A citromsármány (Emberiza citrinella) őszi vonulása Tömördön

Horváth Renáta – Gyurácz József

Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológia Intézet, Állattani Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4., e-mail: gyjozsi@ttk.nyme.hu

R. Horváth, J. Gyurácz: Autumn migration of Yellowhammer at Tömörd
The Yellowhammer is one of our most frequent songbirds, both in the breeding and migration period in Tömörd. The autumn migration of the Yellowhammers was studied using data from birds captured during post-breeding period of 2001-2010. The most Yellowhammers were captured in 2003, the fewest in 2010. The peak migration periods were in the mid-September.

   Jelen tanulmányunkban a Tömördi Madárvártán 2001-2010. augusztus 5-től november 6-ig összesen 1721 gyűrűzött madár adatai alapján elemeztük a citromsármány (Emberiza citrinella) őszi vonulásának időbeli és térbeli sajátosságait.. A madarak befogásához 28 db 12 méter hosszú függönyhálót használtunk, melyeket napfelkeltétől a sötétedés beálltáig óránként ellenőriztünk. Az egyes években jellemző napi fogás átlagok többsége szignifkánsan különbözött egymástól, a legtöbb citromsármányt 2003-ban, a legkevesebbet 2010-ben fogtuk (1. táblázat). Három évben (2003, 2006, 2009) jelentősen növekedett a befogott madarak száma az előző évhez képest, 2005-ben és 2010-ben pedig lényeges csökkenést tapasztaltunk. Az éves fogásokból számolt évi egyedszámváltozási indexek érétkét az 1. ábra mutatja.
   Az őszi vonulás szeptemberi csúcsidőszaka minden évben jellemző volt, a madarak harmadát-felét szeptemberben fogtuk, ahogy ez a 2. és 3. ábrán látható. A költés utáni, augusztusi intenzív mozgás csak a nagy fogásszámú években, pl. 2003-ban volt jellemző (2. ábra). Október végén minden éveben egy kisebb csapat érkezett rendszeresen a területre.


1. ábra. Az egyedszámváltozási index értékei
 
 

1. táblázat. A citromsármány napi fogásátlagainak összhasonlítása évenként
Mann-Whitney-teszt: szürkével és fékövér betűvel jelölve az átlagok
szignifikáns különbségeit mutató P<0,05 szignifikancia értékek

 
 
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
Éves fogás
206
215
319
260
77
143
93
122
224
53
Napi átlag
2,17
2,26
3,36
2,74
0,81
1,51
0,98
1,28
2,36
0,56
Szórás
3,07
3,32
3,40
3,37
1,09
1,90
1,52
1,84
2,62
1,07
2001.
 
0,72
0,00
0,14
0,00
0,34
0,00
0,04
0,25
0,00
2002.
 
 
0,00
0,07
0,01
0,63
0,02
0,12
0,13
0,00
2003.
 
 
 
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
2004.
 
 
 
 
0,00
0,01
0,00
0,00
0,70
0,00
2005.
 
 
 
 
 
0,01
0,76
0,29
0,00
0,06
2006.
 
 
 
 
 
 
0,03
0,20
0,03
0,00
2007.
 
 
 
 
 
 
 
0,47
0,00
0,03
2008.
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
0,01
2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
   A gyűrűzés időszakában visszafogott madarak tartózkodási ideje (az első befogás és az utolsó visszafogás közötti időszak) alapján az augusztusban gyűrűzött ciromsármányok jelentős része elhagyta a vizsgálati területet szeptember közepére, de közöttük voltak novemberben visszafogott példányok is, melyek valószínűleg átteleltek a vizsgálati területen és környékén. A szeptember második felében és októberben északabbi területekről érkező madarak többsége rövid pihenő után tovább is vonult, de közöttük is lehettek Tömörd környékén áttelelők (4. ábra).


2. ábra. A fiatal citromsármányok napi fogása 2003-ban
A madarak óránkénti fogása alapján számolt diszpergáltsági index értéke, I = 78,14, ami a madarak aggregált időbeli eloszlását jelzi (Polinomiális regresszió, F= 24,04, P<0,01). A gyűrűzött citromsármányok 47 %-át reggel 7 és 9 óra között fogtuk (5. ábra). A madarak hálónkénti fogása alapján számolt diszpergáltsági index értéke, I = 78,14, ami a madarak térbeli csoportosulására utal (Chi2 = 870,1; P< 0,001, df= 29.). A gyűrűzött citromsármányok 42 %-át a táplálkozóterületek (szántóföldek) szomszédságában lévő bokrosokban felállított négy hálóval (4, 4a, 5, 6) fogtuk (6. ábra).3. ábra. A fiatal citromsármányok napi fogása 2005-ben
 
 

4. ábra.  A 2005-ben visszafogott citromsármányok tartózkodási ideje Tömördön.
Egy vonal egy visszafogott madár gyűrűzésének és utolsó visszafogásának dátumát (hó, nap) köti össze.
 
 

5. ábra. Az óránként fogott madarak száma, 2001-2010. Polinomiális regresszió.
 
 

6. ábra. A befogott citromsármányok hálónkénti eloszlása, 2001-2010