MONITORING, FAUNISZTIKA, FLORISZTIKA

Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza

Gyurácz József 1 – Lukács Zoltán 2
1. Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu
2. Nyugat-magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet,
9400 Sopron, Ady Endre u. 5., e-mail: lukcsika@freemail.hu

J. Gyurácz, Z. Lukács: Map of birds breeding in West-Hungary
156 bird sepcies were detected in 39 UTM (10 x 10 km) squares of West Hungary during breeding period of 2011. 916 nesting data were proved.  The second table contains the list of bird species occured during the breedig season.

   Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet igazgatója vezetésével 2011. költési időszakában három nyugat-magyarországi megyére (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala) kiterjedően valósult meg a fészkelő madarak ponttérképezése. Egyesületünk 22 fő részvételével 39 db - elsősorban Vas megyére kiterjedő - 10 x 10 kilométeres UTM négyzetben (100 km2, 10.000 hektár) szervezte meg a felmérést (1. ábra és 1. táblázat), melyhez az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is szolgáltattak adatokat. A vizsgálat alapvető célja az volt, hogy a madárfajok fészkelésének hiányát vagy jelenlétét kimutassuk az egyes kvadrátokban. A jelenlétet a fészkelésre/költésre utaló 16 viselkedés minta (pl. éneklő hím, illetve dürgési hang észlelése költési időben; párok megfigyelése költési időben, fészkelésre alkalmas élőhelyen; a vizsgált szezonban talált tojásos fészek, stb.) alapján három csoportba soroltuk: költés lehetséges, költés valószínű, igazolt költés. A megfigyelés dátuma mellett rögzítettük az élőhely típusát (pl. lombos erdő, nádas vagy legelő, stb.) is, ahol a madarat megfigyeltük. Az adatokat terepnaplóban és internetes adatbázisban egyaránt rögzítettük.
   A 39 UTM négyzet területén 156 faj jelenlétét mutattuk ki fészkelési idődszakban és 2628 megfigyelést regisztráltunk. Ebből 1056 a költés lehetséges, 656 a költés valószínű és 916 az igazolt költés kategóriába tartozik. A 2. táblázat első oszlopa tartalmazza a megfigyelt fajok listáját, a második oszlopban találjuk az UTM négyzetek darabszámát, ahányban a fajt megfigyeltük. A harmadik oszlop a frekvencia adatokat tartalmazza, amelyek megmutatják, hogy egy faj a felmért UTM négyzetek hány százalékában fordult elő. Ha mindegyikben, akkor a frekvencia értéke 100, ha csak egyben, akkor az értéke 3.

1. ábra. Egyesületünk felmérési területe. A felmérét UTM négyzetek szürke körrel jelölve
 
 

1. táblázat. A felmért UTM négyzetek kódjai és a felmérők neve

 
UTM (kód)
Felmérő neve
WM89, WM99, XN52 XN62
Barbácsy Zoltán
WN90, XN00
Lasits Tímea, Gruber Ágnes, Barbácsy Zoltán,
Jandrasits László, Szentirmai István
XM09
Polovitzer Péter, Gyurácz József
XN02, XN12, XN31 XN34, XN41, XN43 XN44, XN53, XN54 XN64, XN74
Lukács Zoltán
XN03, XN13
Kelemen Tibor
XN04
Illés Péter, Németh Csaba
XN05, XN14, XN15
Illés Péter
XN10
Góczán Éva, Góczán József, Kóta András
XN11, XN21
Varga László
XN20
Bedőcs Gyula, Kóta András
XN22
Kóta András
XN23
Vörös Norbert, Kóta András
XN24, XN25, XN35 XN55
Gyurácz József
XN32
Biró Martin, Kóta András
XN33
Hodászi Ede
XN42
Koszorús Péter
XN45
Fehér István
XN63
Somogyi Csaba
2. táblázat. A felmért fajok, az UTM négyzetek száma, melyekben a faj előfordult és a fajok frekvenciája
 
Fajnév-EURING-kód UTM (db) Frekvencia
Barátposzáta-SYLATR 39 100
Citromsármány-EMBCIT 39 100
Fekete rigó-TURMER 39 100
Széncinege-PARMAJ 39 100
Csilpcsalpfüzike-PHYCOL 38 97
Egerészölyv-BUTBUT 38 97
Énekes rigó-TURPHI 38 97
Nagy fakopáncs-DENMAJ 38 97
Csuszka-SITEUR 37 95
Kék cinege-PARCAE 37 95
Vörösbegy-ERIRUB 37 95
Barázdabillegető-MOTALB 36 92
Erdei pinty-FRICOE 36 92
Házi rozsdafarkú-PHOOCH 36 92
Mezei veréb-PASMON 36 92
Seregély-STUVUL 36 92
Szajkó-GARGLA 36 92
Tövisszúró gébics-LANCOL 36 92
Zöldike-CARCHL 36 92
Házi veréb-PASDOM 35 90
Örvös galamb-COLPAL 35 90
Tengelic-CARCAR 35 90
Csicsörke-SERSER 34 87
Fehér gólya-CICCIC 34 87
Füsti fecske-HIRRUS 34 87
Meggyvágó-COCCOC 34 87
Fácán-PHACOL 33 85
Mezei pacsirta-ALAARV 33 85
Sárgarigó-ORIORI 33 85
Zöld küllő-PICVIR 33 85
Balkáni gerle-STRDEC 32 82
Molnárfecske-DELURB 32 82
Őszapó-AEGCAU 32 82
Vadgerle-STRTUR 32 82
Cigánycsuk-SAXTOR 31 79
Dolmányos varjú-CORNIX 31 79
Kakukk-CUCCAN 31 79
Kis poszáta-SYLCUR 31 79
Mezei poszáta-SYLCOM 31 79
Szürke légykapó-MUSSTR 31 79
Barátcinege-PARPAL 30 77
Holló-CORRAX 30 77
Énekes nádiposzáta-ACRRIS 29 74
Kenderike-CARCAN 29 74
Fekete harkály-DRYMAR 28 72
Fürj-COTCOT 28 72
Vörös vércse-FALTIN 27 69
Búbospacsirta-GALCRI 26 67
Nyaktekercs-JYNTOR 26 67
Fülemüle-LUSMEG 25 64
Közép fakopáncs-DENMED 25 64
Sisegő füzike-PHYSIB 25 64
Léprigó-TURVIS 24 62
Tőkés réce-ANAPLA 24 62
Berki tücsökmadár-LOCFLU 23 59
Kék galamb-COLOEN 23 59
Fitiszfüzike-PHYTRO 22 56
Karvalyposzáta-SYLNIS 21 54
Ökörszem-TROTRO 21 54
Kis fakopáncs-DENMIN 20 51
Nádirigó-ACRARU 20 51
Örvös légykapó-FICALB 20 51
Parlagi galamb-COLLIV 20 51
Sordély-EMBCAL 20 51
Szarka-PICPIC 20 51
Búbos cinege-PARCRI 19 49
Karvaly-ACCNIS 19 49
Macskabagoly-STRALU 18 46
Balkáni fakopáncs-DENSYR 17 44
Réti tücsökmadár-LOCNAE 17 44
Bíbic-VANVAN 16 41
Fenyvescinege-PARATE 16 41
Hamvas küllő-PICCAN 16 41
Rozsdás csuk-SAXRUB 16 41
Erdei fülesbagoly-ASIOTU 15 38
Jégmadár-ALCATT 15 38
Vízityúk-GALCHL 15 38
Darázsölyv-PERAPI 14 36
Fekete gólya-CICNIG 14 36
Nádi sármány-EMBSCH 14 36
Gyurgyalag-MERAPI 13 33
Rövidkarmú fakusz-CERBRA 13 33
Tüzesfejű királyka-REGIGN 13 33
Hegyi fakusz-CERFAM 12 31
Kabasólyom-FALSUB 12 31
Sarlósfecske-APUAPU 12 31
Erdei pityer-ANTTRI 11 28
Függőcinege-REMPEN 11 28
Hegyi billegető-MOTCIN 11 28
Héja-ACCGEN 11 28
Szürke gém-ARDCIN 11 28
Barna rétihéja-CIRAER 10 26
Bütykös hattyú-CYGOLO 10 26
Szárcsa-FULATR 10 26
Foltos nádiposzáta-ACRSCH 9 23
Kis lile-CHADUB 9 23
Kis vöcsök-TACRUF 9 23
Búbos banka-UPUEPO 8 21
Haris-CRECRE 8 21
Nádi tücsökmadár-LOCLUS 8 21
Sárga billegető-MOTFLA 8 21
Sárgafejű királyka-REGREG 8 21
Billegetőcankó-ACTHYP 7 18
Csóka-CORMON 7 18
Kerti poszáta-SYLBOR 7 18
Partifecske-RIPRIP 7 18
Vetési varjú-CORFRU 7 18
Guvat -RALAQU 6 15
Gyöngybagoly-TYTALB 6 15
Kerti geze-HIPICT 6 15
Kuvik-ATHNOC 6 15
Lappantyú-CAPEUR 6 15
Törpegém-IXOMIN 6 15
Búbos vöcsök-PODRUF 5 13
Cserregő nádiposzáta-ACRSCI 5 13
Erdei pacsirta-LULARB 5 13
Hamvas rétihéja-CIRPYG 5 13
Barna kánya-MILMIG 4 10
Kerti rozsdafarkú-PHOPHO 4 10
Kormosfejű cinege-PARMON 4 10
Bakcsó-NYCNYC 3 8
Füleskuvik-OTUSCO 3 8
Küszvágó csér-STEHIR 3 8
Rétisas-HALALB 3 8
Csíz-CARSPI 2 5
Dankasirály-LARRID 2 5
Erdei szürkebegy-PRUMOD 2 5
Fogoly-PERPER 2 5
Kárókatona-PHACAR 2 5
Kékbegy-LUSSVE 2 5
Keresztcsőrű-LOXCUR 2 5
Kis légykapó-FICPAR 2 5
Kis vízicsibe-PORPAR 2 5
Kormos varjú-CORONE 2 5
Nyári lúd-ANSANS 2 5
Süvöltő-PYRULA 2 5
Vörös gém-ARDPUR 2 5
Barátréce-AYTFER 1 3
Cigányréce-AYTNYR 1 3
Erdei szalonka-SCORUS 1 3
Fehérhátú fakopáncs-DENLEU 1 3
Feketenyakú vöcsök-PODNIG 1 3
Fenyőrigó-TURPIL 1 3
Hantmadár-OENOEN 1 3
Kanalas réce-ANACLY 1 3
Kendermagos réce-ANASTR 1 3
Kerecsensólyom-FALCHE 1 3
Kis kócsag-EGRGAR 1 3
Kis őrgébics-LANMIN 1 3
Kontyos réce-AYTFUL 1 3
Kormos légykapó-FICHYP 1 3
Nagy kócsag-EGRALB 1 3
Piroslábú cankó-TRITOT 1 3
Sárgalábú sirály-LARMIC 1 3
Uhu-BUBBUB 1 3
Vizirigó-CINCIN 1 3
A felmérés a Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 számú pályázatának támogatásával valósult meg.
 


Barátposzáta (Sylvia atricapilla)