TERMÉSZETVÉDELEM

Málta szigetén pihentek az Afrikába tartó kőszegi fehér gólyák (Ciconia ciconia)
Németh Csaba
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter, e-mail: nemethcs@gpinet.hu

Cs. Németh: Hungarian White Storks in Malta
Three White Storks ringed and repatriated in Kőszeg stopovered in Malta. These three birds were first demonstrated that White Storks breeding in Hungary passed through Malta in autumn.

   Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai szeptemberben kapták a hírt: a kőszegi Madárvédelmi Mintatelepükön gyűrűzött fehér gólyák (Ciconia ciconia) három példánya Málta szigetén pihent, majd továbbrepült Afrika partjai felé. A kőszegi Chernel-kertben minden szabadon engedett madárra gyűrű kerül annak érdekében, hogy későbbi sorsa nyomon követhető legyen. Így történt azokkal a fehér gólyákkal is, amelyeket szeptember 28-án figyeltek meg madarászok Málta szigetén. A gólyák közül kettő alig egy hónappal korábban kapta gyűrűjét Kőszegen, egy pedig a tavalyi évben. Előbbiek vasi, ill. győr-moson-sopron megyei fészekből kiesett fiatal madarak, míg az utóbbi a Chernel-kertben, sérült szülők fiókájaként bújt ki a tojásból. A madarak a gyűrűzésüket követő két hétben még Kőszegen tartózkodtak és aztán két hét alatt tették meg az 1300 km-es távolságot.
   A gólyák megfigyelése kisebb szenzációt keltett a szigeten, amely a madárvédők körében „háborús övezetként” ismert. A máltai orvvadászok ugyanis csapdázzák és vadásszák a vonuló madarakat. Annak ellenére, hogy az Európai Unió folyamatos nyomásgyakorlással próbálja rávenni Máltát a Közösség Madárvédelmi Irányelvének betartására, az illegális vadászat visszaszorítása kevés eredménnyel jár. Így aztán Máltán ritkaságszámba megy, ha valaki gólya méretű, élő madarat tud megfigyelni. Nem csoda hát, hogy mintegy 200 fős tömeg gyűlt össze a helyi futballpálya reflektorain pihenő kőszegi gólyák látványára a Mgarr nevű kisváros utcáin. A madarak nyugalmára a helyi rendőrség és a madárvédők egész éjszaka vigyáztak, reggel pedig addig kísérték őket a szárazföldön, amíg a gólyák el nem tűntek a tenger felett Afrika partjai felé. A madarak gyűrűjének feliratát távcsővel azonosították, majd a máltai, valamint a budapesti madárgyűrűző központ közti kapcsolatfelvételt követően igazgatóságunk munkatársai visszajelezték jelölésük pontos körülményeit és adatait. A gyors intézkedésnek köszönhetően a helyi madárvédelmi szervezet, a BirdLife Malta még aznap sajtóhírben tette közzé a gólyák történetét.
   A hír a hazai ornitológusok körében is nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a több mint ötezer Magyarországon gyűrűzött fehér gólyából mostanáig még egy sem került meg Máltán. A gyűrűzési adatok alapján eddig joggal feltételezték, hogy gólyáink vonulásuk során kizárólag a Boszporuszon át vezető útvonalat használják. Bár ez az elmélet a nálunk fészkelő madarak vonatkozásában továbbra is igaz, a kőszegi gólyák esete tovább árnyalja a vonulásukról eddig kialakult képet. Ezek a madarak már kétszer megmenekültek a pusztulástól, és bár még nagyon sok veszély leselkedik rájuk a vonulás során, a természetvédelmi szakemberek bíznak benne, hogy túlélik a nagy utazást.