilla
barátposzáta
14 11 8 11 8 16 2 70 15 55  
3 Locustella fluviatilis
berki tücsökmadár
            1 1   1  
4 Emberiza citrinella
citromsármány
  1           1 1    
5 Acrocephalus scirpaceus
cserregő nádiposzáta
      2 1 2   5   5  
6 Phylloscopus collybita 
csilpcsalpfüzike
3 6 5 3 3 1   21 4 17  
7 Sitta europaea
csuszka
1             1   1  
8 Acrocephalus palustris 
énekes nádiposzáta
2 1 3 1   1 1 9   9  
9 Turdus philomelos
énekes rigó
2 1 1         4 1 3  
10 Fringilla coelebs 
erdei pinty
1   2         3 2 1  
11 Turdus merula 
fekete rigó
1 3 1   1     6   6  
12 Phylloscopus trochilus 
fitiszfüzike
          2   2 1 1  
13 Acrocephalus schoenobaenus
foltos nádiposzáta
      1 1     2   2  
14 Merops apiaster
gyurgyalag
      4       4   4  
15 Parus caeruleus 
kék cinege
4 4 7   1   1 17   17  
16 Hippolais icterina
kerti geze
2 3 2 1   2   10 1 9  
17 Sylvia borin 
kerti poszáta
4 3 4 3 3 7 2 26 4 22  
18 Phoenicurus phoenicurus 
kerti rozsdafarkú
      1       1 1    
19 Dendrocopos minor
kis fakopáncs
  1     1     2     2
20 Sylvia curruca 
kis poszáta
      1       1   1  
21 Ficedula hypoleuca
kormos légykapó
  1 2         3   3  
22 Dendrocopos medius 
közép fakopáncs
          1   1   1  
23 Sylvia communis
mezei poszáta
1   2 2 2   1 8   8  
24 Passer montanus
mezei veréb
1             1   1  
25 Locustella luscinioides 
nádi tücsökmadár
          1   1   1  
26 Acrocephalus arundinaceus 
nádirigó
      1       1   1  
27 Jynx torquilla 
nyaktekercs
      2       2     2
28 Ficedula albicollis 
örvös légykapó
        1     1   1  
29 Aegithalos caudatus 
őszapó
    1 2       3 3    
30 Locustella naevia
réti tücsökmadár
        1     1   1  
31 Oriolus oriolus
sárgarigó
1 1   1       3   3  
32 Phylloscopus sibilatrix 
sisegő füzike
5   7 1 1     14   14  
33 Parus major
széncinege
9 5 1   4 1   20 3 17  
34 Muscicapa striata
szürke légykapó 
1 1 2   2     6 2 4  
35 Lanius collurio
tövisszúró gébics
1 2       2   5 2 3  
36 Carduelis chloris
zöldike
      1       1   1  
37 Picus viridis 
zöld küllő
      1       1   1  
  Naponta összesen 57 44 48 39 31 36 8 263 41 218 4