Madarász eredmények a Marcal-medencében

Aczél Gergely
9532 Külsővat, Raffel M. u.1., e-mail: gergely.aczel@gmail.com

G. Aczél: Results of bird monitoring in the valley of Marcal
In 2011, 6 breeding pairs of Montagu’s Harrier were detected in the valley of Marcal and in total, 232 birds of 28 species were ringed from 16th to 21st of August. The table below shows the species and numbers of ringed birds.

   2011-ben a már hagyományossá vált hamvas rétihéja-védelmi táborunkat és a madárgyűrűző táborunkat is megtartottuk, valamint ismételten felmérésre kerültek a medencét övező települések fehérgólya fészkei.
   A hamvas rétihéja-védelmi tábor legfőbb célkitűzése a medencében fészkelő fokozottan védett hamavas rétihéja (Circus pygargus) párok felkutatása, fészkeinek behatárolása, és szükség szerint a mezőgazdasági munkák káros hatásaitól való megóvásuk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park segítségével. Az idén június első napjaira szervezett akciónk 3 napig tartott, ami alatt bejártuk a Marcal folyó Békástól Bobáig terjedő 25-30 km-es szakaszát övező kb. 3500 hektáros területet. Az előző évek felmérései után már tudtuk hol vannak azok a jellemzően sásos, aranyvesszős, kiszáradófélben lévő láprétek, ahol a rétihéják a fészkelésükhöz alkalmas területeket találnak, ezért figyelmünk elsősorban ezekre a területekre összpontosult. Munkánk során 6 fészkelő hamvas rétihéja párt találtunk, és plusz egyet, amelyik a későbbi felméréseink során már nem jelent meg a területen, így ennek a párnak a fészkelése kérdéses. Az 5 éve tartó felméréseink után elmondható, hogy a Marcal-medencében fészkelő hamvas rétihéják állománya 4 és 7 pár között ingadozik, amiben az idei az egyik legjobb évnek bizonyult.    Terepbejárásaink során a területen látott, hallott madárfajokat is feljegyeztük, aminek a végén 102 fajt sikerült összeírnunk, köztük például az alábbi fajokat is:

1. Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
2. Kis kócsag (Egretta garzetta)
3. Vörös gém (Ardea purpurea)
4. Csörgő réce (Anas crecca)
5. Üstökös réce (Netta rufinua)
6. Cigányréce (Aythya nyroca)
7. Kék vércse (Falco vespertinus)
8. Haris (Crex crex)
9. Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
10. Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
11. Piroslábú cankó (Tringa totanus)
12. Füstös cankó (Tringa erythropus)
13. Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida)
14. Kékbegy (Luscinia svecica)
15. Léprigó (Turdus viscivorus)
16. Barkóscinege (Panurus biarmicus)
   Augusztusban megtartottuk a szokásos madárgyűrűző táborunkat a Külsővat-Bánhalmapuszta melletti láperdőben, amin idén 13-an vettek részt. A tábor ideje alatt 28 faj 232 egyedére került gyűrű (1. táblázat).
   Idén 13. alkalommal került felmérésre a Marcal-medence körül található 23 település 41 fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke. Az összegyűjtött adatokból leolvasható, hogy az idei költés az előző évekhez képest kimagaslóan jó volt, hisz utoljára csak 2008-ban sikerült 60 körüli fiatalt kiröptetniük a gólyaszülőknek. Azonban, ha áttekintjük a 13 év adatait, akkor a gólyák állományváltozásában észrevehető egyfajta ciklikusság. A jó éveket 2-3 gyengébb év követi, majd ismét egy csúcsot ér el a területen megtalálható gólyák száma. Aggodalomra adhat okot azonban az, hogy a „jó évek” csúcsai egyre alacsonyabbak és a mélypontok egyre mélyebbek. Míg 2001-ben 30 fészkelő párt számoltunk meg, addig idén 21-et és tavaly az állomány már a felére esett vissza a 2001-ben mértekhez képest.
   Ezúton is szeretném mindazoknak megköszönni az önzetlen segítségüket, akik munkájukkal hozzájárultak programjaink sikerességéhez!
 

1. táblázat. Láperdei gyűrűzőtábor adatai, 2011. augusztus 14-21.

 

 

kedd 08.16.
szerda 08.17.
csütörtök 08.18.
péntek 08. 19.
szombat 08.20.
vasárnap 08.21.
barátcinege
 
1
 
1
 
 
barátposzáta
2
24
6
12
25
42
citromsármány
 
 
 
 
2
 
cserregő nádiposzáta
1
 
 
 
 
1
csilpcsalp füzike
 
 
4
2
5
1
énekes nádiposzáta
 
2
 
 
1
1
énekes rigó
1
 
1
1
 
1
erdei pinty
 
1
 
 
 
 
fekete rigó
1
 
2
2
 
 
foltos nádiposzáta
 
1
1
 
 
 
kakukk
 
 
 
 
1
 
kék cinege
2
3
2
 
5
1
kerti geze
 
 
 
 
2
 
kerti poszáta
 
 
 
1
1
2
kis fakopáncs
 
1
 
 
 
 
kis poszáta
 
 
 
 
1
 
kormos légykapó
 
 
1
3
 
2
mezei poszáta
 
1
 
4
 
1
nádi tücsökmadár
 
1
 
 
 
 
nádirigó
 
1
 
 
 
 
nyaktekercs
 
 
 
 
 
1
őszapó
 
 
9
1
1
 
réti tücsökmadár
 
 
 
 
1
 
sisegő füzike
 
1
4
 
1
3
széncinege
 
4
3
2
4
13
szürke légykapó
 
1
 
 
 
 
tövisszúró gébics
 
 
 
1
 
 
vörösbegy
 
1
 
 
 
 
Összesen
7
43
33
30
50
69

 
 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
 


1. ábra. Fészkelő fehér gólya párok száma a Marcal-medencében