Madárfaunisztikai adatok a Marcal mentéről

Somogyi Csaba
9500 Celldömölk, Marx u.74., e-mail: csabis09@gmail.com

Cs. Somogyi: Avifaunistical data from Marcal Basin
The report presents the most interesting data from the author’s diary in the last three years.

cigányréce (Aythya nyroca): 2010.07.23. 1 pld. a Kodó patakon. 2010.08.17. 8 pld. átrepült Bánhalmapuszta határában.
kontyos réce (Aythya fuligula): 2010.10.09. 1 pld. tőkés récékkel és szárcsákkal mozgott Nagypirit határában.
kanalas réce (Anas clypeata): 2009.04.06. 5 pld. egy belvízen a folyó celldömölki szakasza mentén.
nyílfarkú réce (Anas acuta): Egyszeri megfigyelés 2009.03.15. 10 pld. a folyó celldömölki szakasza mentén belvízen.
fütyülő réce (Anas penelope): 2010.10.09. kb. 20 pld. Nagypirit határában. 2010.11.07. kb. 50 pld. Nagypirit határában.
böjti réce (Anas querquedula): a folyó celldömölki szakasza mentén telente és kora tavasszal kisebb-nagyobb csapatai megfgyelhetőek belvizeken, illetve magán a folyón is.
csörgő réce (Anas crecca): a folyó celldömölki szakasza mentén telente és kora tavasszal kisebb-nagyobb csapatai megfgyelhetőek belvizeken, illetve magán a folyón is.
fogoly (Perdix perdix): 2010.05.29. 2 pld. Marcalgergelyi határában, 2010.07.12. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszán.
kárókatona (Phalacrocorax carbo): gyakran találkozni vele a folyó mentén. Leginkább a téli időszakban, illetve kora tavasszal. Mersevátnál, Nemeskocsnál, Bánhalmapusztánál és Celldömölknél is figyeltük már meg.
kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus): 2009.02.21. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszán, 2009.02.22. 2 pld. ugyanott ahol előző nap, 2009.02.25. 1 pld. ugyanott, 2009.02.28. 1 pld., 2009.03.01. 2 pld.
törpegém (Ixobrychus minutus): a terület fészkelő madara. A folyón kívül költ még Celldömölkön a Téglagyári-tavon és a Nagypiriti-halastavon is.
bakcsó (Nyticorax nycticorax): 2010.07.12. 4 pld. a Marcal celldömölki szakasza mentén repült át.
kis kócsag (Egretta garzetta): 2010.05.29. 1 pld. Nagypirit határában egy réten, nagy  kócsagok társaságában
vörös gém (Ardea purpurea): 2007. májusában 1 pld. Egeralja határában,
2009.07.28. 1 pld. a Marcal celldömölki szakasza mentén, 2009.08.21. 1 pld.
 Csögle határában, 2010.04.07. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszánál
fekete gólya (Ciconia nigra): 2007. májusában 1 pld. Bánhalmapuszta határában, 2009.05.28. 2 pld. Csögle határában, 2009.05.30. 2 pld. Nagypirit határában egy réten, 2010.03.20. 1 pld. Celldömölk határában, északi irányba repült.
rétisas (Haliaetus albicilla): 2009.02.21. 2 példány a folyó celldömölki szakaszán egy nagy belvízfoltnál, 2009.02.22. 1 pld. az előző helynél, 2010.11.07. 1 pld. Külsővat határában, majd a későbbiek folyamán 1 pld. Nagypirit határában, 2010.11.20. 1 pld. Külsővat határában
parlagi sas (Aquila heliaca): 2009.05.29. 1 pld. Csögle határában északi irányba repült
barna kánya (Milvus migrans): 2008.05.02. 1 pld. Csögle határában északnak tartott, 2009.04.07. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszán, nyugatra tartott
darázsölyv (Pernis apivorus): 2009.08.23. 1 pld. Csögle határában, 2010.05.29. 2 pld. Boba határában
hamvas rétihéja (Circus pygargus): a terület fészkelő faja. A medence több pontján is költ. 2007 óta Aczél Gergely évente tábort szervez a költőterületek és a költőpárok felmérésére.
kék vércse (Falco vespertinus): 2008.05.02. 8 pld. Bánhalmapuszta és Adorjánháza közti út mentén akácfákon. 2010.05.29. 1 hím és 1 tojó pld. Csögle határában
kabasólyom (Falco subbuteo): A terület költő madara. Sokszor volt szerencsénk hozzá Celldömölk, Egeralja, Csögle és Bánhalmapuszta környékén is.
kormos szerkő (Chlidonias niger): 2010.05.29. 2 pld. Nagypirit határában egy réten, belvízfolt felett repkedtek
dankasirály (Larus ridibundus): 2009.04.07. kb. 100 pld. a folyó celldömölki szakaszán egy nagy belvízfoltnál, 2010.05.24. kb. 50 pld. a folyó celldömölki szakaszán, szintén egy nagy belvízfoltnál
sárgalábú sirály (Larus michahellis): 2010.03.05. 4 pld. a Marcal celldömölki szakasza mentén, északi irányba repültek
pajzsoscankó (Philomachus pugnax): 2009.04.06. kb. 20 pld. belvízen a folyó celldömölki szakasza mentén, 2009.04.11. kb. 20 pld. ugyanott, mint az előző alkalommal.
sárszalonka (Gallinago gallinago): 2010.11.07. 1 pld. Külsővat határában a belvízfoltok illetve a kiöntésekből megmaradó vízfelületek környékén. 2010.11.20. kb. 40 pld. ugyanott, ahol az előző alkalommal.
aranylile (Pluvialis apricaria): 2010.03.06. 20 pld. a folyó celldömölki szakasza mentén egy szántóföldön, 2010.03.13. 10 pld. ugyanott, ahol az előző alkalommal, de most bíbicekkel együtt mozogtak, 2010.05.21. 10 pld. szintén a celldömölki szakaszon, de ezúttal egy, a folyótól távolabb lévő szántóföldön, bíbicekkel együtt
erdei cankó (Tringa ochropus): 2010.11.07. 1 pld. marcalgergelyi határában egy trágyaülepítőnél.
réti cankó (Tringa glareola): 2008.05.02. 8 pld. Egeralja környékén, 2010.04.27. 10 pld. a folyó celldömölki szakasza mentén, 2010.04.28. 13 pld. ugyanott, mint az előző napon. 2010.09.02. 20 pld., majd 2010.09.23. 6 pld. belvizek környékén a celldömölki szakasz mentén. 2010.11.07. 1 pld. Marcalgergelyi környékén.
szürke cankó (Tringa nebularia): 2010.03.21. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszán.
piroslábú cankó (Tringa totanus): 2007.06.01. 1 pld. Egeralja környékén, 2010.05.29. 1 pld. Csögle környékén.
billegetőcankó (Actitis hypoleucos): A celldömölki Téglagyári-tavon 2009. nyarán 1 példányt több alkalommal is megfigyeltünk. Ugyanabban az évben júliusban a nagypiriti kavicsbányatavon 2 példányt figyeltünk meg többször is.
haris (Crex crex): a terület költő madara. Csögle határában 2007. augusztusában egy példányt gyűrűztünk, egyéb megfigyelések a folyó nagypiriti, illetve bobai szakaszai mentéről származnak.
daru (Grus grus): 2008.05.02. 1 pld. Nagypirit határában egy réten, 2009.04.05. 2 pld. a folyó celldömölki szakaszán szántóföldön, 2009.04.06. 2 pld. ugyanott (valószínűleg ugyanazok), 2010.11.26. 14 pld. Külsővat határában repült át
kuvik (Athene noctua): 2007. júniusában több alkalommal is megfigyeltük egy majorban Bánhalmapuszta környékén.
gyöngybagoly (Tyto alba): A medence több falujának templomtornyában is van kihelyezve számára költőláda és sikeresen költ is a legtöbb helyen.
jégmadár (Alcedo atthis): Több megfigyelési adata is akad. A merseváti tőzegtavon, a nagypiriti kavicsbányatavon is láttuk már példányait. A folyó külsővati, celldömölki szakaszán is találkoztunk már vele. Költő faj.
gyurgyalag (Merops apiaster): költ néhány helyen a medencében. Például: Mersevát, Csögle.
búbosbanka (Upopa epops): szintén fészkelő madara a területnek. Megfigyeltük már például  Celldömölk környékén néhány helyen és Csögle környékén is.
fekete harkály (Dryocopus martius): költ a területen, például a Bánhalmapuszta környéki láperdőben.
hantmadár (Oenanthe oenanthe): 2009.09.02. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszán, vasúti sínek között mozgott.
kékbegy (Luscinia svecica): több példányt is sikerült meggyűrűznünk az évek során Csögle környékén. Egeralja határában is sikerült többször megfigyelnünk, hallanunk.
süvöltő (Pyrrhula pyrrhula): 2007.12.27. 1 pld. a folyó celldömölki szakaszánál.