Cinege

Vasi Madártani Tájékoztató  15. szám

Ornithological Newsletter of Vas County
The issue 15th

Szerkesztette: Gyurácz József
Editor: J. Gyurácz
 Szombathely 2010

Udvardy Miklós (1919-1998) emlékének
In memory of Miklós Udvardy

ISSN 1416-6356

ISSN 1786-2000 on-line változat

Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME 8. sz. Vas megyei Csoportja) 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Dr. habil. Gyurácz József elnök, Lőrincz Csilla titkár, Horváth Ildikó gazdasági vezető, Dr. Bánhidi Péter Varga László alelnök, Barki Márta titkár-helyettes

I. Chernel Ornithological and Nature Conservation Society
(The Vas County group of MME/BirdLife Hungary)Tartalom

EGYESÜLETI ÉLET
Visszatekintés 2010-re

TERMÉSZETVÉDELEM
Németh Csaba: Kis légykapó (Ficedula parva) odútelepítés Vas megyében

MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA
Gyurácz József, Bánhidi Péter: Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2010-ben
Aczél Gergely: Láperdei Madárgyűrűző Tábor
Lukács Zoltán, Gyurácz József: A kékfarkú (Tarsiger cyanurus) első bizonyított előfordulása és első gyűrűzött példánya Magyarországon
Barki Márta: A Chernel-kerti odútelep, 2010
Fehér István: Barna rétihéja (Circus aeruginosus) és fogoly (Perdix perdix) Tompaládony határában
Varga László: Darázsölyv (Pernis apivorus) adatok az elmúlt 30 évből
Somogyi Csaba: Madárfaunisztikai adatok a Marcal mentéről
Herényi Márton, Illés Péter, Kiszely Pál: Tízlábú (Decapoda) rákállomány-felmérés az Őrségben
Illés Péter: Három tízlábú (Decapoda) rákfaj a Kőszegi Tájvédelmi Körzet területén
Kovács Péter, Szinetár Csaba: Újabb adatok a Tömördi Madárvárta környékének pókfaunájához VII.
Illés Péter: A vörös mókus (Sciurus vulgaris) aktivitása és a téli mókusfészkek Kőszeg város zöldövezetében

KRÓNIKA
Bánhidi Péter: Gyűrűzés a Neretva-deltában

A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájának támogatói 2010-ben

Gyurácz József, Lukács Zoltán, Vörös Norbert: VAS MEGYE MADARAINAK NÉVJEGYZÉKE

Fotók

§

CONTENTS

SOCIETY LIFE
Looking back on 2010

CONSERVATION
Csaba Németh: Installation of nest-boxes for Red-breasted Flycatcher in Vas County

MONITORING ON THE FAUNA AND FLORA
József Gyurácz, Péter Bánhidi: Bird Ringing at Tömörd Bird Ringing Station in 2010
Gergely Aczél: Bird ringing action at Láperdő
Zoltán Lukács, József Gyurácz: The first recod and ringed specimen of Red-flanked Bluetail in Hungary
Márta Barki: Nest-box colony of Chernel Garden in Kőszeg, 2010
István Fehér: Western Marsh Harrier and Grey Partridge near Tompaládony
László Varga: Data on the distribution of European Honey Buzzard in the last thirty years
Csaba Somogyi: Avifaunistical data from Marcal Basin
Márton Herényi, Péter Illés, Pál Kiszely: Crayfish (Decapoda) surveying in Őrség
Péter Illés: Crayfish (Decapoda) surveying in Landscape Protection Area of Kőszeg
Péter Kovács, Csaba Szinetár: Some new data on the spider fauna of the Bird-observatory of Tömörd VII.
Péter Illés: The activity and winter nests of Eurasian Red Squirrel in the greenbelt of Kőszeg

CRONICLE
P. Bánhidi: Bird ringing in Neretva Delta

Sponsors of the István Chernel Ornithological and Nature Conservation Society in 2010

József Gyurácz, Zoltán Lukács, Norbert Vörös: AN ANNOTATED LIST OF THE BIRDS OF VAS COUNTY

Photos