Madárgyűrűzés a Tömördi Madárvártán 2011-ben

Gyurácz József 1 – Bánhidi Péter 2

1. Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu
2. Meszlen, Béke u. 51., e-mail: drbanhidip@freemail.hu

J. Gyurácz, P. Bánhidi: Bird Ringing of Tömörd Bird Ringing Station in 2011
The Constant Effort Sites (CES) program - which started in 2004 - has been continued. We ringed 312 birds of 32 species during the days of CES. Besides the CES program a week-long spring bird-ringing action was organized. In total, 813 specimens of 31 species were ringed. The autumn action lasted from 31st July until 6th November. In total, 6410 specimens of 85 species were ringed and in 1637 cases recaptured individuals of 49 species. The table below shows the species and numbers of ringed birds in the CES, in spring and in autumn. The actions were very popular.

   A tavaszi madárgyűrűzés 2011. március 26-tól április 3-ig tartott.  A nyolc nap alatt 31 faj 813 példánya gyűrűztük meg és 19 faj 247 visszafogását regisztráltuk.
   A következő program a tavaszi vonulási időszak végén és fészkelési időben történő – CES (Constant Effort Site) néven ismert – vizsgálat volt. 2011. április 15. és július 15. között kilenc alkalommal végeztünk napi 6 órás gyűrűzést. A CES programban 32 faj 312 példányát gyűrűztük meg és 19 faj 72 visszafogását rögzítettük.
   Az őszi gyűrűzés 2011. július 31-én kezdődött és folyamatosan tartott november 6-ig. Ez volt a tizenharmadik őszi Actio Hungarica program Tömördön, melynek állandó munkatársa augusztusban Biró Martin, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium (Szombathely) tanulója, szeptember-október-novemberben Lukács Zoltán pécsi madárgyűrűző, a Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársa volt. Az őszi programban 85 faj 6410 példányát gyűrűztük meg és 1637 esetben fogtuk vissza 47 faj egyedeit. A három programban gyűrűzött madárfajok egyedszámát az 1. táblázat tartalmazza.
   Egy 2003. augusztus 3-án a madárvártán gyűrűzött (gyűrűző: Góczán József) zöld küllőt (Picus viridis) találtak meg elpusztultan a tömördi temetőben 2011. augusztus 10-én. Ez az eddigi legidősebb ismert korú zöld küllő Magyarországon.   Külföldi gyűrűs madarat is ellenőriztünk: egy fiatal hím nádi sármányt (Emberiza schoeniclus) Csehországban gyűrűztek. Öt Tömördön gyűrűzött madár külföldi megkerüléséről értesültünk 2011-ben. Egy fekete rigót (Turdus merula) Olaszországban, egy barátposzátát (Sylvia atricapilla) Horvátországban, egy kis poszátát (S. curruca) Németországban, egy széncinegét (Parus major) Ausztriában fogtak vissza, egy vörösbegyet (Erithacus rubecula) elpusztultan találtak Ausztriában.

1. táblázat. A gyűrűzött madarak egyedszáma fajonként

 
Faj Tavaszi vonulás
2011.
III. 26 – IV.3.
CES
Tavaszi vonulás-
költés
Őszi vonulás
2011.
VII. 31 –
XI. 6.
barna rétihéja (C. aeruginosus) - - 1
barátcinege (P. palustris) 2 3 16
barátposzáta (S. atricapilla) 43 69 1476
barázdabillegető (M. alba) 3 - 4
berki tücsökmadár (L. fluviatilis) - - 4
búbos cinege (P. cristatus) - - 1
cigánycsuk (S. torquatus) 2 - 17
citromsármány (E. citrinella) 10 2 150
cserregő nádiposzáta (A. scirpaceus) - - 12
csicsörke (S. serinus) - - 5
csilpcsalpfüzike (Ph. collybita) 64 29 378
csíz (C. spinus) - - 4
csörgő réce (A. crecca) - - 1
csuszka (S. europaea) - 4 2
egerészölyv (B. buteo) - - 2
erdei pinty (F. coelebs) 21 11 50
erdei pityer (A. trivialis) - - 63
erdei szürkebegy (P. modularis) 49 - 153
énekes nádiposzáta (A. palustris) - 9 54
énekes rigó (T. philomelos) 21 10 245
fácán (Ph. colchicus) - - 1
fekete harkály (D. martius) - - 1
fekete rigó (T. merula) 9 10 437
fenyőpinty (F. montifringilla) 3 - -
fenyőrigó (T. pilaris) - - 1
fenyvescinege (P. ater) 5 - -
fitiszfüzike (Ph. trochilus) 11 3 19
foltos nádiposzáta (A. schoenobaenus) - - 47
függőcinege (R. pendulinus) 3 - 11
fülemüle (L. megarhynchos) - - 8
fürj (C. coturnix) - - 2
füsti fecske (H. rustica) - - 38
guvat (R. aquaticus) - - 6
gyurgyalag (M. apister) - - 1
hamvas (szürke) küllő (P. canus) 1 - -
hantmadár (Oe. oenanthe) - - 3
házi rozsdafarkú (Ph. ochruros) 4 - 42
hegyi fakusz (C. familiaris) 2 - 1
karvaly (A. nisus) - - 2
karvalyposzáta (S. nisoria) - 5 7
kenderike (C. cannabina) - - 3
kerti geze (H. icterina) - - 25
kerti poszáta (S. borin) - 4 78
kerti rozsdafarkú (Ph. phoenicurus) - - 18
kék cinege (P. caeruleus) 6 33 118
kis fakopáncs (D. minor) - - 5
kis légykapó (F. parva) - - 1
kis poszáta (S. curruca) - 6 102
kormos légykapó (F. hypoleuca) - 3 67
közép fakopáncs (D. medius) - - 3
léprigó (T. viscivorus) - - 1
meggyvágó (C. coccothraustes) - 2 47
mezei poszáta (S. communis) - 7 74
mezei veréb (Pas. montanus) 4 3 136
molnárfecske (D. urbicum) - - 1
nádirigó (A. arundinaceus) - 1 1
nádi sármány (E. schoeniclus) 6 - 195
nagy fakopáncs (D. major) - 2 13
nagy fülemüle (L. luscinia) - - 1
nagy őrgébics (L. excubitor) - - 1
nyaktekercs (J. torquilla) - 3 22
ökörszem (T. troglodytes) 11 - 69
örvös légykapó (F. albicollis) - - 5
őszapó (Ae. caudatus) 1 4 59
partifecske (R. riparia) - - 1
réti pityer (A. pratensis) - - 14
réti tücsökmadár (L. naevia) - - 9
rozsdás csuk (S. rubetra) - 1 10
rövidkarmú fakusz (C. brachydactyla) - - 7
sárgabillegető (M. flava) - - 4
sárgafejű királyka (R. regulus) 15 - 124
sárszalonka (G. gallinago) - - 5
seregély (S. vulgaris) - 2 5
sisegő füzike (Ph. sibilatrix) - 2 31
sordély (E. calandra) - - 7
süvöltő (P. pyrrhula) 1 - 6
szajkó (G. glandarius) 1 2 4
széncinege (P. major) 6 9 172
szőlőrigó (T. iliacus) 4 1 30
szürke légykapó (M. striata) - 1 19
tengelic (C. carduelis) 2 - 3
törpegém (I. minutus) - - 1
tövisszúró gébics (L. collurio) - 3 71
tüzesfejű királyka (R. ignicapilla) 7 - 18
vadgerle (S. turtur) - - 1
vörösbegy (E. rubecula) 480 59 1155
zöld küllő (P. viridis) - - 4
zöldike (C. chloris) 16 9 399
Összesen 813 312 6410
   A gyűrűzési és megkerülési adatokat a 2010-ben Tömördön visszafogott lengyel gyűrűs énekes rigó és olasz gyűrűs kék cinege adataival együtt a 2. táblázat tartalmazza.
   A madárvártát idén is több száz óvodás, általános és középiskolás diák, valamint egyetemi hallgató kereste fel szervezett keretek között. Az Európai Madármegfigyelő Napok alkalmából is sokan érkeztek Tömördre. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közreműködésével a réteket idén is sikerült szárzúzózni. dr. Kóta András és Lukács Zoltán megkezdte egy gyepterület helyreállítását.
   Köszönjük önzetlen munkáját mindazoknak, akik gyűrűzőként vagy segítőként sokat tettek a madárgyűrűzési programok sikeres lebonyolításáért.
   Állandó munkatárs: Biró Martin Táplánszentkereszt (augusztus), Lukács Zoltán Pécs (szeptember-október-november)
 


2. táblázat. Tömördön gyűrűzött és külföldön megkerült, illetve Tömördön megkerült és külföldön gyűrűzött madarak 2011-ben érkezett adatai. Rövidítések: AH = Actio Hungarica, Gy = gyűrűzés helye, M = megkerülés helye, 1 = 1. évében lévő madár, 2 = 2. évében lévő madár, 1+ = 1 évnél idősebb madár, F = fejlett, H = hím, T = tojó

 
Faj

EURING Kód

Gy/

M

Kor/

Ivar

Dátum Hely Koo. Távolság

km

Gyűrűző
barátposzáta

SYLATR

Gy 1/- 2008.08.21 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 177 Koszorús

Péter

M 1+/T 2010.04.07 Savica

Horvátország

49°50'N 16°00'E
vörösbegy

ERIRUB

Gy 1/- 2009.10.25 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 32 Lukács Zoltán
M - 2009.11.28 Oberwart

Ausztria

47°07'N 16°26'E
kis poszáta

SYLCUR

Gy 1/- 2010.08.10 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E 702 Góczán

Éva

 

M F/- 2011.05.11 Wendhausen

Németország

52°19'N 10°38'E
szécinege

PARMAJ

Gy 1/T 2010.10.26 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E - Lukács Zoltán
M F/- 2010.12.29 Klagenfurt

Ausztria

46°38'N 14°20'E
M 1+/- 2011.03.28 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E
énekes rigó

TURPHI

Gy 1/- 2010.10.02 Kaliszany

Lengyelország

51°05'N 21°49'E 559 Németh Csaba
M 1/- 2010.10.28 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E
kék cinege

PARCAE

Gy 2/- 2010.02.05 Gonzaga

Olaszország

44°58'N 10°52'E 520 Kalmár Sándor
M 1+/T 2010.10.02 Tömörd (AH) 47°21'N 16°40'E
   Gyűrűzők: dr. Bánhidi Péter Meszlen, Góczán József és Góczán Éva Körmend, Ferencz Márta Fertőújlak, dr. Gyurácz József Bük, Illés Péter Kőszeg, dr. Kalmár Sándor Sopron, dr. Király Gergely Völcsej, Koszorús Péter Sótony, Lenczl Mihály Budapest, Lukács Zoltán Pécs, dr. Németh Csaba Gyöngyösfalu, Polovitzer Péter Budapest, Szentendrey Géza Szentendre, Varga László Lukácsháza.
   Segítők: Bánhidi Márton Szombathely, Bognár Balázs Komárom, Halgas Balázs Dunakeszi, Horányi Lóránt Budapest, Horváth Orsolya Szombathely, Keresztes Brigitta és Keresztes Gréta Csepreg, Kiss Veronika Győr, Koszorús Gábor Sótony, Lendvai Imre Szombathely, Lőrincz Csilla Szombathely, Majer Csaba Tatabánya, Molnár Lídia Sepsiszentgyörgy, Ruff Andrea Szombathely, Somogyi Zoltán Szombathely, Szabolcs Alex Szombathely, Vörös Norbert Szombathely.