Barna rétihéja (Circus aeruginosus) és fogoly (Perdix perdix) Tompaládony határában

Fehér István
9662 Tompaládony, Kossuth L. u. 2.

I. Fehér: Western Marsh Harrier and Grey Partridge near Tompaládony
One pair of Western Marsh Harrier nested and two Grey Partridges were observed  near Tompaládony in 2010.

    2010. június 13-án a Tompaládony mellett elterülő régi kubikgödrök egy jól benádasodott, illetve gyékényesedett részében vízityúk fészket kerestem. Nagy meglepetésemre, tőlem úgy egy méterre, a téglalap alakú, kb. 20 x 50 méteres tavacska közepén szárnyra kapott a barna rétihéja (Circus aeruginosus) tojó példánya. A növényzet széthúzása után megpillantottam a fészkét, benne 4 tojással. A nyár folyamán még három alkalommal ellenőriztem a fészket. A költés sikeres volt, mind a négy fióka kirepült. A madarakat csak ritkán lehetett látni, táplálékért több kilométerre is eljártak. A közelben lévő cséri tavaknál 2009 óta költ egy pár barna rétihéja. 2010. április 28-án a Tompaládony és Nemesládony közti dűlőúton a lábam mellől fogoly (Perdix perdix) röppent fel. Néhány méter megtétele után egy másik fogoly is felrepült. Fiatal, párba állt madarak lehettek. Bíztató, hogy visszajöttek, hisz a falu határában, ugyanezen az útszakaszon 1996. június 20-án láttam utoljára foglyot.