Az énekes rigó (Turdus philomelos) őszi vonulásának időbeli és térbeli mintázata Tömördön

Jánosa László – Gyurácz József

Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu

L. Jánosa, J. Gyurácz: Autumn migration of Song Thrush at Tömörd
The Song Thrus is one of our most frequent songbirds, both in the breeding and migration period in Tömörd. The autumn migration of the Song Thrushes was studied using data from birds captured during post-breeding period of 2001-2010. The peak migration periods were in the first half of October. The median dates of the daily captures were between 29 September and 9 October. There were significant increasing trend in yearly captures of juveniles and birds passed through Tömörd from 2001 to 2010.

   Magyarországon még nem történt átfogó vizsgálat az énekes rigó (Turdus philomelos) vonulásával kapcsolatban. A hazai fészkelők és a hazánk területén átvonulók vonulásáról eddig kevés infromációval rendelkeztünk. Vizsgálatunk célja az énekes rigó őszi vonulási mintázatának időbeli és térbeli jellemzése a Tömördi Madárvárta adatai alapján. Tanulmányunkban a 2001-2010. augusztus 6. és november 6. között gyűrűzött 1092 madár adatait dolgoztuk fel. A madarak befogásához 28 db 12 méter hosszú függönyhálót használtunk, melyeket napfelkeltétől a sötétedés beálltáig óránként ellenőriztünk. A fiatal (elsőéves) és az öreg (1 évnél idősebb) madarakat, valamint a helyi fészkelőket (augusztus 31-ig gyűrűzöttek) és az átvonulókat (szeptember 1. után gyűrűzöttek) külön vizsgáltuk.

1 . táblázat. Az énekes rigó napi fogás átlagainak összhasonlítása évenként
Mann-Whitney-teszt: szürkével és félkövér bbetűvel jelölve az átlagok
szignifikáns különbségeit mutató P<0,05 szignifikancia értékek

 
 
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Éves fogás
61
59
56
93
148
91
148
116
206
126
Napi átlag
0,65
0,63
0,60
0,99
1,57
0,97
1,57
1,23
2,19
1,34
Szórás
1,02
0,94
0,95
1,39
2,06
1,24
1,98
1,51
3,63
2,35
2001.
 
0,88
0,86
0,20
0,00
0,05
0,00
0,01
0,00
0,35
2002.
 
 
0,74
0,23
0,01
0,07
0,00
0,01
0,00
0,41
2003.
 
 
 
0,14
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,27
2004.
 
 
 
 
0,12
0,63
0,04
0,19
0,02
0,86
2005.
 
 
 
 
 
0,25
0,64
0,74
0,39
0,12
2006.
 
 
 
 
 
 
0,08
0,36
0,04
0,47
2007.
 
 
 
 
 
 
 
0,41
0,66
0,04
2008.
 
 
 
 
 
 
 
 
0,22
0,16
2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,02
   A legtöbb madarat 2009-ben, a legkevesebbet 2003-ben fogtuk (Kruskal-Wallis-teszt, H=38,16; P<0,001). A befogott énekes rigók napi fogás átlaga évente jelentősen különbözött, az egyes évek napi fogás átlagának páronkénti összehasonlításnak eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. A fiatal énekes rigók (r=0,8; P<0,01; 1. ábra) éves fogása szignifikáns növekvő trendet mutatott 2001-től 2010-ig. Az öregek évi fogása nem mutatott szignifikáns növekedést (P>0,05) ebben az időszakban. Az átvonuló, szeptember 1. után fogott madarak évi fogása (2. ábra) szignifikáns növekvő trendet mutatott 2001-től 2010-ig (r=0,79; P<0,01, 5. ábra). A helyi madarak évi fogása nem mutatott szignifikáns növekedést (P>0,05). A napi fogások egyes években számolt medián dátumai szeptember 29. és október 9. közé estek, és nem volt szignifikáns (P>0,05)  trend a medián dátumok változásában 2001 és 2010 között. A vizsgált (2005, 2007, 2009) években megfigyelhető, hogy az őszi vonulási időszak (augusztus 6-tól november 6-ig) 30. napjáig (szept. 5.) napi 1-2 madarat gyűrűztünk, majd nőtt a befogott madarak száma, és a 60. nap (okt. 6) körül tetőzött, ezután csökkent a fogás (3. ábra). A visszafogott madarak aránya évente 2% és 11 % között változott (4. ábra). A visszafogott madarak átlagosan 8 - 9 napig tartózkodtak a területen. A visszafogott helyi madarak tartózkodási ideje hosszabb volt, mint az átvonulóké és többségük augusztus végéig elvonult. A szeptember-októberben átvonulók rövidebb ideig tartózkodtak a területen és nagy részük október végéig továbbrepült (5. ábra).A fiatalok és az öregek óránkénti fogása hasonlóan alakult (r=0,85, P<0,01), az óránkénti fogásokban két csúcs figyelhető meg mind a két korcsoportnál. Egy nagyobb aktivitási csúcs jellemző a kora reggeli órákban és egy kisebb késő délután (6. ábra, Polnomiális regresszió, fiatal: R2 = 0,89; F=9,55; P<0,01, öregek: R2 = 0,76; F=6,52; P<0,01) . A Tömördön gyűrűzött fiatal énekes rigók külföldön megkerült példányai DNy-i irányba repültek, majd 500-900 km-t megtéve, olasz- és franciaországi területeken teleltek. Egy Lengyelországban gyűrűzött fiatal példányt 26 nap múlva 559 km vonulás után Tömördön fogtunk vissza.. A kiválasztott három évben (2005, 2007, 2009) a befogott madarak a gyep- és töviskés (bokros) élőhelyet választották a legnagyobb százalékban.

1.  ábra. A befogott fiatal énekes rigók évi fogása. Lineáris regresszió
 
 

2. ábra. Az átvonuló madarak évi fogása, lineáris regresszió
 
 

3.   ábra.  2005. évi napi fogások.   1. nap = 08. 06.   90. nap = 11.06.
 
 

4. ábra. A visszafogott madarak százalékos aránya
 
 

5. ábra.  A 2005-ben visszafogott énekes rigók tartózkodási ideje Tömördön. Egy vonal egy visszafogott madár gyűrűzésének és utolsó visszafogásának
dátumát (hó.nap) köti össze.
 
 

2. táblázat. A Tömördön gyűrűzött és külföldön megkerült, illetve Tömördön megkerült énekes rigók adatai

 
Fogás típusa
Kor
Dátum
Hely
Koordináta
Távol-ság
(km)
Irány
(fok)
Eltelt napok
Gyűrűzés
fiatal
2002. 11.03
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E
937
255
1079
Megkerülés
öreg
2005.10.17
Marsaz, France
45°07'N 04°56'E
Gyűrűzés
fiatal
2000.10.08
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E
603
213
34
Megkerülés
öreg
2000.11.11.
Castel Rinaldi, Massa Martana, Italy
42°48'N 12°31'E
Gyűrűzés
fiatal
2000.10.17
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E
670
208
26
Megkerülés
öreg 
2000.11.12.
Guidonia, Italy
42°01'N 12°45'E
Gyűrűzés
fiatal 
2000.11.06.
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E
814
171
59
Megkerülés
öreg
2001.11.04
Bosco Signura, Maglie, Italy
40°08'N 18°17'E
Gyűrűzés
fiatal 
2003.10.26
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E
545
229
729
Megkerülés
öreg
2005.10.24.
Peglio, Firenzuola, Italy
44°09'N 11°22'E
Gyűrűzés
fiatal 
2006.10.28
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E
520
246
342
Megkerülés
öreg
2007.10.05.
Cendella, Lonato, Bresica, Italy
45°27'N 10°29'E
Gyűrűzés
fiatal
2010.10.02.
Kaliszany, Józefów, Poland
51°05'N 21°49'E
559
222
26
Megkerülés
fiatal
2010.10.28
Tömörd (AH)
47°21'N 16°40'E

 
 

6. ábra. Az óránként fogott fiatal madarak száma. Polinomiális regresszió.
 
 

7. ábra. A befogott madarak aránya élőhelyenként, 2005.
 
 

Énekes rigó (Turdus philomelos)