Florisztikai változások a tömördi Nagy-tó környékén

Keszei Balázs
9730 Kőszeg, Gyöp u. 10.,e-mail: keszeib@gmail.com

B. Keszei: Changes in the Flora of the lake at Tömörd, 2011
In 2011, two new, previously unregistered plant species, Common Twayblade and Lesser Spearwort were found around the lake of Tömörd.

Előzmények
A tömördi Nagy-tó és környéke Chernel István terepi naplóiból és jegyzőkönyveiből ismert madármegfigyelőhely. Majdnem húsz éve e terület a színhelye a Magyar Madártani Egyesület (MME) helyi csoportja (Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület) által szervezett kutató táboroknak és egyéb programoknak. A tó környékének flórája és faunája jól ismert, mégis évről évre újabb eredményekkel gazdagszik növény- és állattani adatbázisunk. Bár vannak a területről korábbi adatok is, a tömördi Nagy-tó és környékének flórájáról Farkas Julianna (Farkas 1986) dolgozatából kaptunk először tematikus képet. 1999-ben jelent meg újra vegetációt és flórát is áttekintő dolgozat (Keszei és Bauer 1999). Ez a munka az egyesületi területen 219 edényes növényfaj aktuális előfordulásáról tudósít. A következő évek megfigyelései során a fajlista tovább bővült, erről a dokumentáció a Cinege (Vasi Madártani Tájékoztató) 2002., 2004., 2010. évi számaiban nyomon követhető. Az egyesületi területen korábban rögzített fajlista (1999) kiegészítéseként az alábbi fajok kerültek elő:
 

 
magyar név
tudományos elnevezés
2002
Dárdás csukóka
Scutellaria hastifolia
Réti szegfű
Dianthus deltoides
Sárga rezeda
Reseda luteola
Tarka nefelejcs
Myosotis discolor
Úszó békaszőlő
Potamogeton natans
2004
Alacsony füzény
Lythrum hyssopifolia
Édeslevelű csüdfű
Astragalus glycyphyllos
Fülemüleszittyó
Juncus articulatus
Gumós kőtörőfű
Saxifraga bulbifera
Kardos madársisak
Cephalanthera longifolia
Pocsolyalátonya
Elatine alsinastrum
Tócsahúr
Peplis portula
Varangyszittyó
Juncus bufonius
2010
Közönséges rence
Utricularia vulgaris
Beszámoló
2011-ben újabb kettő, eddig nem regisztrált fajjal bővült a tömördi flóra adatbázisa.

Tojásdad békakonty (Neottia ovata, syn.: Listera ovata)
2011. május 19-én dr. habil. Szinetár Csaba főiskolai tanár és tanítványai a madárvárta épületétől nyugatra eső kis gyepben találták e különös nevű, védett kosborfélénk két példányát. Vas megyében a Kőszegi-hegységben, a Répce síkon, az Őrségben és a Rába völgyében egyaránt ismertek előfordulásai. Viszonylag gyakori orchideáink egyike ez a faj. Általában a félárnyékos helyeket kedveli, de megél teljes napfényen és zárt erdőállományok alatt egyaránt. A növény 20-50 cm magas, évelő. Gyöktörzse rövid, ikergumói nincsenek. A szár alsó részében található – általában – kettő, széles tojásdad, majdnem átellenes állású levele. A virágzat megnyúlt, tömött fürt. A virágok zöldek, nem feltűnőek. Május-júniusban virágzik. A kosborfélékre általában jellemző az endomikorrhiza jelensége. Érdekes, hogy – bár a tojásdad békakonty is igényli a szimbióta gombakapcsolatot a csírázáskor illetve az egyedfejlődés korai szakaszában – a kifejlett példányok teljesen gombamentesek lehetnek (Molnár 2011).

Békaboglárka (Ranunculus flammula)
A „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” nyári táborának lakói a tömördi madárvártához is ellátogattak. Ekkor került szem elé ez a növény (2011. július 12.). Az első példányt a Nagy-tó körül meglevő, vízi harmatkásás (Glycerietum maximae) társulás kiszáradó, magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) terhelt déli határán leltük. Később több példányt is sikerült megfigyelni a 15-ös háló alatt és közvetlen környékén (ined. Illés Péter). A békaboglárka 10-30 cm magas, felálló szárú kopasz növény. Évelő. Halványsárga virágai 10-15 mm átmérőjűek, fénylők. Tőleveleitől indulva a szárlevelek egyre keskenyedők, szélük fogazott illetve ép. Bár hazánkban mocsár- és lápréteken, nedves legelőkön gyakorinak mondható, Vas megyében nem igazán elterjedt faj.

Összegzés
1999 óta az egyesületi területen 235 edényes növényfaj egyedeinek előfordulását bizonyítottuk. Közülük hét tartozik a védett fajok közé:
 
 

 
magyar név
tudományos elnevezés
eszmei érték
Rostostövű sás
Carex appropinquata
5 000 Ft
Szártalan bábakalács
Carlina acaulis
2 000 Ft
Kardos madársisak
Cephalanthera longifolia
5 000 Ft
Mezei szegfű
Dianthus deltoides
5 000 Ft
Pocsolyalátonya
Elatine alsinastrum
2 000 Ft
Tojásdad békakonty
Neottia (Listera) ovata
5 000 Ft
Agár sisakoskosbor
Anacamptis (Orchis) morio
10 000 Ft
Felhasznált irodalom
Farkas J. (1986): A tömördi Nagytó és környéke élővilágának vizsgálata – Tudományos Diákköri Dolgozat, BDTF, Szombathely, pp.: 1-47.
Keszei B. - Bauer N. (1999): A tömördi Nagy-tó és környékének növényvilága – Vasi Szemle, 53(1):97-110.
Molnár V. A. (2011): Magyarország orchideáinak atlasza – Kossuth Kiadó, Budapest, pp.: 203-206.