Érdekes megfigyelések Vas megyéből 2012-ben

Kóta András
9700 Szombathely, 11-es huszár út 126., e-mail: vasimadarasz@gmail.com

A. Kóta: Avifaunistical data form Vas County, 2012
The report presents the most interesting data from the season 1 January and 31 October 2012.
 
    Az MME Vas megyei Csoportjának (Chernel István MTE) év eleji közgyűlésén ismertettem programunkat, amellyel a megyében előforduló szórványos és ritka madárfajok megfigyelési adatainak rendszerezettebb gyűjtését céloztuk meg. Alábbi dolgozatomban ismertetem 2012. január 1. és október 31. között néhány aktív vasi madarász (elősorban Gyurácz József, Illés Péter, Kis Pál, Kóta András, Németh Csaba és Somogyi Csaba) által látottakat, kiegészítve a www.birding.hu honlapon közölt észlelésekkel, a tömördi gyűrűzőtábor adataival, és egyéb szóbeli közlések nyomán megszerzett információkkal. A legritkább madárfajok esetében a Cinege 15. számában megjelent „VAS MEGYE MADARAINAK NÉVJEGYZÉKE” által megadott adatok alapján adtam meg a megfigyelések számát, figyelembe véve a Névjegyzék lezárása után a megyében előkerült, számomra ismert adatokat is.
    A megye madárfaunája az összegyűjtött adatok szerint egy új fajjal gazdagodott 2012-ben, egy törpekuvikot (Glaucidium passerinum) fogott a Tömördi Madárvárta egyik hálója. 5 hitelesítendő madárfaj került elő a megyében, ebből 2 fajnál (törpekuvik és vándorfüzike) gyűrűzésük során készült elegendő bizonyító fotó. Három esetben csupán egy-egy megfigyelő látta az adott fajt és bizonyító fotók sincsenek, a dolgozatom lezárásáig az MME Nomenclator Bizottsághoz a részletes leírások nem érkeztek be, illetve még nem történt ezek elbírálása, ezért ezeket az adatokat (törpesas, Lukácsháza; világoshátú heringsirály, Kőszeg, illetve fekete sas, Kőszeg) még nem vettem bele az éves összesítésbe.
További kiemelkedő adatok 2012-ből: a szerecsensirály (Larus melanocephalus) 2.; a réti fülesbagoly (Asio flammeus) 3.; a gulipán (Recurvirostra avosetta) 3.-6.; a tavi cankó (Tringa stagnatilis) 4.; a pusztai ölyv (Buteo rufinus) 4.; a vörös kánya (Milvus milvus) 5.; a vándorfüzike (Phylloscopus inornatus) 6.; a bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) 6.; a gólyatöcs (Himantopus himantopus) kb. 6.; az északi búvár (Gavia stellata) 7.; a Temminck-partfutó (Calidris temminckii) 7. és 8.; a lócsér (Hydroprogne caspia) 7.; a kis sirály (Larus minutus) 10. és 11.; a bölömbika (Botaurus stellaris) 11. előfordulása. A rendelkezésemre álló adatok szerint 2012-ben (január 1. és okt. 31. között) 200 madárfaj fordult elő Vas megyében.
    Részletes lista azokról a madárfajokról, amelyekről legfeljebb 3 megfigyelés gyűlt össze 2012-ben, illetve néhány érdekesebb madárfaj fészkeléséről. A fajok sorrendje Magyarország Madarainak Névjegyzéke (2008) sorrendjét követi:

Vetési lúd (Anser fabalis)
    Március 1. Celldömölk, Marcal-medence 2 pld. (Somogyi Csaba)
    Március 15. Celldömölk, belvíz 1 pld. (Somogyi Csaba, Zsolnai Roland)
Nagy lilik (Anser albifrons)
    Március 7. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányató 4 pld. (Kóta András)
Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)
    Április 27. Rátót, kavicsbánya 1 tojó pld. (Kis Pál)
Északi búvár (Gavia stellata)
    Október 29.-30. Szombathely, Csónakázó-tó 1 juv. pld. (Habuczki Zoltán és többen mások)
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)
    Szept. 28.-án bukkant fel egy madár az Abért-tavon (Németh Csaba),
    majd attól kezdve folyamatosan megfigyelhető volt 1-4 példány egészen november elejéig a területen.
Bölömbika (Botaurus stellaris)
    Május 1. Püspökmolnári, Transzkavics bányató 1 pld. repült fel az egyik nádfoltból (Kis Pál)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
    Április 11. Püspökmolnári, Transzkavics bányató 1 imm. pld. (Kis Pál)
Vörös gém (Ardea purpurea)
    Április 9. Nemeskocs, 1 pld. átrepült a Marcal felett (Hencz Péter, Varga Ferenc és Somogyi Csaba)
    Május 29. Szergény, Marcal-mente 1 átrepülő példány (a hamvas rétihéja védelmi tábor résztvevői)
    Augusztus 29. Rátót, kavicsbánya 1 juv. pld. (Kis Pál)
Barna kánya (Milvus migrans)
    Március 1. Celldömölk, Marcal mente 1 pld. (Somogyi Csaba)
    Április 29. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Kis Pál)
    Július 9. Vasszécseny, szántó 1 pld. (Kóta András)
Vörös kánya (Milvus milvus)
    Március 24. Lukácsháza, É-i faluvég 1 pld. (Németh Csaba és Németh Adél)
Hamvas rétihéja (Circus pygargus)
    Május 29. Szergény, kaszált rétek 2 hím pld. (Somogyi Csaba)
Pusztai ölyv (Buteo rufinus)
    Június 12. Szergény, rétek 1 pld. (Vasuta Gábor és Kocsis Krisztina)
Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
    Április 23. Bucsu, külterület 1 pld. (Kóta András)
Halászsas (Pandion haliaetus)
    Március 31. Kőszeg, Abért-tó 1 pld. (Németh Csaba és tsai)
    Április 8. Egyházashollós, kavicsbányató 1 pld. (Kis Pál)
    Május 8. Ikervár, halastó 1 pld. (Koszorús Péter)
Kék vércse (Falco vespertinus)
    Május 29. Szergény, Marcal mente 1 tojó pld. (Somogyi Csaba és a hamvas rétihéja-védelmi tábor résztvevői)
Kis sólyom (Falco columbarius)
    Január 28. Celldömölk, Kismező 1 tojó pld. (Hencz Péter és Somogyi Csaba)
    Március 31. Sé, külterület 1 pld. (Kóta András)
    Április 1. Sorokpolány, szántók, 1 pld. (Habuczki Zoltán és Berta Viktória)
Kerecsensólyom (Falco cherrug)
    Április 28. Vasasszonyfa, Söptei mgtsz 1 pld. (Habuczki Zoltán)
Kis vízicsibe (Porzana parva)
    Április 30. Lukácsháza, belterület 1 mentett pld. (Németh Csaba)
Haris (Crex crex)
    Május 10. Kőszeg, Alsórét 3 pld. hangja (Illés Péter és Kóta András)
Daru (Grus grus)
    Március 7. Szombathely, gyöngyöshermáni kavicsbányató 21 pld. átrepült (Kóta András)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)
    A kőszegi Abért-tavon 4 alkalommal figyelték meg a fajt:
    Március 22. 10 pld (Nagy László), március 24. 8 pld. (Busa Ákos),
    március 27. 1 pld. (Németh Csaba), ill. Ápr. 13. 1 pld. (Németh Csaba).
    A madarak valószínűleg részben ugyanazok voltak, de nem tartózkodtak állandóan a területen.
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
    Április 6. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Kis Pál)
Temminck-partfutó (Calidris temminckii)
    Április 27. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Kis Pál)
    Július 30. Csepreg, kavicsbánya 1 pld. (Kóta András és tsai)
Havasi partfutó (Calidris alpina)
    Szeptember 21. Rátót, kavicsbánya 1 pld. (Kis Pál)
Kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus)
    Február 8. Szombathely, Perint-part 1 pld. (Vörös Norbert)
Tavi cankó (Tringa stagnatilis)
    Július 9. Csepreg, meggyespusztai kavicsbányató 1 ad. nászruhás pld. (Kóta András)
Szerecsensirály (Larus melanocephalus)
    Augusztus 16.-19. Ölbő, horgásztavak 1 juv. pld. (Kóta András, ill Kóta András és Habuczki Zoltán)
Kis sirály (Larus minutus)
    Április 28. Kőszeg, Abért-tó 11 pld. (Illés Péter)
    Október 15. Kőszeg, Abért-tó 1 ad téli tollazatú pld. (Kóta András)
Lócsér (Hydroprogne caspia)
    Április 12. Kőszeg, Abért-tó 2 pld. (Németh Csaba)
Réti fülesbagoly (Asio flammeus)
    Október elején Bükről került be a köszegi Chernel-kertbe egy szárnysérült madár (Horváth Ildikó)
Törpekuvik (Glaucidium passerinum)
    Augusztus 25. Tömörd 1 pld. gyűrűzve (Bánhidi Péter és sokan mások)
Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus)
    Október 8. Tömörd 1 pld. gyűrűzve (Németh Csaba és sokan mások)
Barkóscinege (Panurus biarmicus)
    Október 29. Kőszeg, Abért-tó 4 pld. (Illés Péter)
Fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes)
    Október 13. Kőszeg, külvárosi kert 1 pld. (Illés Péter)
    Október 18. Kőszeg, temető 1 pld. (Illés Péter)
    Október 26. Szombathely, Rigóvölgyi út 1 pld. (Habuczki Zoltán)

Érdekes fészkelések:
Kontyos réce (Aythya fuligula)
1 pár fészkelt sikeresen a kőszegi-lukácsházi Abért-tavon. A faj a legnagyobb fagyok elmúltával, március végétől kezdve folyamatosan jelen volt a tavakon. Először július 13-án vezette elő egy tojó a 6 db, egészen apró, 1-2 napos fiókáját (Kóta András), amelyek közül a következő napokban sajnos 2 elpusztult. Július 16.-án és 19.-én (Illés Péter, ill. Kóta András) már csak 4 fiókát láttunk. A fészek pontos helye sajnos nem ismert.

Küszvágó csér (Sterna hirundo)
2 pár sikeres fészkeléséről szereztünk tudomást. 1 pár repített sikeresen 3 fiókát az ölbői horgásztavak egyik zátonyán. A kotlást május 24-én vettük észre (Somogyi Csaba és Kóta András), majd a legközelebbi bejárás alkalmával, június 20-án már 3, repülni tudó, de még eleségért kolduló, majdnem kifejlett fióka került a távcső elé (Kóta András). Sajnos a költés után felszámolták ezt a kis zátonyt. A másik sikeres pár a Tormásliget-Meggyespusztához közeli kavicsbányában volt. A kotlást és területféltést először június 20-án tapasztaltuk, majd július 30-án egy majdnem kitollasodott, de valószínűleg még nem röpképes fiókát figyeltek meg (Illés Péter és tsai).

Uhu (Bubo bubo)
A Kőszegi-hegységben 1 ismert fészkelőhelyről 1 fióka repült ki (Illés Péter)

Remélem, hogy a jövőben az adatgyűjtést még több Vas megyei madarászra ki tudom terjeszteni, hogy a 2013-as éves beszámoló a mostaninál (is) pontosabb képet adjon a megye madárvilágáról. Köszönöm mindenkinek, akik aktívan hozzájárultak a 2012-es összefoglaló megírásához és szóban, e-mailben, sőt néha sms-ben eljuttatták nekem az érdekes megfigyeléseiket (Gyurácz József, Habuczki Zoltán, Illés Péter, Koszorús Péter, Németh Csaba és Somogyi Csaba). Egyes megfigyelők adatai a www.birding.hu madártani honlap adatbázisaból származnak, nekik is köszönettel tartozom (elsősorban Kis Pál, továbbá: ifj. Bedőcs Gyula, Busa Ákos, Harsányi Krisztián, Tóth László, Tóth Kornél, ifj. Vasuta Gábor és Vörös Norbert)